Home / HEADER-NEWS / Υπόμνημα, αποφάσεις και συλλογή υπογραφών για το δικαίωμα στην επιλογή ξένης γλώσσας

Υπόμνημα, αποφάσεις και συλλογή υπογραφών για το δικαίωμα στην επιλογή ξένης γλώσσας

Δημοσιεύτηκε: 2:28 μμ Μάιος 23rd, 2016  


germgal

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αθήνα, 23 Μαΐου 2016

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ: «Διαπιστώσεις και αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αναφορικά με την κατάργηση του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού – Αίτημα επείγουσας συνάντησης»

ΣΧΕΤ: Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ.: Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016 με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η απόφαση περί κατάργησης της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας στην Ε’ Δημοτικού και αντικατάστασής της με την «πλειοψηφική» επιλογή αυτής από τους μαθητές και της μαθήτριες της Ε’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, προκάλεσε όπως γνωρίζετε την έντονη και εύλογη ανησυχία τόσο των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ07 (Γερμανικής Φιλολογίας) και ΠΕ05 (Γαλλικής Φιλολογίας), όσο και των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών που στερούνται πλέον του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας.

Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με την ως άνω απόφαση έχετε λάβει ήδη την από 09.05.2016 κοινή επιστολή των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών ΠΕ07 και ΠΕ05 με θέμα: «Επαναφορά του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού – Αίτημα επείγουσας συνάντησης», στην οποία και διατυπώνονται οι απολύτως ρεαλιστικοί προβληματισμοί και οι ενστάσεις των εν λόγω φορέων, καθώς και οι λόγοι που καθιστούν επιτακτική την άμεση ανάκληση της εν λόγω απόφασης. Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί για το θέμα ήδη δυο συναντήσεις των εκπροσώπων των ως άνω φορέων με στελέχη του Υπουργείου, η πρώτη αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης και συγκεκριμένα στις 27.04.2016 με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών , Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Ιωάννη Κουφόπουλο και η δεύτερη στις 19.05.2016 και πάλι με τον κύριο Ιωάννη Κουφόπουλο και τον Σύμβουλό σας, κύριο Γεώργιο Αθανασόπουλο.

Παράλληλα με τις ως άνω ενέργειες και λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος αλλά και της ολοένα αυξανόμενης ανησυχίας των εκπαιδευτικών των αντίστοιχων κλάδων, το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Φιλολογίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έκρινε απολύτως αναγκαία τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14.05.2016 στο Goethe-Institut Αθηνών και ολοκληρώθηκε με την ανάθεση στο Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ σύνταξης Υπομνήματος με τις διαπιστώσεις και τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας, για τις οποίες και επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε μέσω αυτής της επιστολής.

Οι βασικές διαπιστώσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπως προέκυψαν σε συνέχεια της αναλυτικής επεξεργασίας και αξιολόγησης των προβλεπόμενων διατάξεων για τη Β’ Ξένη Γλώσσα, κινούνται σε δυο κεντρικούς άξονες αναδεικνύοντας παράλληλα το πλήθος των «παρενεργειών» που αναμένεται να δημιουργηθούν από την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.

Πρόκειται αφενός μεν για τον άξονα εκείνο που άπτεται των θεμάτων κοινωνικής, επιστημονικής, ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής φύσης και αφετέρου για τον άξονα που άπτεται θεμάτων σχεδιασμού, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης και οργάνωσης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και χρηστής διοίκησης των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων ευθύνης τους.

Εξειδικεύοντας τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην Υ.Α., διαπιστώνεται καταρχήν ότι καταργείται κατ’ ουσία και μάλιστα με απόλυτο τρόπο το δικαίωμα επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας στους μαθητές του Δημοτικού.

Και αυτό γιατί το όλο «σκεπτικό» της ως άνω απόφασης διέπεται από κριτήρια αποκλειστικά αριθμητικά όπως αυτό της πλειοψηφικής «υπερίσχυσης» των μαθητών που επιλέγουν την εκάστοτε γλώσσα ή του κατά περίπτωση διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα η επιλογή της γλώσσας να καθίσταται πλέον αποτέλεσμα όχι συνειδητής επιλογής, αλλά εν πολλοίς του παράγοντα «τύχη». Στο πλαίσιο αυτό, έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς τις διάφορες παραλλαγές που μπορεί να προκύψουν σε συνέχεια εφαρμογής τη αμφιλεγόμενης Υ.Α.

 1. Παρουσίαση και ανάλυση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία τμημάτων της Β’ Ξένης Γλώσσας

Επιβολή της Β’ Ξένης Γλώσσας με κριτήριο επιλογής την «πλειοψηφία». Η περίπτωση των «οριακών διαφορών.»

Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ότι: «Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά – Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη.»

Τι σημαίνει στην πράξη

Η επιβολή του όρου της «πλειοψηφικής» υπερίσχυσης της εκάστοτε επιλεγόμενης γλώσσας και δη σε επίπεδο τμήματος ως κριτηρίου για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας σημαίνει:

 • Δημιουργία ξενόγλωσσων τμημάτων που θα αποκλείουν ένα μεγάλο μέρος των μαθητών του εκάστοτε τμήματος και εν τέλει της τάξης στο σύνολό της από τη διδασκαλία της επιθυμητής γλώσσας.
 • Δημιουργία ξενόγλωσσων τμημάτων που θα αποκλείουν ένα μεγάλο μέρος των μαθητών από τη διδασκαλία της επιθυμητής από αυτούς γλώσσας ακόμα και στην περίπτωση των οριακών διαφορών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα συχνές. Αυτό έχουν δείξει τόσο η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη δημιουργία τμημάτων Β’ Ξένης Γλώσσας, όσο και τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων του ΥΠ.Π.Ε.Θ, σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές που επιλέγουν τη Γερμανική και τη Γαλλική Γλώσσα σε επίπεδο χώρας στα Δημόσια Ημερήσια Γυμνάσια και τα Δημοτικά Σχολεία είναι περίπου ο ίδιος.
 • Δημιουργία τμημάτων αποκλειστικά της μίας ή της άλλης γλώσσας (γαλλόφωνα / γερμανόφωνα) και τελικά «γερμανόφωνων» ή «γαλλόφωνων» σχολείων με συντριπτικά μεγαλύτερη συχνότητα, από ότι με το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα επιλογής της Β’ Ξένης γλώσσας και με συνέπεια αντίστοιχα τη συρρίκνωση των διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05.
 • Στέρηση της δυνατότητας στους μαθητές για εκμάθηση της επιθυμητής γλώσσας, ακόμα και στην περίπτωση της δημιουργίας τμημάτων και για τις δύο γλώσσες και την ύπαρξη διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία τους, αφού η επιλογή θα γίνεται σε επίπεδο τμήματος.
 • Ακόμα δυσκολότερες συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05, της μόνης -υπενθυμίζουμε – κατηγορίας εκπαιδευτικών με υποχρέωση μετακίνησης σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων. Και αυτό γιατί η δραματική συρρίκνωση του εργασιακού τους αντικειμένου λόγω της μείωσης των διδακτικών ωρών ή του πλήρους αποκλεισμού της Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας από κατά τόπους περιοχές θα έχει ως συνέπεια την ανάγκη μετακίνησης για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου με βάση την προσφερόμενη κάθε φορά -ανά τμήμα- γλώσσα. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε κατάργηση των ομάδων – όμορων – σχολείων και θα σηματοδοτήσει την ανάγκη μετακίνησης για την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου από περιοχή σε περιοχή.
 • Ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στην κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων, αφού βάσει των προβλεπόμενων στην Υ.Α. θα πρέπει να υπάρξει ο συντονισμός των μετακινούμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 και της «νέας» ομάδας μετακινούμενων εκπαιδευτικών που θα προκύψει λόγω της μείωσης των διδακτικών ωρών ενός διόλου ευκαταφρόνητου αριθμού των διδασκόμενων στο Δημοτικό Σχολείο γνωστικών αντικειμένων. Ο συντονισμός αυτός θα πρέπει μάλιστα να λάβει χώρα στο πλαίσιο ενός μειωμένου κατά μια διδακτική ώρα ημερήσιου Ωρολογίου Προγράμματος και των περιορισμών που προκύπτουν από την ύπαρξη συνολικά δυο διδακτικών περιόδων χωρίς την ύπαρξη διαλείμματος μεταξύ τους.

Επιβολή της Β’ Ξένης Γλώσσας σε περίπτωση ισοψηφίας.

Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ακόμα ότι: «Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.»

Τι σημαίνει στην πράξη

Η πρόβλεψη που ισχύει στις περιπτώσεις ισοψηφίας για επιβολή της Β’ Ξένης Γλώσσας για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σημαίνει:

 • Τον αποκλεισμό του 50 τοις εκατό των μαθητών κάθε τμήματος από τη διδασκαλία της γλώσσας που επιθυμεί.
 • Ακόμα μεγαλύτερη όξυνση του αισθήματος της «αδικίας», δυσαρέσκειας και ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών.
 • Στέρηση της δυνατότητας στους μεν εκπαιδευτικούς να διδάξουν το γνωστικό τους αντικείμενο, στους δε μαθητές να διδαχθούν τη γλώσσα που επιθυμούν, αφού δεν λαμβάνεται υπόψη η –ειδικά για τα μεγάλα αστικά κέντρα- διόλου σπάνια περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμου προσωπικού και άρα και διδακτικών ωρών και για τις δυο γλώσσες.

Επιβολή της Β’ Ξένης Γλώσσας με κριτήριο τις διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει επίσης ότι: «αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Τι σημαίνει στην πράξη

Η πρόβλεψη που ισχύει για διδασκαλία εκείνης της Ξένης Γλώσσας για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε περίπτωση μη κάλυψης της θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης σημαίνει:

 • Εκ νέου παράκαμψη της όποιας επιλογής των μαθητών.
 • Καθορισμό ενός απολύτως μη ρεαλιστικού χρονικού ορίου όπως αυτό της 1ης Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους για την κάλυψη της αντίστοιχης θέσης. Και αυτό γιατί είναι γνωστό ότι την 1η Οκτωβρίου οι εκάστοτε οικίες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όχι μόνο δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής και ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας όπως και της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, αλλά ούτε καν των ίδιων των δασκάλων, ενώ δεν μπορούν να έχουν ούτε κατά προσέγγιση εικόνα του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αποσπάσεων από άλλα ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ της χώρας όπως και η πλήρης ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 από τα οικεία ΠΥΣΔΕ (Δευτεροβάθμια) σε οικεία ΠΥΣΠΕ (Πρωτοβάθμια), καθώς βεβαίως ούτε οι σε κάθε περίπτωση απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
 • Αδικαιολόγητη δημιουργία προβλημάτων τόσο σε επίπεδο διαχείρισης και οργάνωσης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και χρηστής διοίκησης των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων ευθύνης τους. Και αυτό γιατί, λόγω ακριβώς του καθορισμού του χρονικού ορίου της 1ης Οκτωβρίου και της πληθώρας των θεμάτων που έχουν να διαχειριστούν τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκείνη ακριβώς τη χρονική περίοδο, δεν θα είναι εφικτός ο απαραίτητος συντονισμός μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα ο τελικός αριθμός των διαθέσιμων διδακτικών ωρών για την εκάστοτε γλώσσα σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντιστοίχως της γλώσσας που θα διδαχθεί ανά τμήμα/τμήματα στην εκάστοτε σχολική μονάδα.
 1. Συνέπειες των διατάξεων της Υ.Α για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας
 • Προκλητική καταστρατήγηση της έμπρακτης εφαρμογής της Πολιτικής Προαγωγής της Πολυγλωσσίας, την οποία έχει συνυπογράψει και η χώρα μας και στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο «το να κατέχει κάθε ευρωπαίος πολίτης δύο ακόμα γλώσσες εκτός από τη μητρική του» (Κοινοτική Οδηγία 1+2), στόχος για την επίτευξη του οποίου ορίζεται ότι «τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες στο σχολείο από νεαρή ηλικία».
 • Τραγική υποβάθμιση μιας επιλογής θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητας του κάθε παιδιού, καθώς και για τη χάραξη της μελλοντικής του πορείας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, όπως είναι η επιλογή της γλώσσας.
 • Πλήρης παράβλεψη των κινήτρων εκμάθησης μιας Β’ Ξένης Γλώσσας, έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από το πρίσμα των αναγκών και του ατομικού και οικογενειακού προγραμματισμού και σχεδιασμού της κάθε οικογένειας.
 • Αγνόηση του αρνητικού μαθησιακού και παιδαγωγικού κλίματος και των αντικινήτρων μάθησης που είναι δεδομένο ότι θα επικρατήσουν στα εκάστοτε τμήματα της Β’ Ξένης Γλώσσας, αφού δεν θα είναι εύκολο να «πείσει» κανείς μαθητές και γονείς να διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτήν που επιθυμούν, απλά και μόνο επειδή «πλειοψήφησε» η εκάστοτε άλλη γλώσσα. Ακόμα δυσκολότερα θα είναι τα πράγματα, όταν θα υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία της γλώσσας που δεν πλειοψήφησε και άρα δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τους μαθητές και τους γονείς τους να αποδεχτούν την επιβολή μιας καθόλα παράλογης απόφασης.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων ανταγωνισμού και αντιπαραθέσεων ανάμεσα στους μαθητές αλλά και τους γονείς και κηδεμόνες τους ως προς τη γλώσσα που θα «υπερισχύσει» πλειοψηφικά και θα διδαχθεί τελικά στο εκάστοτε τμήμα ή και σχολείο.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων ανταγωνισμού και μεταξύ των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05, οι οποίοι φοβούμενοι για τη συρρίκνωση ή και την πλήρη κατάργηση του αντικειμένου τους, θα «εξαναγκάζονται» ουσιαστικά σε λογικές ανταγωνισμού και «προώθησης» του γνωστικού τους αντικειμένου, πρακτικές που η ΠΕΚΑΓΕΠΕ έχει στηλιτεύσει ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια, καθώς θεωρεί ότι δεν έχουν καμία θέση στο χώρο του σχολείου.
 • Ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των χειμαζόμενων από την πρωτοφανή οικονομική κρίση γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης , πολύ δε περισσότερο όσων γονέων και κηδεμόνων διαθέτουν περισσότερα του ενός τέκνα, αφού η επιβολή εκμάθησης μιας -για τους όποιους λόγους- μη επιθυμητής από αυτούς γλώσσας, θα αποτελέσει μια επιπλέον επιβάρυνση τόσο ψυχικής όσο και οικονομικής φύσης, αντί για την επιθυμητή και απολύτως απαραίτητη ελάφρυνση τους μέσα το πλαίσιο της τρέχουσας εξαιρετικά κρίσιμης κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας.
 • Πλήρης απαξίωση του αυτοτελούς γνωστικού αντικειμένου των Ξένων Γλωσσών και των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής και ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας που το διδάσκουν.
 • Ακύρωση με τον πιο απόλυτο τρόπο της, κατά γενική ομολογία, αναγκαίας και δεδηλωμένης από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας πρόθεσης και επιδίωξης για αναμόρφωση της Ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στη χώρα μας και μαζί με αυτήν της δυνατότητας για σύνδεση της διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας στο Δημόσιο Σχολείο με την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
 • Δραματική συρρίκνωση του εργασιακού αντικειμένου ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών και δη των πολύπαθων Υποχρεωτικώς Μεταταγμένων Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Ν. 4172/2013, άρθρο 82, παρ. 11), ως επιστέγασμα μάλιστα τριών συναπτών ετών εργασιακής περιπλάνησης και μη απόδοσης των υπεσχημένων οργανικών θέσεων. Έτσι θα αποτελούν πλέον και επισήμως και πέραν κάθε αμφιβολίας και αμφισβήτησης (άραγε τυχαία;) την πιο ευάλωτη και εκτεθειμένη κατηγορία διορισμένων εκπαιδευτικών.
 • Δημιουργία αναντίστοιχα μεγάλης και αδικαιολόγητης αναστάτωσης ως προς την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων με επίτευξη αμελητέου δημοσιονομικού κέρδους.
 1. Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Με δεδομένο το εύρος των αρνητικών συνεπειών που πρόκειται να προκληθούν από την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη Β’ Ξένη Γλώσσα και λαμβάνοντας ακόμα υπόψη:

 • τη δεδηλωμένη πρόθεση της Πολιτείας για ουσιαστική αναβάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στη χώρα μας
 • την για αυτόν το σκοπό συγκρότηση της Επιτροπής Ξένων Γλωσσών (Πράξη 3/28-01-2016 του Δ.Σ. του ΙΕΠ), στην οποία οι επιστημονικές ενώσεις κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής και ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας έχουν μάλιστα καταθέσει εκτενέστατη μελέτη και σειρά προτάσεων
 • το προσφάτως κατατεθέν πόρισμα του Προέδρου της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Κώστα Γαβρόγλου που αφορά στην αναμόρφωση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
 • το διαχρονικό αίτημα των επιστημονικών ενώσεων των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 για την αναγκαιότητα άμεσης αναμόρφωσης της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης και τις σχετικές πλήρως αιτιολογημένες προτάσεις τους
 • την ανάγκη πλήρους και έγκαιρης στελέχωσης του συνόλου των σχολείων με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 και την αποκατάσταση της συστηματικής και χρονίως παρατηρούμενης υποστελέχωσης και αποκλεισμού ολόκληρων Περιφερειών από τη δυνατότητα της διδασκαλίας και των δυο προσφερόμενων Ξένων Γλωσσών
 • ότι το γνωστικό αντικείμενο των Ξένων Γλωσσών αποτελεί τομέα πολιτικής και στρατηγικής προτεραιότητας και ανταγωνιστικό εφόδιο στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
 • ότι οι όποιες αποφάσεις, προκειμένου να είναι αποδοτικές, θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλη αρμόδιους και σε κάθε περίπτωση χωρίς αιφνιδιασμούς

η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε να ζητήσει την άμεση άρση των ως άνω κατά γενική ομολογία καταστροφικών διατάξεων για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού έλαβε την απόφαση:

 • Να προβεί σε συνεργασία πάντα με τις επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικής Φιλολογίας). άλλα και όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων φορέων και θεσμών, όπως τους κατά τόπους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σε όλες εκείνες τις ενέργειες που κρίνει απαραίτητες προκειμένου να επιτευχθεί ο ως άνω δίκαιος σκοπός.
 • Να προχωρήσει στη δημιουργία χώρου συλλογής υπογραφών * με σκοπό να δώσει «βήμα» σε όλους τους εμπλεκόμενους να εκφράσουν με τρόπο άμεσο, δημοκρατικό και μη αμφισβητήσιμο την άποψη τους αναφορικά με την Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» και ειδικότερα τις διατάξεις για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των διορισμένων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05.
 • Να προχωρήσει εκ νέου σε αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη από κοινού με τις επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05, το οποίο δεν έχει μέχρι σήμερα εισακουστεί, προκειμένου οι εκπρόσωποι των εν λόγω φορέων να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις τους αναφορικά με τη διδασκαλία και τον τρόπο επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Σχολεία.

* ΧΩΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ:

https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_Paideias_Ereynas_kai_Thriskeymaton_k_Nikolao_Fili_Anakaleste_amesa_tin_Ypoyrgiki_Apofasi_F1265770691D12642016/edit/

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...