Τελευταία Νέα

Κυριακή, 26/06/2022, 02:14


Home / Featured / Χρονική ισχύς των ιατρικών γνωματεύσεων (για τους αναπληρωτές)

Χρονική ισχύς των ιατρικών γνωματεύσεων (για τους αναπληρωτές)

Δημοσιεύτηκε: 8:34 μμ Δεκέμβριος 1st, 2015  


egkyklios14052012

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τη χρονική ισχύ των ιατρικών γνωματεύσεων θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στο άρθρο 8, παρ. 8 της υπ ́ αριθμ. 35557/Δ2/2003 (ΦΕΚ 465 Β/17.4.2003) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας καθορίζεται:
«8. Οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας καταθέτουν στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης:
α)… β)… …στ) πιστοποιητικό υγείας από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή δημόσιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας». Με την υπ’ αριθμ. 118723/Δ2/2006 (ΦΕΚ 1726 Β/27.11.2006) όμοια, προστέθηκε σχετικό εδάφιο με το οποίο καθορίζεται ότι «το εν λόγω πιστοποιητικό έχει ισχύ τριών (3) ετών .
Κατά τις προσλήψεις εντός της τριετίας οι επαναπροσλαμβανόμενοι μπορούν να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού στη Διεύθυνση πρόσληψης τους».
2. Στο άρθρο 7, του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α), όπως ισχύει αναφέρεται:
«1. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διορισμό, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν θίγονται.
2. Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.»
[Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παρ. 1 του άρθρου 7 («Απλοποίηση διαδικασίας διορισμού για την πιστοποίηση της υγείας των υπό πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων») του Ν. 4210/13, ΦΕΚ- 254 Α].
3. Με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α’) καθορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις.
Ο Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) ως ιεραρχικά υπέρτερος της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, αν και γενικότερος και μεταγενέστερος, υπερισχύει της τελευταίας, και επιπλέον η παρ. 2 του άρθρου 7 όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν.4210/2013 ισχύει από της δημοσίευσης του τελευταίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την εν λόγω αντικατάσταση ο νομοθέτης αποσκοπεί στην απλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης της υγείας των υπό πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων, υπό την έννοια της μη παραπομπής τους σε πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές αλλά στη δυνατότητα των προσληφθέντων να προσκομίζουν δύο απλές γνωματεύσεις (μια παθολόγου και μια ψυχιάτρου) από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.
Με την εν λόγω διάταξη του Ν.4210/2013 ο νομοθέτης διαφοροποιεί τον τρόπο πιστοποίησης της υγείας των υπό πρόσληψη υπαλλήλων σε σχέση με τον τρόπο που το ρύθμιζε (προ της αντικατάστασης της οικείας παραγράφου) και συνεπώς η όποια εξειδίκευση (τριετής ισχύ) που ήταν σε αρμονία με την προϊσχύουσα νομοθετική διάταξη και γινόταν με την προμνησθείσα κανονιστική Υπουργική Απόφαση, χάνει την ισχύ της.
Συνοπτικά, η πιστοποίηση της υγείας των προσληφθέντων προσωρινών αναπληρωτών γίνεται με τις προαναφερόμενες ιατρικές γνωματεύσεις κάθε φορά που αναλαμβάνει υπηρεσία ένας προσωρινός αναπληρωτής και επιπλέον δεν υφίσταται ειδικότερη νομοθετική διάταξη που να προσδίδει στις γνωματεύσεις αυτές ισχύ χρονικά υπέρτερη της ισχύος της σύμβασης που υπογράφεται κατά την ανάληψη υπηρεσίας.

ΔΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αριθμός εισακτέων Στρατιωτικών Σχολών 2022 - Συμπληρωματική Προκήρυξη

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...