Home / HEADER-NEWS / 11ο ενημερωτικό για το ΠΥΣΠΕ Λακωνίας, των αιρετών Π. Νταλιάνη και Ε. Παπαδοπούλου

11ο ενημερωτικό για το ΠΥΣΠΕ Λακωνίας, των αιρετών Π. Νταλιάνη και Ε. Παπαδοπούλου

Δημοσιεύτηκε: 11:50 πμ Σεπτέμβριος 15th, 2015  


letter

11ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΠΕΤΡΟΥ

τηλ:6978481410 email:ppdalianis@yahoo.gr

ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ τηλ: 6978697160 

email: lisapapad84@gmail.com 

ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ

ΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1.     ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

και ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ. 7-9-2015

Ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ στην εισήγησή του ανέφερε ότι εδόθησαν προφορικές εντολές από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης που αφορούσαν στην:  «κατά προτεραιότητα λειτουργία των πρωινών τμημάτων και  προσωρινή διακοπή  λειτουργίας των ολοήμερων τμημάτων λόγω έλλειψης προσωπικού και ενεργοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για χωρισμό των τάξεων εάν φοιτούν σε αυτή   πάνω από 27 μαθητές».

          Με βάση την εισήγηση αυτή  η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ (μειοψηφούντων των αιρετών ) προχώρησε σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας όλων των ολοήμερων τμημάτων.

          Με βάση την απόφαση αυτή καθορίστηκαν οι υπεραριθμίες και τα λειτουργικά κενά των Σχολείων της Λακωνίας.  Κρίθηκαν 13 υπεράριθμοι εκπ/κοί  ΠΕ70 και  5 ΠΕ 60.

          Ως αιρετοί καταψηφίσαμε την εισήγηση του προέδρου του ΠΥΣΠΕ περί λειτουργικών υπεραριθμιών και τον προσδιορισμό των λειτουργικών κενών γιατί:

Α. Το ΠΥΣΠΕ δεν έχει αρμοδιότητα προσωρινής διακοπής λειτουργίας των ολοήμερων τμημάτων  με βάση την Φ.12/1039/137119/3-9-2015  ΥΠΟΠΑΙΘ, αλλά μόνο η Περιφερειακή Δ/νση ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Σχολικού Συμβούλου και του Δ/ντή Π.Ε. Εκπ/σης και μόνο όταν ο αριθμός των μαθητών δεν είναι ο απαιτούμενος.

Β.  Η  κρίση των υπεραριθμιών   γίνεται με βάση τα ΠΔ 50/96 και ΠΔ 100/97 και   στα οποία καθορίζονται και τα χρονικά περιθώρια γραπτής ενημέρωσης  και κατάθεσης δηλώσεων από τους εκπ/κούς που κρίθηκαν ή θα κριθούν  υπεράριθμοι. Η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ ουσιαστικά έδωσε μερικές ώρες στους εκπ/κούς να αποφασίσουν αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι  και αν δεν επιθυμούσαν θα τους έκρινε το ΠΥΣΠΕ την επόμενη ημέρα  και θα τους καλούσε σε 1 ώρα να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης.

Γ.  Δεν αποδεχόμαστε την αύξηση της αναλογίας μαθητών ανά τμήμα κατά 10%

Συνάδελφοι-σσες

αυτή η διαδικασία κρίσης υπεραριθμιών που έβαζε η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ ήταν πέρα για πέρα μη νόμιμη και τα ασφυκτικά περιθώρια που έθετε για δηλώσεις   δημιουργούσαν πανικό, σύγχυση   και προκαλούσαν άδικα και εκβιαστικά αποτελέσματα. Όλοι καταλάβαμε στα σχολεία μας σε τι πανικό βρέθηκαν οι εκπ/κοί που κρίνονταν υπεράριθμοι. 

Ως αιρετοί διαμαρτυρηθήκαμε προφορικά και γραπτά στην περιφερειακή Δ/νση (φοβούμενοι και άλλες μη σύννομες ενέργειες από την πλειοψηφία  ΠΥΣΠΕ,πλην των δύο αιρετών, επικαλούμενη ελλείψεις εκπ/κών κλπ)

2.    ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ 8-9-2015

1η συνεδρίαση  ώρα 9.15   Αναβλήθηκε  η συζήτηση του θέματος ομόφωνα για

12.00 της  ίδιας ημέρας . Ta επόμενa θεμάτa ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ- ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ-ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ- ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ για 13.15 της ίδιας ημέρας.

           Η συνεδρίαση έγινε χωρίς τα αιρετά μέλη, γιατί φτάσαμε με μια μικρή καθυστέρηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ  η συνεδρίαση βρισκόταν σε εξέλιξη ,οι δύο αιρετοί ήταν εκτός του γραφείου των συνεδριάσεων και κανείς δεν ενημέρωσε ότι η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λακωνίας έχει αρχίσει. Κατά τη συνεδρίαση αυτή έγινε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός των υπεράριθμων εκπ/κών και η τοποθέτηση αυτών .

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εγγραφές νεοεισαχθέντων στα Πανεπιστήμια

          Στις 13.50 ξεκίνησε η επόμενη συνεδρίαση με θέματα Η.Δ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ- ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ-ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ- ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ. Είχαμε την πεποίθηση ότι θα γίνει ο ονομαστικός χαρακτηρισμός-τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπ/κών , αλλά ο πρόεδρος μας είπε ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε απουσία των αιρετών στις 12.10.

          Μετά την ένταση που προκλήθηκε λόγω της πρωτοφανούς απόφασης να συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ χωρίς τους αιρετούς και ενώ η συνεδρίαση ήταν σε εξέλιξη ήρθαν οι γραπτές κατευθύνσεις από την Περιφερειακή Δ/νση για την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Ύστερα από  το έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ πήρε πίσω  την προηγούμενη   απόφασή της!!! ως προς την προσωρινή διακοπή λειτουργίας όλων των ολοήμερων τμημάτων, αφού δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα ,καθώς  και τον ονομαστικό χαρακτηρισμό των υπεράριθμων εκπ/κών.  

Η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ(πλην των δύο αιρετών διότι αντίκειται στον Ν.2690/99,άρθρο14 παρ.9) προσδιόρισε εκ νέου τα λειτουργικά κενά και επανεξέτασε  τις λειτουργικές υπεραριθμίες, ειδοποιήθηκαν εκ νέου τα Σχολεία που εμφάνιζαν λειτουργικές υπεραριθμίες και καλούνταν ταυτόχρονα όσοι εκπ/κοί των Σχολείων αυτών επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι να το δηλώσουν.

     3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΚΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ, ΕΚΠΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ  ΕΚΠΚΩΝ ΜΕ     ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ.

          Στο θέμα αυτό καταθέσαμε γραπτώς εισήγηση:

Α. Δεν έχουν ενημερωθεί οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί για την υπ’ αριθμ. 137644/Ε1 εγκύκλιο ΥΠΟΠΑΙΘ με βάση την οποία θα γίνονταν οι τοποθετήσεις σε προσωρινή θέση,  τι σημαίνει προσωρινή τοποθέτηση, ποια νομοθεσία προβλέπει ότι οι εκπ/κοί που ζητούν μετάθεση τοποθετούνται σε προσωρινή θέση, ότι πέρα από τα λειτουργικά κενά ειδικοτήτων μπορούσαν να συμπεριλάβουν στην δήλωσή τους και σχολεία στα οποία θα προκύψουν κατά τη διαδικασία λειτουργικά κενά. Η υπενθύμιση αυτή είναι απαραίτητη και  γίνεται  πάντα από την υπηρεσία κατά τις μεταθέσεις εκπ/κών, περισσότερο δε  τώρα γιατί η διαδικασία αφορούσε   προσωρινές τοποθετήσεις  και δημιουργούσε νέα συνθήκες λειτουργίας των σχολείων λόγω των ελλείψεων εκπ/κών.

Β. Έτσι είδαμε ότι εκπ/κοί αιτούνται προσωρινή τοποθέτηση συμπεριέλαβαν στη δήλωσή τους μόνο  τα συγκεκριμένα σχολεία στα οποία είχαν    δοθεί λειτουργικά κενά, ενώ στην αίτηση απόσπασης που είχαν καταθέσει ζητούσαν να αποσπαστούν και  σε άλλες  σχολικές μονάδες.

Γ. Κάποιοι δε εκπ/κοί ίσως δεν κατέθεσαν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης λόγω ελλιπούς ενημέρωσης.

Οι υπεράριθμοι που κρίθηκαν τελικά ήταν 7 αντί για 13 που είχαν αρχικά προσδιοριστεί(από την πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ πλην των αιρετών) σε δημοτικά σχολεία και 5 σε νηπιαγωγεία του Ν.Λακωνίας και τοποθετήθηκαν σε σχολεία της ομάδας τους ή της όμορης ομάδας τους που υπήρχαν λειτουργικά κενά σε συνεδρίαση της επόμενης ημέρας μαζί με τα παρακάτω θέματα.

Συνεδρίαση στις 9.9.2015:Ως αιρετοί μειοψηφήσαμε στην τοποθέτηση των λειτουργικών υπεράριθμων  γιατί παρέμενε το συν 10% μαθητών ανά τμήμα,  παρέμεναν τα ασφυκτικά  χρονικά περιθώρια για κατάθεση δηλώσεων, δεν τηρούνταν τα άρθρα  των ΠΔ 50/96 και 100/97 και γιατί δεχόμαστε συνεχείς διαμαρτυρίες από τους εκπ/κούς  αν και δεν είχαμε καμιά ευθύνη για την αναστάτωση που είχε προκληθεί.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  H πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος για εισαγωγή απόφοιτων ΙΕΚ

4.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ-  ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Οι εκπ/κοί αυτοί τοποθετήθηκαν με βάση την αίτησή τους και τα λειτουργικά κενά σε σχολικές μονάδες της Λακωνίας.

Συνάδελφοι-σσες 

παρά τις εθελοντικές και υποχρεωτικές μετακινήσεις μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού (εγγράφως με δίμηνες αποσπάσεις από τον Διευθυντή ΠΕ Λακωνίας και όχι με προφορικές εντολές) 12 σχολεία την ημέρα του αγιασμού παρέμειναν κλειστά.

          Όλοι γνωρίζουμε ότι η πρώτη εγκύκλιος- πρόσκληση αναπληρωτών έγινε στις 27-7-2015 και έχουν γίνει για πρώτη φορά δύο προσφυγές που έχουν συζητηθεί από το αρμόδια δικαστήρια. Κανείς δεν αποκλείει ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνουν και νέες προσφυγές και όλες οι προσλήψεις των αναπληρωτών να πάνε ακόμα πιο πίσω χρονικά.   

Το ΥΠΟΠΑΙΘ ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση θα έπρεπε να έχει προγραμματίσει και μελετήσει όλα τα  ενδεχόμενα και να μην αντιμετωπίζει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων με τέτοια προχειρότητα.  Είναι αδύνατον,  στη Λακωνία  που υπάρχουν 200 περίπου κενά σε όλους τους κλάδους εκπ/κών,  να ανοίξουν όλα τα Δημοτικά Σχολεία και  τα Νηπιαγωγεία.  Οι εκπ/κοί θα υποχρεωθούν με δικά τους έξοδα να μετακινηθούν και να επιβαρυνθούν οικονομικά προκειμένου να ανοίξουν τα κλειστά σχολεία.

Εν κατακλείδι, μπορεί οι μετακινήσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού να έχουν γίνει με νόμιμο τρόπο (μέσω δίμηνων έγγραφων αποσπάσεων), όμως η λειτουργία κάποιων σχολικών μονάδων όπως μας έχουν καταγγείλει είναι μη σύννομη. Συγκεκριμένα, σε 12/θ Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ,λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού γίνονται συμπτύξεις τμημάτων με αποτέλεσμα να φοιτούν και  35 μαθητές στο τμήμα. Οι εκπ/κοί  που διδάσκουν σε υπεράριθμα τμήματα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι πολλαπλά εκτεθειμένοι  σε περίπτωση ατυχήματος, απεμπολούν εργασιακά δικαιώματα.  Με τέτοιες συνθήκες οι εκπ/κοί μπορούν να κάνουν μόνο παιδοφύλαξη και όχι μάθημα.

Επιπρόσθετα, έχουμε ζητήσει από τον διευθυντή ΠΕ Λακωνίας στις 10.9.2015 στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς που μετακινήθηκαν (πόσοι εθελοντικά,πόσοι υποχρεωτικά μετακινήθηκαν ,με βάση ποια κριτήρια μετακινήθηκαν οι εκπαιδευτικοί αφού δεν ήταν υπεράριθμοι και στη σχολική μονάδα υπηρετούσαν οργανικά και συμπλήρωναν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο και από τη σχολική μονάδα που αποχωρούν τι προβλήματα δημιουργούνται?)προκειμένου να ανοίξουν κλειστά σχολεία και  αναμένουμε απάντηση.

          Καλούμε τη ΔΟΕ  να υπερασπιστεί τα εργασιακά μας δικαιώματα, να αναδείξει όλα τα προβλήματα της  Πρωτοβάθμιας  Εκπ/σης και να διεκδικήσει τη λύση τους σύμφωνα με τις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου.

          Οι ελλείψεις εκπ/κών μπορούν να λυθούν μόνο με μαζικούς μόνιμους διορισμούς και όχι με χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών, γιατί  κάθε χρόνο – φέτος με μεγαλύτερη ένταση-  τα σχολεία ανοίγουν  με χιλιάδες κενά.

 Σπάρτη 14.9.2015

                                                                   Οι αιρετοί

                                                                Νταλιάνης Πέτρος

                                                          Παπαδοπούλου Ελισάβετ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

H πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος για εισαγωγή απόφοιτων ΙΕΚ

Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος, με την οποία καλούνται οι απόφοιτοι ...