Home / Featured / Αιφνιδιαστική πολυτροπολογία (μίνι νομοσχέδιο) για διάφορα θέματα εκπαίδευσης κατατέθηκε χθες

Αιφνιδιαστική πολυτροπολογία (μίνι νομοσχέδιο) για διάφορα θέματα εκπαίδευσης κατατέθηκε χθες

Δημοσιεύτηκε: 9:06 μμ Απρίλιος 26th, 2016  


Vouli-Olomeleia-aithousa

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Ως μίνι νομοσχέδιο μπορεί να χαρακτηριστεί η τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας με την οποία καθορίζεται η συνάφεια των τίτλων σπουδών με την ΕΑΕ, εντάσσονται νέες ειδικότητες για τη διδασκαλία πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20, υπάρχουν ρυθμίσεις για ΣΑΕΠ, για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το εβραϊκό και καθολικό δόγμα.

Ακολουθούν οι αιτιολογικές εκθέσεις και οι ρυθμίσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την ΕΑΕ

Με το προτεινόμενο άρθρο επιλύεται ένα μείζον θέμα σχετικά με την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) καθώς και στη Σχολική Ψυχολογία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς και τη συνάφεια των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων του ΕΕΠ με την ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης.

 Ήδη στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει συσταθεί, δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), ειδική επιστημονική επιτροπή που εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Το ανωτέρω όμως επιστημονικό όργανο δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ με τη Σχολική Ψυχολογία καθώς και τη συνάφεια των  μεταπτυχιακών  τίτλων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τίτλοι αποτελούν κριτήρια ένταξης και μοριοδοτούνται για την κατάρτιση των σχετικών πινάκων πρόσληψης σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.     Όσον αφορά δε το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, επισημαίνεται επιπλέον ότι η συνάφεια των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων του κρινόταν έως και σήμερα από τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) κατά τρόπο ανομοιογενή και αντίθετο με τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.

 Πλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία βρίσκεται σε αρμονία με την κατάρτιση από το σχολικό έτος 2016-2017 ενιαίου πίνακα αναπληρωτών ΕΕΠ, διευρύνεται ο ρόλος και το έργο της ανωτέρω επιστημονικής επιτροπής, με αποτέλεσμα η κρίση της συνάφειας των τίτλων του συνόλου των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού προσωπικού που απασχολείται σε δομές ΕΑΕ να πραγματοποιείται με ενιαίο, αντικειμενικό, αξιοκρατικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.

Συμπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών κλάδων Πληροφορικής

        Με την προτεινόμενη διάταξη συμπληρώνονται τα τυπικά προσόντα ένταξης στους κλάδους εκπαιδευτικών Πληροφορικής, και συγκεκριμένα στους κλάδους ΠΕ19 (Πληροφορικής αποφοίτων Πανεπιστημίου) και ΠΕ 20 (Πληροφορικής αποφοίτων ΤΕΙ).

Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με τις αρ.57/18.11.2015 και αρ.69/25.11.2014 Πράξεις του γνωμοδότησε ότι: α) οι πτυχιούχοι του Τμήματος «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» με κατεύθυνση «Διοίκηση Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι εισήχθησαν μετά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, δύνανται να διδάξουν όλα τα μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που διδάσκει ο κλάδος εκπαιδευτικών ΠΕ19, β) οι πτυχιούχοι του Τμήματος «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου δύνανται να διδάξουν όλα τα μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που διδάσκει ο κλάδος εκπαιδευτικών ΠΕ19, και γ) οι πτυχιούχοι του Τμήματος «Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων» (Μηχανικών Πληροφορικής) του ΤΕΙ Μεσολογγίου δύνανται να διδάξουν επαρκώς το σύνολο των μαθημάτων των σχετικών με την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες που διδάσκει ο κλάδος εκπαιδευτικών ΠΕ 20 (Πληροφορικής αποφοίτων ΤΕΙ). Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη θέσπισης της εν λόγω διάταξης με την οποία συμπληρώνονται τα προσόντα των κλάδων Πληροφορικής σύμφωνα με τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις του ΙΕΠ.

Καθορισμός ωρολογίων προγραμμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

     Το προτεινόμενο άρθρο  έρχεται να θεραπεύσει το γεγονός ότι η νομοθεσία προέβλεπε διαφορετική διαδικασία για τον καθορισμό των ωρολογίων προγραμμάτων για κάθε τύπο σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις προβλεπόταν υπουργική απόφαση και σε άλλες προεδρικό διάταγμα. Αυτή τη διάταξη ομογενοποιεί τη διαδικασία, κάνοντάς τη συμβατή και με τη διαδικασία που προβλέπεται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 Θέματα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες

  Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν.4342/2015 (Α΄ 143), παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους απολυτηρίου λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) να εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου. Κρίνεται σκόπιμο, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων να προστεθεί στις ανωτέρω Ολυμπιάδες και η Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής και κατά συνέπεια λογίζεται ως κλάδος της Πληροφορικής.

Ρύθμιση θεμάτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

  Το παρόν άρθρο αποτελεί επείγουσα και αναγκαία νομοθετική παρέμβαση. Με τις εν λόγω αλλαγές ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα σύνθεσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων, προκειμένου να καταστεί   αποτελεσματικότερη και πιο  διευρυμένη η λειτουργία του ΣΑΕΠ. Αποσκοπούν δε στην επιτάχυνση των συνεδριάσεων ανά αρτιότερων χρονικών περιόδων.

Ρύθμιση θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων ΥΠΠΕΘ

 

 1. Με την παράγραφο 5 ρυθμίζονται θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στους μαθητές καθολικού δόγματος ή εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας. Συγκεκριμένα, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθιστά απαγορευτικό τον διορισμό εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται από το νόμο. Στο μέτρο που υπάρχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν σε άλλο δόγμα ή θρήσκευμα και κατέχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού των άρθρων 12 και 13 του Ν.1566/1985, μπορούν να διορίζονται, κατά την κείμενη νομοθεσία, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς κανένα κώλυμα και μπορούν να διδάξουν το μάθημα των θρησκευτικών σε μαθητές του ιδίου δόγματος ή θρησκεύματος, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 που ανήκουν στο ορθόδοξο δόγμα στα Δημοτικά Σχολεία της Επικράτειας βάσει του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος. Υφίσταται, όμως, ένα κενό νόμου όταν ενώ διαπιστώνονται πραγματικές ανάγκες, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του ν.1771/1988 (συνήθως απουσία παιδαγωγικού πτυχίου) για να διοριστούν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.3848/2010, για να διδάξουν το μάθημα των θρησκευτικών στους μαθητές καθολικού δόγματος ή εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η θεραπεία του περιγραφέντος κενού νόμου διότι κατ’ αυτό τον τρόπο η Ελληνική Πολιτεία θα εκφράσει, για μιαν ακόμα φορά, το σεβασμό και τη μέριμνά της για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών / θρησκευτικών αναγκών των μαθητών αυτών. Με την προτεινόμενη διάταξη, χωρίς να επέρχεται έκπτωση στα αναγκαία προσόντα που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός (ήτοι τουλάχιστον πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), σκοπείται η δυνατότητα άμεσης κάλυψης (και για το συγκεκριμένο κάθε φορά σχολικό έτος) των κενών στα σχολεία αυτά, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός ή η πλήρωση της θέσης με αναπληρωτές ή ωρομίσθιους, κατά τις γενικές διατάξεις. Η πρόσληψη του έκτακτου αυτού προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (προφανώς εκτός των οικείων πινάκων, αφού εάν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος στους πίνακες, θα καταλάβει τη θέση κατά τη συνήθη διαδικασία), μετά από πρόταση της ανώτατης αρχής της οικείας θρησκευτικής κοινότητας, και ο υποψήφιος μπορεί να έχει, αντί παιδαγωγικού, θεολογικό πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

   Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την ΕΑΕ

    Η παράγραφος 11 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής:

       «Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συστήνεται επιστημονική επιτροπή, η οποία θα ορίζει τα κριτήρια και θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) καθώς και στη Σχολική Ψυχολογία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Επιπλέον, θα εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων του ΕΕΠ με την ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης.

      Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η σύνθεση και η λειτουργία της ανωτέρω Επιτροπής».

Συμπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής

 1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν.3194/2003 (Α΄ 267), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση:

  «ή πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» με κατεύθυνση «Διοίκηση Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τους αποφοίτους που εισήχθησαν μετά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ή του Τμήματος «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής».

 1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ii΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν.3194/2003 (Α΄ 267), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση:

   «ή πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος «Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων» (Μηχανικών Πληροφορικής) του ΤΕΙ Μεσολογγίου ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών ΤΕΙ της αλλοδαπής».

Καθορισμός ωρολογίων προγραμμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.4264/14 ( Α΄ 118), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:

  «1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υστέρα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγη­σης των μαθητών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου».

 1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής:

     «β). αα) Επανακαθορίζονται τα μαθήματα ομάδων προσανατολισμού της Β΄ Τάξης του ΓΕ.Λ., τα μαθήματα των ομάδων προσα­νατολισμού της Γ΄ τάξης του Γ.Ε.Λ., καθώς και τα ωρολόγια προ­γράμματα όλων των Τάξεων του ΓΕ.Λ. και κατανέμονται τα μαθήματα που προβλέπονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τάξεων του ημερήσιου ΓΕ.Λ. στις τέσσερις τάξεις του εσπερινού ΓΕΛ,

   ββ) Καθορίζονται τα ωρολόγια προ­γράμματα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου».

 1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), διαγράφεται η φράση «τα ωρολόγια προγράμματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».
 2. Η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται από το σχολικό έτος 2015-2016.

Θέματα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες

 1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν.4342/2015 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής:

   «α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου. Ειδικά η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου».

 1. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχολικού έτους 2015-2016 κι εφεξής καθώς και τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2014-2015.

Ρύθμιση θεμάτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

 1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ΠΔ 38/2010 (Α΄ 78), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 71 του ν.4310/2014 (Α΄258), αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως:

   « α) Ένας Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ως Πρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτόν αναπληρώνει μέλος του Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται κατά περίπτωση με εντολή του Προέδρου.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 56 του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78) , όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.2 του άρθρου 71 του ν.4310/2014 (Α΄258), αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως:

   «Εισηγητές ορίζονται,  ενώπιον του Συμβουλίου,  εκ των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με έγκριση του Γενικού Γραμματέα Δία Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος στο οποίο υπάγεται το ΣΑΕΠ. Οι εισηγητές  αναπτύσσουν την εισήγησή τους και αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία.»

Ρύθμιση θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων ΥΠΠΕΘ

5. Στο άρθρο 16 του ν.1771/1988 (Α’ 71) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως:

   «4. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον στα δημόσια δημοτικά σχολεία των με αριθμό 25153/26.02.1957 (ΦΕΚ Β’ 86) και 78871/22.03.1962 (ΦΕΚ Β’ 125) κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας αντίστοιχα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραϊκής θρησκείας. Η επιλογή και πρόσληψη του εκπαιδευτικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από  πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα. Για την πρόσληψη απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ή πτυχίο Καθολικών ή Εβραϊκών Σπουδών, αντίστοιχα, Ανώτατης Θεολογικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται κατά τις κείμενες διατάξεις».


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...