Home / HEADER-NEWS / Υπομνήματα καθηγητών ΠΕ05 και ΠΕ07 προς την Α Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας

Υπομνήματα καθηγητών ΠΕ05 και ΠΕ07 προς την Α Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας

Δημοσιεύτηκε: 1:06 μμ Σεπτέμβριος 8th, 2015  


germgal

Θέμα: «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας από μετάταξη κλάδου ΠΕ05 στις σχολικές μονάδες της Α΄Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» 

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας (APFFU Grèce), διαπίστωσε ότι στην Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας έχουν δημιουργηθεί σημαντικά προβλήματα αναφορικά με τον ορισμό των ομάδων σχολικών μονάδων για τις τοποθετήσεις των συναδέλφων ΠΕ05.

Αρχικά οι ομάδες δεν τηρούν την αρχή της γειτνίασης γεγονός που καθιστά την συμπλήρωση ωραρίου δυσχερέστατη εξ αιτίας των πολλών και αδικαιολόγητων μετακινήσεων. Σε ομάδες των σχολείων που έχουν οριστεί συνυπάρχουν σχολεία πολλών και διαφορετικών περιοχών που είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν από έναν εκπαιδευτικό στο διάστημα μιας εργάσιμης εβδομάδας.

Να προσθέσουμε επίσης πως σχολεία με 8 ή 6 ώρες γαλλικών που μέχρι τώρα καλύπτονταν από έναν εκπαιδευτικό , εμφανίζονται σήμερα σε περισσότερες της μίας ομάδες με ώρες λιγότερες , γιατί έχουν σπάσει το σύνολο των ωρών ανά  2 ή ανά 4 ώρες.. Αυτό σημαίνει περισσότερους συναδέλφους για το ίδιο μάθημα στην ίδια σχολική μονάδα, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες στη λειτουργία των σχολείων αλλά καθιστά και για τον εκπαιδευτικό την συμπλήρωση ωραρίου εξοντωτική..

Επιπλέον υπάρχουν ομάδες που τα σχολεία είναι 6 . Σύμφωνα όμως με το άρθρο 25 (ν.4203/2013) η εξάντληση του ωραρίου του εκπαιδευτικού πραγματοποιείται σε μία (1) έως πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες. Τα συστεγαζόμενα είναι δύο διαφορετικές σχολικές μονάδες ως εκ τούτου είναι κατανοητό πως δεν μπορούν να δημιουργούνται ομάδες έξι (6) σχολείων λόγω συστέγασης.

Και τέλος οφείλουμε να αναφέρουμε πως στο άρθρο 13 του Π.Δ. 100/97 τονίζεται πως τα υπηρεσιακά συμβούλια καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες εντός πέντε (5) ημερών. Στην δική μας περίπτωσή η ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων έγινε Πέμπτη μεσημέρι 3/9/2015  και η λήξη της υποβολής είναι σήμερα Δευτέρα 7/9/2015.

Μετά τις παραπάνω επισημάνσεις εκτιμούμε πως οι  συνάδελφοι Γαλλικής της Α’ Αθήνας χρήσιμο θα ήταν να προχωρήσουν σε  ατομικές  ενστάσεις για τις ομάδες που ανακοίνωσε το ΠΥΣΠΕ , προκειμένου να διασφαλίσουν τόσο την εργασιακή τους συνθήκη  όσο κ την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Κατόπιν των προαναφερόμενων και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, ζητάμε να προβείτε άμεσα και σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς των καθηγητών ΠΕ05 και ΠΕο7 σε επανασύσταση των ομάδων σχολείων της Δ/νσης ευθύνης σας ώστε να προχωρήσει άμεσα η τοποθέτηση των συναδέλφων.

ΤΟ Δ.Σ.

……………………………………………………………………………………….

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις του επιστημονικού φορέα των εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας σχετικά με τις ομάδες σχολείων που αναρτήθηκαν από το Α’ ΠΥΣΠΕ Αθήνας για την κάλυψη λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών κλάδου Γερμανικής (ΠΕ07) και Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ05)»

Αξιότιμη κ. Χατζημανώλη,

Σε συνέχεια της συνάντησής που είχε μαζί σας η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στεφανία Μπετίνα Αλβίνα Τίλε στις 07.09.2015, προκειμένου να θέσει υπόψη σας τις παρατηρήσεις που μας υποβλήθηκαν από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ07 αναφορικά με τις ομάδες σχολείων που αναρτήθηκαν από το Α’ ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 21/03.09.2015 για την κάλυψη λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών κλάδου Γερμανικής (ΠΕ07) και Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ05), προχωρούμε δια της παρούσης και στην έγγραφη υποβολή των σχετικών επισημάνσεων, τις οποίες και σας παραθέτουμε ακολούθως:

  • Δεν υπάρχει αναφορά σχολείου βάσης για τις συνολικά 39 ομάδες σχολείων.
  • Υπάρχουν πολλές ομάδες σχολείων οι οποίες αποτελούνται από σχολεία (μέχρι και τριών) διαφορετικών δήμων (ενδεικτικό παράδειγμα 32ηΟΜΑΔΑ: Σχολεία Βύρωνα, Υμηττού, Ηλιούπολης), με αποτέλεσμα την δυσκολία κάλυψης των αποστάσεων μεταξύ αυτών, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς εκείνους που δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο.
  • Στην περίπτωση ομάδων που αποτελούνται από σχολεία διαφορετικών δήμων (π.χ. 27η ΟΜΑΔΑ, 29η ΟΜΑΔΑ, 32η ΟΜΑΔΑ, 38η ΟΜΑΔΑ) δεν αποσαφηνίζεται για ποιο δήμο θα ισχύουν τα εκάστοτε κριτήρια εντοπιότητας ή συνυπηρέτησης.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται η δυναμικότητα των σχολείων (π.χ. 6/θέσιο ή 12/θέσιο) αντί για τα ίδια τα σχολεία, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να μην γνωρίζουν ποια είναι τα σχολεία τα οποία καλούνται να δηλώσουν (π.χ. 24η & 28η ΟΜΑΔΑ).
  • Παρατηρείται το μαζικό φαινόμενο ενός κατακερματισμού τεσσάρων (4), έξι (6), οκτώ (8) ή και δέκα (10) ωρών σε επιμέρους δίωρα και ως εκ τούτου εμφάνισης ενός σχολείου σε πολλές και διαφορετικές ομάδες, (π.χ. 9η & 21η ΟΜΑΔΑ: 720 Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ 2+4 ώρες, 18η & 20ηΟΜΑΔΑ: 41ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ για 4+4 ώρες καθώς και 135ο Δ.Σ. Αθηνών για 4+2 ώρες, 20η & 27η ΟΜΑΔΑ: 18ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ για 2+2 ώρες, 21η και 22η ΟΜΑΔΑ:  77ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ για 2+2 ώρες κ.ο.κ.) ωστόσο σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν υπαγορεύεται από τις ανάγκες της παράλληλης διδασκαλίας Γαλλικών και Γερμανικών στην ίδια τάξη (π.χ. ύπαρξη δύο τμημάτων Γερμανικής και ενός τμήματος Γαλλικής Γλώσσας στην Ε’ ή ΣΤ’ τάξη και άρα ανάγκη ταυτόχρονης  ύπαρξης τριών εκπαιδευτικών για την πραγματοποίηση παράλληλης διδασκαλίας), αλλά αντίθετα σε περιπτώσεις που στα σχολεία διδάσκεται, είτε σε κάποια από τις δύο τάξεις (Ε’ ή ΣΤ’), είτε και στις δύο τάξεις αποκλειστικά η μία ή η άλλη γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά) και άρα δεν τίθεται θέμα παράλληλης διδασκαλίας και ανάγκης ύπαρξης παραπάνω του ενός εκπαιδευτικού της μίας ή της άλλης γλώσσας.
  • Θεωρείται δεδομένη η αυξημένη δυσκολία στην κατάρτιση προγραμμάτων από τους Διευθυντές των εκάστοτε σχολικών μονάδων, οι οποίοι συνεπεία του κατακερματισμού των ωρών σε δίωρα, καλούνται να διαχειριστούν έναν ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας, που όχι μόνον υπηρετούν σε διαφορετικές σχολικές μονάδες ο καθένας, αλλά παράλληλα και σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων (κατ’ ελάχιστον πέντε (5) ή ακόμα και έξι (6) σχολικές μονάδες).

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επισημάνσεις και τα προβλήματα που θα προκύψουν τόσο για την ομαλή λειτουργία των σχολείων όσο και για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και συγκεκριμένα:

  • Καθορισμό σχολείου βάσης για κάθε ομάδα σχολείου.
  • Να λαμβάνεται υπόψη η εγγύτητα των σχολικών μονάδων μεταξύ τους (όμορα).
  • Αποσαφήνιση αναφορικά με τον δήμο ισχύος των κριτηρίων εντοπιότητας ή συνυπηρέτησης για την περίπτωση ομάδων σχολείων αποτελούμενων από σχολεία ανήκοντα σε διαφορετικούς δήμους.
  • Επανέλεγχο στις δηλώσεις των ωρών που έχουν υποβάλλει οι διευθυντές των εκάστοτε σχολικών μονάδων, ειδικότερα δε αυτών που έχουν δηλώσει έξι (6) ή παραπάνω ώρες Γερμανικών ή Γαλλικών αντίστοιχα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι περιπτώσεις όπου πραγματικά απαιτείται «σπάσιμο ωρών» και εμφάνισης σχολείων σε παραπάνω από μια ομάδα, ήτοι στην περίπτωση συνδιδασκαλίας/παράλληλης διδασκαλίας με τα Γαλλικά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΙΛΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΠΕΤΙΝΑ ΑΛΒΙΝΑ
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΚΡΙΤΖΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...