Home / Featured / Τι ισχύει για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Τι ισχύει για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Δημοσιεύτηκε: 1:07 μμ Μάιος 20th, 2016  


edu_managment

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ισχύουν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3, του ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε (περιπτώσεις α΄, β΄ και  γ΄) με την παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), «3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται :

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) ή

β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

  1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής.

  1. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας.

  1. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος. Για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Η διαπιστωτική πράξη διατηρεί την ισχύ της και δεν χρήζει ανανέωσης, εκτός αν μεταβληθεί, ως προς την παρεχόμενη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, το πρόγραμμα σπουδών με βάση το οποίο εκδόθηκε η διαπιστωτική πράξη.

γ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής).

δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ή

ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.4, του ν. 3848/2010, «Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/ Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωση του ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄/25.05.2010) η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με πράξη αναγνώρισης του επαγγελματικού προσόντος του καθηγητή Β/θμιας Εκπ/σης συγκεκριμένου κλάδου από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοσή της εκ μέρους του Σ.Α.Ε.Π. είναι η πλήρης ακαδημαϊκή και παιδαγωγική επάρκεια του αιτούντος.

Στις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 6 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22, περ. ε του άρθρου 36 του ν. 4186/2013, ορίζονται τα εξής:

«6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 εφαρμόζονται σε όσους εισάγονται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014 για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010 κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις.»

Σημειώνεται ότι οι προ της ισχύος του Ν. 3848/2010 διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας [άρθρο 14, παρ. 8, εδάφιο ιγ΄ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-9-1985), άρθρο 2, παρ. 5, εδάφιο α΄ του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄/27-8-1990) & άρθρο 6, παρ. 4 του Ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188 Α΄/23-9-1997)], οι οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται, για όσους εισήχθησαν σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με βάση τα προαναφερθέντα, αφορούν στη διάκριση των πτυχιούχων σε Καθηγητικών και μη Καθηγητικών Σχολών:

α) Καθηγητικές Σχολές, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 1894/1990, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄/20-11-2003), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων, καθώς και οι πτυχιούχοι Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) κλάδου ΠΕ17 [παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.5 του άρθρου 18 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄/17-10-2005), παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄/1-8-2008) και παρ. 1 του άρθρου 39, του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009)].

β) Οι απόφοιτοι των λοιπών Σχολών, πλην των ανωτέρω, που εντάσσονται σε εκπαιδευτικό κλάδο, θεωρούνται απόφοιτοι μη Καθηγητικών Σχολών. Οι πτυχιούχοι των μη Καθηγητικών Σχολών, μεταξύ αυτών και των κλάδων ΠΕ09-Οικονομολόγων και ΠΕ18.02-Διοίκησης Επιχειρήσεων, διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια εφόσον κατέχουν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ) ή Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο στις επιστήμες της Αγωγής ή δεύτερο πτυχίο καθηγητικής Σχολής.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων δεν είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου ή βεβαίωσης παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή άλλων ισοδύναμων πτυχίων (όπως αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997-ΦΕΚ 188Α΄). Πλην όμως, κατά τους διορισμούς και τις προσλήψεις προηγούνται στον οικείο πίνακα οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού, δηλαδή έχουν και παιδαγωγική  επάρκεια (αρ. 8, παρ. 7 του Ν. 3194/2003).

Όλα τα παραπάνω περιέχονται σε γραπτή απάντηση που δίνεται από τον υπουργό Παιδείας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...