Home / HEADER-NEWS / Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε: 11:24 πμ Μάιος 30th, 2016  


diapolitismikotita

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 1

Ορισμός:

Διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση, στις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Σχολικές Μονάδες, των μαθητών που προέρχονται από διαφορετική πολιτισμική προέλευση.

Αρθρο2
Σκοπός της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης είναι η οργάνωση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να φοιτούν, παιδιά μεταναστών, προσφύγων και παιδιά αιτούντων άσυλο μαζί με παιδιά γηγενών, με σκοπό μέσα από την αλληλοεπίδραση των διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων να επιτευχθεί:

1.    H δημιουργία προϋποθέσεων για την διαμόρφωση και αποδοχή νέας πολιτισμικής πραγματικότητας στη χώρα υποδοχής.
2.    Η συμβολή στον εμπλουτισμό των γνώσεων, της εμπειρίας και των γόνιμων συνθέσεων προς αποφυγή διακρίσεων, ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, λόγω πολιτισμικών διαφορών .
3.    Η επίτευξη οικονομικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης με παράλληλη διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας.
4.    Η απόκτηση ίσων ευκαιριών για την ένταξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Αρθρο3

Σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

1. Σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5και 6 του 1566/85 (ΦΕΚ 167Α)νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια λύκεια και τεχνικές επαγγελματικές σχολές.
2. Τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ιδρύονται με την απόφαση του Υπουργού Έρευνας Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια διαδικασία δύνανται να μετατρέπονται:
α) σε δημόσια σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης άλλα δημόσια σχολεία, καθώς και να ιδρύονται τάξεις ή φροντιστηριακά  τμήματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με την απαραίτητη προϋπόθεση της υπάρχουσας ανάγκης που προκύπτει από την καταγραφή των μαθητών στους οικείους δήμους της χώρας και
β ) να ορίζονται ως Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, υπαγόμενα στα ΑΕΙ της χώρας μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά και καινοτόμα προγράμματα που αφορούν την διαπολιτισμική εκπαίδευση και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού λόγω φυλετικής καταγωγής και πολιτισμικής προέλευσης.
Για τα ως άνω σχολεία των ανωτέρω παραγράφων προβλέπεται η δικτύωση των Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων με τα γενικά σχολεία, όπως και με τα σχολεία του εξωτερικού, στη βάση συγκεκριμένων δράσεων μέσω των οποίων θα εξασφαλίζονται τόσο η επικοινωνία και η συνεργασία σε διασχολικό επίπεδο όσο και η διάχυση της εμπειρίας των Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Άρθρο 4

Εκπαιδευτικό Προσωπικό: 

1.    Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού και κατά κλάδους ειδικότητες για τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς των ιδρυόμενων Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
2.    Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα των εκπαιδευτικών οι οποίοι μετατίθενται στα ως άνω Δημόσια Σχολεία της παραγράφου 1  καθώς και η διαδικασία μετάθεσης τους.
3.    Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται, τα ιδιαίτερα προσόντα επιστημόνων ειδικευμένων στα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σχολικών συμβούλων, σχολικών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.λ.π.  προς υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών που στοχεύουν στην ενημέρωση, στις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα ζητήματα διγλωσσίας, στη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών.

Άρθρο 5

Μέσα στήριξης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται:

1.    Οι εκπαιδευτικοί μέθοδοι εξειδικευμένης διδασκαλίας,
2.    Η Επιτροπή ειδικών επιστημόνων και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για δημιουργία πλατφόρμας συγκέντρωσης εκπαιδευτικών υλικών και  εγχώριων και διεθνών πρακτικών σχολείων προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας,
3.    Οι δέσμες κοινωνικών μέτρων με στόχο την υποστήριξη της οικογένειας και του μαθητή,
4.    Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παράλληλα με την ΔΙΠΟΔΕ, για να αποβλέπουν στη στήριξη και ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών γονέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας
5.    Οι δομές εκτός τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα «καλοκαιρινά σχολεία» και οι υπάρχουσες «θερινές κατασκηνώσεις».
6.    Το αναγκαίο πλαίσιο για τη σύνταξη του ειδικού υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού στις γλώσσες των κυριότερων μεταναστευτικών μονάδων, προκειμένου να επιτευχθεί το έργο των εκπαιδευτικών και ο σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την ΔΙΠΟΔΕ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εγκύκλιος για την εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού

Άρθρο 6
Διοίκηση των Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

1.    Οι διατάξεις που ισχύουν για τη διοίκηση των δημοσίων σχολείων και τη στήριξη του έργου τους εφαρμόζονται και στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
2.    Οι διευθυντές των δημόσιων σχολείων επιλέγονται σύμφωνα με τα ισχύοντα με την επιλογή διευθυντών των άλλων δημόσιων σχολείων.
3.    Η  διοίκηση των Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ασκείται από τις οικείες Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας.

Άρθρο 7
Μεταβατικές και τελικές  διατάξεις
Έκταση εφαρμογής

1.    Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται εφόσον δεν αντίκεινται στην νομοθεσία ξένων χωρών ή σε διατάξεις διακρατικών συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ελλάδα.
2.    Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό τα ίδια θέματα. Μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων από τον Νόμο Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ισχύοντα.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΔΩ

 (μέρος άρθρου)


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Από 24-26 Μαΐου οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση

Το χρονικό διάστημα 24, 25 και 26 Μαΐου θα υποβληθούν, εκ νέου, ...