Home / Featured / Εξώδικο προς το Υπουργείο Παιδείας των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Εξώδικο προς το Υπουργείο Παιδείας των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε: 11:50 πμ Σεπτέμβριος 19th, 2015  


law

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΩΝ:……………………………………

ΠΡΟΣ

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αριθμ. 37, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το Νόμο.

1.- Απαντες οι νυν πρώτοι 85 εξωδίκως δηλούντες είμαστε εκπαιδευτικοί που υπηρετούμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με ειδικότητες ΠΕ11 [ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ], ΠΕ16 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ], ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ.

Η 86η Ομοσπονδία με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» είναι δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, το δε Καταστατικό της έχει εγκριθεί νόμιμα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
1440/ 1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και έχει επίσης καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό 6.221. Μέλη μας είναι Σύλλογοι ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ήτοι Σύλλογοι από ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ [ενν. Φυσικής Αγωγής, Αγγλικών, Μουσικής κλπ], που απασχολούνται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

2.- Τον μήνα Ιούνιο του 2013 απορρίφθηκαν από τη Διοίκηση, οι αιτήσεις μας για μετάθεση σε τόπο των συμφερόντων μας, με την αιτιολογία της μη ύπαρξης οργανικών θέσεων.

3.- Ακολούθως, προς δυσάρεστη έκπληξή μας, δημοσιεύτηκαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι: 1] αριθ. 119655/Δ1/30-8-2013 [ΦΕΚ τεύχος Β’, αριθμ. Φύλλου 986 /3 Σεπτεμβρίου
2013, 2] 111967/Δ2/13-8-2013 [ΦΕΚ τεύχος Β’ υπ’ αριθ. 1977-/2013 3]

υπ΄αριθμ. 144051/Δ1/ 8-10-2013 [ΦΕΚ τεύχος Β’, αριθ. φύλλου 2531/8-10-

2013]

Με τις αποφάσεις αυτές, παραβιάστηκε ΚΑΤΑΦΩΡΑ κάθε έννοια χρηστής διοίκησης, δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ισότητας και κράτους δικαίου.

ΔΙΟΤΙ:

Μολονότι ήδη είχαν απορριφθεί οι σχετικές και επανειλημμένες αιτήσεις μας για μετάθεση σε τόπους πλησίον των οικογενειών μας και εν γένει των οικονομικών μας συμφερόντων, αίφνης δόθηκε η δυνατότητα – με την επίκληση ύπαρξης λειτουργικών κενών και με διαδικασίες ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ – σε καθηγητές που υπηρετούσαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να μετατεθούν σε δημοτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι τέτοια δυνατότητα ΔΕΝ δόθηκε στους καθηγητές που ήδη υπηρετούσαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό είναι εξόφθαλμο ότι επήλθε ουσιώδες πλήγμα στα έννομα συμφέροντά μας, καθόσον οι καθηγητές που ήδη υπηρετούσαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τέθηκαν σε δυσχερέστερη μοίρα έναντι των υπολοίπων καθηγητών, στους οποίους δόθηκε η δυνατότητα μετακίνησης τους σε τόπους των συμφερόντων μας.

Με τον τρόπο αυτό, οι καθηγητές που ήδη υπηρετούσαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τέθηκαν όλως αδικαιολόγητα σε ΚΑΤΑΦΑΝΩΣ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ θέση σε σχέση με όσους καθηγητές υπηρετούσαν στη δευτεροβάθμια. ΔΙΟΤΙ πρωτίστως δεν δόθηκε η δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υποβολής σχετικής αίτησης “μετάταξης” στους πολυπόθητους τόπους των συμφερόντων μας.

Η βλάβη που υπέστημεν και εξακολουθούμε να υφιστάμεθα είναι ΔΥΣΘΕΩΡΗΤΗ διότι η μη ανάκληση των παράνομων διοικητικών πράξεων που πραγματοποιήθηκαν ισοδυναμεί με απώλεια της προοπτικής μετάθεσής μας στον τόπο των συμφερόντων μας.

4. Για τους νόμιμους λόγους, που όλως ενδεικτικά προεκτέθηκαν, έχουμε ήδη προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αιτούμενοι την αναγνώριση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων, που επιφύλαξαν καταφανώς ΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ των ήδη υπηρετούντων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους δόθηκε η δυνατότητα των μετατάξεων, επίκειται άμεσα η εκδίκασή της.

Με την παρούσα:

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ εκ νέου το σοβαρότατο πρόβλημα που πλήττει τα έννομα συμφέροντά μας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως εκούσια αποκαταστήσετε τη νομιμότητα και την κατάφωρη αδικία που εξακολουθούμε να υφιστάμεθα.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ότι ανακαλέσετε τις διοικητικές πράξεις των υποχρεωτικών μετατάξεων των καθηγητών – συναδέλφων μας που προήλθαν από τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθόσον αυτές στηρίζονται σε ΑΝΤΙ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, σύμφωνα με τα μόρια και του τελευταίου μεταταγμένου στις περιοχές συμφερόντων μας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να αναστείλετε [“παγώσετε”] κάθε υπηρεσιακή μεταβολή μετάταξης από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αντίστροφα έως ότου ολοσχερώς και στο σύνολό τους ικανοποιηθούν τα αιτήματα μεταθέσεών μας στους τόπους συμφερόντων μας.

Τέλος, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε από κάθε ενέργεια που συντείνει στη διαιώνιση της κατάφωρης αδικίας που υπέστημεν και εξακολουθούμε να υφιστάμεθα.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει σύμφωνα με το Νόμο την παρούσα ΕΚΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Υπουργό Παιδείας, προσωπικά και δι’ αυτής ούτως ώστε ο ίδια να μεριμνήσει για την ενημέρωση του περιεχομένου του και για την ερμηνεία, μέσω της Νομικής Υπηρεσίας του, των κανόνων δικαίου που αφορά, σε όλους τους εμπλεκομένους προϊσταμένους και ιεραρχικά κατωτέρους της, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες όλων, το δικαστικό επιμελητή καλούμενο να αντιγράψει ολόκληρη την εξώδικη δήλωση στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Η πληρεξούσια Δικηγόρος

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Η εγκύκλιος για την αξιολόγηση στο δημόσιο

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

H πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος για εισαγωγή απόφοιτων ΙΕΚ

Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος, με την οποία καλούνται οι απόφοιτοι ...