Home / Featured / Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Δημοσιεύτηκε: 5:03 μμ Μάιος 7th, 2016  


679clock

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΟΙΝ:
Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΟΛΜΕ
Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι.
Μέσα Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου»

Αθήνα, 6-5-2016

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
με μεγάλη έκπληξη, μέσα στη μεγάλη εβδομάδα και μάλιστα την στιγμή που υποτίθεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας εθνικός διάλογος για την παιδεία, το Υπουργείο, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου», προχωράει στον καθορισμό ενιαίου τύπου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου. Ενώ η απόφαση αυτή, όσον αφορά τον καθορισμό ενός τύπου δημοτικού για όλους τους μαθητές, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, το ωρολόγιο πρόγραμμα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, εμπεριέχει λανθασμένες επιλογές και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά καθώς:
  1. Καταργεί τα δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.), τα οποία λειτουργούσαν πιλοτικά για πολλά χρόνια, χωρίς να προχωράει στην αξιολόγησή τους, ως όφειλε, και συνεπώς χωρίς να ενσωματώνει τα θετικά τους στοιχεία αλλά και να προλαμβάνει την υιοθέτηση τυχόν αρνητικών τους στοιχείων στον νέο τύπο δημοτικό σχολείου. Δηλαδή διαγράφεται σε μία στιγμή η σωρευμένη εμπειρία πολύχρονης εφαρμογής ενός σημαντικού πιλοτικού προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν πολλές χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές και κατά γενική ομολογία παρουσίαζε πολλά θετικά στοιχεία.
  2. Το περιεχόμενο του ωρολογίου προγράμματος του νέου τύπου ολοήμερου Δημοτικού δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και τις προτάσεις της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας σε μία χρονική στιγμή που υποτίθεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας σημαντικός εθνικός διάλογος για την παιδεία.
Τα προβλήματα και οι λανθασμένες επιλογές είναι ιδιαίτερα εμφανή στο ωρολόγιο πρόγραμμα που αφορά τη διδασκαλία της Πληροφορικής αφού:
  1. Καθορίζει τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής μόνο για μία ώρα/εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού οδηγώντας στην ουσιαστική υποβάθμιση της διδασκαλίας του μαθήματος. Η διδασκαλία του μαθήματος για μόνο μία ώρα/εβδομάδα, ιδιαίτερα μετά τις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού, δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την ορθή διδασκαλία του μαθήματος, όπως άλλωστε δυστυχώς γίνεται εδώ και πολλά χρόνια και στο Γυμνάσιο, οδηγώντας στην σημαντική μείωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών στις Τ.Π.Ε. και στην Πληροφορική. Ενδεικτικό είναι ότι στο δημοτικά τύπου Ε.Α.Ε.Π. προβλεπόταν μία ώρα/εβδομάδα για την Α’ και Β’ τάξη και δύο ώρες/εβδομάδα για τις υπόλοιπες (Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’) τάξεις και τα θετικά αποτελέσματα της διδασκαλίας του μαθήματος ήταν ιδιαίτερα σημαντικά και γνωστά στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και σε ολόκληρη των κοινωνία μέσω σημαντικών δράσεων και διακρίσεων (εργασίες των μαθητών τόσο στο συγκεκριμένο μάθημα αλλά και διαθεματικά, Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας – https://www.digifest.info/, διαγωνισμοί εκπαιδευτικής ρομποτικής κλπ). Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητη η διατήρηση στο νέο τύπο δημοτικού του ωρολογίου προγράμματος που υπήρχε και στο Ε.Α.Ε.Π..
  2. Ονομάζει το μάθημα Τ.Π.Ε. και όχι Πληροφορική φανερώνοντας ότι οι ιθύνοντες του ωρολογίου προγράμματος δεν μπορούν να αντιληφθούν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που μπορεί να έχει στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας και στη δημιουργική έκφραση των μαθητών η επαφή τους από μικρή ηλικία με βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης της Πληροφορικής.
  3. Προχωράει αυθαίρετα στην ανάθεση του μαθήματος της Πληροφορικής, στα 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά, σε δασκάλους με επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. υποκαθιστώντας τις γνώσεις του εκπαιδευτικού Πληροφορικής με τις γνώσεις που προσφέρουν οι επιμορφώσεις. Το μάθημα των Τ.Π.Ε.-Πληροφορικής θα πρέπει να διδάσκεται μόνο από καθηγητές Πληροφορικής αλλιώς υποβαθμίζεται σημαντικά οδηγώντας στην πλήρη απαξίωση του .
  4. Δεν λαμβάνει υπόψη θέματα που αφορούν τα σημαντικά προβλήματα που υπήρξαν για την πραγματοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στα Ε.Α.Ε.Π. και τα οποία αφορούν τις υπάρχουσες υποδομές για την πραγματοποίηση του μαθήματος (εργαστήρια πληροφορικής), την υποτυπώδη χρηματοδότηση αλλά και τη μη υποστήριξη των εκπαιδευτικών Πληροφορικής από το ίδιο το υπουργείο (οργανικές θέσεις, μη διάθεση 3 ωρών από το διδακτικό τους ωράριο για τους υπευθύνους εργαστηρίων, μη διάθεση σχολικών συμβούλων κλπ). Η ορθή διδασκαλία των Τ.Π.Ε.-Πληροφορικής απαιτεί επαρκή, λειτουργικά, καλά συντηρημένα εργαστήρια και ευρύτερες υποδομές σε κάθε δημοτικό, ύπαρξη οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και σοβαρή υποστήριξη και αναγνώριση του έργου τους.
  5. Δεν αξιοποιεί την εμπειρία των Ε.Α.Ε.Π. αλλά και γενικότερα της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας για την προσφορά και το ρόλο που μπορεί να έχει ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής στη διαθεματική προσέγγιση αντικειμένων και εννοιών που παρουσιάζουν προβλήματα στη διδασκαλία τους στο δημοτικό (όπως π.χ. τα Μαθηματικά) και γενικότερα στην υποστήριξη και συνεργασία με τους δασκάλους για την αποτελεσματικότερη διδασκαλίας τους.
  6. Δεν λαμβάνουν υπόψη τη διασύνδεση της παρεχόμενης παιδείας στη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αυτή στην βαθμίδα της δευτεροβάθμιας δημιουργώντας προβλήματα που θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.
Είναι φανερό ότι η εφαρμογή των συγκεκριμένων επιλογών δεν οδηγεί παρά μόνο στην υποβάθμιση του δημοτικού και της παρεχόμενης Πληροφορικής παιδείας, τουλάχιστον σε σχέση με τα δημοτικά τύπου Ε.Α.Ε.Π.. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πως προέκυψαν αυτές οι επιλογές, αν αποτελούν επιλογές που προσπαθούν να εξισορροπήσουν ανάμεσα στα προγράμματα των υπαρχόντων τύπων δημοτικών, τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και το διαθέσιμο ανθρώπινο εκπαιδευτικό-επιστημονικό προσωπικό, αλλά σε κάθε περίπτωση οδηγούν σε ένα δημοτικό που είναι χειρότερο από τον τύπο του Ε.Α.Ε.Π. που υπήρχε και αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό.
Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος αναμένει να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος που θα οδηγήσει στις αναγκαίες αλλαγές και στον καθορισμό ενός τύπου ολοήμερου δημοτικού σχολείου που θα είναι καλύτερος από κάθε προηγούμενο και θα παρέχει αναβαθμισμένη Πληροφορική παιδεία ως οφείλει να παρέχει ένα σύγχρονο δημοτικό σχολείο. Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε περαιτέρω τεκμηρίωσης των θέσεων-προτάσεών μας.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εργασιακού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
Νικόλαος Κατσάλης (katsalis<στο>sch.gr)
Φώτης Αλεξάκος (falexakos<στο>hol.gr)
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Εγκύκλιο (Πρόσκληση), προκειμένου οι  νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν ...