Τελευταία Νέα

Κυριακή, 03/07/2022, 17:41


Home / Featured / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για στελέχωση της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για στελέχωση της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας

Δημοσιεύτηκε: 12:50 μμ Απρίλιος 8th, 2016  


ypep8-marousi-5

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου από Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) όπως ισχύει και με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α ́/3-12-2007).

Όσοι επιλεγούν, θα προταθούν να τοποθετηθούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ με μετακίνηση ή απόσπαση για τέσσερα (04) έτη, με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

-Δεκατρείς (13) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, από τις οποίες:

1/ οι τέσσερις (04) αφορούν σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

2/ η μία (01) σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής και

3/ οι τέσσερις (04) σε υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/ Οικονομολόγοι

-Τέσσερις (04) θέσεις κατηγορίας ΤΕ, από τις οποίες:

1/ η μία αφορά σε διοικητικό υπάλληλο ΤΕ Πληροφορικής ή εκπαιδευτικό ΠΕ20 Πληροφορικής.

Ενστάσεις επί της επιλογής δεν γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στην ΚΥΑ 17817/28-11-2008 ( ΦΕΚ 2514/Β/10-12-2008) με θέμα «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται και στελεχώνει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Εκπαιδευτικών Δράσεων», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ.81297/18-07-2011 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1627/Β/19-7-2011) και ισχύει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές οποτεδήποτε υπάρξει ενδιαφέρον και με σειρά προτεραιότητας, έως ότου καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις της υπηρεσίας μας.

Οι εν λόγω αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας είτε στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.κ.: 15180 Μαρούσι
Γραφείο 1031, 1ος όροφος
είτε ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση της υπηρεσίας :
eye-ypepth@minedu.gov.gr

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με:

-Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα

-Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

-Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποσπαστούν/μετακινηθούν στην υπηρεσία μας αφού αξιολογηθούν θετικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στις διευθύνσεις: spilia@minedu.gov.gr, zgalanopoulou@minedu.gov.gr. είτε να απευθύνονται στο τηλέφωνο της Γραμματείας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ : 210-3332461 και ώρες 07:00π.μ. έως 15:00 μ.μ.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ / ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...