Τελευταία Νέα

Σάββατο, 12/06/2021, 16:55


Home / Featured / Γνωμοδότηση βόμβα για τις προσλήψεις μελετά το Υπ. Παιδείας

Γνωμοδότηση βόμβα για τις προσλήψεις μελετά το Υπ. Παιδείας

Δημοσιεύτηκε: 12:53 μμ Απρίλιος 15th, 2016  


law

ΑΥΓΗ

Τι σχολιάζουν κύκλοι του υπ. Παιδείας για την πρόταση της ΟΛΜΕ – Ολόκληρη η γνωμοδότηση

Την πρόταση της ΟΛΜΕ για τους διορισμούς στην εκπαίδευση, που έχει στη διάθεσή της και δημοσιεύει η «Α», σχολιάζουν κύκλοι του υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για την πρόταση που κατέθεσε η ΟΛΜΕ στον υπουργό Ν. Φίλη, με αφορμή τη μεταβατική διάταξη για τις προσλήψεις στον ΑΣΕΠ, που πριμοδοτεί την προϋπηρεσία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2006 και 2008, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ.

Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν στις 11 Απριλίου, προκειμένου να συζητήσουν τις απόψεις τους, όπου και διαπιστώθηκε σύγκλιση ως προς το ότι το υπάρχον σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών έχει κλείσει τον κύκλο του.

Επί της πρότασης της ΟΛΜΕ, κύκλοι του Υπουργείου Παιδείας, σχολιάζουν, ότι, στην ερμηνεία και στην αξιολόγηση των αποφάσεων του ΣτΕ, συμπίπτουν απολύτως, οι απόψεις των νομικών συμβούλων του υπουργείου και του κ. Γ. Γεραπετρίτη, νομικού συμβούλου της ΟΛΜΕ.

Όπως, όμως, επισημαίνουν, υπάρχει νομική και λογική αντίφαση στην εν λόγω γνωμοδότηση, αφού, οι προτάσεις που διατυπώνονται σε αυτή, καταλήγουν τελικά,  να διατηρείται στους πίνακες κατάταξης των αναπληρωτών το προβάδισμα όσων από αυτούς έχουν μόνο προϋπηρεσία και όχι συμμετοχή σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ.
‘Μα, αυτό ακριβώς έχει κρίνει αντισυνταγματικό το ΣτΕ, σύμφωνα και με τον ίδιο τον κ. Γεραπετρίτη» καταλήγουν με νόημα οι κύκλοι του υπουργείου Παιδείας.

Οι ίδιοι κύκλοι του υπουργείου Παιδείας σχολιάζουν και την πρόταση της ΟΙΕΛΕ για τους διορισμούς, «η διάταξη του υπουργείου προωθεί ακριβώς εκείνο στο οποίοι καταλήγει ο καθηγητής  Ηλίας Νικολόπουλος».

Η πρόταση της ΟΙΕΛΕ καταλήγει:

«Σύμφωνα με όσα εν συντομία εκτέθηκαν μία νομοθετική διάταξη με την οποία η πρότερη εμπειρία και προϋπηρεσία ως υποκειμενικά προσόντα θα λαμβάνονται υπόψη ώστε ένα ποσοστό μικρότερο του 40% να προσλαμβάνεται εκτός από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία το χρονικό διάστημα της οποίας θα προσδιορίζεται ρητά θα αποκαθιστούσε την εφαρμογή της αρχής της ισότητας η οποία ελλείψει νέας ρύθμισης μετά την έκδοση της με αριθμό 527/2015 σήμερα παραβιάζεται αποκλείοντας ολοσχερώς τους μη περιλαμβανομένους στους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ αν και έχουν πραγματική προϋπηρεσία και εμπειρία».

Σημειωτέον, ότι το υπουργείο Παιδείας δεν έχει πραγματοποιήσει συνάντηση με τη ΔΟΕ, η οποία δεν έχει επίσης καταθέσει κάποια πρόταση.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Αιτιολογική Έκθεση

Το ζήτημα του διορισμού των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει καταστεί, δυστυχώς, ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, το οποίο έχει ταλανίσει τόσο τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς όσο και συστημικά ολόκληρη την εκπαιδευτική δομή της χώρας. Τους μεν εκπαιδευτικούς διότι λόγω των της έλλειψης κανονικότητας σε σχέση με τις προσλήψεις στη δημόσια εκπαίδευση και την αδυναμία διενέργειας περιοδικού εισαγωγικού διαγωνισμού δεν μπορούν να οργανώσουν τη ζωή τους κατά τρόπο ώστε να δημιουργήσουν μια στέρεη ιδιωτική και επαγγελματική ζωή.

Εξάλλου, με την συνύπαρξη μονίμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών που καλούνται να καλύψουν προσωρινά εκπαιδευτικά κενά δημιουργούνται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πολλαπλές ταχύτητες εργαζομένων, οι οποίες, σε συνδυασμό και με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν επιτύχει σε παλαιότερους διαγωνισμούς του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) αλλά δεν έχουν διοριστεί, δημιουργούν ένα μείγμα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να τύχει διαχείρισης στην επιλογή προσώπων, χωρίς να προκαλούνται αισθήματα αδικίας και ανισότητας.

Το δε εκπαιδευτικό σύστημα βλάπτεται συνολικά διότι κάθε χρόνο εμφανίζεται το παθολογικό φαινόμενο να διαπιστώνονται διδακτικά κενά στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να απηχούν γνήσια έκτακτες ανάγκες, τα οποία καλύπτονται με λύσεις θεσμικά εμβαλωματικές, ιδίως με προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Με τον τρόπο όμως αυτό δεν προωθείται η λογική των παγίων δομών του εκπαιδευτικού συστήματος και της ασφάλειας της εκπαιδευτικής ζωής –στοιχεία αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος-, ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις καθυστερήσεων στην προσωρινή κάλυψη υφιστάμενων κενών, ώστε να χάνονται ώρες διδασκαλίας και να δημιουργείται εξαιρετικά αρνητικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Η συνολική κατάσταση καθίσταται έτι περαιτέρω δυσχερής με δικαστικές κρίσεις κατά τον παρελθόντα χρόνο που κρίνουν μεταβατικές διατάξεις της οικείας εκπαιδευτικής νομοθεσίας ως αντισυνταγματικές. Ειδικότερα, με την απόφαση 527/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν παραπομπής με την απόφαση 1175/2014 του Γ’ Τμήματος, κρίθηκε αντισυνταγματική η μεταβατική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71), κατά το μέρος που προέβλεπε ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονταν σε ποσοστό 40% από ενιαίους πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία, με αντίστοιχο περιορισμό των διορισμών από τους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., ως αντικείμενη στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.

Το σκεπτικό του Συμβουλίου ήταν με το άρθρο 118 παρ. 6 του Συντάγματος εξακολούθησαν μεν να ισχύουν, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, οι προβλεπόμενες στον ν. 2190/1994 (ΦΕΚΑ’ 28) εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων η κατά το άρθρο 14 παρ. 2 περ. γ΄ εξαίρεση από τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. των διορισμών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πλην όμως η εξαίρεση αυτή περιελάμβανε, σχετικά με τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους, μόνο τους εγγεγραμμένους στον πίνακα του άρθρου 138 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121), από τον οποίο διορίστηκαν ως μόνιμοι, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167). Κατά τούτο κρίθηκε αντισυνταγματική η εξαίρεση αυτή, διότι θεωρήθηκε ως ανεπίτρεπτη επέκταση νομοθετικής ρύθμισης προγενέστερης της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001, ασύνδετη προς το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν την 6η Απριλίου 2001, χρόνο συντέλεσης της αναθεώρησης.

Συνακόλουθα, κρίθηκε ότι ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών από πίνακες αναπληρωτών κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010, μολονότι συνιστούσε επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (κατάταξη σε πίνακα αναπληρωτών με βάση την πραγματική προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού), αντίκειτο το άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος, διότι η σχετική προϋπηρεσία προέκυπτε από προσλήψεις αναπληρωτών ή ωρομισθίων οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής. Το Συμβούλιο πάντως δέχτηκε ρητά ότι η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού επιτρεπτώς καταρχήν λαμβάνεται υπ’ όψιν προκειμένου να προσαυξηθεί η βαθμολογία σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για τον διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών, δεδομένου μάλιστα ότι έχει πράγματι λειτουργήσει ως κριτήριο για την εκ νέου πρόσληψη εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων και την απόκτηση, συνακόλουθα, περαιτέρω σχετικής προϋπηρεσίας.

Από το συνδυασμό των σκέψεων του Συμβουλίου της Επικρατείας συνάγεται ότι είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα ένα σύστημα ενιαίου καταλόγου μονίμου και προσωρινού εκπαιδευτικού προσωπικού με μοριοδότηση, η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψιν τις σχετικές αντικειμενικές συνθήκες, περιλαμβανομένης της πραγματικής προϋπηρεσίας, υπό τον παρεμπίπτοντα έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ για την τήρηση των αξιοκρατικών εγγυήσεων στη διαδικασία που οδήγησε στην απόκτηση της προϋπηρεσίας.

Υπό το φως των ανωτέρω, είναι αναγκαία η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα καθιερώνεται ένα νέο σύστημα επιλογής προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα που προέκυψαν από τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην πράξη και από την έκδοση δικαστικών αποφάσεων που κρίνουν μέρος της υφιστάμενης νομοθεσίας ως αντίθετης στο Σύνταγμα. Κυρίως, όμως, παρίσταται αδήριτη ανάγκη να εισαχθεί ένα νέο σύστημα που θα ρυθμίζει με τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό το ακανθώδες αυτό ζήτημα δημιουργώντας συνθήκες δικαιικής και εκπαιδευτικής ασφάλειας για τη βιώσιμη και παραγωγική δημόσια εκπαίδευση.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Διαμαρτυρία Αναπληρωτών Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας για τους διορισμούς εκπαιδευτικών

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους οικοδομείται η νέα πρόταση είναι οι ακόλουθοι: Πρώτον, η κάλυψη εκπαιδευτικών κενών θα γίνεται καταρχήν από μονίμους εκπαιδευτικούς. Μόνο γνήσια έκτακτες ανάγκες θα καλύπτονται με προσωρινούς διορισμούς. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα υπάρξει πλήρης μελέτη σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες ανά σχολική περιφέρεια και μονάδα, με σημείο αναφοράς και τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις, ώστε να καταστεί δυνατή σε εύλογο χρόνο η πρόσφορη στελέχωση με τις αναγκαίες ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία γνήσια μεταρρύθμιση στο πεδίο της κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών, εάν δεν έχει προηγουμένως καταρτιστεί, έστω για πρώτη φορά στη χώρα, μια συγκροτημένη και επιστημονική έκθεση για τη διαπίστωση των πραγματικών και παγίων αναγκών, όχι στη βάση της εκάστοτε παρούσας συγκυρίας αλλά με προοπτική εικοσαετίας και έμφαση στις εκπαιδευτικές προτεραιότητες των οικείων προγραμμάτων μάθησης. Δεύτερον, για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων θα υπάρξει ενιαίος πίνακας υποψηφίων, με βάση τον οποίο θα καλύπτονται οι ανάγκες τόσο με μόνιμο προσωπικό όσο και με προσωρινό πρόσληψη για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.

Κατά τούτο, θα υφίσταται συμπλήρωση του αριθμού των οριστικών διορισμών (βάσει των αναγκών που θα έχουν προηγουμένως προσδιοριστεί και των υφιστάμενων οργανικών θέσεων) και, στη συνέχεια, θα συντελείται απορρόφηση των εκπαιδευτικών για την κάλυψη γνησίως προσωρινών αναγκών από τον ίδιο πίνακα με φθίνουσα σειρά. Τρίτον, εισάγεται ενιαίο σύστημαμοριοδότησης όλων των εκπαιδευτικών με κριτήρια αντικειμενικά και πρόσφορα, ήτοι την προϋπηρεσία, την αξιολόγηση σε προγενέστερο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., τον χρόνο αναμονής πρόσληψης και τα οικογενειακά βάρη κάθε εκπαιδευτικού.

Με τον τρόπο αυτό καταργούνται οι χωριστοί κατάλογοι εκπαιδευτικών που προέρχονται, αφενός, από τους επιτυχόντες σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και, αφετέρου, για αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς εκτός της διαδικασίας του Α.Σ.Ε.Π., με αντίστοιχες ποσοστώσεις, όπως προβλεπόταν από το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, το οποίο κατά το μέρος αυτό κρίθηκε αντισυνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ειδικότερα, για την μοριοδότησητων υποψηφίων λαμβάνονται υπ’ όψιν πρόσφορα και αντικειμενικά στοιχεία, ως ακολούθως:

αριθμός τέκνων τρεις (3) μονάδες ανά τέκνο· προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία έως ογδόντα τέσσερις (84) μονάδες, κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 18 παρ. 2 περ. Β’ εδ α’ του ν. 2190/1994 (ΦΕΚΑ’ 28), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α’ 234) και το άρθρο 26 παρ. 11 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47)· αναμονή χρόνου πρόσληψης έως δέκα (10) μονάδες·αξιολόγηση σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για την πρόσληψη εκπαιδευτικών έως πενήντα (50) μονάδες.

Ειδικά σχετικά με τη συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, λαμβάνεται για λόγους ίσης μεταχείρισης ως βάση αξιολόγησης για τη μοριοδότηση η βαθμολογία μέσου όρου πενήντα πέντε (55), που συνιστά το όριο επιτυχίας στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. των ετών 2006 και 2008, ώστε να μοριοδοτούνται και οι συμμετέχοντες σε προγενέστερους διαγωνισμούς που έλαβαν βαθμολογία υπεράνω των πενήντα πέντε (55) μονάδων, μολονότι η βάση επιτυχίας στους διαγωνισμούς εκείνους ήταν στις εξήντα (60) μονάδες.

Το κριτήριο της αξιολόγησης δεν συνδέεται με την επιτυχία στον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. (υπόθεση που θα δημιουργούσε συνθήκες ανισότητας λόγω της διαφοράς του ορίου επιτυχίας σε διαφορετικούς διαγωνισμούς) αλλά με την βαθμολογία που έλαβε κάθε υποψήφιος στον διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχε ώστε να υπάρχει μια αντικειμενική και γνήσια αποτύπωση της σχετικής του ικανότητας σε συνθήκες δοκιμασίας. Προστίθενται δε κατ’ αποκοπήν πέντε (5) μονάδες για τους επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι έχουν μια περαιτέρω εύλογη προσδοκία. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω συστήματος προηγούνται στις οικείες κατηγορίες τους οι διοριστέοι σύμφωνα με τον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., για τους οποίους συντρέχει ένα θεμελιωμένο δικαίωμα, ενώ δεν θίγονται ειδικές προβλέψεις που αφορούν ποσοστώσεις μόνο ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Με το ανωτέρω σύστημα εισάγεται ενιαίο, δίκαιο και ισόρροπο σύστημα πρόσληψης υπό τη συνολική εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Σχέδιο Νόμου

Άρθρο 1

 

 1. Οι θέσεις τακτικού και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου αντιστοίχως καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας με βάση διαδικασία μοριοδότησης που επιμελείται το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Οι εκπαιδευτικές ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό προσδιορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανά κατηγορία προσωπικού. Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού καλύπτονται κατά προτεραιότητα από τους υποψηφίους με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Εφόσον προκύψουν γνήσια απρόβλεπτες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι σχετικές θέσεις καλύπτονται κατά προτεραιότητα με βάση της σειρά κατάταξης του οικείου πίνακα.

 

 1. Κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διαδικασία, την εξειδίκευση των κριτηρίων και τη δημοσιότητα προσδιορίζονται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και τη σχετική προκήρυξη. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων κατά το παρόν άρθρο μπορεί επίσης να ορίζεται ότι δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής και η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο από τους υποψηφίους που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των θέσεων. Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες διαγράφεται από αυτούς και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ψευδούς δηλώσεως.

 

 1. Κατά παρέκκλιση του συστήματος που εισάγεται με τις ρυθμίσεις του παρόντος, προηγούνται στις οικείες κατηγορίες τους οι κατά τον χρόνο ισχύος του παρόντος διοριστέοι, σύμφωνα με τον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., και έως την εξάντληση του σχετικού αριθμού.

 

 1. Επικουρικά προς την παρούσα ρύθμιση εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας νομοθεσίας περί Α.Σ.Ε.Π. Κατ’ εξαίρεσιν των διατάξεων του παρόντος, δεν θίγονται διατάξεις που εισάγουν ποσοστώσεις υπέρ ατόμων με ειδικές ανάγκες, και μόνο για αυτή την κατηγορία.

 

Άρθρο 2

 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

 

Μοριοδοτούμενο προσόν Μόρια
1 Αριθμός τέκνων Τρείς (3) μονάδες ανά τέκνο
2 Προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία Μία (1) μονάδα ανά μήνα έως ογδόντα τέσσερις (84) μονάδες
3 Αναμονή χρόνου πρόσληψης Μία (1) μονάδα για κάθε έτος από την πρώτη υποβολή αίτησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου έως την πρώτη πρόσληψη και έως δέκα (10) μονάδες
4 Αξιολόγηση σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για την πρόσληψη εκπαιδευτικών Μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό υπεράνω της βαθμολογίας μέσου όρου πενήντα πέντε (55) και επιπλέον πέντε (5) μονάδες κατ’ αποκοπήν για τους επιτυχόντες στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

 

Άρθρο 3

Κατά το προηγούμενα άρθρο, τα μοριοδοτούμενα προσόντα έχουν την ακόλουθη έννοια:

 

 1. Ο αριθμός των τέκνων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 1. Προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία λογίζεται η πραγματική απασχόληση ως μονίμου, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα της δημόσιας εκπαίδευσης. Η τήρηση των εγγυήσεων διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά το στάδιο της διαδικασίας που κατέληξε στην απόκτηση της σχετικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ελέγχεται παρεμπιπτόντως από το Α.Σ.Ε.Π.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών Eξετάσεων 2021

 

 1. Η αναμονή χρόνου πρόσληψης αφορά την προσθήκη μίας (1) μονάδας για κάθε έτος από την υποβολή από τον υποψήφιο πρώτης αίτησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου έως την πρώτη πρόσληψή του και έως δέκα (10) μονάδες. Για την προσθήκη κάθε μονάδας θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πλήρες ημερολογιακό έτος.

 

 1. Η συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών εισφέρει στη μοριοδότηση του υποψηφίου μόνο κατά το μέρος που ο υποψήφιος έλαβε βαθμολογία πάνω από πενήντα πέντε (55) μονάδες σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και μόνο κατά το μέρος της βαθμολογίας πάνω από το όριο αυτό. Σε περίπτωση συμμετοχής υποψηφίου σε περισσότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μοριοδοτείται η συμμετοχή με την υψηλότερη βαθμολογία. Βαθμολογία υπεράνω του ημίσεως στρογγυλοποιείται στην αμέσως ανώτερη μονάδα για τον σκοπό της μοριοδότησης. Επιπλέον της ανωτέρω μοριοδότησης, προσμετρώνται επιπλέον κατ’ αποκοπήν πέντε (5) μονάδες για τους επιτυχόντες στον ημερολογιακά τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

 

Άρθρο 4

 

 1. Το Α.Σ.Ε.Π. συντάσσει πίνακα υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης. Ο πίνακας καταχωρίζεται στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., το οποίο αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Επικουρικά προς τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας νομοθεσίας περί Α.Σ.Ε.Π.

 

 1. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να λάβει γνώση της αιτιολογίας με την οποία καθορίστηκε η σειρά προτεραιότητας τόσο του ίδιου όσο και των συνυποψηφίων του. Η αιτιολογία αυτή συνίσταται στην παράθεση στον οικείο πίνακα προτεραιότητας των μονάδων ανά κριτήριο, με βάση τις οποίες καθορίστηκε η σειρά προτεραιότητας κάθε υποψηφίου.

 

 1. Πριν από την υπογραφή της πράξης διορισμού ή πρόσληψης διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και είναι απαραίτητα για την πρόσληψη ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την κατάταξη κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη μετά την πρόσληψη.

 

 

Σχόλια στην με αριθμό 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας –Έκταση δέσμευσης του Υπουργείου από αυτή και προτεινόμενη πολιτική λύση από τη νομοθετική λειτουργία.

Η απόφαση 527/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε τα προδικαστικά ερωτήματα που η με αριθμό 2223/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπέβαλε στο Συμβούλιο. Συγκεκριμένα το Συμβούλιο της Επικρατείας θεώρησε ότι η μεταβατική διάταξη του άρθρου 9 παρ 1 του ν.3848/2010 κατά το μέρος που προβλέπει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται ,κατά το χρόνο που αυτή ισχύει, σε ποσοστό 40% από ενιαίους πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία , με αποτέλεσμα τον περιορισμό των διορισμών από τους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας (άρθρα 4 παρ. 1 και 103 παρ 7 του Συντάγματος) και είναι ανίσχυρη.

Επίσης έκρινε ότι και οι παράγραφοι 8 και 9 του ίδιου άρθρου που αφενός αφορούσαν τον επιπλέον διορισμό των εκπαιδευτικών που είχαν συμπληρώσει την 30η Ιουνίου 2008 προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου το άρθρο 5 παρ 1 του Ν.3687/08 όπως και την ισχύ μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του ν.3848/10 της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ότι είναι και αυτές ανίσχυρες.

Είναι πρόδηλο ότι η αμετάκλητη από το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίση ως ανίσχυρων των παραγράφων 1,8 και 9 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 δεσμεύει το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας το οποίο και υπέβαλε τα προδικαστικά ερωτήματα ως προς τη μελλοντική του κρίση.

Σύμφωνα όμως με τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου η παραπάνω κρίση ως ανισχύρων και κατά συνέπεια αντισυνταγματικών των παραγράφων 1,8 και 9 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 αφορά αποκλειστικά και μόνο αυτές κατά τη γραμματική τους ερμηνεία και συγκεκριμένα ως προς το ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων και σε ποσοστό 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προυπηρεσία.

Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών από πίνακες αναπληρωτών αποτελεί επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια όπως είναι εν προκειμένω η εμπειρία και η προϋπηρεσία (ίδετε σκέψη 13 της 527/2015.ΣτΕ ολ.) σύμφωνα δε με την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου απέναντι στη διοίκηση τα αντικειμενικά αυτά κριτήρια δεν μπορούν να παρακαμφθούν και οφείλουν να συνεκτιμώνται από αυτή και είναι αδιάφορο για μελλοντικούς διοριστέους μεταγενέστερα της απόφασης αν δεν είχαν υπαχθεί στον έλεγχο του ΑΣΕΠ στο βαθμό που τα παραπάνω κριτήρια αν υπάρχουν οφείλουν να διαφοροποιήσουν προσμετρημένα τους μεν που τα πληρούν από τους δε στους οποίους δεν συντρέχουν σύμφωνα και με την εφαρμογή της αρχής της νομικής ισότητας που επιτάσσει την ίση μεταχείριση του ίσου και την άνιση μεταχείριση του ανίσου.

Επειδή ο κοινός νομοθέτης αφενός υποχρεούται να μην εφαρμόζει διάταξη που κρίθηκε ανίσχυρη με απόφαση του ΣτΕ αλλά μπορεί να την τροποποιεί αφετέρου αντικαθιστώντας την με άλλη διαφορετική ως προς τα προβλεπόμενα ποσοστά στο άρθρο 9 παρ 1 επί παραδείγματι χωρίς να αντικρούει τα ήδη κριθέντα όπως αυτά αφορούν και περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 παρ 1 κατά την γραμματική ερμηνεία του .

Σύμφωνα με τα προεκτιθέμενα είναι επιτρεπτό ο κοινός νομοθέτης να τροποποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/10 που κρίθηκαν ανίσχυρες με την με αριθμό 527/15 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας μεταβάλλοντας τα συγκεκριμένα ποσοστά τα οποία δεν θα αποκλείουν σε ένα ποσοστό μικρότερο του 40% το διορισμό προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών εφόσον έχουν εμπειρία και προϋπηρεσία ,δηλαδή πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια που προβλέπονται σε άλλη διάταξη του νόμου αλλά και σε αποφάσεις του ΣτΕ (ίδετε τις με αριθμό 3593/2008 και 3595/20ο8).

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την αρχή της αξιοκρατίας που κατοχυρώνεται στην 7η παράγραφο του άρθρου 103 του Συντάγματος αλλά και με την αρχή της ισότητας (,άρθρο 4 του Συντάγματος) η διάκριση των ατόμων με τις σημαντικές για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ικανότητες και προσόντα τους όπως εμπειρία, προϋπηρεσία που αποτελούν υποκειμενικά κριτήρια αποτελούν έκφραση της αρχής της ισότητας ..Έτσι η θέσπιση και λήψη υπόψη με νομοθετική διάταξη υποκειμενικών προσόντων (ύπαρξη προϋπηρεσίας και εμπειρίας που μπορούν να αποκτηθούν με προσωπική εργασία) που είναι σημαντικά για τη συγκεκριμένη κρίση πρόσληψης στο δημόσιο αποτελούν και συνιστούν εφαρμογή και όχι παράβαση της αρχής της ισότητας.

Σύμφωνα με όσα εν συντομία εκτέθηκαν μία νομοθετική διάταξη με την οποία η πρότερη εμπειρία και προϋπηρεσία ως υποκειμενικά προσόντα θα λαμβάνονται υπόψη ώστε ένα ποσοστό μικρότερο του 40% να προσλαμβάνεται εκτός από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία το χρονικό διάστημα της οποίας θα προσδιορίζεται ρητά θα αποκαθιστούσε την εφαρμογή της αρχής της ισότητας η οποία ελλείψει νέας ρύθμισης μετά την έκδοση της με αριθμό 527/2015 σήμερα παραβιάζεται αποκλείοντας ολοσχερώς τους μη περιλαμβανομένους στους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ αν και έχουν πραγματική προϋπηρεσία και εμπειρία.

Ηλίας Νικολόπουλος

Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου


 

Ένα σχόλιο

 1. ενας τροπος υπαρχει και μονο να λυθει το μπαχαλο!! γραπτος διαγωνισμος για ολους τωρα!!!
  αλλα με σαπια ψηφοθηρικη ολμε και κολλημενο ιδεολογικα υπουργειο περιμενετε να βγει ακρη… μετα το 2016
  περαστικα σας

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πανελλήνιες 2021: Ποιοι υποψήφιοι δικαιούνται αποζημίωση 350 ευρώ

Με 350 ευρώ θα αποζημιωθούν οι συμμετέχοντες στις Πανελλήνιες που θα εξετασθούν ...