Τελευταία Νέα

Τρίτη, 26/05/2020, 08:58


Home / Featured / Ερωτήσεις και απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας για το νέο σύστημα προσλήψεων των αναπληρωτών

Ερωτήσεις και απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας για το νέο σύστημα προσλήψεων των αναπληρωτών

Δημοσιεύτηκε: 9:33 πμ Απρίλιος 15th, 2016  


question-965083_640

Αρκετοί είναι οι αναπληρωτές που διαμαρτύρονται για τις επικείμενες αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε αναλυτικό ενημερωτικό κείμενο στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την αλλαγή που γίνεται, ενημερώνοντας εκτενώς και με νομική τεκμηρίωση για ποιο λόγο έπρεπε να αλλάξει το σύστημα πρόσληψης.

Το κείμενο αυτό έχει τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων

Τι έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και γιατί καλείται φέτος να λύσει η κυβέρνηση   το πρόβλημα επιλογής αναπληρωτών;

1.1 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
Α) Συνταγματική Αναθεώρηση 6 / 4 / 2001 : Στο Άρθρο 103, παρ.7 του Συντάγματος  ορίζεται ρητά ότι  οι προσλήψεις όλων των δημοσίων υπαλλήλων γίνονται αποκλειστικώς με δύο μόνον τρόπους, είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγονται οπωσδήποτε στον έλεγχο ανεξάρτητης Αρχής. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζονται οι αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας (άρθρο 4, παρ.1).
Β) Ν.1566/1985 : Θεσπίζει την επετηρίδα (με την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου).
Γ) Ν.2525/1997: (Νόμος Αρσένη) Καταργεί την επετηρίδα, θεσπίζει γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ ανά διετία σε γνωστικό αντικείμενο και παιδαγωγικά για το 100% των διορισμών. Δίνει μεταβατική περίοδο 5 ετών (1998-2002), κατά την οποία τα δύο συστήματα (επετηρίδα-γραπτός ΑΣΕΠ) θα  λειτουργούσαν παράλληλα.

Δ) Ν.3027/2002  (Νόμος Ευθυμίου): Ορίζει ποσόστωση για τους διορισμούς, 75% από γραπτό ΑΣΕΠ και 25% από πίνακα προϋπηρεσίας (με προτεραιότητα).
Ε) Ν.3255/2004  (Νόμος Γιαννάκου): Ορίζει νέα ποσόστωση για τους διορισμούς: 60% από γραπτό ΑΣΕΠ και 40% από ενιαίο πίνακα προϋπηρεσίας (με προτεραιότητα).
ΣΤ) Ν.3687/2008  (Νόμος Στυλιανίδη): Για τους διορισμούς προτάσσει αυτούς με 30μηνη προϋπηρεσία, ακολουθούν αυτοί με 24μηνη προϋπηρεσία συν μια επιτυχία σε οποιονδήποτε γραπτό ΑΣΕΠ, έπεται το 40% από τον ενιαίο πίνακα και τελευταίο το 60% από τον γραπτό ΑΣΕΠ.
Ζ) Ν.3848/2010  (Νόμος Διαμαντοπούλου): Επαναφέρει αποκλειστικά τον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 100%, καταργεί τον κλειστό αριθμό θέσεων, μειώνει κατά πολύ την μοριοδότηση της προϋπηρεσίας, ορίζει κοινό πίνακα για διορισμούς – αναπληρώσεις, χρησιμοποιεί τον καλύτερο ΑΣΕΠ από τους 3 τελευταίους για την κατάταξη στον πίνακα, μοριοδοτεί διάφορα τυπικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (πάγιο σύστημα). Όλα αυτά θα ξεκινούσαν να εφαρμόζονται μετά την διενέργεια ενός καινούριου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ και μέχρι τότε (2011- 2012) θα συνέχιζαν  να ισχύουν 30μηνο, 24μηνο, 40% ενιαίος, 60% ΑΣΕΠ, όπως ίσχυαν και πριν.
Αυτή, η πανσπερμία ρυθμίσεων είναι η νομοθετική προϊστορία του θέματος που κληρονόμησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αποτέλεσμα: Αυτή η  άκρως προβληματική εφαρμογή της νομοθεσίας προσλήψεων εκπαιδευτικών τα τελευταία 15 χρόνια, μετά την Αναθεώρηση του Συντάγματος,  κατακερμάτισε τους εκπαιδευτικούς σε ομάδες διαφορετικών και πολλές φορές αντικρουόμενων συμφερόντων, που έχουν οδηγήσει σε δικαστικές διαμάχες μεταξύ αντιτιθέμενων ομάδων αναπληρωτών.

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ

Οι Αποφάσεις του ΣτΕ που εκδόθηκαν κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (μετά από προσφυγές επιτυχόντων του ΑΣΕΠ που θεωρούσαν ότι αδικούνταν από τις ισχύουσες ρυθμίσεις πρόσληψης αναπληρωτών και όχι με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας) είναι:
•     Η 527/2015 (ομόφωνη απόφαση της ολομελείας του, με ψήφους 29-0): Από το 2003 κι εξής, έπρεπε – σύμφωνα με την συνταγματική αναθεώρηση του 2001 αλλά και το Νόμο Αρσένη Ν.2525/97 για την κατάργηση της τότε επετηρίδας και μετά το πέρας του μεταβατικού σταδίου των πέντε ετών που είχε δοθεί – οι διορισμοί να γίνονται 100% από τον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ και κάθε άλλος διορισμός πλην ΑΣΕΠ (ενιαίος 40%, 30μηνο, 24μηνο) κρίνεται αντισυνταγματικός, γιατί αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας οι οποίες κατοχυρώνονται συνταγματικά .
•    Η 4303/2015: επιλύει ζητήματα των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών και συμπληρώνει την 527/2015 για τους μονίμους, η οποία ήδη είχε αναφερθεί και στους αναπληρωτές και είχε διαγράψει το θεσμικό πλαίσιο. Στην απόφαση δηλώνεται ρητά ότι σύστημα που εναρμονίζεται πλήρως με τις αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας και διαφάνειας είναι το πάγιο σύστημα διορισμών και προσλήψεων (άρθρα 1-3 ν. 3848/2010) τόσο για το διορισμό σε μόνιμες θέσεις όσο και για την πρόσληψή αναπληρωτών ή ωρομισθίων. Αντίθετα, το υπάρχον σύστημα διορισμού αναπληρωτών κρίνεται συνταγματικά ανεκτό με καταληκτικό σημείο «…έως και το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016…». Σύμφωνα, λοιπόν, με την απόφαση αυτή, οι προσλήψεις αναπληρωτών πρέπει να έχουν ως ελάχιστο κριτήριο και προϋπόθεση τη συμμετοχή των αναπληρωτών στους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, δηλαδή, το να βρίσκονται στην κατηγορία των εκπαιδευτικών οι οποίοι αξιολογήθηκαν από τους διαγωνισμούς και κρίθηκαν ότι μπορούν να διοριστούν.

Γιατί το Υπουργείο προχωράει τώρα σε νομοθετική ρύθμιση για τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών;

Διότι,  το ΣτΕ με την  αρ.4303/2015 απόφαση του Γ΄ Τμήματος νομολόγησε ρητώς ότι το μεταβατικό πλαίσιο εφαρμογής των πάγιων διατάξεων του ν.3848/2010 δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016. Αυτό σημαίνει, ότι, οι προσλήψεις των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν για τη σχολική χρονιά 2016-2017 και των οποίων οι συμβάσεις προφανώς θα αρχίσουν μέσα στο  2016 και θα λήγουν μέσα στο 2017, πρέπει να γίνουν με ένα νέο σύστημα που θα υπακούει στην συνταγματική εφαρμογή της αξιοκρατίας και της ισότητας (άρθρα 4 παρ. 1 και 103 παρ. 7 του Συντάγματος) όπως τις αξιολογεί το ΣτΕ. Η αξιοκρατία, κατά το ΣτΕ, επιτυγχάνεται μόνο αν η όλη διαδικασία επιλογής των αναπληρωτών  ελέγχεται από το ΑΣΕΠ με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

Ερωτήματα που τίθενται σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ

•    Γιατί,  «ξαφνικά» αμφισβητείται  η προϋπηρεσία των αναπληρωτών; Η απάντηση είναι ότι δεν αμφισβητείται γενικώς και αορίστως η προϋπηρεσία-εμπειρία που προφανώς αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο και μοριοδοτείται πάντοτε σε διαδικασίες επιλογής από το ΑΣΕΠ . Όμως, το ΣτΕ με την αρ.527/2015 απόφαση της Ολομέλειας, έκρινε ότι ναι μεν η προϋπηρεσία και η εμπειρία των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών συνιστούν αντικειμενικά κριτήρια, η απόκτηση όμως της προϋπηρεσίας αυτής ανάγεται σε προσλήψεις, οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, δηλαδή, του ΑΣΕΠ και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιοκρατική.

Εδώ, προφανώς, εντοπίζεται η τεράστια ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων που δεν έθεσαν την διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών υπό το ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα αυτή να αμφισβητείται σήμερα  από το Ανώτατο Δικαστήριο με τον υπαινιγμό, ότι, οι  προσλήψεις κατευθύνονταν  σε πολλές περιπτώσεις μέσα από πελατειακά συστήματα που συντηρούσαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, ειδικά,  όταν δεν υπήρχε η διαφάνεια του ηλεκτρονικού συστήματος στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανοίγουν Δημοτικά και Νηπιαγωγεία την 1η Ιουνίου

 Αφού, οι αποφάσεις του ΣτΕ  αφορούν έναν συγκεκριμένο νόμο, το ν. 3848/2010 της Διαμαντοπούλου γιατί το ΥΠ. Π.Ε.Θ. δεν τον καταργεί ώστε να είναι ανίσχυρες και οι αποφάσεις του ΣτΕ; Και τελικά ποιος κυβερνάει το ΣτΕ ή η πολιτική ηγεσία;

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι αναγκασμένο να συμμορφωθεί με την κρίση του δικαστή ότι η προϋπηρεσία των αναπληρωτών δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιοκρατική επειδή δεν ελέγχθηκε από το ΑΣΕΠ. Συνεπώς, ακόμη κι αν καταργήσει τον 3848/10 και σε οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία αναλάβει σήμερα ή στο μέλλον, αυτή η νομολογία  του ΣτΕ θα είναι ενεργή και παρούσα και θα ακυρώνει οποιαδήποτε σκέψη της πολιτικής ηγεσίας για  πριμοδότηση των αναπληρωτών με προϋπηρεσία που δεν έχει ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ. Κι αυτό, γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ 5 Συντάγματος «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε  αρμόδιο όργανο όπως  νόμος ορίζει». Το Διοικητικό Δίκαιο είναι κατ` εξοχήν νομολογιακό δίκαιο. Η νομολογία του ΣτΕ αποτελεί πηγή δικαίου σε τέτοιο βαθμό  που η πάγια νομολογία του σε σημαντικά ζητήματα αποτέλεσε την αφετηρία για την μετέπειτα συνταγματική θεσμοθέτηση διατάξεων και από το  νομοθέτη. Επίσης, οι διοικητικές πράξεις που αντιβαίνουν σε δικαστική απόφαση πάσχουν από το νομικό πλημμέλημα της κατ` ουσίαν παράβασης διάταξης νόμου. Η προκήρυξη του Υπουργείου για την πρόσληψη αναπληρωτών  είναι μια διοικητική πράξη η οποία αν δεν λάβει υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, θα προσβληθεί από εκπαιδευτικούς  που θα έχουν έννομο συμφέρον και θα ακυρωθεί από το ΣτΕ.

Αυτό άλλωστε συνέβη και πέρσι. Το ΣτΕ λαμβάνοντας υπόψη το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που είναι να ανοίξουν τα σχολεία τον Σεπτέμβρη, έδωσε μια τελευταία ευκαιρία στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ουσιαστικά δεν ακύρωσε την Προκήρυξη του Υπουργείου για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για να μπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία, το ανάγκασε όμως με την απόφασή του να θέσει από το σχολικό έτος 2016-2017 τη διαδικασία υπό το ΑΣΕΠ θέτοντας αξιοκρατικά και μόνο κριτήρια. Επομένως, η προτεινόμενη διάταξη πρέπει να είναι συνταγματικά ανεκτή αλλά και κοινωνικά δίκαιη για όλες τις κατηγορίες των αναπληρωτών. Αυτό επιτυγχάνεται, ειδικά, αν ληφθούν υπόψη τα εξής:

α) H προτεινόμενη διάταξη είναι μεταβατική και προσωρινή. Αφορά στη σχολική χρονιά 2016-2017. Ως τέτοια, πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων του ν.3848/2010, που δεν κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ. Όχι γιατί μας αρέσει ο νόμος αλλά γιατί είναι αυτός που ρυθμίζει ένα πάγιο σύστημα, έχει κριθεί από το ΣτΕ και επομένως οι διατάξεις στις οποίες «πατάει» η προτεινόμενη ρύθμιση δίνουν μια ασφάλεια συνταγματικότητας.
β) Η διάταξη πρέπει να μοριοδοτήσει την επιτυχία στο γραπτό διαγωνισμό του  ΑΣΕΠ, καθόσον, σύμφωνα με το ΣτΕ, οι επιτυχόντες έχουν υποστεί άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους μη έχοντες επιτυχία αναπληρωτές.

Γιατί συνέβη αυτό;

Διότι, έως και το σχολικό έτος 2011- 2012, οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών έγιναν σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. Επίσης, μέχρι και το σχολικό έτος 2014 – 2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 30 μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διορίστηκαν επιπλέον, εφόσον υπήρχαν εκπαιδευτικές ανάγκες. Με απλά λόγια ο αριθμός διοριστέων από τους πίνακες των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ θα ήταν πολύ μεγαλύτερος εάν η νομιμότητα, όπως την εννοεί η νομολογία του ΣτΕ, είχε επικρατήσει. Επειδή, λοιπόν, όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις ( παράγραφοι 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν.3848/2010) κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ, πρέπει η σημερινή ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  για τη σχολική χρονιά 2016-2017 να θεσπίσει τον τρόπο πρόσληψης των αναπληρωτών λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του ΣτΕ. Εδώ, πρέπει να προσθέσουμε ότι ήδη έχουν δικαιωθεί  επιτυχόντες του ΑΣΕΠ που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επειδή θεωρήθηκε ότι αδικήθηκαν από τις παραπάνω ρυθμίσεις και το ΥΠ.Π.Ε.Θ υποχρεώνεται να τους διορίσει ακόμη και αν ανήκουν σε ειδικότητες που σήμερα δεν χρειάζεται η εκπαίδευση.
γ) Επειδή, υφίσταται ζήτημα σχετικά με την αξιοκρατική κτήση της προϋπηρεσίας, θα ήταν  σκόπιμο να μοριοδοτηθεί μόνον η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε περίπτωση που ήταν επιτυχόντες οποιουδήποτε διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Επειδή, όμως, η τρίτη προϋπόθεση είναι κοινωνικά άδικη για τους αναπληρωτές που δεν έχουν πάρει μέρος σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, αφού για πολλά χρόνια  στήριζαν την εκπαίδευση υπηρετώντας υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, επιλέγουμε να μετρήσουμε αυτοτελώς την προϋπηρεσία, δηλαδή, το ίδιο και στις δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών (επιτυχόντες  και μη επιτυχόντες).

Γιατί όχι 84 μήνες ανώτατη προϋπηρεσία όπως προβλέπει ο ν. 2190/1994 για τον διορισμό των δημοσίων υπαλλήλων;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 2190/1994 αναγνωρίζεται προϋπηρεσία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα  και αφορά γενικώς τους διορισμό διοικητικών υπαλλήλων στο Δημόσιο. Για τους εκπαιδευτικούς υφίσταται ειδική νομοθεσία, ο ν. 3848/2010 και συγκεκριμένα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ισχύει το άρθρο 3 το οποίο σύμφωνα με τις αριθμ. 527/2015 και 4303/2015 του ΣτΕ είναι αξιοκρατικές και συνταγματικά ορθές.

Γιατί επιλέγεται η κλιμακωτή μοριοδότηση της προϋπηρεσίας;

Διότι δυνάμει των παραπάνω αποφάσεων του ΣτΕ είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί το άρθρο 3 του ν. 3848/2010 αναφορικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας το οποίο προβλέπει την κλιμακωτή μοριοδότηση. Άλλωστε η κλιμακωτή μοριοδότηση είναι ορθή από συνταγματικά (άρθρο 4 παρ. 1,  5 παρ. 1 και 103) διότι ευνοούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν επί σειρά ετών και υπό δύσκολες συνθήκες,  υπηρετήσει την εκπαίδευση.

Γιατί έχετε επιλέξει να μοριοδοτήσετε την επιτυχία στον τελευταίο και προτελευταίο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2006 και 2008) ;  

Η προσμέτρηση της επιτυχίας του ΑΣΕΠ είναι απαραίτητη ως αντικειμενικό και αξιοκρατικό κριτήριο για την κατάταξη των αναπληρωτών στους σχετικούς πίνακες. Η προσμέτρηση της επιτυχίας στον τελευταίο και στον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εδράζεται ήδη σε διάταξη νόμου (άρθρο 6 παρ. 5 ν. 3255/2004 (Α΄ 138)) που εφαρμόζεται για την κατάρτιση των πινάκων αναπληρωτών και αιτιολογείται επιπλέον από το γεγονός ότι είναι οι πιο πρόσφατοι διενεργηθέντες διαγωνισμοί και εγείρουν εύλογη προσδοκία πρόσληψης στους επιτυχόντες.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διενέργεια κλινικών, εργαστηριακών ασκήσεων και εξετάσεων στα ΑΕΙ"

Γιατί δεν μοριοδοτούνται όλα τα τέκνα των εκπαιδευτικών;

Όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια ακολουθούμε και πάλι τις πάγιες διατάξεις άρθρο 3 παρ.1 περ. δ του 3848/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 52 του ν. 4115/2013) που έχουν κριθεί από την νομολογία ως συνταγματικά ορθές και οι οποίες προβλέπουν μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων ως εξής:
Κοινωνικά κριτήρια:
– Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: επτά (7) μονάδες
– Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) μονάδες
– Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: δέκα (10) μονάδες
– Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: πέντε (5) μονάδες.
– Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια

Ως προς τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών ΑΜΕΑ στην Ειδική Αγωγή : Η μοριοδότηση των Κοινωνικών Κριτηρίων που προβλέπονται στους νόμους 3848/2010 και 4115/2013 επεκτείνεται σε όλη την εκπαίδευση, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες προώθησης στους πίνακες αναπληρωτών και στην Γενική και στην Ειδική Αγωγή. Δεν γίνεται ιδιαίτερη πρόβλεψη για την πρόσληψη ανάπηρων εκπαιδευτικών μόνο στην Ειδική Αγωγή, κάτι το οποίο λειτουργούσε ως περιορισμός και διάκριση, τόσο για τους ίδιους, οι οποίοι είχαν επανειλημμένα  διαμαρτυρηθεί, όσο και για τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειες τους. Ο πίνακας Α’ (εκπαιδευτικοί με 67% αναπηρία προσλαμβάνονταν κατά προτεραιότητα στην Ειδική Αγωγή) είχε καταργηθεί προ 2ετίας.

Όσον αφορά την μοριοδότηση της αναμονής χρόνου πρόσληψης που τέθηκε από την ΟΛΜΕ (μοριοδότηση για κάθε έτος από την πρώτη υποβολή αίτησης έως την πρόσληψη): Οι αναπληρωτές καλούνται να καλύψουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους λειτουργικά κενά που δημιουργούνται λόγω εκτάκτων αναγκών (πχ. Άδειες εγκυμοσύνης, ασθένεια κλπ των μόνιμων εκπαιδευτικών). Ως εκ τούτου δεν υφίσταται από καμία διάταξη του Συντάγματος ή της κείμενης νομοθεσίας ούτε καν προσδοκία δικαιώματος πρόσληψης και κατά συνέπεια καμία ανάλογη υποχρέωση της Διοίκησης.

Τι κάνεί το Υπουργείο;

•    Το ανώτατο όριο προϋπηρεσίας που μοριοδοτείται  είναι οι 60 μήνες με ανώτατο όριο μονάδων τις 16,80
•    Η μεγαλύτερη κλίμακα στην προϋπηρεσία, δηλαδή  από 40 έως και 60 μήνες μοριοδοτείται πολύ περισσότερο (0,40 μονάδες για κάθε μήνα) από  τις προηγούμενες κλίμακες (0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες,  8 έως και 16: 0,15 μονάδες, 16 έως και 24: 0,20 μονάδες,  24 έως και 32: 0,30 μονάδες, 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες) ακριβώς, γιατί, αναγνωρίζεται ότι η προϋπηρεσία- εμπειρία είναι σημαντική.
•    16,80 είναι περίπου και τα μόρια που χρειάζεται ένας επιτυχών του ΑΣΕΠ πάνω από τη βάση για να προσληφθεί (55 μόρια η βάση συν τα μόρια από προϋπηρεσία,ακαδημαϊκά ). Υπενθυμίζεται, ότι, οι επιτυχόντες οι οποίοι διορίστηκαν είχαν βάση άνω των 72 μορίων, συνεπώς, οι επιτυχόντες που δεν διορίστηκαν έχουν 16 με 17 μόρια άνω του 55, όσα τους αναγνωρίζει η νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή, τίθεται πάνω όριο το οποίο αφορά και στη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών.

Πως λειτουργεί στην πράξη το προτεινόμενο σύστημα. Το σύστημα που προτείνεται περιλαμβάνει τους εξής πίνακες:

Πίνακας Α: αναπληρωτές γενικής εκπαίδευσης με μοριοδότηση πτυχίου ή /και επιτυχία στον τελευταίο και προτελευταίο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2008 και 2006) ή/και πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και 16,80 μονάδες ή/και κοινωνικά κριτήρια όπως περιγράφονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3848/2010.
Σε αυτόν τον πίνακα μπαίνουν και οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο μετά την κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης, εφόσον, η υπηρεσία τους στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες μέχρι την απόλυση τους είναι τουλάχιστον δύο σχολικών ετών (ν.3194/2003).
Πίνακας  Β: Αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Εδώ, έχουμε τρεις υποκατηγορίες-υποπίνακες  (Β1, Β2 και Β3), οι οποίοι καταρτίζονται ως ακολούθως:
Β1: Νηπιαγωγοί ΕΑΕ και Δάσκαλοι ΕΑΕ
Β2: Λοιπoί Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ και Καθηγητές Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ όλων των ειδικοτήτων)
Β3: Eιδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
Η πρόταξη και η  μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Δεν έχει γίνει ποτέ ΑΣΕΠ στην Ειδική Αγωγή, οπότε, δεν έχουμε διοριστέους και επιτυχόντες.
Η διάταξη για όσους θελήσουν να δουν τη μεγάλη εικόνα, είναι κατά το δυνατόν ισορροπημένη. Εξυπηρετεί, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί σε ορισμένες κατηγορίες αναπληρωτών χωρίς ΑΣΕΠ (ειδικά της Β/θμιας) την κεντρική επιδίωξη να ανοίξουν χωρίς προβλήματα τα σχολεία τον Σεπτέμβριο
Όμως, ο χρόνος πιέζει και πρέπει να γίνουν τα εξής:
•    Nα ψηφισθεί η διάταξη
•    Το Α.Σ.Ε.Π. να εκδώσει Προκήρυξη για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
•    Ύστερα από τον έλεγχο των τυπικών προσόντων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων να καταρτιστούν από το Α.Σ.Ε.Π. οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες  Α΄ και Β΄, οι οποίοι  θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες  του Α.Σ.Ε.Π. και του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
•    Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης Α΄ και Β΄ να ελεγχθούν από τα αρμόδια τμήματα του Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση, η οποία ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την επομένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι σχετικοί τελικοί αξιολογικοί  πίνακες κατάταξης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

το κείμενο αναρτήθηκε στο


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

«Σχέδιο Νόμου» για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης:       Επιστροφή στο παρελθόν

    «Σχέδιο Νόμου» για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης:       Επιστροφή στο παρελθόν με συγκεντρωτισμό ...