Home / Featured / ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07

Δημοσιεύτηκε: 2:02 μμ Ιανουάριος 28th, 2016  


germgal

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – www.pasykaga.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ www.aplf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ www.deutsch.gr

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07

Τον τελευταίο καιρό έχουν δει το φως της δημοσιότητας διάφορα δημοσιεύματα με προτάσεις που αφορούν στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός ακόμα διαλόγου για την Παιδεία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται  στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση και στην αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού των κατευθύνσεών της.

Με έκπληξή μας διαπιστώνουμε ότι αυτές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση, όχι μόνο με τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την αναμόρφωση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, αλλά και τις επίσημες θέσεις και προτάσεις των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών γαλλικής και γερμανικής γλώσσας που αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Και αυτό διότι, όπως απορρέει από τις προωθούμενες προς διάλογο προτάσεις και θέσεις ομάδων που στερούνται επιστημονικής και παιδαγωγικής εγκυρότητας (π.χ REN), η διδασκαλία της Β’  Ξένης Γλώσσας οδηγείται ουσιαστικά σε πλήρη καταβαράθρωση, καθώς προτείνεται η διδασκαλία της για μια (1) μόνο ώρα την εβδομάδα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα τίθενται στόχοι, όπως:

 • σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας,
 • προώθηση πολυπολιτισμικότητας,
 • προώθηση της ξένης γλώσσας ως εργαλείο επικοινωνίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας,
 • πιστοποίηση επιπέδου Β2 Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,

οι οποίοι ασφαλώς και δεν μπορούν να επιτευχθούν  μέσα σε τόσο στενό χρονικό πλαίσιο, όπως αυτό προβλέπεται από το νυν υπάρχον ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς οι υπάρχουσες διδακτικές του ώρες δεν επαρκούν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, πόσο μάλλον όταν προτείνεται, όπως προαναφέρθηκε, η διδασκαλία της β΄  ξένης γλώσσας να περιοριστεί σε μία (1) ώρα την εβδομάδα σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης καθώς έτσι οδηγούνται εκ των πραγμάτων σε αυτοαναίρεση οι παραπάνω στόχοι. Το γεγονός ότι οι εισηγητές των σχετικών προτάσεων δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα παραπάνω αντικειμενικά δεδομένα, ενώ αγνοούν ότι για την πιστοποίηση απαιτούνται σύμφωνα με το ΚΕΠΑ 500  διδακτικές ώρες και μάλιστα σε ολιγομελή τμήματα, καταδεικνύει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο πως στερούνται της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και εμπειρίας αναφορικά με τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών  και κυρίως ότι προσεγγίζουν  απολύτως επιδερμικά έναν καίριο –ειδικά για την χώρα μας- τομέα της εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω ισχύουν βέβαια και για εκείνες τις πλευρές των προτάσεων που θίγουν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας (π.χ. κατάργηση μαθημάτων από την Α/θμια Εκπαίδευση, το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, το θέμα της Αξιολόγησης κ.λ.π.) και για τα οποία αυτή έχει ήδη εκφράσει την δικαιολογημένη αντίθεσή της, κάτι που οδήγησε άλλωστε στην αποχώρηση της εν λόγω ομάδας (REN).

Οι επιστημονικοί φορείς των εκπαιδευτικών γαλλικής και γερμανικής γλώσσας όμως, δηλώνουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους σε κάθε σχεδιασμό που αναιρεί στην πράξη την δέσμευση της ελληνικής Πολιτείας στην εφαρμογή της Πολιτικής Προαγωγής της Πολυγλωσσίας που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο «το να κατέχει κάθε ευρωπαίος πολίτης δύο ακόμα γλώσσες εκτός από τη μητρική του» (Κοινοτική Οδηγία 1+2), ενώ για την επίτευξη του ως άνω στόχου  ορίζεται ότι «τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες στο σχολείο από νεαρή ηλικία».

Είναι σαφές ότι η επίτευξη των παραπάνω στόχων προϋποθέτει την ύπαρξη μιας σοβαρής, εμπεριστατωμένης και σταθερής Γλωσσικής Πολιτικής στην χώρα μας. Έχοντας πλήρη επίγνωση των προϋποθέσεων αυτών, οι επιστημονικές ενώσεις έχουν επανειλημμένως καταθέσει στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τις επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένες προτάσεις  τους, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους και τα δεδομένα που αφορούν στην ξενόγλωσση εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο την τελευταία δεκαετία, και προβλέπουν μεταξύ άλλων:

 • Διαμόρφωση μιας ενιαίας Πολιτικής Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης.
 • Εισαγωγή της β’ Ξένης γλώσσας από την Δ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου  και την ολοκλήρωσή της στο Λύκειο.
 • Σύνδεση της διδασκαλίας με διαβαθμισμένη πιστοποίηση επιπέδου Β1/Β2 (ΚΠΓ).
 • Αύξηση των ωρών διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
 • Θέσπιση ολιγομελών τμημάτων τόσο στη Α/θμια όσο και στην Β/θμια Εκπαίδευση.
 • Σύσταση οργανικών θέσεων για όλους τους υποχρεωτικά μεταταγμένους (Ν. 4172/2013) ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη ρύθμιση του εργασιακού τους πλαισίου.
 • Κάλυψη με μόνιμους διορισμούς όλων των κενών θέσεων και αποκατάσταση των διοριστέων εκπαιδευτικών από το 2008.
 • Την ενίσχυση της διδασκαλίας των Ξένων γλωσσών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής ενός ουσιαστικού και όχι προσχηματικού Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία απαιτούμε από το Υπουργείο να τοποθετηθεί επί των παραπάνω προτάσεων και των αναλυτικών και εμπεριστατωμένων  υπομνημάτων που επανειλημμένα έχουν κατατεθεί,  λαμβάνοντας υπόψη του τους μαθητές, τους γονείς αλλά και το σύνολο της δοκιμαζόμενης κοινωνίας σε συνδυασμό με τα αντικειμενικά δεδομένα της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας στην χώρα μας, που απαιτούν   την άμεση και έμπρακτη αναβάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, ενώ  περιμένουμε να πράξει τα δέοντα και να καλέσει άμεσα σε διάλογο τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...