Home / Featured / Τα θετικά και αρνητικά σημεία των τροπολογιών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς (του Ιωάννη Καραγιάννη)

Τα θετικά και αρνητικά σημεία των τροπολογιών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς (του Ιωάννη Καραγιάννη)

Δημοσιεύτηκε: 10:38 πμ Νοέμβριος 2nd, 2015  


Vouli-Olomeleia-aithousa

Τα θετικά και τα αρνητικά σημεία των τροπολογιών για τα εκπαιδευτικά θέματα που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για τα προαπαιτούμενα.

Καταθέτω την άποψή μου σχετικά με τις διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα και αφορούν στα εκπαιδευτικά θέματα για κάθε άρθρο και θέμα ξεχωριστά.

Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

«3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης υστέρα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από: α) Τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας. β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστο βαθμό Γ’ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.»

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης υστέρα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από: α) Τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας. β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον 15 ετή εκπαιδευτική υπηρεσία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και οι οποίοι ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.»

ΚΡΙΤΙΚΗ

Στα σημεία που σημειώνονται διαφαίνεται ότι αφαιρείται το δικαίωμα εισήγησης των Δ.Ε. (1η αυθαιρεσία) και οι 2 εκπαιδευτικοί ορίζονται από τον Π.Δ.Ε. χωρίς διαφάνεια και χωρίς κριτήρια (2η αυθαιρεσία).Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η αξιοπιστία τους,αφού η σύνθεσή τους δενμπορεί να θεωρηθεί αξιοκρατική και διαφανής ο τρόπος της σύνθεσής της.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Οι δύο εκπαιδευτικοί να ορίζονται με διαφάνεια και κριτήρια συγκεκριμένα από σχετικό πίνακα που θα δημιουργηθεί από τους αιτούντες εκπαιδευτικούς και θα αναρτηθεί δημόσια (λαμβανομένου υπόψη πρωταρχικά του Μεταππτυχιακού στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης ή/και σχετική επιμόρφωση του ΕΚΔΔΑ σε θέματα εκπαιδευτικής νομοθεσίας).

Ειδικά για την τρέχουσα περίοδο και λόγω της ελλείψεως χρόνου μπορούν οι 2 εκπαιδευτικοί να ορίζονται με τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης μεταξύ αυτών οι οποίοι αιτούνται και που πληρούν την απαίτηση της 15 /ετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

B) ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

«δύναται να προϊστανται και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε όλα τα τμήματα και τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Αυτή είναι η προσθήκη στη μέχρι σήμερα διάταξη.

ΚΡΙΤΙΚΗ

Οι συγκεκριμένες Διευθύνσεις Σπουδών (Γενικές Διευθύνσεις Σπουδών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης) επιτελούν ταυτόχρονα έναν «διοικητικό’ και «διδακτικό-παιδαγωγικό» ρόλο και επομένως αποτελεί τουλάχιστον ικανή συνθήκη (αν όχι και αναγκαία) για να μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός με τα σχετικά προσόντα και την ανάλογη εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία να διεκδικήσει τη θέση αυτή. Αυτό είναι συνέπεια της κοινής λογικής, αφού σχεδόν στο σύνολό τους οι Διευθύνσεις αυτές παράγουν διδακτική υποστήριξη, παιδαγωγική ενημέρωση, εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση και σχετίζονται με Α.Π.Σ. και με τις συνέπειές τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Να παραμείνει η διάταξη. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι αρκετές καινοτόμες δράσεις (π.χ. Διαθεματικό πλαίσιο Σπουδών, Πιλοτικό Σχολείο, Διαδραστικοί πίνακες ,Ερευνητικές εργασίες κ.α) δεν προχώρησαν και σχεδόν εισήχθησαν στην εκπαιδευτική διαδικασία τυπικά και μόνον για λόγους άλλους προς την διδακτικό-παιδαγωγική στόχευση, επειδή ακριβώς δεν σχεδιάστηκαν σωστά και δεν εισήχθησαν σταδιακά στην εκπαιδευτική πρακτική  και με βάση τα πορίσματα της εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής έρευνας αλλά και τη διεθνή εμπειρία.

Γ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε απόψε, προς ψήφιση, στη Βουλή:

«Οι απόφοιτοι Λυκείου που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις με το σύστημα που ίσχυε του σχ. έτος 2014-15 , μπορούν, εάν το επιθυμούν να διαγωνιστούν  με το ίδιο σύστημα  εισαγωγής και κατ’α το σχ έτος 2015-16, προκειμένου να διεκδικήσουν συγκεκριμένο ποσοστό θέσεων που θα οριστεί από τον υπουργό Παιδείας.

Εναλλακτικά  οι παραπάνω υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές με το νέο σύστημα που θα ισχύσει για πρώτη φορά το 2015-16.

Το δικαίωμα  συμμετοχής με το νέο σύστημα το διατηρούν και για τα σχολικά έτη που έπονται του σχ. έτους 2015-16

Επίσης παρατείνεται και για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17  η ρύθμιση που ίσχυε μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διεκδίκηση θέσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με νέα υποβολή Μηχανογραφικού των αποφοίτων των δύο προηγούμενων σχολικών ετών».

ΚΡΙΤΙΚΗ:

Αν και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση (και αντίθετα με τις προθεσμίες που προέβλεπε η κείμενη νομοθεσία) ρυθμίζονται επείγοντα θέματα που αφορούν χιλιάδες υποψήφιους. Πολλά άλλα ζητήματα παραπέμπονται στο απώτερο μέλλον να ρυθμιστούν με Υ.Α. (τρόπος υπολογισμού μορίων ,ποσοστό % των εισακτέων από διάφορες κατηγορίες υποψηφίων κ.α)

ΠΡΟΤΑΣΗ

Προφανώς επείγει και πρέπει να ψηφιστεί αλλά  πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στις εξετάσεις των υποψηφίων..

Β) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου  Λυκείου , που κατά τη διάρκεια φοίτησης στο Λύκειο έχουν διακριθεί στηΒαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές ή τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, περιλαμβάνονται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Λυκείου.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Απόλυτα σωστή  και πρέπει να ψηφιστεί.

Δ) Για την παράταση των Σχολικών Συμβούλων:

Παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων και την τοποθέτησή τους, άλλως έως την 31η Αυγούστου 2016.

Αυτό ορίζει τροπολογία η οποία κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή.

ΚΡΙΤΙΚΗ

Είναι η 2η παράταση που παίρνουν οι Σ.Σ. Προφανώς η Κυβέρνηση επιδιώκει να αλλάξει το Νόμο για την επιλογή τους αλλά δεν ξέρει που να βαδίσει (Ποια μοριοδότηση, με συνέντευξη; με εκλογές; Τι θα αποφανθεί το ΣτΕ που θα συνεδριάσει εντός του τρέχοντος μηνός περί αντισυνταγματικότητας ορισμένων διατάξεων;). Ακόμα όμως και αν δεν ήθελε να παρατείνει τη θητεία των Σ.Σ. ήταν επιτακτικό να γίνει και μάλιστα από την αρχή για ένα σχολικό έτος ,αφού:

Ο Νόμος επιλογής των στελεχών χρειάζεται «νομοτεχνική θεραπεία» (π.χ. δεν υπάρχει πλέον ο βαθμός Α που απαιτείται , παρά μόνο στα στελέχη εκπαίδευσης, δεν δόθηκε το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σε όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά μόνο στους Σ.Σ. κ.α). Επομένως θα χρειαζόταν ένας λογικός χρόνος τροποποίησης του Νόμου και άλλους 4 μήνες (1 μήνα για την κατάρτιση του πίνακα με τα μετρήσιμα μόρια και 3 μήνες για τις συνεντεύξεις(;) όπως γίνεται πάντα) για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ακόμα και αν αυτή άρχιζε από σήμερα.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Αναγκαία η ψήφιση του (μπορεί και γρηγορότερα να λήξει η θητεία αφού προβλέπεται η 31 /8/2015 ως καταληκτική ημερομηνία)

Για την Κατάργηση των προνομίων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης:

Δυστυχώς δεν συμπεριλαμβάνεται στο σ/ν  η κατάργηση της διάταξης που επιτρέπει στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και Γενικούς-Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων να ασκούν καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου μετά το πέρας της θητείας τους (που υπήρχε στο πολυνομοσχέδιο που «πάγωσε»). Η διάταξη αυτή δεν είναι σύμφωνη με κανένα επιστημονικό αλλά και διδακτικό, παιδαγωγικό πλαίσιο και μόνο χαριστική μπορεί να θεωρηθεί.Επομένως θα πρέπει να καταργηθεί το συντομότερο δυνατόν και να ήταν η τελευταία φορά που οι αποχωρήσαντες ΠΔΕ έγιναν Σχολικοί Σύμβουλοι

Καραγιάννης Ιωάννης

Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Ν. Δωδεκανήσου Γ.Μαύρου 2,

6ος όροφος 85100

Ρόδος

τηλ: 2241364848

fax: 22413 64868


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...