Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 27/06/2022, 20:51


Home / Featured / Ποια θα είναι τα νέα επιδόματα θέσης ευθύνης στην εκπαίδευση (όπως ψηφίστηκαν)

Ποια θα είναι τα νέα επιδόματα θέσης ευθύνης στην εκπαίδευση (όπως ψηφίστηκαν)

Δημοσιεύτηκε: 2:29 μμ Δεκέμβριος 16th, 2015  


money

Ποια θα είναι τα νέα επιδόματα θέσης ευθύνης στην εκπαίδευση

Ψηφίστηκε χθες το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο μεταξύ των άλλων ορίζονται και τα επιδόματα ευθύνης για Περιφερειακούς Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης. Όπως γράψαμε επίδομα θέσης ευθύνης θα λαμβάνουν και οι σχολικοί σύμβουλοι ύψους 300 ευρώ. Ακολουθούν τα όσα αφορούν τις θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση.

  1. Στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης οριζόµενο, κατά βαθµίδα θέσης, ως εξής:

β) Προϊστάµενοι Εκπαίδευσης:

βα) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ.

ββ) Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.

βγ) Προϊστάµενοι Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαί- δευσης, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

βδ) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελµατικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Προϊστάµενοι Γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) τµήµατα, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα ονόματα των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς

βε) Σχολικοί Σύµβουλοι προσχολικής αγωγής, δηµοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.

βστ) Διευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δηµοσίων Ι.Ε.Κ., Τετραθέσιων και άνω Δηµοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τµήµατα τριακόσια (300) ευρώ.

βζ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τοµέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

βη) Προϊστάµενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δηµοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθµών, εκατό (100) ευρώ.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόµατος απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσµοθετηµένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα άνω του ενός (1) µήνα, το επίδοµα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόµιµα χρέη αναπληρωτή, µέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  113 ενστάσεις κατά των πινάκων Μη Δεκτών υποψηφίων για του Συμβούλους Εκπαίδευσης

Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας το ως άνω επίδοµα καταβάλλεται στο νόµιµο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.

Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόµατος από δύο (2) βαθµίδες καταβάλλεται µόνο το ποσό που α- ντιστοιχεί στην ανώτερη βαθµίδα.

  1. Για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, οι οποίοι κατέχουν θέση ευθύνης που δεν αντιστοιχεί στα ανωτέρω οριζόµενα, εκδίδεται απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ε- σωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρµόδιου Υπουργού, µε την οποία οι εκάστοτε θέσεις ευθύνης, σύµφωνα µε τον οργανισµό του φορέα, αντιστοιχίζονται µε τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις της παραγράφου 1. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής υ- πουργικής απόφασης δεν είναι δυνατή η καταβολή του συγκεκριµένου επιδόµατος.

xenesglosses.eu


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...