Home / Featured / Υποχρεωτικό μάθημα Πληροφορικής στο Δημοτικό και Λύκειο και δύο ώρες στα Γυμνάσια προτείνει η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

Υποχρεωτικό μάθημα Πληροφορικής στο Δημοτικό και Λύκειο και δύο ώρες στα Γυμνάσια προτείνει η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

Δημοσιεύτηκε: 2:41 μμ Φεβρουάριος 21st, 2016  


plikoinfys

Η Ενωση Πληροφορικών Ελλάδος με επιστολή της προς τους Βουλευτές των αρμοδίων Επιτροπών της Βουλής εισηγείται:

Δεξιότητες κλειδιά για τη δια βίου μάθηση, δημιουργικότητα και σύγχρονες μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις: Η Πληροφορική Παιδεία έχει συνδεθεί διεθνώς με την ανάγκη να αποκτήσει η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού κλίματος το οποίο θα προωθεί και θα ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία προσφέροντας ευκαιρίες εμβάθυνσης σε όλα τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα καθώς και της διασύνδεσης τους στα πλαίσια σύγχρονων μαθητοκεντρικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων.

Ως καλές πρακτικές που συνδέονται με αυτή την ανάγκη μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τα μαθητικά συνέδρια Πληροφορικής που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας καθώς και το Φεστιβάλ Μαθητικής Ψηφιακής Δημιουργίας.

Οι δράσεις αυτές χρειάζονται την ενεργότερη στήριξη της Πολιτείας σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των μαθημάτων Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στρατηγική στόχευση στις δεξιότητες κλειδιά για τη δια βίου μάθηση.

Συναφής είναι και η διεθνής τάση ενίσχυση της Πληροφορικής Παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, και η ανάδειξη του προγραμματισμού ως αναγκαίου εφοδίου ενεργούς συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (βλέπε και σχετικές πρωτοβουλίες όπως η Ώρα το Κώδικα και η Ευρωπαϊκή Ώρα το Κώδικα που προωθούνται από τις κεντρικές αρχές στις ΗΠΑ και άλλες χώρες καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Θεσμοθέτηση υποχρεωτικού μαθήματος Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές αρχές της Πληροφορικής, σύμφωνα με τις σχετικές διακηρύξεις περί Ψηφιακής Στρατηγικής, τόσο στην Ε.Ε.79 όσο και στις ΗΠΑ80,81.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιλαμβάνει την ιστορία των υπολογιστικών συστημάτων, τα βασικά χαρακτηριστικά των Η/Υ και των περιφερειακών τους συσκευών, τα βασικά στοιχεία του λογισμικού των Η/Υ, τα λειτουργικά συστήματα, τις εφαρμογές, καθώς και την εκπαίδευση σε θέματα υγείας, εργονομίας και ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.

Παράλληλα, με αφετηρία την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ανάλογη εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες, πρέπει να δίνεται έμφαση στη δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την εμπλοκή των μαθητών σε διαθεματικές μαθησιακές δραστηριότητες που θα αναδεικνύουν την Πληροφορική και ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και επανασύνδεσης των κατακερματισμένων επιστημονικών αντικειμένων του παραδοσιακού σχολείου (γλώσσα, μαθηματικά, ανθρωπιστικές επιστήμες, φυσικές επιστήμες, αισθητική αγωγή).

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γυμνάσιο: Άμεση αλλαγή των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος Πληροφορικής των τριών τάξεων του Γυμνασίου από 1 ώρα/εβδομάδα σε 2 ώρες/εβδομάδα ώστε να είναι δυνατή η σωστή διδασκαλία του μαθήματος.

Γενικό Λύκειο: Θεσμοθέτηση υποχρεωτικού μαθήματος Πληροφορικής σε κάθε τάξη του Λυκείου ώστε όλοι οι μαθητές, σε μία ώριμη μαθησιακά ηλικία, να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη σε καθημερινή βάση (ενσύρματα, ασύρματα δίκτυα και δίκτυα κινητής, σύγχρονες υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υπηρεσίες ασφαλείας, εφαρμογές πολυμέσων κλπ) αλλά και ο βαθμός αξιοποίησή τους ως πολίτες, φοιτητές, επιστήμονες, καταναλωτές, δημιουργοί και επαγγελματίες θα καθορίσει και το βαθμό συμμετοχής τους στην κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης.

Επίσης θα δοθεί σε όλους τους μαθητές η δυνατότητα να γνωρίσουν την αλγοριθμική και τον προγραμματισμό, τη νέα γλώσσα σκέψης και επικοινωνίας, και μέσα από αυτά να μάθουν να σκέφτονται, να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να μοντελοποιούν προβλήματα, καταστάσεις και διαδικασίες με μοναδικά σημαντικά οφέλη για την μελλοντική τους εξέλιξη όποιον κλάδο και να επιλέξουν.

Επαγγελματικό Λύκειο: Διαρκή εξέλιξη του προγράμματος σπουδών των μαθημάτων των ειδικοτήτων του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. και συνεχή ανανέωση των συγγραμμάτων και του υποστηρικτικού υλικού (υποδομές υλικού, λογισμικού, πρόσβαση σε επιπλέον συγγράμματα, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κλπ) ώστε να είναι δυνατή η γνωριμία και η ενασχόληση των μαθητών με τεχνολογίες αιχμής που ζητούνται από την αγορά εργασίας και που θα παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια στους μαθητές για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία με την ολοκλήρωση του λυκείου.

Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση: (ΙΕΚ) Διαρκή εξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών των μαθημάτων των ειδικοτήτων του τομέα Πληροφορικής και συνεχής επικαιροποίησή τους, υποστηρικτικό υλικό (hardware, λογισμικό, πρόσβαση σε επιπλέον συγγράμματα, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κλπ), ώστε να είναι δυνατή η εξοικείωση των σπουδαστών με τεχνολογίες αιχμής που ζητούνται από την αγορά εργασίας, στα πλαίσια μιας σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης.

Μοριοδότηση αποφοίτων Πληροφορικής σε γνώσεις Τ.Π.Ε.: Δεν προβλέπεται καμία μοριοδότηση των αποφοίτων Πληροφορικής σε γνώσεις Τ.Π.Ε., κατά την προκήρυξη θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα άλλες ή συναφείς ειδικότητες να μοριοδοτούνται για γνώσεις Τ.Π.Ε., αποκομίζοντας υψηλότερες βαθμολογίες, εις βάρος των αποφοίτων Πληροφορικής.

Απόδοση πιστοποιητικού επαρκών γνώσεων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε τάξεις του Γυμνασίου: Θεσμοθέτηση και απόδοση πιστοποιητικού επαρκών γνώσεων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε τάξεις του Γυμνασίου, μετά από εξετάσεις, στους μαθητές, με την λήξη της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Θεσμοθέτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Η/Υ: Ζητούμε την άμεση και έμπρακτη στήριξη της δημιουργίας Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Η/Υ, για όσους πολίτες αυτό απαιτείται .

Διασύνδεση όλων των σχολικών μονάδων με δίκτυο οπτικών ινών: Η διασύνδεση όλων των σχολικών μονάδων με δίκτυο οπτικών ινών θα επιτρέψει τη γρήγορη και ασφαλή διασύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων των σχολείων με το Διαδίκτυο

Ψηφιακές δεξιότητες (e-skills): Η Ένωσή μας έχει από το 2002 ζητήσει τη θεσμοθέτηση ενός κρατικού Ενδεικτικού Χρήσης Υπολογιστών84,85, που ενδεχομένως θα χορηγείται χωρίς εξέταστρα.

Μετά από πολλά χρόνια, φάνηκε ότι η πολιτεία αποσπασματικά κινήθηκε προς την αυταπόδεικτα σωστή κατεύθυνση με το έργο της πιστοποίησης μαθητών (μόνο) στις ΤΠΕ, δυστυχώς όμως και πάλι με πολλά προβλήματα όπως έχουμε πολύ πρόσφατα καταδείξει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ:  Εκτενείς αναλύσεις των προτάσεων μας για την Πληροφορική Παιδεία έχουν υποβληθεί σε πολυάριθμα υπομνήματα προς τη Βουλή. Ενδεικτικά και μόνο, επισημαίνονται: α) Οι στρεβλώσεις και επιστημονικοί ακροβατισμοί με αφετηρία την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (όπως η αντιεπιστημονική κατάτμηση των σχολών Πληροφορικής σε διαφορετικά πεδία επιλογής σχολών φοίτησης από τους μαθητές) και κορυφώνονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με σοβαρότατες επιζήμιες συνέπειες στη διάρθρωση του επιστημονικού δυναμικού και συνακόλουθα στην προσπάθεια παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας μας, β) η ανάγκη αξιοποίησης της επιστήμης της πληροφορικής ως καταλύτη για την αναβάθμιση και αναπροσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της διαρκώς υποβαθμιζόμενης τεχνικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να υποστηρίξει την επιζητούμενη ανάπτυξη. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στη φιλοσοφία των διαχρονικών προτάσεων της ΕΠΕ για την Πληροφορική.

eduportal.gr


 

Ένα σχόλιο

  1. Έχοντας διδάξει σε όλες τις σχολικές τάξεις, Δημοτικό (και ΕΑΕΠ και ολοήμερο), Γυμνάσιο και Λύκειο, πιστεύω ότι οι προτάσεις πρέπει να περιέχουν ελάχιστα θεωρητικά αντικείμενα στο Γυμνάσιο και στο Δημοτικό. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η προσέγγιση STEM στο δημοτικό όπου η διδασκαλία συνδυάζεται με Μαθηματικά, Μηχανική, και Τεχνολογογία, κυρίως μέσα από διαθεματικά πρότζεκτ ρομποτικής. Βασική πλατφόρμα ανάπτυξης από τη 3η δημοτικού και μετά είναι το Scratch. Στη Β ή και στη Γ λυκείου θα πρέπει να γίνονται CAD εξετάσεις. Επίσης, πρέπει να δίνεται έμφαση στον object oriented προγραμματισμό και όχι τόσο στο σχεσιακό. οι ώρες μπορούν να είναι από 1 στη Α και Β δημοτικού (σημαντικό να δίνεται έμφαση στην επαφή με την πληκτρολόγηση – κυρίως τυφλό σύστημα) και από 2 ώρες στις υπόλοιπες τάξεις μέχρι την 3η γυμνασίου. θα πρέπει να βαθμολογείται ως πρότζεκτ. Στο λύκειο πρέπει να είναι 2ώρες επιλογής σε όλες τις τάξεις (στη Γ να είναι προαπαιτούμενο η επιλογή της Β λυκείου). Στη Α λυκείου επίσης πρέπει να βαθμολογείται ως πρότζεκτ και μάλιστα διαθεματικό. Στη Β και στη Γ θα μπορούσε να γίνονται adaptive assesments τύπου SAT.

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...