Home / Featured / Τι ειπώθηκε για προσλήψεις αναπληρωτών, μόνιμους διορισμούς και τα θέματα ειδικής αγωγής στη σημερινή συνάντηση Υπουργού με φορείς και αιρετούς Ειδικής Αγωγής

Τι ειπώθηκε για προσλήψεις αναπληρωτών, μόνιμους διορισμούς και τα θέματα ειδικής αγωγής στη σημερινή συνάντηση Υπουργού με φορείς και αιρετούς Ειδικής Αγωγής

Δημοσιεύτηκε: 5:43 μμ Μάιος 11th, 2016  


kathigitria

Εν τάχει , επιγραμματικά και χωρίς σχόλια παραθέτω ακολούθως το τι είπε ο Υπουργός Παιδείας κος Νίκος Φίλης στη συνάντηση με το Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α και τους αιρετούς του Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π., σήμερα Τετάρτη 11/5/2016. Θα ακολουθήσει αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα.:

 1. Για τον αποκλεισμό του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού από τις διαδικασίες διαλόγου αλλά και από τα κέντρα αποφάσεων που ρυθμίζουν θέματά του, θα υπάρξουν κινήσεις από πλευράς Υπουργείου, οι οποίες θα βελτιώσουν την δυσάρεστη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
 2. Στον Υπουργό ετέθη, ως πρόταση υλοποίησης διεπιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων Ε.Α.Ε., ώστε να σταματήσει η μονοπρόσωπη αντιμετώπιση(προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις κ.λ.π) των θεμάτων της,το άρθρο 22*, του νόμου 1566/1985, το οποίο το βρήκε πολύ ενδιαφέρον και υποσχέθηκε πως θα κινηθεί προς την κατεύθυνση υλοποίησής του.
 3. Εκ βάθρων θα γίνει αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τα πορίσματα των επιτροπών, μόλις προχωρήσει η επεξεργασία, θα τεθούν σε διαβούλευση πριν γίνουν σχέδιο νόμου.
 4. Η διαδικασία της συμπερίληψης θα προχωρήσει με αργά και σταθερά βήματα, καθότι πολυσύνθετο εγχείρημα.
 5. Επιχειρείται η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων για προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αλλά και στήριξης των δομών Ε.Α.Ε.
 6. Για του χρόνου μέριμνα του Υπουργείου είναι να στελεχωθούν τα σχολεία και ιδιαίτερα της Ειδικής Αγωγής, με προσωπικό από τις 11 Σεπτεμβρίου.
 7. Για το θέμα των μονίμων διορισμών εκπαιδευτικών αλλά και Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. δεν μπορεί να γίνει κάτι για την χρονιά που έρχεται, θα δρομολογηθεί όμως διαδικασία προσλήψεων που δεν θα έχει σχέση με τον νόμο Διαμαντοπούλου.
 8. Από Προγράμματα ΕΣΠΑ δεν υπάρχει η δυνατότητα για τις προσλήψεις αναπληρωτών των παρελθόντων ετών και ιδίως τις περσινές και για το λόγο αυτό αναζητείται ο τρόπος να υπάρξει αύξηση στις προσλήψεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.). Θα επιχειρηθεί δε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και με τους Δήμους της χώρας για το θέμα των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.
 9. Για την επόμενη χρονιά οι προσλήψεις αναπληρωτών θα γίνουν με το παλιό σύστημα και για το Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. θα γίνουν και πάλι από τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.), μιας και Ενιαίος Πίνακας δεν προβλέπεται να δημιουργηθεί.
 10. Με Υπουργική Απόφαση θα λυθεί το θέμα της συνάφειας των Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, επί του αντικειμένου απασχόλησης του Ε.Ε.Π. Η Υ.Α. θα αναθέτει στα Υπηρεσιακά Συμβούλια τη συνάφεια, κατόπιν γενικών οδηγιών από το Ι.Ε.Π.
 11. Πρόθεση του Υπουργείου είναι να καλυφθούν οι συνάδελφοι που δεν είχαν αποκτήσει συνάφεια των μεταπτυχιακών τους τίτλων, ενώ κατέθεσαν αυτούς στην υπηρεσία και αυτή δεν προώθησε το αίτημα σε Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Αν χρειασθεί θα κατατεθεί Τροπολογία με την οποία θα προβλέπεται η αναδρομικότητα της συνάφειας, ώστε να μην γίνει καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 12. Πρόθεση του Υπουργείου είναι να συστήσει στα σχολεία Γενικής εκπαίδευσης , θέσεις Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  20-27 Σεπτεμβρίου: Τα μέτρα για σχολεία, ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΣΔΕ, Φροντιστήρια και ΚΞΓ

Βασίλης Βούγιας

Αιρετός Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

11/5/2016

*Άρθρο 22, ν.1566/85
Γνωμοδοτικά συμβούλια.

1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστώνται μικτά όργανα συμμετοχής εκπροσώπων άλλων υπουργείων, εκπαιδευτικών, επιστημονικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και ειδικών επιστημόνων. Τα όργανα αυτά είναι:
1. το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ. Π. Ε. ),
2. το Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ. Δ. Ε. ),
3. το Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής (Σ. Ε. Α. ).

Τα συμβούλια αυτά υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνωμοδοτούν σε θέματα που αφορούν τη δομή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Στα συμβούλια αυτά προεδρεύει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπος του.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη συγκρότηση και σύνθεση των συμβουλίων, τη διάρκεια της θητείας των μελών τους, τις ειδικότερες αρμοδιότητές τους, τη λειτουργία τους σε ολομέλεια ή τμήματα ανάλογα με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, την οργάνωση της γραμματείας τους, τη διαδικασία εξέτασης των θεμάτων τους, τη σύνταξη και την υποβολή των προτάσεων και γνωμοδοτήσεών τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τους.
3. Για την υποβοήθηση του έργου του Σ. Ε. Α. συνιστώνται τρεις (3) θέσεις επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι προσλαμβάνονται για αόριστο χρόνο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακές σπουδές ή ειδική εμπειρία σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, το ύψος της αμοιβής, η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι των συμβάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά τους επιστημονικούς συνεργάτες της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοια απόφαση μπορεί να αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων των επιστημονικών συνεργατών της προηγούμενης παραγράφου και να συνιστώνται και στα λοιπά συμβούλια της παραγράφου 1 όμοιες θέσεις επιστημονικών συνεργατών για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του άρθρου.

https://seepea-stella.blogspot.gr/

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Την Άνοιξη οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για τις Σχολές Στρατού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού Σώματος

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Την Άνοιξη οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για τις Σχολές Στρατού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού Σώματος

Το υπουργείο Παιδείας με τα συναρμόδια υπουργεία συζητούν -και μάλλον βρίσκονται λίγο ...