Home / HEADER-NEWS / Σε ποιους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής θα δοθεί προσωρινή συνάφεια των τίτλων τους

Σε ποιους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής θα δοθεί προσωρινή συνάφεια των τίτλων τους

Δημοσιεύτηκε: 11:54 πμ Σεπτέμβριος 2nd, 2015  


eidiki

Πέρα από το χρόνο της υποβολής των αιτήσεων ένα από τα θέματα που απασχολούν τους αναπληρωτές, ιδίως της Ειδικής Αγωγής, είναι και αυτό της συνάφειας. Σύμφωνα με το ΦΕΚ της πρόσκλησης κατάθεσης αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών στο ΙΕΠ αποστέλλονται από την οικεία Δ/νση ΠΕ ή ΔΕ μόνο οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται για πρώτη φορά από υποψηφίους (συνοδευόμενοι κατά περίπτωση από την αναλυτική βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών ή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής), ακόμη και αν ο τίτλος του ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είχε προσκομιστεί στο παρελθόν από λοιπούς υποψηφίους. Επισημαίνεται ότι για τη διαδικασία αποστολής των εν λόγω τίτλων θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες από τις Υπηρεσίας μας.

Επίσης αναφέρεται πως δεδομένου ότι ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας δεν επαρκεί για ενδελεχή εξέταση από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή του ΙΕΠ του συνόλου των ακαδημαϊκών τίτλων και παροχή σχετικής γνωμοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ένταξης στους πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για το σχ.έτος 2015-16, μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι οι οποίοι κατά τα προηγούμενα έτη – προ συγκρότησης της προαναφερθείσας επιστημονικής επιτροπής του ΙΕΠ – είχαν κατατεθεί από τους υποψηφίους και κριθεί ως συναφείς από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης δεν αποστέλλονται στο ΙΕΠ.

Με βάση τα πιο πάνω πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που αγωνιούν για το αν τελικά θα ενταχθούν με βάση το μεταπτυχιακό τους στην Ειδική Αγωγή. Απευθυνθήκαμε στον Πρόεδρο της άμισθης Επιτροπής για την εξέταση της συνάφειας ο οποίος και μας ενημέρωσε πως όσοι καταθέτουν πρώτη φορά ΜΠΣ και πληρούν τα οριζόμενα κριτήρια θα τους δοθεί πλήρης συνάφεια.

Στο ερώτημά μας για το αν θα δοθεί προσωρινή συνάφεια σε όσους δεν πληρούν τα κριτήρια ο Πρόεδρος μας δήλωσε ότι την προσωρινή συνάφεια θα τη λάβουν όσοι πληρούν έστω μερικά κριτήρια αλλά όχι όλοι οι εκπαιδευτικοί. Για παράδειγμα εάν το πρόγραμμα σπουδών είναι άσχετο με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση δε θα δοθεί προσωρινή συνάφεια επειδή δεν είναι δυνατόν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν τα κριτήρια στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εκ νέου εξέταση τον Αύγουστο του 2016.

«Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 θα ελεγχθούν οι πάντες ώστε να καταλήξουμε σε ένα τεκμηριωμένο πόρισμα για την πρακτική που έχει ακολουθηθεί και να εισηγηθούμε, με αξιόπιστα και έγκυρα στοιχεία, στην πολιτική ηγεσία προτάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί στο μέλλον» ανέφερε ο κ. Κουρμπέτης, σημειώνοντας ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα με τον αριθμό αιτήσεων και το χρονικό περιθώριο που έχει η επιτροπή να κάνει όλους τους ελέγχους.

«Θα προτείνω στην επιτροπή την εξέταση, αρχικά, των τίτλων που δεν έχουν ποτέ υποβληθεί στο παρελθόν ώστε η ολοκλήρωση των ελέγχων να μην εμποδίσει την ένταξη και νέων συναδέλφων στους πίνακες. Ακολουθώντας τις αρχές της εμπιστοσύνης του ιδιώτη προς την Πολιτεία και της χρηστής διοίκησης και το αίσθημα ευθύνης όλων των μελών της Επιτροπής, θέλω να σας διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε να μην αδικηθεί κανένας και κυρίως να αναπτυχθεί το επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης με αποτέλεσμα την καλυτέρευση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενώ, κλείνοντας μας ενημέρωσε ότι ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια επικοινωνούν με την Επιτροπή και διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται στη διαδικασία αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών τους ώστε να πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ 1730/Β/2015 για τα κριτήρια

Α. Κριτήρια της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):

1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Τίτλοι από άλλα Τμήματα πρέπει να έχουν εκπαιδευτική εφαρμογή στην ΕΑΕ.

2. Το πρόγραμμα σπουδών να είναι 2ετές και να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

3. Τα 6/8 των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών να είναι σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του νόμου 3699/2008, Άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

Β. Κριτήρια της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):

1. Ο διδακτορικός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Τίτλοι από άλλα Τμήματα πρέπει να έχουν παιδαγωγική εφαρμογή στην ΕΑΕ.

2. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει θέμα σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του νόμου 3699/2008, Άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

3. Ο Επιβλέπων καθηγητής ή τουλάχιστον ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής θα πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του νόμου 3699/2008, Άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

Τα ως άνω κριτήρια είναι δυνατόν να τροποποιούνται μετά από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, αν από την άσκηση των επιστημονικών καθηκόντων της προκύψουν σχετικές ανάγκες. Η σχετική τροποποίηση γίνεται με Υπουργική Απόφαση μετά από γνωμοδότηση του ΙΕΠ. Όλοι οι μεταπτυχιακοί−διδακτορικοί τίτλοι των υποψηφίων αναπληρωτών για ένταξη στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) καθώς και του ΕΕΠ−ΕΒΠ εξετάζονται ως προς τη συνάφεια τους με την ΕΑΕ, από την αρμόδια Επιτροπή του ΙΕΠ κατά το σχολικό έτος 2015−2016.

Προϋπηρεσίες οι οποίες αποκτήθηκαν από ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ, καθώς και του ΕΕΠ−ΕΒΠ, με μεταπτυχιακό− διδακτορικό τίτλο, έως και το σχολικό έτος 2014−2015 δεν θίγονται.

Η κάλυψη των απαιτούμενων κριτηρίων που αφορούν στα έτη σπουδών, στην εξειδίκευση ανά αναπηρία, στην πρακτική άσκηση και στο εκπαιδευτικό ίδρυμα φοίτησης δύναται να οδηγούν σε προσωρινή συνάφεια με την ΕΑΕ για ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016. Η προσωρινή συνάφεια επανεξετάζεται και οδηγεί σε συνάφεια, όταν αποκτηθεί πλήρης κάλυψη των απαιτούμενων κριτηρίων.

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr μέσω ipaideia.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ένταξη του μαθήματος της κολύμβησης στο ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκε από την Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως και την αρμόδια Υφυπουργό κ. ...