Τελευταία Νέα

Κυριακή, 26/06/2022, 13:29


Home / HEADER-NEWS / ΙΤΥΕ Διοφάντος – Διευκρινίσεις για τα διδακτικά βιβλία της νέας σχολικής χρονιάς

ΙΤΥΕ Διοφάντος – Διευκρινίσεις για τα διδακτικά βιβλία της νέας σχολικής χρονιάς

Δημοσιεύτηκε: 2:41 μμ Σεπτέμβριος 7th, 2015  


paidikovivlio

Διευκρινίσεις για τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού και του Γυμνασίου εξέδωσε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων. Σε αυτές αναφέρονται τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 38204/Δ2 – 09-03-2015 της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:

• Οι μαθητές που φοίτησαν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2014-2015 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο των Γερμανικών, διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Β΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

• Οι μαθητές που φοίτησαν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2014-2015 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο των Γαλλικών, διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Β΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

• Οι μαθητές που φοίτησαν στη Β΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2014-2015 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο της Βιολογίας, διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

β) Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 59936/Δ2 – 15-04-2015 της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:

• Οι μαθητές που φοίτησαν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2014-2015 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο της Βιολογίας, διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Β΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

γ) Σύμφωνα με τις αποφάσεις με αρ. πρωτ. 38206/Δ2 – 09-03-2015 και 38205/Δ2 – 09-03-2015 του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:

• Το βιβλίο της Βιολογίας με κωδικό 21-0125 θα διανεμηθεί στους μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

• Το βιβλίο της Οικιακής Οικονομίας με κωδικό 21-0035 θα διανεμηθεί στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα ονόματα των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς

• Το βιβλίο της Οικιακής Οικονομίας με κωδικό 21-0095 θα διανεμηθεί στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου και της Β΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

• Τα βιβλία Οικιακή Οικονομία (Τετράδιο εργασιών) με κωδικό 21-0036 και Οικιακή Οικονομία (Εργαστηριακός Οδηγός) με κωδικό 21-0037 έχουν διανεμηθεί σε περιορισμένα αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

• Τα βιβλία Οικιακή Οικονομία (Τετράδιο εργασιών) με κωδικό 21-0096 και Οικιακή Οικονομία (Εργαστηριακός Οδηγός) με κωδικό 21-0097 έχουν διανεμηθεί σε περιορισμένα αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου και της Β΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

• Το βιβλίο Φυσική (Εργαστηριακός Οδηγός) με κωδικό 21-0102 έχουν διανεμηθεί σε περιορισμένα αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Δημοτικού σχολικού έτους 2015-2016

α) Σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ. 211862/Δ1 – 29-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και λόγω διορθώσεων στο περιεχόμενο των διδακτικών βιβλίων:

• Το βιβλίο μαθητή της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ΄ τάξης Δημοτικού με κωδικό 10-0099 καταργείται και αντικαθίσταται από το βιβλίο με κωδικό 10-0195.

• Το τετράδιο εργασιών της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ΄ τάξης Δημοτικού με κωδικό 10-0100 καταργείται και αντικαθίσταται από το βιβλίο με κωδικό 10-0196.

• Το βιβλίο μαθητή της Γεωγραφίας Ε΄ τάξης Δημοτικού με κωδικό 10-0107 καταργείται και αντικαθίσταται από το βιβλίο με κωδικό 10-0194.

• Το βιβλίο μαθητή των Φυσικών Ε΄ τάξης Δημοτικού με κωδικό 10-0132 καταργείται και αντικαθίσταται από το βιβλίο με κωδικό 10-0197.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

β) Σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ31/316/39086/Δ1 – 10-03-2015 της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄ Σπουδών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τη διδασκαλία Αγγλικής των τάξεων Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού:

• Για τις σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα ΕΑΕΠ για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2015-2016:
o Κάθε τμήμα της Α’ τάξης Δημοτικού θα πάρει το πακέτο Alpha English (για το δάσκαλο)
o Κάθε τμήμα της B’ τάξης Δημοτικού θα πάρει το πακέτο Alpha English και Beta English (για το δάσκαλο)
o Στους μαθητές της Γ’ τάξης Δημοτικού θα διανεμηθεί το βιβλίο Magic Book 1

• Για τις σχολικές μονάδες που λειτούργησαν με πρόγραμμα ΕΑΕΠ για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2014-2015
o Κάθε τμήμα της Α’ τάξης Δημοτικού θα πάρει το πακέτο Alpha English (για το δάσκαλο, έχει διανεμηθεί από το σχολικό έτος 2014-2015)
o Κάθε τμήμα της B’ τάξης Δημοτικού θα πάρει το πακέτο Beta English (για το δάσκαλο, έχει διανεμηθεί από το σχολικό έτος 2014-2015)
o Στους μαθητές της Γ’ τάξης Δημοτικού θα διανεμηθεί το βιβλίο Magic Book 1

• Για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες με πρόγραμμα ΕΑΕΠ
o Κάθε τμήμα της Α’ τάξης Δημοτικού θα πάρει το πακέτο Alpha English (για το δάσκαλο, έχει διανεμηθεί από το σχολικό έτος 2014-2015)
o Κάθε τμήμα της B’ τάξης Δημοτικού θα πάρει το πακέτο Beta English (για το δάσκαλο, έχει διανεμηθεί από το σχολικό έτος 2014-2015)
o Στους μαθητές της Γ’ τάξης Δημοτικού θα διανεμηθεί το βιβλίο Magic Book 2

• Για τις σχολικές μονάδες χωρίς ΕΑΕΠ στους μαθητές της Γ’ τάξης Δημοτικού θα διανεμηθεί το βιβλίο Magic Book 1

https://www.newsbeast.gr/


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...