Τελευταία Νέα

Παρασκευή, 01/07/2022, 05:28


Home / HEADER-NEWS / Να επιμορφωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί σε ζητήματα αναπηρίας

Να επιμορφωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί σε ζητήματα αναπηρίας

Δημοσιεύτηκε: 2:58 μμ Μάιος 18th, 2016  


eidiki agogi

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών καθώς και των στελεχών εκπαίδευσης σε ζητήματα αναπηρίας, ενταξιακής εκπαίδευσης και συνεργατικών πρακτικών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, καθώς και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία σε θέματα αποδοχής της διαφορετικότητας με την υλοποίηση κατάλληλων ενημερωτικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες στην Ειδική Εκπαίδευση.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΔΩ

Προτεραιότητες:

  • Eπιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών καθώς και των στελεχών εκπαίδευσης σε ζητήματα αναπηρίας, ενταξιακής εκπαίδευσης και συνεργατικών πρακτικών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, καθώς και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία σε θέματα αποδοχής της διαφορετικότητας με την υλοποίηση κατάλληλων ενημερωτικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων./ [Β-ΜΣ]
  • Θεσμοθέτηση και υλοποίηση προγραμμάτων πρώιμης/έγκαιρης παρέμβασης, πριν το νηπιαγωγείο, η οποία απαιτεί συνδεσιμότητα υπηρεσιών κοντά στον πολίτη και την οικογένεια. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ1-2 ΕΤΗ./ [Β-ΜΣ-ΜΚ]

1.3.Σχεδιασμός     νέων     κοινών           Προγραμμάτων     Σπουδών     με                                    δυνατότητα διαφοροποίησης, τα οποία θα βασίζονται τόσο στην εξατομικευμένη, μαθητοκεντρική εκπαίδευση, όσο και στον καθολικό σχεδιασμό για τη μάθηση./ [Β-ΜΣ-ΜΚ] 1.4.Στελέχωση των Τ.Ε. αλλά και όλων των δομών ΕΑΕ με μόνιμους εκπαιδευτικούς και Βελτίωση της λειτουργίας των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) εντός της γενικής τάξης (και  όχι σε ακατάλληλους ή και βοηθητικούς ξεχωριστούς χώρους, όπως συμβαίνει σε πολλά σχολεία ) με την παρουσία 2 εκπαιδευτικών(1 γενικής και 1 ειδικής αγωγής) και την αύξηση  των Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση./ [Β-ΜΣ-ΜΚ]

1.5. Διασφάλιση της προσβασιμότητας σε επίπεδο χώρου (σχεδιασμός και διαμόρφωση ελκυστικών, λειτουργικών και εργονομικών χώρων), Π.Σ., μέσων και υλικών, παροχής υποστηρικτικών τεχνολογιών και εναλλακτικών συστημάτων επικοινωνίας, δίγλωσση εκπαίδευση με τη χρήση της νοηματικής στη περίπτωση των κωφών και την αξιοποίηση της Braille για τυφλούς μαθητές κ.ά./ [Β-ΜΣ-ΜΚ] 1.6.Επιλογή Σχολικών Συμβούλων με προσόντα και γνώσεις σε θέματα ΕΑΕ. Επιλογή εκπαιδευτικών Προσχολικής εκπαίδευσης και όχι Δημοτικής σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ στο νηπιαγωγείο./ [Β-ΜΣ]

1.7.Ανάπτυξη δομών υποστηριζόμενων ή μη για την αυτόνομη διαβίωση μετά τη σχολική ζωή και την υλοποίηση προγραμμάτων Αυτόνομης ή Ημι-Αυτόνομης Διαβίωσης και διδασκαλία Δεξιοτήτων Ζωής σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΑ (έλλειψη τέτοιων δομών). / [Β-ΜΣ-ΜΚ]

  • Θεσμοθέτηση κανονισμού λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ, Τ.Ε., ΕΔΕΑΥ, ΚΕΔΔΥ, κ.ά., καθώς και των καθηκόντων των εκπαιδευτικών και των άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται στις δομές ΕΑΕ, καθώς επίσης και των Σχολικών Συμβούλων με στόχο τον αναπροσδιορισμό των ρόλων των δύο (02) εκπαιδευτικών (ένας γενικής-ένας ειδικής) στην τάξη και την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών./ [Β-ΜΣ]
  • Διεπιστημονική προσέγγιση της ενταξιακής εκπαίδευσης σε συνεργατικό πλαίσιο (συνεργασία ειδικών επιστημόνων, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, κ.ά.)./ [Β-ΜΣ]
  • Αναβάθμιση των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, όπως ΕΔΕΑΥ,    ΚΕΔΔΥ και επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων τους, ιδιαίτερα των ΚΕΔΔΥ,με έμφαση στην αξιολογική διαδικασία και στην υποστήριξη προς την κατεύθυνση της απο- ιατρικοποίησής τους και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβούλευσης των γονέων των  μαθητών με αναπηρία./[ΜΣ-ΜΚ]
  • Επαναπροσδιορισμός της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης, ΕEEEΚ, Επαγγελματικό  Γυμνάσιο  και Λύκειο) και των αντίστοιχων Προγραμμάτων Σπουδών και Ωρολογίων προγραμμάτων με στόχο την επαγγελματική ένταξη προστατευμένης ή μη μορφής./ [ΜΣ-ΜΚ]
  • Υλοποίηση προγραμμάτων ομαλής μετάβασης από τη μία βαθμίδα στην άλλη, καθώς και στην ενήλικη ζωή./ [ΜΣ-ΜΚ]
  • Αναδιοργάνωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να έχουν καθολική πρόσβαση και υποστήριξη οι φοιτητές με αναπηρίες και ανασχεδιασμός  των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με την εισαγωγή μαθημάτων που αφορούν στην αναπηρία και στην παιδαγωγική της ένταξης./ [ΜΣ-ΜΚ]
  • Σταδιακή εξάλειψη του δίπολου «γενικής-ειδικής» αγωγής και της παράλληλης λειτουργίας δύο (02) ξεχωριστών εκπαιδευτικών συστημάτων(γενική -ειδική εκπαίδευση) με στόχο τη δημιουργία του «Ενός σχολείου» για όλους τους μαθητές./ [Β-ΜΣ-ΜΚ]
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα ονόματα των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς

Στην έκθεση τονίζεται ότι ειδικότερα, ο τρόπος λειτουργίας των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.), παρότι αυτά ιδρύθηκαν για να ενδυναμώσουν τον ενταξιακό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, ενισχύει το διαχωριστικό χαρακτήρα της, τις διακρίσεις και ανισότητες και το στιγματισμό των συγκεκριμένων μαθητών. Για τη λειτουργία τους προβλέπονται δύο εκπαιδευτικοί (ειδικής και γενικής αγωγής) και ένας χώρος υποστηρικτικός για να μεταφέρονται κάποιες ώρες οι μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για να παρακολουθήσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα από τον ειδικό παιδαγωγό. Σύμφωνα με τις αρχές της ένταξης, αυτός ο τρόπος λειτουργίας στιγματίζει τον μαθητή και προωθεί τις  διακρίσεις και τον αποκλεισμό. Οι αρμοδιότητες, οι ρόλοι, οι μορφές συνεργασίας, ο τρόπος παρέμβασης των δυο εκπαιδευτικών, τα Π.Σ, που θα αξιοποιηθούν και ο  χρόνος παραμονής των μαθητών με αναπηρίες στην υποστηρικτική τάξη δεν προβλέπονται σαφώς από το νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, το νομοθετικό πλαίσιο συνηγορεί στη διάκριση των ειδικοτήτων και του πλαισίου. Έτσι υιοθετούνται  σιωπηρά και άτυπα ρόλοι που αντανακλούν στρεβλές πεποιθήσεις για την ένταξη και εντείνουν ακόμη περισσότερο τον διαχωριστικό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων. Συνήθως, τα διδακτικά καθήκοντα του ειδικού παιδαγωγού περιορίζονται στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αν και αυτό δεν συνάδει με την παιδαγωγική της ένταξης. Η αξιολόγηση των μαθητών με αναπηρία στηρίζεται σε διαγνώσεις (ιατρικού πολλές φορές και όχι εκπαιδευτικού τύπου, όπως υποστηρίζουν ερευνητές-επιστήμονες του χώρου) από τα Kέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.). Τα ειδικά σχολεία εξακολουθούν και λειτουργούν με έναν αναχρονιστικό τρόπο ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον διαχωριστικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αριθμός εισακτέων Στρατιωτικών Σχολών 2022 - Συμπληρωματική Προκήρυξη

Από την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης προκύπτει εύλογα το ερώτημα, αν σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο ευνοείται η ανάπτυξη ενταξιακών εκπαιδευτικών και συνεργατικών πρακτικών, ώστε όλοι οι μαθητές, χωρίς εξαιρέσεις, να ενταχθούν ισότιμα στο γενικό σχολείο και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής και μάθησης καθώς και τα ίδια δικαιώματα. Η ανάγκη ανασχεδιασμού της ειδικής αγωγής προς την κατεύθυνση της ένταξης και της ανάπτυξης ενός σχολείου με δημοκρατικό ήθος  γίνεται εμφανής και προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστεί η πολιτεία, ώστε η εκπαίδευση των ίσων ευκαιριών να καταστεί δικαίωμα και όχι προνόμιο.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΔΩ

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...