Home / Featured / Ψηφίστηκε η διάταξη που αφορά την εισαγωγή στο Ε.Α.Π. (δείτε την αναλυτικά)

Ψηφίστηκε η διάταξη που αφορά την εισαγωγή στο Ε.Α.Π. (δείτε την αναλυτικά)

Δημοσιεύτηκε: 9:50 πμ Φεβρουάριος 21st, 2016  


eapthesnikis

Εισαγωγή στο ΕΑΠ χωρίς κλήρωση. Ψηφίστηκε διάταξη

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι άλλαξε για την απόκτηση μεταπτυχιακού στο ΕΑΠ

Ψηφίστηκε η ρύθμιση με την οποία προβλέπεται ότι μπορεί εκτός από την κλήρωση να υπάρχει και άλλος τρόπος για την εισαγωγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών:

Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µπορεί να καταργείται ή να τροποποιείται εν όλω ή εν µέρει, η κατά τα προηγούµενα εδάφια διαδικασία της κλήρωσης. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται και άλλος τρόπος επιλογής των εισακτέων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών.

Τι ψήφισε η Βουλή για το ΕΑΠ:

1α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2552/ 1997 προστίθεται εδάφιο στ΄ ως εξής: «στ. Οι Συντονιστές των Θεµατικών Ενοτήτων που συγκροτούν ένα Πρόγραµµα Σπουδών συγκροτούν την Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών (ΕΠΣ).»

β. Στο τέλος του εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) µετά τη φράση «απόφαση της» και πριν από τη λέξη «Κοσµητείας» προστίθεται φράση «Συγκλήτου έπειτα από γνώµη της». 2. Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις συνεδριάσεις της Κοσµητείας συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Διευθυντές Προγράµµατος Σπου- δών, που είναι µέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Κοσµητεία νοµίµως συνεδριάζει και λαµβάνει αποφάσεις χωρίς τη συµµετοχή τους.»

3.α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

«Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. δύνανται να είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης σύµφωνα µε την κείµενη κάθε φορά νοµοθεσία για τα Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι.. Τα µέλη Δ.Ε.Π. παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυµα τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδοµάδα. Η Κοσµητεία µπορεί για κάθε περίπτωση να καθορίζει το ακριβές ωράριο των µελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., ανάλογα µε τις ανάγκες λειτουργίας των Θ.Ε.. β. Η παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 τροποποι- είται ως εξής:

(i) Στο πρώτο εδάφιο µετά το κόµµα στη λέξη «έργου,» προστίθεται φράση «ή συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

(ii) Στο πέµπτο εδάφιο η φράση «σε ποσοστό 85% από τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β» αντικαθίσταται ως εξής: «µε απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζονται και άλλοι πέραν των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο του παρόντος πίνακες κατάταξης επιλεγέντων µελών Σ.Ε.Π., καθώς και άλλα κριτήρια για τη σύνταξη των πινάκων αυτών».

4.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο συνολικός αριθµός των παρεχόµενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου δύναται να καθορίζεται κατά ακαδηµαϊκό έτος, µε απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του ίδιου οργάνου, µπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο πρόσθετος αριθµός παρεχόµενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού ή µεταπτυxιακού επιπέδου. Ο αριθµός των θέσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου αριθµού των παρεχόµενων θέσεων προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών φοιτητών. Για την επιλογή και την εγγραφή των ενδιαφεροµένων στις εν λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν και για τους υπόλοιπους υποψηφίους που εγγράφονται στα αντίστοιχα προπτυχιακά ή µεταπτυxιακά προγράµµατα του Ε.Α.Π.. Το παραπάνω ποσοστό είναι συνολικό και κατανέµεται ανάλογα στα προγράµµατα των προπτυχιακών ή µεταπτυxιακών σπουδών που υπάρχουν. Αν δεν υ- πάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραµµα, ο αριθµός των θέσεων που αναλογεί στο πρόγραµµα αυτό κατανέµεται ανάλογα σε άλλα προγράµµατα µε απόφαση της Συγκλήτου η οποία λαµβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων. Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει, καταργείται.»

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αλ. Κόπτσης: Μετά το 2023 το νέο σύστημα διορισμών

β. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄266), η οποία καταργήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 81 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) επανέρχεται σε ισχύ και προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:

«γ. Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µπορεί να καταργείται ή να τροποποιείται εν όλω ή εν µέρει, η κατά τα προηγούµενα εδάφια διαδικασία της κλήρωσης. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται και άλλος τρόπος επιλογής των εισακτέων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών.» γ. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το όριο των Θεµατικών Ενοτήτων ή των Εργαστηριακών Θεµατικών Ενοτήτων ή των Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης που µπορεί να παρακολουθεί ή να πραγµατοποιεί κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους.»

δ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής: «Στις συναντήσεις αυτές συµµετέχει ένα µέλος της ΟΔΠ. Οι φοιτητές, τους οποίους εποπτεύει, συµµετέχουν είτε δια ζώσης είτε µέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και µά- θησης. Με απόφαση της ΟΔΠ που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο έπειτα από γνώµη της Κοσµητείας, ορίζεται το περιεχόµενο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία των συναντήσεων.»

ε. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2552/ 1997 (Α΄ 266) όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Φοιτητής που επανεγγράφεται σε Πρόγραµµα Σπουδών έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και κατοχύρωσης Θεµατικών Ενοτήτων τις οποίες έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς. Μετά την ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεµατικών Ενοτήτων του ίδιου Προγράµµατος Σπουδών και της διπλωµατικής εργασίας, αποφοιτά από το Πρόγραµµα Σπουδών χωρίς άλλους περιορισµούς.»

στ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Εγκύκλιος υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

«α) Για την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς αντικειµένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεµατικών Ενοτή- των ή Εργαστηριακών Θεµατικών Ενοτήτων ή Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης, όπου προβλέπονται, και εκπόνηση επιστηµονικής εργασίας.»

5.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Κοσµήτορες του Ε.Α.Π. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Διοικούσα Επι- τροπή νοµίµως συνεδριάζει και λαµβάνει αποφάσεις χωρίς τη συµµετοχή τους.»

β. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 προστίθεται περίπτωση (iv) ως εξής: «iv. της έγκρισης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων του προβλεπόµενου από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, εσωτερικού κανονισµού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.»

γ. Το εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «β. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τρία (3) µέλη της για αντίστοιχο αριθµό θέσεων Αντιπροέδρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους, η σειρά µε την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, οι Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντά του µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης διορισµού νέου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, απαλλάσσονται των διδακτικών, διοικητικών και ερευνητικών τους καθηκόντων στα Α.Ε.Ι. ή στα ερευνητικά κέντρα που υπηρετούν.»

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι Επιτροπές Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Α.Π., µέχρι της συγκρότησης σε σώµα της αντίστοιχης Επιτροπής που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο. Με απόφαση των ίδιων οργάνων δύναται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος να τροποποιείται η σύνθεση της κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ορισθείσης Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Α.Π.».

ε. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει οι λέξεις «για ένα (1) χρόνο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τρία (3) χρόνια».

στ. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, οι λέξεις «Για τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας του Ε.Α.Π.» απαλείφονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι άλλαξε για την απόκτηση μεταπτυχιακού στο ΕΑΠ

xenesglosses.eu


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ΓΕΛ

Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των ΓΕΛ περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων ...