Home / HEADER-NEWS / Αιτήματα αιχμής των καθηγητών γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας

Αιτήματα αιχμής των καθηγητών γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας

Δημοσιεύτηκε: 11:40 μμ Νοέμβριος 13th, 2015  


france_320_327

Αθήνα, 12 Νοεµβρίου 2015

Αριθµ. πρωτ. : 131

ΠΡΟΣ : Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων, κ. Ν. Φίλη

ΚΟΙΝ : Τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων, κ. Θ. Πελεγρίνη

Πληρ.: Πρόεδρος ΣΥ.Κ.Γ.Γ.Π.Ε. Ελλάδας, κα Αθηνά Καραθάνου

Τηλ. : 6937318135

Θέμα: «Αιτήματα αιχμής των καθηγητών γαλλικής γλώσσας και  φιλολογίας »

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Π.Ε. (APF FU GRÈCE)  έχοντας ως δεδομένο τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την αναβάθμιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, εν όψει και του επικείμενου εθνικού διαλόγου για την Παιδεία που θα δρομολογήσει τις αναγκαίες εκείνες μεταρρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης, θα επιθυμούσε να καταθέσει τις προτάσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των επερχόμενων καινοτόμων αλλαγών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Ο Σύνδεσμος μας χαιρετίζει με ικανοποίηση την προτεινόμενη από την πολιτική ηγσία  πιστοποίηση και της δεύτερης ξένης γλώσσας που διδάσκεται στα δημόσια σχολεία, η οποία και αποτελεί πάγιο αίτημά μας επί σειρά ετών.

Όπως σας είναι γνωστό, η Ελλάδα έχει συνυπογράψει με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη συμφωνίες που έχουν ως στόχο την επαρκή γνώση δύο ξένων γλωσσών μέσα από το δημόσιο σχολείο ως μία από τις δεξιότητες που οφείλουν να αναπτύσσουν οι μαθητές, είναι δε όσον αφορά τη γαλλική γλώσσα μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, δράσεις του οποίου προωθούνται στα ελληνικά σχολεία με επιτυχία και τίθενται υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ σε αγαστή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους ξενόγλωσσους φορείς.

Στη συνέχεια παραθέτουμε σκέψεις και προτάσεις του επιστημονικού συνδέσμου μας με την προσδοκία να φωτίσουμε πλευρές της υφιστάμενης κατάστασης στην εκπαίδευση της 2ης ξένης γλώσσας και να συνεισφέρουμε στο σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα καινούριο εκπαιδευτικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, την ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας της γλώσσας και μέσα στο σημερινό οικονομικά ασφυκτικό περιβάλλον θα απαλλάξει από δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος την ελληνική οικογένεια.

 1. Αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Συνδέσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδας αιτείται:

 • Την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Τη θεσμοθέτηση της συνέχισης της διδασκαλίας της ίδιας β΄ ξένης γλώσσας από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο.
 • Την υποχρεωτική διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών και στο Λύκειο.
 • Την ένταξη και επέκταση της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας σε όλους τους υποστηρικτικούς θεσμούς όλων των τύπων του Δημόσιου σχολείου.
 • Την εκπόνηση νέων ενιαίων αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και τη συγγραφή́ νέων διδακτικών μεθόδων.
 • Τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού και του εποπτικού υλικού.
 • Την παραμονή των ξένων γλωσσών στα πανελλαδικώς  εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με διασφαλισμένο το προαπαιτούμενο επίπεδο εισαγωγής αποκλειστικά από το δημόσιο σχολείο.
 • Τη θεσμοθέτηση ως ανώτερου αριθμού στα τμήματα της β’ ξένης γλώσσας τους 15 μαθητές και τη δραστική μείωση του κατώτερου αριθμού για τη δημιουργία τμήματος β ́ ξένης γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Την κάλυψη όλων των κενών των σχολείων με διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών.
 • Το διορισμό όλων των διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά και να αποκατασταθεί́ η συνταγματική́ νομιμότητα.
 • Την ικανοποίηση των αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών ΠΕ05, αφού επί σειρά ετών δεν έχει πραγματοποιηθεί παρά μικρός αριθμός μεταθέσεων ειδικών κατηγοριών.
 • Τη θεσμοθέτηση μαθημάτων ανάθεσης με επιστημονικά κριτήρια και όχι αλλαγές ανάλογα με τα εκπαιδευτικά κενά που προκύπτουν.
 1. Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η  διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τις υποχρεωτικές μετατάξεις προκάλεσε πολλά ερωτηματικά́ και καχυποψία στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτή τη στιγμή πλέον των 3.500 εκπαιδευτικών από μετάταξη, περισσότεροι από 650 οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05, υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για την κατοχύρωση του εργασιακού τους καθεστώτος.

Με δεδομένη την πρόθεσή σας να λυθούν -δύο χρόνια μετά από την πραγματοποίησή τους- τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν, αιτούμαστε ως άμεσες ενέργειες:

 • Άμεση απόδοση οργανικών θέσεων όπως αυτή προκύπτει από το νόμο των υποχρεωτικών μετατάξεων του 2013.
 • Επαναπροσδιορισμός των μορίων των μεταταγμένων με την κατάρτιση πινάκων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών ανά ΠΥΣΠΕ με αύξοντα αριθμό μορίων και τον υπολογισμό των μορίων των πρωτοεισερχομένων κλάδων, όπως ο κλάδος των ΠΕ05, με τη διατήρηση των μορίων που είχαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέχρι 31-8-2013 καθώς η διαδικασία μετατροπής των μορίων της προϋπηρεσίας στη Δ/θμια Εκπ/ση βρίσκεται σε πλήρη απόκλιση από τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας καθώς και της χρηστής διοίκησης υπέρ του διοικούμενου, εφόσον θέτει νέα κριτήρια προκειμένου να επανακατάταξει εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προέρχονται στο σύνολό τους από την ίδια βαθμίδα, τη Δευτεροβάθμια, στην οποία έχουν ήδη καταταχθεί βάσει των μορίων που αντιστοιχούν στην μέχρι τη στιγμή της μετάταξης προϋπηρεσίας τους και οι οποίοι επανασυγκρίνονται μόνο μεταξύ τους.
 • Άμεση σύσταση ομάδων σχολείων της πρωτοβάθμιας για τις υπό σύσταση απαιτούμενες οργανικές θέσεις. Οι ομάδες των σχολείων πρέπει να είναι σταθερές για τη συνέχεια της διδακτικικής διαδικασίας προς όφελος των μαθητών και την αποφυγή αλλαγών για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς.
 • Βελτίωση εργασιακών συνθηκών για τους μεταταγμένους της 2ης ξένης γλώσσας Η κάλυψη 23 και 24 ωρών σε 5 σχολεία είναι ένας πολύ δύσκολος συνδυασμός με επιπτώσεις αρνητικές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ο συνυπολογισμός των ωρών μετακίνησης από το ένα σχολείο στο άλλο στο διδακτικό ωράριο είναι φανερό πως θα βελτίωνε την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
 • Αλλαγή θεσμικού πλαισίου για τη δυνατότητα διεκδίκησης υπηρεσιακών μεταβολών (διεκδίκηση θέσης Διευθυντή/Υποδιευθυντή) ή για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι μεταταγμένοι  της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, επειδή υπηρετούν σε πάνω από δύο σχολεία.
 • Έλεγχος των αυθαίρετων τοποθετήσεων από τα ΠΥΣΠΕ (συνάδελφοι τοποθετούνται μέχρι και σε 8 σχολικές μονάδες) ή τοποθετούνται καθ’υπέρβαση των νομίμων διαδικασιών.
 • Τη θεσμοθέτηση νέου πλαισίου για τις μετατάξεις από τώρα και στο εξής.
 • Την εξέταση δυνατότητας μετάταξης των εναπομεινάντων του πίνακα εθελοντικών μετατάξεων, εάν ακόμη το επιθυμούν και
 • την ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ05 και στις περιοχές, στις οποίες δεν δόθηκαν κενά κατά τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων.
 1. Ιδιωτική Εκπαίδευση

Χαιρετίζουμε την μεταφορά όλων των ιδιωτικών δομών εκπαίδευσης στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., αφού η έλλειψη κρατικού ελέγχου είχε οδηγήσει στην ασυδοσία των σχολαρχών και στην εργασιακή ανασφάλεια και εκμετάλλευση των εργαζομένων, και ζητούμε για τη διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της νομιμότητας των τίτλων που εκδίδονται στην ιδιωτική εκπαίδευση:

 • την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών ιδ. εκπαίδευσης με διοριστήρια που θα πιστοποιούν την κατοχή πανεπιστημιακών τίτλων και θα εγκρίνονται από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.
 • τον οριστικό τερματισμό της χορήγησης επάρκειας προσόντων και άδειας διδασκαλίας σε κατόχους πτυχίου ή βεβαίωσης γνώσεων ξένων γλωσσών μη αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...