Home / HEADER-NEWS / Πράσινο φως από τη Βουλή για την Ενισχυτική Διδασκαλία (δείτε όλη τη ρύθμιση όπως ψηφίστηκε)

Πράσινο φως από τη Βουλή για την Ενισχυτική Διδασκαλία (δείτε όλη τη ρύθμιση όπως ψηφίστηκε)

Δημοσιεύτηκε: 9:39 πμ Φεβρουάριος 21st, 2016  


enisxitiki

Πράσινο φως από τη Βουλή για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη 1.023 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθώς ψηφίστηκε η απαραίτητη ρύθμιση που δίνει το πράσινο φως για την έναρξη του Προγράμματος.

Ακολουθεί η ρύθμιση:

Άρθρο 26

Αντισταθµιστική εκπαίδευση

 1. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

α) «Αντισταθµιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης υπάγονται η ενισχυτική δι- δασκαλία των µαθητών γυµνασίου, η πρόσθετη διδακτική στήριξη των µαθητών όλων των τύπων λυκείου, η ενισχυτική διδασκαλία και η πρόσθετη διδακτική στήριξη που παρέχεται στα Καταστήµατα Κράτησης, η κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούµενους, καθώς και η διδασκαλία που παρέχεται στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).

β) «Ενισχυτική διδασκαλία»: είναι η διδασκαλία που έχει ως σκοπό την επανένταξη των µαθητών στη διαδικασία µάθησης και τη βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να µειωθεί η µαθητική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, και να αυξηθούν τα ποσοστά πρόσβασης στην δεύτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

γ) «Πρόσθετη διδακτική στήριξη»: σκοπός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι η επανένταξη των µαθητών στην διαδικασία µάθησης, η µείωση της µαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν την δεύτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

 1. Τα προγράµµατα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται:

α) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν σε κάθε γυµνάσιο ή λύκειο ή ανά οµάδες όµορων σχολικών µονά- δων γυµνασίου ή λυκείου,

β) στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ό- πως ισχύει,

γ) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατόν να λειτουργούν στα Καταστήµατα Κράτησης όπου λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) ή/και γυµνάσια και λύκεια, και

δ) στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων στα καταστήµατα κράτησης.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευ- σης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 για κάθε σχολικό έτος, τα διδακτέα µαθήµατα, τα κριτήρια επιλογής και ο αριθµός των συµµετεχόντων µαθητών, οι ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη λειτουργία και οργάνωση των Σχολικών Κέντρων. Κύριο κριτήριο επιλογής των µαθητών που έχουν ανάγκη αντισταθµιστικής εκπαίδευσης αποτελεί η επίδοσή τους από την αρχή κάθε σχολικού έτους. Κύριο κριτήριο επιλογής του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης συνιστά η διδακτική εµπειρία και η διοικητική του επάρκεια. Με απόφαση του αρµοδίου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος ορίζονται οι σχολικές µονάδες στις οποίες λειτουργούν τα ανωτέρω Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης και ορίζεται ένας µόνιµος εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Κέντρου αυτού.
 2. Η λειτουργία των τµηµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του ν.4139/2013 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 εποπτεύεται από πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και στην οποία µετέχουν δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, δύο εκπρόσωποι της οµάδας θεραπευτών και ο επιστηµονικός υπεύθυνος της µονάδας απεξάρτησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

α) Οι αρµοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής.

β) Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ανωτέρω τµήµατα, καθώς και του Υπεύθυνου του τµήµατος. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως η διδακτική εµπειρία σε τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) , η παιδαγωγική κατάρτιση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η συνολική συγκρότηση της προσωπικότητας των υποψηφίων καθώς και η εκπαίδευση στην προβληµατική της εξάρτησης και η συµµετοχή σε εκπαίδευση και εποπτεία από το θεραπευτικό πλαίσιο.

γ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των τµηµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

 1. Για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεµάτων που αφορούν στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης που υλοποιείται στα Καταστήµατα Κράτησης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, καθώς και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Όσον αφορά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λαµβάνει υπόψη του κατά τον ανωτέρω σχεδιασµό και υλοποίηση τη γνώµη του αρµοδίου Συµβούλου Εκπαίδευσης Κρατουµένων ή, ελλείψει αυτού, την γνώµη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής µονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριµένο κατάστηµα κράτησης. Όσον αφορά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λαµβάνει υπόψη του κατά τον σχεδιασµό και υλοποίηση του προγράµµατος αντισταθµιστικής εκπαίδευσης τη γνώµη του αρµοδίου Συµβούλου Εκπαίδευσης Κρατουµένων ή, ελλείψει αυτού, τη γνώµη του αρµοδίου κοινωνικού λειτουργού σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής µονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριµένο κατάστηµα κράτησης ή, ελλείψει κοινωνικού λειτουργού, την γνώµη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής µονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριµένο κατάστηµα κράτησης.
 2. Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 στελεχώνονται από προσωρινούς αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε βάση την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης, καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης των συµβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Με την ί- δια απόφαση είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 από µόνιµους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και µέχρι συµπλήρωσης του ωραρίου αυτού.
 3. Τα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) όπως ισχύει, µπορεί να στελεχώνονται:

α) από µονίµους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και µέχρι τη συµπλήρωση του ωραρίου αυτού,

β) από µόνιµους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση και

γ) από αναπληρωτές και ωροµισθίους εκπαιδευτικούς. Η επιλογή των µονίµων και των αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα ανωτέρω τµήµατα, καθώς και του Υπευθύνου του τµήµατος λαµβάνει χώρα ως εξής:

Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τµηµάτων της παρούσας παραγράφου, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή της παραγράφου 4 διενεργεί συνέντευξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τα ανωτέρω τµήµατα, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό στο οποίο περιλαµβάνεται αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων και αιτιολογηµένη για την επιλογή κρίση. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διατίθενται οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται για να διδάξουν προς συµπλήρωση ωραρίου στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του ν. 4139/ 2013 (Α΄ 74) .

Η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στους µόνιµους εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για να διδάξουν στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η αποζηµίωση για την παρασχεθείσα υπερωριακή απασχόληση καταβάλλεται από τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί. 8. Η επιλογή µονίµων, προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης των Καταστηµάτων Κράτησης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, καθώς και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 λαµβάνει χώρα ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των α- νωτέρω εκπαιδευτικών. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως τα τυπικά προσόντα, καθώς και η διδακτική εµπειρία σε σχολεία που λειτουργούν στα Καταστήµατα Κράτησης ή σε σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ή σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τµήµατα.

Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εκδίδει σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην υπουργική απόφαση του προηγούµενου εδαφίου. Κατόπιν, καταρτίζεται σχετικός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων. Η επιλογή των µόνιµων, προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης των Καταστηµάτων Κράτησης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 και για την κατ’ ιδίαν διδασκαλία των κρατουµένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 διενεργείται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης µε βάση τον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα.

 1. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθµός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α΄, και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος , σε συνάρτηση προς τον αριθµό των µαθητών και τις διδακτικές τους ανάγκες. Αν κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο αριθµός των µαθητών µειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευ- τικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραµµα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύµβασης αζηµίως για το Δηµόσιο.
 2. Η αµοιβή των αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στους φορείς υλοποίησης των προγραµµάτων αντισταθµιστικής εκπαίδευσης της παραγράφου 2 ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
 3. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών του παρόντος άρθρου λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.
 4. Η αµοιβή των Υπευθύνων των παραγράφων 3, 4 και 7, όταν βαρύνει τον προϋπολογισµό συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος, προσδιορίζεται στο εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν µπορεί να υπερβαίνει το µικτό ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ µηνιαίως.
 5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) το άρθρο 27 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144),

β) το άρθρο 4 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296),

γ) η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188),

δ) το π.δ. 429/1991 (Α΄ 156),

ε) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α΄163)

στ) κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

xenesglosses.eu


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...