Home / HEADER-NEWS / Γενικές επισημάνσεις – Συνεργασία Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Εκπαίδευσης – ΚΕΔΔΥ-ΕΔΕΑΥ

Γενικές επισημάνσεις – Συνεργασία Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Εκπαίδευσης – ΚΕΔΔΥ-ΕΔΕΑΥ

Δημοσιεύτηκε: 6:34 μμ Σεπτέμβριος 15th, 2015  


eidiki

ΘΕΜΑ :  «Γενικές επισημάνσεις – Συνεργασία Γενικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Εκπαίδευσης – ΚΕΔΔΥ-ΕΔΕΑΥ».

ΣΧΕT:  

 • Ν. 3699/2008
 • Φ. 3/543/85333/Γ1/31-8-2005 Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. /ΥΠΕΠΘ.
 • Υ.Α. 28911/Γ6/(ΦΕΚ 449,τ.β’, 3-4-2007), άρθρο 2, παρ. 5.
 • Π.Δ. 201, άρθρο 11, παρ. 5
 • Ν. 4115/2013, άρθρο 39
 • Κανονισμός λειτουργίας ΣΔΕΥ- ΕΔΕΑΥ(ΦΕΚ.315/12-2-2014)
 • ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ ΑΜΘ(ΦΕΚ230/5-2-2014)

 

Ξεκίνησε η σχολική χρονιά και η έλλειψη εκπαιδευτικών στις  δομές ΕΑΕ για μια ακόμη χρονιά προβληματίζει τον εκπαιδευτικό κόσμο. Παρ’ όλα αυτά η προσπάθεια όλων, είναι προς την κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής διαχείρισης του υπάρχοντος προσωπικού. Σχετικά με τη λειτουργία των ΤΕ(όπου υπάρχει εκπαιδευτικός),συνιστάται οι εκπαιδευτικοί των ΤΕ να υποστηρίζουν τους μαθητές που χρήζουν παράλληλη στήριξη και μέχρι το διορισμό των εκπαιδευτικών της παράλληλης υποστήριξης. Η υποστήριξη των μαθητών μπορεί να γίνεται και μέσα στο φυσικό χώρο των μαθητών, δηλαδή στην τυπική τους τάξη. Τα ωρολόγια προγράμματα θα σταλούν για θεώρηση στον Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ μετά την έλευση και στελέχωση του σχολικού δυναμικού(εκπαιδευτικών Τμ. Ένταξης & παράλληλης στήριξης).

Η παράλληλη  υποστήριξη από εκπαιδευτικό δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση την τροχοπέδη του μαθητή στην προώθηση της αυτονομίας του. Ο εκπαιδευτικός συνιστάται να λειτουργεί στη βάση του βοηθού διδασκαλίας που σκοπό έχει την συμπερίληψη του μαθητή που υποστηρίζει . Στο πλαίσιο της υποστήριξης ο εκπαιδευτικός της παράλληλης υποστήριξης μπορεί να διδάξει κάποια ενότητα και να αλλάξει ρόλο με τον εκπαιδευτικό του τμήματος. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο εκπαιδευτικός του τμήματος παίζει τον υποστηρικτικό ρόλο της συμπερίληψης. Στη συμπερίληψη που πραγματοποιείται στο τμήμα με παράλληλη υποστήριξη μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλοι μαθητές που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης διατίθενται στα σχολεία που έχουμε μαθητές με εισήγηση παράλληλης υποστήριξης και δεν είναι ποτέ ονομαστικές που συνοδεύουν τους συγκεκριμένους μαθητές. Σκοπός της παράλληλης υποστήριξης είναι η προσπάθεια για αυτονόμηση του μαθητή στο πλαίσιο λειτουργίας της τυπικής εκπαίδευσης.

Με την έλευση της νέας σχολικής χρονιάς τα ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία  παραπομπής μαθητή στο ΚΕΔΔΥ, ώστε να δοθεί κάποιο υποστηρικτικό πλαίσιο, πληθαίνουν. Με το Ν.4186 αποκλειστικά και μόνο τα ΚΕΔΔΥ μπορούν να εισηγηθούν υποστηρικτικό πλαίσιο σε μαθητές με ΕΕΑ. Στα Τμήματα Ένταξης φοιτούν μαθητέςμε εισήγηση του ΚΕΔΔΥ ή την εισήγηση του Σ. Συμβούλου ΕΑΕ, όταν εκκρεμεί και μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του ΚΕΔΔΥ(1η και 2η σχετική). Μαθητές με εισήγηση για διαφορετικό υποστηρικτικό πλαίσιο(π.χ. Ειδικό Σχολείο) δεν εντάσσονται στα ΤΕ.Ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι ο πρώτος που αντιλαμβάνεται, εάν ένας μαθητής είναι «Μαθητής με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες». Οι μαθητές αυτοί μπορεί να παρουσιάζουν: ανωριμότητα, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθηματικές διαταραχές, ελλειμματική προσοχή, υπερκινητικότητα, αισθητηριακές αναπηρίες, άρνηση του σχολείου κ.α.

Οι μαθητές που για μόνο το λόγο ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι ελληνική εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση, δε θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων που άπτονται των πλαισίων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη η συνεργασία εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής ΚΕΔΔΥ και του νεοεισερχόμενου θεσμού των ΕΔΕΑΥ(Ν. 4115/2013, άρθρο 39, 5η σχετική). Πώς, πότε και με ποιον τρόπο μπορούμε να παραπέμψουμε ένα μαθητή στο ΚΕΔΔΥ ή σε Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία;

Ο κανονισμός λειτουργίας των ΣΔΕΥ και ΕΔΕΑΥ (ΦΕΚ.315/12-2-2014, 6η σχετική), περιγράφει τη λειτουργία τους. Σε πρώτη φάση πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού και μόνο για κάποια σχολεία με Τ.Ε (βλέπε ΕΔΕΑΥ της Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης στην 7η σχετική), θα αποτελέσει μια πρωτοβάθμια αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με ΕΕΑ(η στελέχωση των ΕΔΕΑΥ με Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους παραμένει και τη φετινή Σχολική χρονιά 2015-16, αμφίβολη).

Ο τρόπος παραπομπής μαθητή στο ΚΕΔΔΥ δεν αλλάζει στα σχολεία χωρίς ΤΕ και περιγράφεται παρακάτω. Η παραπομπή μαθητή από σχολείο με ΤΕ διαφοροποιείτε μόνο στην περίπτωση που στο σχολείο έχει συγκροτηθεί καιλειτουργεί ΕΔΕΑΥ. Η φετινή στελέχωση των ΕΔΕΑΥ στην περιφέρειά μας θα εξαρτηθεί απ’ τις πιστώσεις που θα διατεθούν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (Τ.Ε.)

1η Ενέργεια : Ένας μαθητής προβληματίζει τον εκπαιδευτικό με κάποιου είδους συμπεριφορά του. Ο εκπαιδευτικός της τάξης προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενημερώνοντας την οικογένεια του μαθητή. Συντάσσει Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση ( Π.Π.Ε.) για το μαθητή (επισυνάπτεται σχετική φόρμα).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Καθορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

2η Ενέργεια: Ο εκπαιδευτικός της τάξης ενημερώνει το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και το σύλλογο διδασκόντων. Γίνεται πρακτικό της παιδαγωγικής συνεδρίας, όπου ο εκπαιδευτικός της τάξης αναφέρει τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριμένο μαθητή, ζητείται η γνώμη τους και διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση  μέσα στη σχολική μονάδα. Εμπλουτίζεται η Π.Π.Ε. και ενημερώνεται τηλεφωνικά ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής, της περιοχής.

3η Ενέργεια: Αφού δεν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη συμπεριφορά, καλείται στο σχολείο ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής. Από τον εκπαιδευτικό της τάξης και το Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής – παρέχει τη βοήθειά του όπου χρειαστεί- σχεδιάζεται Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.), (επισυνάπτεται σχετική φόρμα) και εφαρμόζεται για ένα – δύο μήνες.

4η Ενέργεια: Αν παρόλα αυτά, δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος του Β.Π.Π., ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής μετά από συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και το ΚΕΔΔΥ, εισηγείται με πρόταση του την παραπομπή του μαθητή στο ΚΕΔΔΥ Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας καλεί το γονέα, να κάνει ο ίδιος αίτηση στο ΚΕΔΔΥ, το οποίο έχει ήδη ενημερωθεί από το Σχολικό Σύμβουλο Γενικής ή Ειδικής Αγωγής. Το ΚΕΔΔΥ ζητά από το Διευθυντή την αποστολή της Π.Π.Ε και Β.Π.Π. και προχωρά στη διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης του μαθητή.

Β. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (Τ.Ε.) με ή χωρίς ΕΔΕΑΥ

1η Ενέργεια: Ο εκπαιδευτικός της τάξης προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια προβληματική συμπεριφορά ενός μαθητή με τη βοήθεια της οικογένειας.

2η Ενέργεια: Εμπλέκεται στη διαδικασία και ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. και όλοι μαζί (Δ/ντής, σύλλογος διδασκόντων, εκπαιδευτικός της τάξης και εκπαιδευτικός του Τ.Ε.), διαμορφώνουν κοινή αντιμετώπιση εντός της σχολικής μονάδας. Ο εκπαιδευτικός της τάξης μαζί με τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. συντάσσουν την Π.Π.Ε. Ενημερώνεται τηλεφωνικά ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής.

3η Ενέργεια: Όταν δεν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη συμπεριφορά καλείται στο σχολείο ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής και μαζί με τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. σχεδιάζουν ένα Β.Π.Π., το οποίο  και εφαρμόζεται για ένα – δύο μήνες από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί της τάξης και του Τ.Ε. εμπλουτίζουν την Π.Π.Ε..

4η Ενέργεια: Ακριβώς, όπως και η προηγούμενη τέταρτη ενέργεια.

Στην περίπτωση, που κάποιος μαθητής, παρουσιάζει έντονη εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά, επιθετικότητα, αυτισμό, διάφορες διαταραχές, με συνέπειες σε παιδαγωγικό και μαθησιακό επίπεδο, προχωρούμεΑΜΕΣΑ στην 4η  ενέργεια, καλώντας το Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής και εκείνος το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και το ΚΕΔΔΥ, γιατί χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Γίνεται μόνο η Π.Π.Ε από τους εκπαιδευτικούς της τάξης και του Τ.Ε.

Για την επιτυχία των ανωτέρω, είναι απαραίτητη η ενημέρωση του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής για θέματα που άπτονται των πλαισίων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (Προσχολική Αγωγή, Π.Ε. και Δ.Ε.), καθώς και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Εκπαίδευσης  (στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, ΚΕΔΔΥ), ώστε από κοινού, λειτουργώντας υποστηρικτικά, να επιτυγχάνονται  οι καλύτερες δυνατές λύσεις προς όφελος των μαθητών.

Με την ενδεχόμενη στελέχωση και λειτουργία των ΕΔΕΑΥ θα υπάρξει μια πρωτοβάθμια εκπαιδευτική αξιολόγηση από την διεπιστημονική ομάδα(ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ειδικός παιδαγωγός). Θα γίνεται σύνταξη εξατομικευμένου προγράμματος(ΕΠΕ) και θα παρακολουθείται η εξέλιξη του μαθητή. Με την λειτουργία των ΕΔΕΑΥ αλλάζει επίσης η διαδικασία παραπομπής του μαθητή στα ΚΕΔΔΥ, τα οποία πλέον θα δέχονται μαθητές, μόνο μετά την πρωτοβάθμια αξιολόγηση και την παραπομπή από τις ΕΔΕΑΥ. «Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους Σχολικούς Συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και το Σύμβουλο ΕΑΕ και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωση(6η σχετική)ς». Το πρόγραμμα των ΕΔΕΑΥ θα λειτουργεί πιλοτικά και μόνο σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες(7η σχετική, ΕΔΕΑΥ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης) με Τ. Ένταξης.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  3.000 τα θετικά self test σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και εργαζόμενους στα σχολεία

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

8ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής  Αν.Μακ.και Θράκης

 

Ανανίας Τοζακίδης

Δάσκαλος Ε.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ:

  • Τα συγκεκριμένα έντυπα διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς παρέχοντας τους καθοδήγηση μπροστά στην επιβεβλημένη από τις παρούσες νομικές διατάξεις, ανάγκη δημιουργίας Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) και Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης (Β.Π.Π.)
  • Τα παρόντα έντυπα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π., δεν αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία, παρά όργαναομαδοποίησης θεμάτων και καταγραφής τους.
 • Οτιδήποτε θεωρηθεί ότι δεν αντιστοιχεί στο εξελικτικό επίπεδο του παιδιού δεν συμπληρώνεται.
 • Τα δύο έντυπα παραμένουν σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο της σχολικής μονάδας και στη διάθεση του Διευθυντή του Προϊσταμένου της. Δίνονται στους εκπαιδευτικούς των τάξεων με μόνο σκοπό την παρέμβαση.
 • Τα συμπληρωμένα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο στη σχολική μονάδα, με ευθύνη τουΔιευθυντή. Σε αυτόν έχουν πρόσβαση μόνο οι εκπαιδευτικοί της τάξης και του Τ.Ε.

 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Β.Π.Π.)
Για το μαθητή-τρια:                                                                                                    της       τάξης
Συνοπτική περιγραφή θέματος:
 
 
Διάρκεια προγράμματος:
Συμμετέχοντες (π.χ. εκπ/κος τάξης, γονείς)
Βραχυπρόθεσμος στόχος:
 
Μέσα  που χρησιμοποιήθηκαν:
 
Περιγραφή Β.Π.Π.:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποτελέσματα Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης:
 
 
 
 
 
Προτάσεις για επιπλέον ενέργειες που μπορούν να γίνουν:
 
 
 
 
Επιπλέον παρατηρήσεις:
 
 
 
 
 
Ημερομηνία ……/……/……

Υπογραφές

 

Διευθυντής   Σχολικής Μονάδας                    Εκπαιδευτικός Τάξης                        Εκπαιδευτικός Τ.Ε.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ημερομηνία…/…./….
Αίτημα σχολείου: ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Σχολική μονάδα:
Στοιχεία διευθυντή ή προϊσταμένου:
Στοιχεία εκπαιδευτικού τάξης:
Στοιχεία εκπαιδευτικού Τ.Ε:
Τάξη-τμήμα: αριθμός μαθητών του τμήματος:
Στοιχεία μαθητή
Όνομα μαθητή:
Ετών:                                                                   πλευρίωση:
Έχει φοιτήσει σε:
α. Φροντιστηριακό τμήμα: από ……….μέχρι………..
β. Τάξη Υποδοχής: από ……….μέχρι………..
γ. Τμήμα Ένταξης: από ……….μέχρι………..
Έχει επαναλάβει τάξη: ποια τάξη:
Χώρα καταγωγής:
Χώρα γέννησης:
Οικογενειακό περιβάλλον-συνθήκες διαβίωσης:
Υπάρχει συνεργασία με τους γονείς;
Ποια είναι η άποψη των γονέων για τις ενέργειές σας;
Υπάρχει διάγνωση και από πού:
Τι αναφέρει η διάγνωση:
Στις παρακάτω ερωτήσεις, κυκλώστε έναν από τους αριθμούς 1-2-3, ανάλογα με τη συχνότητα και την ένταση μιας συμπεριφοράς που εμφανίζει το παιδί, με τον εξής τρόπο:1: σπανιότερα, λιγότερο, από τους υπόλοιπους συμμαθητές του

2: περίπου όπως όλοι οι άλλοι συμμαθητές του

3: πιο συχνά, περισσότερο, από τους υπόλοιπους  συμμαθητές του

1. Μοιάζει να είναι ευτυχισμένος 1 2 3
2. Είναι κοινωνικός 1 2 3
3. Έχει σχολική επίδοση 1 2 3
4. Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο 1 2 3
5. Παρουσιάζει αδρή κινητικότητα 1 2 3
6. Παρουσιάζει λεπτή κινητικότητα 1 2 3
7. Εμφανίζει πρόβλημα στην όραση, στην ακοή, στην κίνηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας (περιγράψτε) …….……………..………………………………………………………………………
8. Εμφανίζει δυσκολία στο λόγο, στην ομιλία, στην επικοινωνία (περιγράψτε):…….……………..………………………………………………………………………
9. Μπορεί να χωρίσει προφορικά συλλαβές (π.χ. πο-τή-ρι) 1 2 3
10. Μπορεί να χωρίσει φωνήματα (π.χ. κ-α-λ-ό) 1 2 3
11. Μπορεί να κάνει συλλαβική αντιστροφή (γά τα → τα γα) 1 2 3
12. Μπορεί να κάνει ανάγνωση κειμένου 1 2 3
13. Γράφει ορθογραφημένα 1 2 3
14. Κατανοεί κείμενο που διάβασε 1 2 3
15. Κατανοεί κείμενο που άκουσε 1 2 3
14. Διορθώνει τα λάθη του 1 2 3
16. Μπορεί να διηγηθεί μια ιστορία 1 2 3
17. Ξεχωρίζει πάνω/κάτω, αριστερό/δεξί, μέσα/έξω 1 2 3
18. Κατανοεί μαθηματικές έννοιες 1 2 3
19. Δυσκολεύεται να συγκεντρώσει την προσοχή του 1 2 3
20. Δυσκολεύεται να καθίσει στη θέση του 1 2 3
21. Κάνει φασαρία 1 2 3
22. Μιλά, πράττει χωρίς να σκέφτεται 1 2 3
23. Διακόπτει τους άλλους όταν μιλάνε, όταν παίζουν 1 2 3
24. Ενοχλεί τους συμμαθητές του 1 2 3
25. Χτυπά τους συμμαθητές του 1 2 3
26. Παίρνει τα πράγματα των άλλων 1 2 3
27. Καταστρέφει ξένα πράγματα 1 2 3
28. Χάνει εύκολα την ψυχραιμία του 1 2 3
30. Καβγαδίζει με ενήλικες 1 2 3
31. Ενοχλείται, θυμώνει εύκολα 1 2 3
32. Επαναλαμβάνει με στερεοτυπικό τρόπο λόγια ή ιδιόρρυθμες κινήσεις (π.χ. των χεριών) 1 2 3
33. Δυσκολεύεται στην αλλαγή της ρουτίνας του 1 2 3
34. Ιδιόρρυθμη, ή μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση 1 2 3
 35. Θετικά στοιχεία της συμπεριφοράς του, δεξιότητες, ικανότητες:
36. Στοιχεία της συμπεριφοράς που προβληματίζουν (περιγράψτε με ακρίβεια συγκεκριμένες συμπεριφορές, χώρο, χρόνο)
37. Αναφέρατε αναλυτικά, τις ενέργειες που έγιναν σε ενδοσχολικό επίπεδο:(σχολικού τμήματος, διεύθυνσης, συλλόγου διδασκόντων, γονέων του παιδιού ή συλλόγου γονέων)
 
38. Ενέργειες που έγιναν σε επίπεδο Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής:
39. Επιπλέον παρατηρήσεις

 

 

Ημερομηνία: ……/……./………

Υπογραφές

Διευθυντής ή Προϊστάμενος                Εκπαιδευτικός Τάξης                   Εκπαιδευτικός Τ.Ε.

Σχολικής Μονάδας

 

https://fresheducation.gr/?p=8627


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Από 24-26 Μαΐου οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση

Το χρονικό διάστημα 24, 25 και 26 Μαΐου θα υποβληθούν, εκ νέου, ...