Τελευταία Νέα

Σάββατο, 25/06/2022, 20:19


Home / HEADER-NEWS / Η εγκύκλιος για το ωράριο των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς των Δήμων (με αναδρομική ισχύ από 21/2)

Η εγκύκλιος για το ωράριο των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς των Δήμων (με αναδρομική ισχύ από 21/2)

Δημοσιεύτηκε: 11:44 πμ Μάρτιος 4th, 2016  


NIPIAGOGIO

Νέα εγκύκλιος για το ωράριο των εργαζομένων των παιδικών σταθμών εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, όπου τονίζεται αναλυτικά:

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 21/Τεύχος Α΄/21-2-2016 δημοσιεύθηκε ο ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» στον οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν στο ωράριο εργασίας του προσωπικού των παιδικών σταθμών.

Ειδικότερα, με το άρθρο 8 παρ. 2 του ως άνω νόμου αφενός καταργείται η υποπερίπτωση δδ΄ της παραγράφου 5 περίπτωση α΄ του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου « περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981, όπως ισχύει και αφετέρου επανέρχεται σε ισχύ η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988.

Κατά συνέπεια, ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού μειώνεται από σαράντα (40) ώρες σε τριάντα (30).

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει το προσωπικό των κλάδων ή ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών, βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων και Αδελφών Νοσοκόμων, εφόσον και για όσο χρονικό διάστημα ασκούν καθήκοντα των κλάδων ή των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών ή Βρεφονηπιοκόμων.

Μειωμένα ωράρια, τα οποία θεσπίζονται από άλλες διατάξεις (πχ. ωράριο λόγω ανατροφής τέκνου, αναπηρίας κ.λ.π.). εξακολουθούν να ισχύουν και για τους εν λόγω υπαλλήλους, καθώς συνιστούν αυτοτελές δικαίωμά τους.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εγκύκλιος: Προϋποθέσεις και διαδικασίες Παράλληλης Στήριξης 2022-23

Για παράδειγμα, ο υπάλληλος που είχε δικαίωμα να εργάζεται μία (1) ώρα την ημέρα λιγότερο από το ισχύον ημερήσιο κανονικό ωράριο των οκτώ (8) ωρών, δηλ. εργαζόταν επτά (7) ώρες ημερησίως, εφεξής πρέπει να εργάζεται πέντε (5) ώρες ημερησίως .

Κατά το σκέλος που αφορά το ωράριο του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς των ΟΤΑ, στις αντίστοιχες ειδικότητες, σας γνωρίζουμε τα εξής: Αν και το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται ευθέως στα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της ΠΝΠ «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.1157/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, άποψη μας είναι ότι θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης εργαζομένων που απασχολούνται σε όμοια καθήκοντα και στον ίδιο χώρο εργασίας, να εφαρμοστεί το ειδικό ωράριο των τριάντα ωρών εβδομαδιαίως.

Εξυπακούεται ότι νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου που θα συναφθούν εφεξής θα πρέπει να παραπέμπουν στο ισχύον ωράριο. Το ίδιο ισχύει και για τις ανανεώσεις των συμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων – π.χ. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εξετάζεται σύστημα προσλήψεων αναπληρωτών και διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών, με εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ

Κατά το σκέλος που αφορά το ωράριο του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (επιχειρήσεων) των ΟΤΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το προσωπικό των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ δεν υπάγεται ευθέως στα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της ΠΝΠ «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.1157/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για το ωράριο του προσωπικού των ΝΠΙΔ ισχύουν τα οριζόμενα στις σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στον Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών τους, καθώς και οι ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου, το ωράριο των τριάντα ωρών εβδομαδιαίως θα εφαρμόζεται στο προσωπικό των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ εφόσον από τις ως άνω συλλογικές συμβάσεις, και λοιπές ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας γίνεται παραπομπή στο ισχύον ωράριο του προσωπικού των ΟΤΑ των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων.

Τέλος, σημειώνουμε ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα ισχύουν από τη δημοσίευση του ν. 4368/2016, ήτοι 21-2-2016.

Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.

μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου www.ypes.grστη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση / Εγκύκλιοι, Αποφάσεις, Συχνές Ερωτήσεις ΟΤΑ Α΄ Βαθμού / Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων / Εγκύκλιοι.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...