Home / HEADER-NEWS / Υπουργός – Η αναδιάρθρωση του δικτύου των σχολείων δεν οδηγεί απαραίτητα σε υποβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Υπουργός – Η αναδιάρθρωση του δικτύου των σχολείων δεν οδηγεί απαραίτητα σε υποβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Δημοσιεύτηκε: 11:07 πμ Μάρτιος 19th, 2016  


agefstratiossxolio

Η αναδιάρθρωση του δικτύου των σχολείων δεν οδηγεί απαραίτητα σε υποβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Η αναδιάρθρωση του δικτύου των σχολικών μονάδων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει καταργήσεις, προαγωγές και συγχωνεύσεις των σχολείων και αύξηση του συνολικού αριθμού των μαθητών ή/και των τμημάτων δεν οδηγεί απαραίτητα στην υποβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και στη δημιουργία αντιπαιδαγωγικού περιβάλλοντος.

Αυτό αναφέρεται σε γραπτή απάντηση του υπουργού Παιδείας η οποία συνεχίζει με τα ακόλουθα:

Η επισκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας και των διεθνών εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία παιδαγωγικά κατάλληλη προσέγγιση και στρατηγική ως προς την οργανικότητα των σχολικών μονάδων, η οποία να  εγγυάται την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το ζήτημα της οργανικότητας και του μέγιστου αριθμού μαθητών που πρέπει να φιλοξενεί μια σχολική μονάδα είναι ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο και πολύπλοκο και απαιτεί τη διερεύνηση πολλών και διαφορετικών διαστάσεων. Παρά τη μεγάλη σημασία του σχεδιασμού πολιτικών που αφορούν το μέγεθος του σχολείου, δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτές απόψεις μεταξύ των ερευνητών σχετικά με τις επιπτώσεις της οργανικότητας στην ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει η σχολική μονάδα. Όπως υποστηρίζεται, ο σχεδιασμός των πολιτικών σε σχέση με την αναδιάρθρωση της οργανικότητας των σχολείων, προκειμένου να είναι επιτυχής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε φορά το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η κάθε σχολική μονάδα, το οποίο είναι μοναδικό και απαιτεί να μελετηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Τα βασικά επιχειρήματα των πολιτικών που οδηγούν στη δημιουργία μεγάλων σχολικών μονάδων είναι δύο:

Πρώτον, ότι οι μεγάλες σχολικές μονάδες παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε σχέση με τις μικρές σχολικές μονάδες και δεύτερον, ότι την εκπαίδευση αυτή μπορούν να την παρέχουν οι μεγάλες σχολικές μονάδες με μικρότερο οικονομικό κόστος σε σχέση με τις μικρές. Αναφορικά με το πρώτο επιχείρημα, η επισκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας στοιχειοθετεί ότι οι μεγάλες σχολικές μονάδες μπορούν να παρέχουν στους μαθητές ένα ευρύ εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία περισσότερων γνωστικών αντικειμένων, ότι επιτρέπουν την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών, τη μείωση του φόρτου εργασίας τους από τα διοικητικά καθήκοντα, την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τους συνάδελφους τους, την καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή, την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συμπληρωματικών σχολικών δραστηριοτήτων και την καλύτερη στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό σε σχέση με τις σχολικές μονάδες μικρής οργανικότητας.

Άλλες έρευνες, ωστόσο, καταδεικνύουν ότι είναι λίγοι οι μαθητές που μπορούν να επωφεληθούν από ένα ευρύ σχολικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει περισσότερα γνωστικά αντικείμενα και ότι το περιορισμένο σχολικό πρόγραμμα στις μικρές σχολικές μονάδες μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για τους περισσότερους μαθητές. Επίσης, ότι στα μικρά σχολεία η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων είναι πιο στενή και ότι το μικρό σχολείο μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών. Ακόμη, στις μικρές σχολικές μονάδες μπορούν να υποστηριχθούν περισσότερο οι μαθητές που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, να περιοριστεί η σχολική διαρροή, να διαχειριστούν καλύτερα τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, να καλλιεργηθεί το αίσθημα του «ανήκειν» των μαθητών και να αναπτυχθούν πιο στενές παιδαγωγικές σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τους γονείς, αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινότητα. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των ερευνών στοιχειοθετούν ότι τόσο οι μεγάλες σχολικές μονάδες όσο και οι μικρές έχουν πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα μειονεκτήματα και ότι οι πιο μικρές σχολικές μονάδες είναι καταλληλότερες για μαθητές μικρής ηλικίας (προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) και για μαθητές που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα σε αντίθεση με τις πιο μεγάλες σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι καταλληλότερες για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για μαθητές που προέρχονται από μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα.

Αναφορικά με το δεύτερο επιχείρημα που αφορά το ζήτημα της αποδοτικότητας, υποστηρίζεται ότι το κόστος της υλικοτεχνικής υποδομής για τις μεγάλες σχολικές μονάδες είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό που απαιτείται για τις  μικρές σχολικές μονάδες με αποτέλεσμα να μπορούν να διαθέτουν καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα οφέλη από τη μείωση του κόστους θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται με το κόστος που προϋποθέτει η μετακίνηση των μαθητών στην περίπτωση της συνένωσης απομακρυσμένων ολιγοθέσιων σχολείων και της δημιουργίας μεγαλύτερων σχολικών μονάδων. Γενικά, η συνένωση  σχολικών μονάδων θεωρείται πιο αποτελεσματική σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και σε συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες. Αντίθετα, κρίνεται προβληματική σε αραιοκατοικημένες και απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι σχολικές μονάδες δεν έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν περισσότερους μαθητές και η συνένωση σχολείων απαιτεί μετακίνηση μαθητών.

Η διερεύνηση του προβλήματος καταδεικνύει τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματα που μπορεί να επιφέρει στην ευρύτερη κοινότητα η συνένωση των σχολικών μονάδων. Ένα από τα πλεονεκτήματα της συνένωσης των σχολικών μονάδων είναι η χρήση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων από την τοπική κοινότητα. Οι μεγάλες σχολικές μονάδες διαθέτουν χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους γονείς ή άλλους ενήλικες για εκδηλώσεις ή/και για δραστηριότητες δια βίου μάθησης. Από την άλλη πλευρά, οι έρευνες καταγράφουν τις δυσμενείς επιπτώσεις των καταργήσεων σχολικών μονάδων σε μικρές και απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες το σχολείο αποτελεί κοινωνικό κεφάλαιο, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής ή μπορεί να χρησιμοποιείται για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι η αναδιάρθρωση του σχολικού δικτύου είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξετάζεται εμπεριστατωμένα ώστε να μπορούν να μελετηθούν όλες οι μεταβλητές. Η επισκόπηση της υπάρχουσας ερευνητικής βιβλιογραφίας αναδεικνύει ότι δεν υπάρχει μια κοινά αποδεκτή άποψη σχετικά με τον ιδεατό αριθμό μαθητών που πρέπει να φιλοξενεί μια σχολική μονάδα και ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις αναφορικά με τις επιπτώσεις της οργανικότητας της σχολικής μονάδας στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στο σχολικό περιβάλλον. Επομένως, οι προαγωγές και οι συνενώσεις των σχολικών μονάδων μπορούν να αποφέρουν οφέλη στην εκπαιδευτική κοινότητα αρκεί οποιαδήποτε απόφαση να λαμβάνεται με προσοχή, να εξετάζει όλους τους παράγοντες και η διαδικασία να είναι ανοικτή και διαφανής, παρουσιάζοντας με σαφήνεια τα επιχειρήματα της όποιας προτεινόμενης αλλαγής στο σχολικό δίκτυο.

Σε ό, τι αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία συγχωνεύσεων, σημειώνεται ότι: Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλλει στον Δήμο τις προτάσεις της για τις σχολικές μεταβολές και να ζητήσει εγγράφως τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011. Για τη μεταβολή στην οποία αναφέρεται η ερώτηση, είναι θεσμικά επιβεβλημένο, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές, με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων.

Τέλος ο υπουργός αναφέρει ότι το ΥΠΠΕΘ θα εξετάσει κατά πόσο τηρούνται και τεκμηριώνονται οι παραπάνω διαδικασίες και θα πράξει με κύριο κριτήριο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς το συμφέρον των παιδιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

xenesglosses.eu


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...