Home / Featured / Νομοθετική ρύθμιση για τις αργίες-διακοπές στα φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ. ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας

Νομοθετική ρύθμιση για τις αργίες-διακοπές στα φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ. ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας

Δημοσιεύτηκε: 11:12 πμ Μάρτιος 15th, 2016  


ypep8-marousi-5

Νομοθετική ρύθμιση για τις αργίες-διακοπές στα φροντιστήρια  ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας;

Μπορεί ο διάλογος για την Παιδεία να βρίσκεται σε εξέλιξη, όμως αυτό δε συνιστά παράγοντα αποτροπής του νομοθετικού έργου για την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις σε νομοσχέδια άλλων Υπουργείων αναμένεται εντός των ημερών νομοθετική ρύθμιση, αυτή τη φορά για την ιδιωτική εκπαίδευση.

Η νομοθετική ρύθμιση  για την Ιδιωτική Εκπαίδευση  που ετοιμάζει το Υπουργείο ήταν και ο λόγος των συναντήσεων του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη με τον Πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων (ΣΙΕΙΕ).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΙΕΛΕ Ο Υπουργός Παιδείας ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ για την πρόθεσή του να προχωρήσει την ερχόμενη εβδομάδα σε κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή για την ιδιωτική εκπαίδευση. Ζήτησε για το λόγο αυτό τις θέσεις και τις παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας για το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου Μπαλτά που είχε αναρτηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο opengov για δημόσιο διάλογο.  Ως xenesglosses.eu σημειώνουμε ότι στο εν λόγω άρθρο που παρουσιάζουμε ακολούθως καθορίζονταν μεταξύ των άλλων οι διακοπές και οι αργίες στα φροντιστηρία.

Η ΟΙΕΛΕ στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως υπενθυμίζει ότι το νομοσχέδιο αυτό, ενώ είχε περάσει από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής και ήταν έτοιμο προς κατάθεση στην Ολομέλεια, δεν ψηφίστηκε λόγω διάλυσης του Κοινοβουλίου για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Για το σοβαρό αυτό ζήτημα, συνεκλήθη έκτακτο ΔΣ της ΟΙΕΛΕ για σήμερα Τρίτη, 15 Μαρτίου, και ώρα 09.30 π.μ.

Θυμίζουμε ότι στο νομοσχέδιο Μπαλτά είχε περιληφθεί άρθρο για την ιδιωτική εκπαίδευση, άρθρο 48, το οποίο συγκέντρωσε 213 σχόλια κατά τη διαβούλευση.

Άρθρο 48: Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 1. Στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαγορεύεται η χορήγηση άδειας φροντιστηρίου και άδειας κέντρου ξένων γλωσσών. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Θ6 της παραγράφου Θ του ν.4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η συστέγαση διαφορετικών μονάδων παροχής εκ­παίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και κατάρτισης, οι οποίες ανήκουν στο αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, επιτρέπεται, εκτός από τη συστέγαση ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών».
 2. Τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων γλωσσών καταθέτουν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των Τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων κάθε διδακτικής ώρας.
 3. Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες. Οι ανωτέρω διευθύνσεις εκπαίδευσης υποχρεούται να χορηγούν στις διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), στους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων και στις διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα κατατεθειμένα σε αυτές στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
 4. 4.    Οι ημέρες διακοπών και αργιών των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζονται ως εξής:
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Συμφωνία αμοιβαίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης Κύπρου Ελλάδας

Α. Διακοπών:

Ι) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου έως και τη 2η Ιανουαρίου,

ΙΙ) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και Τρίτη του Πάσχα.

Β. Αργιών:

Ι) όλες τις Κυριακές

ΙΙ) τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος

ΙΙΙ) τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου

 1. IV) 17η Νοεμβρίου
 2. V) την Καθαρά Δευτέρα
 3. VI) την 1η Μαΐου

VII) την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Διοικητική υποστήριξη Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΚΠΑ)

VIII) τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 1. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι καθηγητές δεν υποχρεούνται να παρέχουν την εργασία τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών. Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών σε ημέρες Κυριακής, οι αποδοχές  των εργαζομένων προσαυξάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις 21 ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου συνεπάγεται την απονομή 25 ενσήμων μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.
 3. Η παρ.2 του αρ. 4 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) αντικαθίσταται ως εξής:

«Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος, είναι δυνατόν να επιτρέπονται, κατόπιν σχετικής  έγκρισης και ελέγχου τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων από την κατά περίπτωση αρμόδια Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παρέκκλιση και για οποιαδήποτε πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος».

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος Ζ του άρθρου Πρώτου του Κεφαλαίου Α του ν.4254/2014 (Α’ 85) και οι παράγραφοι 15 και 16 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α’ 71) και επανέρχονται σε ισχύ τα άρθρα 30 και 33 του νόμου 682/1977 και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 1351/1983.
 2. Στο άρθρο 30 του ν.682/1977 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 της ΠΥΣ 6/2012 (Α’ 38) και της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ άρθρου πρώτου του ν.4093/2013».

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.682/1977 προστίθεται η φράση: «Με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι δυνατό να συμφωνηθούν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς»

xenesglosses.eu


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Αδυναμία προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Ψυχρές αέριες ...