Home / Featured / Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε μη ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Τι απαντά ο υπουργός

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε μη ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Τι απαντά ο υπουργός

Δημοσιεύτηκε: 10:43 πμ Μάρτιος 6th, 2016  


kathigitis

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε μη ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Τι απαντά ο υπουργός

Απάντηση σε  Αναφορά και σε επιστολή πολίτη που παραθέτει την καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος με θέμα «Επιμόρφωση Δασκάλων και Θεολόγων σε μη ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών», έδωσε ο υπουργός Παιδείας.

 Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 17/25-01-2016 έγγραφο του 1ου και 2ου Περιφερειακού επιμορφωτικού κέντρου Θεσσαλονίκης, το 1ο και 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και προκειμένου να αναβαθμίσουν τον επιμορφωτικό ρόλο των ΠΕΚ, αλλά και της Περιφερειακής Διεύθυνσης, καθώς και να ανταποκριθούν στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Κεντρικής Μακεδονίας, τα τελευταία δύο σχολικά έτη έχουν πραγματοποιήσει πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων σε πολύ μεγάλο αριθμό διδακτικών αντικειμένων για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν είναι συνολικά εβδομήντα επτά (77), τα οποία έχουν παρακολουθήσει περίπου τέσσερις χιλιάδες (4.000) εκπαιδευτικοί της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα εν λόγω προγράμματα είχαν ποικίλη θεματολογία, που αφορούσαν σε πλήθος διδακτικών αντικειμένων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όχι μόνο στο μάθημα των Θρησκευτικών.

Ειδικότερα, στο επιμορφωτικό σεμινάριο για το οποίο γίνεται μνεία στην παρούσα αναφορά, διδάσκεται σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία, όπως καταγράφεται στη σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα η θεματολογία αφορούσε σε θέματα Διδακτικής, καθώς και στη φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων (αξιοποίηση ΤΠΕ-Διαφοροποίηση διδασκαλίας-σχεδιασμός διδασκαλίας-χρήση τέχνης-αξιολόγηση μαθητών).

Αναφορικά με την επιμορφωτική δράση της οικείας Δ/νσης, σας ενημερώνουμε ότι τα επιμορφωτικά κέντρα (ΠΕΚ) ασκούν τον προβλεπόμενο, καθορισμένο από την κείμενη νομοθεσία και ουσιαστικό ρόλο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπως εξάλλου προβλέπεται (ΦΕΚ 1340/16-10-2002, Αρ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Επιπλέον, τα δύο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης δεν εμπλέκονται σε καμία άλλη διαδικασία παρά μόνο στην ανταπόκριση τους στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Αξίζει να τονιστεί ότι, σε συνεργασία με την ανωτέρω Δ/νση, τα προαναφερθέντα ΠΕΚ τα δύο τελευταία έτη έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο επιμόρφωσης που έχει κινητοποιήσει όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο της Κεντρικής Μακεδονίας, εμπλέκοντας όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς, (ΚΕΔΔΥ, Πανεπιστήμια, Ειδικούς Επιστήμονες, Σχολικούς Συμβούλους) με κύριο γνώμονα τη διαχείριση της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής και την υποστήριξη διάχυσης εκπαιδευτικών καινοτομιών που προάγουν την εκπαίδευση προς όφελος των εκπαιδευτικών.

Ως προς τον ισχυρισμό για τα μη ισχύοντα προγράμματα τονίζεται ότι τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του ψηφιακού σχολείου (https://ebooks.edu.gr/new/ps.php) όπου αναφέρονται ως Συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών. Τα προγράμματα αυτά, διορθωμένα και αναθεωρημένα, εγκρίνονται σταδιακά από το Ι.Ε.Π. και αναρτώνται στον κόμβο του ψηφιακού σχολείου, αποτελώντας συμπληρωματικά προγράμματα των Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία υφίστανται παράλληλα με τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ. Τα εν λόγω προγράμματα είναι δυνατόν να επιλέγονται εναλλακτικά με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και να τίθενται σε εφαρμογή από τα πιλοτικά σχολεία ή και άλλα μετά από σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και αφού καταρτιστεί προηγουμένως πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Με βάση τα προεκτεθέντα, προηγήθηκε η επιμόρφωση Στελεχών για τα νέα προγράμματα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με τη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης, στην οποία συμμετείχε και Σύμβουλος του Ι.Ε.Π., ακολούθησε κατάρτιση προγράμματος από τους πλέον ειδήμονες, Σχολικούς Συμβούλους Θεολόγων Κεντρικής Μακεδονίας και Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ-Θεολόγους και διδασκαλία από τους ίδιους Σχολικούς Συμβούλους και καθηγητές του ΑΠΘ-Θεολογικής Σχολής. Είναι δε στην επιλογή των εκπαιδευτικών η χρήση τους. Από καμία όμως διάταξη δεν υπαγορεύεται και σε καμία διάταξη δεν απαγορεύεται η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα προγράμματα.

Σύμφωνα με το αρ. 574/27-01-2016 έγγραφο του ΙΕΠ επισημαίνεται ότι κάθε επιμορφωτική δράση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση οφείλει να προσανατολίζεται σε νέες, δημιουργικές και καινοτόμες στρατηγικές μάθησης. Εξάλλου, η διαρκής μέριμνα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών οφείλει να προσανατολίζεται σε πειραματικές και σε καινοτόμες διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των Σχολικών Συμβούλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας να διοργανώσουν τα εν λόγω επιμορφωτικά σεμινάρια είναι σαφές ότι κινείται στο θεσμικό πλαίσιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επιπροσθέτως, οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ελευθερία να καταγράφουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και να ανταποκρίνονται στα αιτήματα επιμόρφωσης, παιδαγωγικής υποστήριξης αλλά και ανανέωσης της εκπαιδευτικής πρακτικής στα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Τέλος, το μάθημα των Θρησκευτικών αποτελεί ένα από τα ζητήματα του δημόσιου διαλόγου και αρκετοί είναι οι θεσμικοί φορείς και οι άμεσα εμπλεκόμενοι που καταθέτουν τις ποικίλες θέσεις και απόψεις τους. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. παρακολουθεί και λαμβάνει υπόψη του τον δημόσιο αυτό διάλογο για το μάθημα των Θρησκευτικών.

Το Ι.Ε.Π. ως αρμόδιος συμβουλευτικός και γνωμοδοτικός φορέας του Υπουργείου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του θα κληθεί να εισηγηθεί σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, ώστε αυτό να ανανεωθεί και να εμπλουτιστεί με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής εκπαίδευσης. Στην προοπτική αυτή το πολιτισμικό κλίμα και η Παράδοση της Ορθοδοξίας θα έχει ασφαλώς κεντρική θέση στο μάθημα των Θρησκευτικών, το οποίο θα διευρυνθεί σε σχέση και αναφορά με τα άλλα παγκόσμια θρησκεύματα και με το θρησκευτικό φαινόμενο εν γένει.

Στόχος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι η αναβάθμιση του περιεχομένου και του τρόπου διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος, όπως γινόταν πάντοτε και όπως, άλλωστε, γίνεται για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ώστε να ανανεωθεί και να εμπλουτιστεί με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής εκπαίδευσης.

xenesglosses.eu


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Εγκύκλιο (Πρόσκληση), προκειμένου οι  νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν ...