Τελευταία Νέα

Σάββατο, 05/12/2020, 00:38


Home / HEADER-NEWS / ΠΕΚΑΔΕ – Υπόμνημα με τις προτάσεις για αναβάθμιση της διδασκαλίας της αγγλικής και Δελτίο Τύπου

ΠΕΚΑΔΕ – Υπόμνημα με τις προτάσεις για αναβάθμιση της διδασκαλίας της αγγλικής και Δελτίο Τύπου

Δημοσιεύτηκε: 8:06 μμ Μάρτιος 8th, 2016  


pekade2

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Πρωτ. 01

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016

Προς:

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

κ. Νίκο Φίλη

Κοινοποίηση:

Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ

κ. Ιωάννη Παντή

ΙΕΠ ΟΛΜΕ

ΔΟΕ

Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ 06

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) δραστηριοποιείται στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης επί 38 συναπτά έτη με πάνω από 3000 μέλη σε όλη την Ελλάδα. Ως επιστημονική ένωση έχει προτεραιότητα τη συνεχή και συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ06, καθώς επίσης και την αναβάθμιση και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου το οποίο αυτοί παρέχουν.

Οι δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τη διοργάνωση ημερίδων σε όλη την επικράτεια, την έκδοση τετραμηνιαίου, επιστημονικού περιοδικού με κριτές-αξιολογητές των κειμένων, τη φροντίδα για συστηματική και διαρκή επικοινωνία με τα μέλη της Ένωσης σε ολόκληρη τη χώρα με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τη λειτουργία σύγχρονης ιστοσελίδας ενημερωτικού περιεχομένου. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεργάζεται στενά με τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ06, τα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ με αντικείμενο τη

«Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», καθώς και με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, επιστημονικούς φορείς, όπως το ΚΕΜΕΤΕ και το ΙΠΕΜ ΔΟΕ, επιστημονικές ενώσεις, ομοσπονδίες, όπως η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ και, φυσικά, με τους εκπροσώπους της πολιτείας στο ΥΠΠΕΘ.

Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι να σας γνωστοποιήσουμε τις θέσεις και προτάσεις της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. για τη διδασκαλία του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και ενότητα της διδασκαλίας του γνωστικού μας αντικειμένου και να ενισχυθεί η παρεχόμενη διδακτική και γνωστική ποιότητα από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 προς όφελος των μαθητών.

Συγκεκριμένα, η ΠΕΚΑΔΕ προτείνει:

 • Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής 12ετούς διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, ως Α΄ ξένης γλώσσας σε όλους τους μαθητές, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κατάκτησής της σε πολύ υψηλό επίπεδο, δεδομένου ότι η κατάκτηση αυτή αποτελεί αναγκαίο προσόν και εφόδιο για τη μελλοντική εκπαιδευτική και επαγγελματική ζωή τους.
 • Ενιαίο, συνεχές, 12ετές πρόγραμμα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με συνεκτική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Α΄ Δημοτικού – Γ΄ Λυκείου).
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, το οποίο θα οδηγεί τους μαθητές στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), ως ακολούθως:
  • Α2 – Β1: Δημοτικό
  • Β2: Γυμνάσιο
  • Γ1 – Γ2: Λύκειο (Γ1: ΕΠΑΛ – Γ2: ΓΕΛ)
 • Ολιγομελή τμήματα από την Α΄ Δημοτικού έως τη Γ΄ Λυκείου με χωρισμό του ενός τμήματος σε δύο όταν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους είκοσι (20), δεδομένου ότι ο στόχος του μαθήματος είναι η επικοινωνία εντός και εκτός σχολικής τάξης.
 • Επέκταση του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας.
 • Τρίωρη διδασκαλία των γενικών αγγλικών σε όλα τα γυμνάσια και λύκεια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και ΕΠΑΛ.
 • Εμπλουτισμό των ήδη υπαρχόντων βιβλίων για το δημοτικό και το γυμνάσιο με κατάλληλο υποστηρικτικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την ανανέωση του περιεχομένου.
 • Συγγραφή νέων βιβλίων και δωρεάν διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού σε όλους τους μαθητές του λυκείου με στόχο την αναβάθμιση και τη βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος.
 • Δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού στην αγγλική γλώσσα αποκλειστικά για τη διδασκαλία μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές δυσκολίες σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το υλικό αυτό θα συνοδεύει το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός και θα καλύπτει μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και τις ανάγκες των μαθητών αυτών.
 • Συγγραφή νέων βιβλίων αγγλικής ορολογίας για τα ΕΠΑΛ, τα οποία θα συμβαδίζουν με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε κάθε τομέα.
 • Ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό της ενδοσχολικής εξέτασης του μαθήματος με στόχο την αξιολόγηση όλων των διδασκόμενων γλωσσικών δεξιοτήτων, ως ακολούθως:
  • Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου
  • Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
  • Διαμεσολάβηση σε γραπτό λόγο
 • Χορήγηση ξεχωριστού, συμπληρωματικού ελέγχου προόδου για την ξένη γλώσσα με την επιμέρους αναλυτική βαθμολογία των επιδόσεων του μαθητή στις γλωσσικές δεξιότητες.
 • Δημιουργία τμημάτων Αγγλικής στα πλαίσια
  • της ενισχυτικής διδασκαλίας για το γυμνάσιο με στόχο τη στήριξη των αδύνατων μαθητών, όπως προβλεπόταν και ίσχυε κατά το σχολικό έτος 2012-2013
  • της πρόσθετης διδακτικής στήριξης στο λύκειο με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία των ενδιαφερομένων μαθητών, προκειμένου να εισαχθούν στις σχετικές σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση την υπουργική απόφαση για την «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-2014»
 • Θεσμοθέτηση της δυνατότητας να υλοποιούνται στην αγγλική γλώσσα τα προγράμματα της Ευέλικτης Ζώνης στο δημοτικό και οι Βιωματικές Δράσεις (project) στο γυμνάσιο, όπως προβλέπεται και ισχύει για την Ερευνητική Εργασία (project) στο λύκειο.
 • Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας ως ειδικού μαθήματος για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις με ελάχιστο αριθμό μαθητών (≤10), έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των  ακριτικών  και  απομακρυσμένων  σχολείων,  των  οποίων  οι μαθητές/-τριες επίσης χρειάζονται ενθάρρυνση να συμμετέχουν στις εξετάσεις και να μη στερούνται επιλογών και ευκαιριών για σπουδές.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα 220 μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων που προσλαμβάνονται για το διδακτικό έτος 2020-2021

Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι:

 • Η υποχρεωτική διδασκαλία της Αγγλικής με στόχο την εκμάθηση και πιστοποίηση της γνώσης σε υψηλά επίπεδα (Γ1 και Γ2) στο λύκειο είναι αναγκαία, διότι αφενός ο μαθητικός πληθυσμός έχει μεγαλύτερη νοητική ωριμότητα και γνωστική ικανότητα και αφετέρου υπάρχει αυξημένη ζήτηση της ολοκληρωμένης εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, θεωρούμε δεδομένο ότι η Αγγλική, θα συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του λυκείου, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η αγγλική είναι η κοινή γλώσσα εργασίας στην Ευρώπη, η οποία στηρίζει την πολυγλωσσία και παράλληλα προωθεί την αγγλική ως τη γλώσσα που αποδεδειγμένα συνιστά σημαντικό παράγοντα κινητικότητας για εξεύρεση εργασίας. Με βάση την έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη για τη διδασκαλία των γλωσσών στα σχολεία στην Ευρώπη το 2012, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις περισσότερες περιπτώσεις η αγγλική είναι η πρώτη γλώσσα που μαθαίνουν υποχρεωτικά οι μαθητές. Στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ τουλάχιστον το 90% των μαθητών μαθαίνουν αγγλικά σε επίπεδο ISCED 2 και 3, είτε αυτά είναι υποχρεωτική γλώσσα είτε όχι, επιβεβαιώνοντας ότι είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα που μαθαίνουν οι μαθητές στα επίπεδα αυτά. Επίσης, στα κράτη μέλη της ΕΕ οι μαθητές θεωρούν ότι τα αγγλικά είναι πιο χρήσιμη γλώσσα από άλλες ξένες γλώσσες για τη μελλοντική τους εκπαίδευση και την εργασία. Η αγγλική γλώσσα είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενο, ειδικό μάθημα για την εισαγωγή τελειοφοίτων και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε 20 σχολές (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 2 επιστημονικών πεδίων (1ου και 5ου).
 • Ενδεικτικά, από το 2009 έως το 2015 αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των μαθητών/-τριών που επιλέγουν να εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα ως ειδικό μάθημα (6780-12444) σε ποσοστό που ανέρχεται στο 65,79% των μαθητών που επιλέγουν ειδικά μαθήματα. Ταυτοχρόνως, υπάρχει αισθητή αύξηση του ποσοστού (33,84%), όσων επιτυγχάνουν βαθμολογίες από 15-20 στο συγκεκριμένο ειδικό μάθημα.
 • Είναι απαίτηση της κοινωνίας και των οικογενειών στην Ελλάδα η μείωση της δαπάνης εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσω της δυνατότητας κατάκτησης της αγγλικής σε επίπεδο «Πολύ καλής γνώσης» (Γ1) ή «Άριστης γνώσης» (Γ2) μέσα στο δημόσιο σχολείο.

Περαιτέρω, για την επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ επιπέδου και την πιστοποίησή των εκπαιδευτικών η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. επισημαίνει και προτείνει τα ακόλουθα:

 • Tο δικαίωμα να πιστοποιούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 στις ΤΠΕ Β΄ επιπέδου μέσω εξετάσεων, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρακολουθήσει την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ή όχι, όπως ισχύει και με το Α΄ Επίπεδο για όλους τους εκπαιδευτικούς. Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ΠΕ06 έχουν ήδη ολοκληρώσει αντίστοιχη επιμόρφωση στο πλαίσιο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων καθηγητών Αγγλικής σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού καθώς και άλλες σχετικές επιμορφώσεις.
 • Tη δυνατότητα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου των εκπαιδευτικών ΠΕ 06 με αξιοποίηση των εν δυνάμει επιμορφωτών του κλάδου και του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που έχουν τα Πανεπιστήμια ΑΠΘ, ΕΑΠ και ΕΚΠΑ (Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας-RCeL) για τις ΤΠΕ στη διδασκαλία της Αγγλικής, προκειμένου να υλοποιηθεί η επιμόρφωση με ελάχιστο ή μηδαμινό κόστος και για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν επιμορφωθεί. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ06 και η πιστοποίηση στις ΤΠΕ θα διευκολύνει το έργο μας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση της ενισχυτικής διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ

Επιπλέον, για τη μοριοδότηση της γνώσης της Α΄ Ξένης Γλώσσας, η ΠΕΚΑΔΕ επισημαίνει ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 06 δεν μοριοδοτούνται για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο Γ2, επειδή το πτυχίο τους αποτελεί προσόν διορισμού. Όμως, παρά το γεγονός ότι το πτυχίο των εκπαιδευτικών ΠΕ 06 δηλώνει τη γνώση της αγγλικής.

γλώσσας σε άριστο επίπεδο, στην πραγματικότητα αποτελεί προσόν διορισμού επειδή με βάση αυτό μπορούν να διδάξουν την αγγλική γλώσσα και όχι επειδή τη γνωρίζουν. Η ΠΕΚΑΔΕ προτείνει την άρση της αδικίας σε βάρος των εκπαιδευτικών ΠΕ06, η οποία παραβιάζει τις αρχές της αξιοκρατίας και της ισοτιμίας.

Κύριε Υπουργέ,

Σας ευχαριστούμε θερμά που δεχτήκατε να μας συναντήσετε και να ακούσετε τις προτάσεις- αιτήματά μας για τη βελτίωση της διδασκαλίας / εκμάθησης της Αγγλικής στο Δημόσιο Σχολείο και για την αναβάθμιση του μαθήματος. Σας παρακαλούμε να εξετάσετε τις προτάσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν προϊόν μακροχρόνιας συνεργασίας και έρευνας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς. Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είναι πάντα στη διάθεση της πολιτείας για να προσφέρει ό,τι μπορεί για την επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι η καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών μας.

Με Εκτίμηση

Για το  Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος                                                                                                          Η Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Παπαδάκης                                                                                         Αγγελική Πολίτη

………………………………………………………………………………………………………

29/2/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. με τους αρμόδιους συμβούλους του ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο κατάθεσης σχετικού υπομνήματος με τις προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. τόνισε την ανάγκη θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής 12ετούς διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, ως Α΄ Ξένης Γλώσσας σε όλους τους μαθητές, και την υιοθέτηση ενιαίου, συνεχούς, 12ετούς προγράμματος διδασκαλίας της με συνεκτική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Α΄ Δημοτικού – Γ΄ Λυκείου).

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην απόλυτη ανάγκη εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς σκοπούς τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό –αλλά και διεθνές– επίπεδο. Επιπλέον, επιχειρηματολόγησε υπέρ της σημασίας της διδασκαλίας της Αγγλικής στην πρώιμη ηλικία και συγκεκριμένα κατά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, καθώς επίσης στο λύκειο λόγω της νοητικής ωριμότητας και της γνωστικής ικανότητας που απαιτείται σε υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας.

Περαιτέρω, επισήμανε την αναγκαιότητα δημιουργίας νέου προγράμματος σπουδών για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, το οποίο θα οδηγεί τους μαθητές σε επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Τέλος, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. διασφάλισε τη συμμετοχή της ως επιστημονική ένωση σε μελλοντικές ενέργειες και δράσεις από κοινού με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίες θα αφορούν στην καλύτερα παρεχόμενη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο.

To Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Εισαγωγή υποψηφίων χωρίς Πανελλήνιες στη Σχολή Αστυφυλάκων

Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, υποψήφιοι που είναι τέκνα ...