Τελευταία Νέα

Τρίτη, 28/06/2022, 12:20


Home / HEADER-NEWS / Κανονικά η προετοιμασία για την είσπραξη του ΦΠΑ από την ιδιωτική εκπαίδευση

Κανονικά η προετοιμασία για την είσπραξη του ΦΠΑ από την ιδιωτική εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε: 8:30 πμ Σεπτέμβριος 15th, 2015  


frontistirio

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει να προετοιμάζεται για την είσπραξή του παρά τις εξαγγελίες Τσίπρα περί παγώματος του ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση – Μέχρι 30 Νοεμβρίου πρέπει να αποδοθεί ο φόρος 23% στο δημόσιο

Νέες οδηγίες για την επιβολή του ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση δίνει με εγκύκλιό της η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κυρία Κατερίνα Σαββαΐδου. Και επειδή, παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες ότι ο ΦΠΑ σε σχολεία και φροντιστήρια θα καταργηθεί, ο νόμος 4336/2015 που
ψηφίστηκε παραμονή δεκαπενταύγουστου εξακολουθεί να ισχύει, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει να προετοιμάζεται για την είσπραξή του, αν τελικώς δεν καταργηθεί η διάταξη μέχρι τις 23 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα:

–  Η ΓΓΔΕ, ως γνωστόν, είχε δώσει ήδη προ ημερών μία παράταση χρόνου έως 16 Οκτωβρίου, για να σπεύσουν όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να  κάνουν δήλωση μεταβολής στην ΔΟΥ γα να υπαχθούν στον ΦΠΑ. Σκοπός του μέτρου ήταν να μην ταλαιπωρηθούν περισσότερο τα εκπαιδευτήρια και οι οικογένειες των μαθητών από τις κυβερνητικές παλινωδίες για την εφαρμογή ή όχι του μέτρου που μόλις ψηφίστηκε. Από την άλλη, βάζει «κάτω από το χαλί» ένα πρόβλημα με το οποίο θα έρχονταν άμεσα αντιμέτωποι προεκλογικά χιλιάδες νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές.

– Με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε την Τετάρτη 9.9.2015, η ΓΓΔΕ ορίζει ότι αφού τα εκπαιδευτήρια υπαχθούν έως τις 16 Οκτωβρίου στον ΦΠΑ, θα έχουν περιθώριο και μίας εβδομάδος ακόμη, έως 23 Οκτωβρίου 2015 για να εκδώσουν τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις) για την επιβολή του Φ.Π.Α., σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 20.7.2015 έως και 16.10.2015. Συνεπώς συνάγεται πως αν αλλάξει κάτι νωρίτερα με τη νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί, μπορεί τότε και να μη χρειαστεί καν η έκδοση πρόσθετων αποδείξεων.

– Δίδεται περιθώριο πρώτης πληρωμής του ΦΠΑ από τίς επιχειρήσεις που θα τον εισπράξουν, έως τις 30 Νοεμβρίου. Ουσιαστικά η ΓΓΔΕ απαλλάσσει προσωρινά από την υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ, τις συαναλλαγές Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2015, που θα έπρεπε να τον πληρώσουν τα σχολεία στα τέλη Οκτωβρίου.

– Έτσι, όσα σχολεία έκαναν ήδη την μεταβολή σε ΦΠΑ, αλλά και όσα θα την κάνουν έως 16 Οκτωβρίου, θα υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις, το Νοέμβριο αντί τον Οκτώβριο. Ανεξαρτήτως του εάν είναι αρχικές ή τροποποιητικές, έως τις 30 Νοεμβρίου δεν θα πληρώνουν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Αυτή η διατύπωση δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και σε σχολεία ή φροντιστήρια που έχουν ήδη υπαχθεί σε ΦΠΑ, ακόμα και αν υπέβαλαν ήδη ή θα  υποβάλουν άμεσα τις δηλώσεις τους, να τις ακυρώσουν και να εκδώσουν νέες έως τα τέλη Νοεμβρίου, αφαιρώντας αν θέλουν τον ΦΠΑ! Έχουν έτσι, πρακτικά, και τις εξής πρόσθετες επιλογές:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αριθμός εισακτέων Στρατιωτικών Σχολών 2022 - Συμπληρωματική Προκήρυξη

α) αν έχει καταργηθεί ως τότε ο φόρος από μία επόμενη κυβέρνηση, μπορεί να πιστωθεί και πάλι από τα σχολεία στους γονείς που τον πλήρωσαν.

β) εάν όμως ισχύει κανονικά και τότε, θα πρέπει να τελικώς να εισπραχθεί εσπευσμένα και να αποδοθεί εκπρόθεσμα (χωρίς  πρόστιμα για τις επιχερήσεις) στα τέλη Οκτωβρίου ή έως τις 30 Νοεμβρίου το αργότερο.

Για να συμβεί αυτό πάντως, θα πρέπει τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να υποβάλουν χειρόγραφα την δήλωση ΦΠΑ στην ΔΟΥ έως 30 Νοεμβρίου, έστω δηλαδή και αν έχουν σπεύσει να την υποβάλουν ηλεκτρονικά νωρίτερα μέσω του taxisnet, επειδή τυχόν ολοκλήρωσαν ήδη την υπαγωγή τους στο καθεστώς ΦΠΑ.

Ολόκληρη η εγκύκλιος Σαββαΐδου έχει ως εξής:

ΠΟΛ 1201/2015

Θέμα: Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του οφειλόμενου φόρου κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 36 και 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το N. 2859/2000 − ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000) όπως ισχύουν και ειδικότερα την παράγραφο 12 του άρθρου 38 με την οποία προβλέπεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί, σε περιπτώσεις εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν τους φορολογούμενους, να χορηγείται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του φόρου.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α΄ 80) και με την υπό στοιχείο 1 περίπτ. β της Υποπαραγράφου Δ2, της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Περισσότερες Ειδικότητες στα ΔΙΕΚ - Αυξημένες θέσεις για τους υποψήφιους

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 − ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.

4. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της 25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360/25.6.2014) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την ανάγκη άμεσης διευθέτησης ορισμένων ζητημάτων που άπτονται της πρώτης εφαρμογής του Φ.Π.Α. στην ιδιωτική εκπαίδευση.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή του Φ.Π.Α., για πράξεις που πραγματοποιούνται από 20.7.2015 έως και 16.10.2015 από υποκείμενους που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 της «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ2» της «ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ» του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, εκδίδονται μέχρι και 23.10.2015.

2. Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται στη δήλωση Φ.Π.Α. που αφορά τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας νόμιμα οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α. καθώς και τα αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη του Ν. 4336/2015.

3. Οι ανωτέρω εκπρόθεσμες δηλώσεις, ανεξαρτήτως του εάν είναι αρχικές ή τροποποιητικές, υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. έως και 30.11.2015. Ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται έως την ίδια ως άνω προθεσμία χωρίς την επιβολή τόκου, προστίμων και λοιπών κυρώσεων.

4. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από το χρόνο υπογραφής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου

Κωστής Πλάντζος
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

……………………………..

Στο χθεσινό debate

Α. ΤΣΙΠΡΑΣ: Λάθος το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση- Η προηγούμενη κυβέρνηση απέλυε τους εκπαιδευτικούς και όχι αυτούς που δεν παράγουν

Λάθος μέτρο σε λάθος κατεύθυνση χαρακτήρισε την επιβολή 23% ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στο αποψινό debate με τον αρχηγό της ΝΔ Βαγγέλη Μειμαράκη και σημείωσε πως είχε ζητήσει αναστολή του μέτρου και να βρεθούν ισοδύναμα.

Οσον αφορά τα κενά στα σχολεία ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα και αναφέρθηκε στις απολύσεις τονίζοντας πως η προηγούμενη κυβέρνηση απέλυε τους εκπαιδευτικούς και όχι αυτούς που δεν παράγουν.

https://www.esos.gr/arthra/39788/tsipras-lathos-fpa-stin-idiotiki-ekpaideysi-i-proigoymeni-kyvernisi-apelye-toys


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...