Home / Featured / Τι αναφέρει το Μνημόνιο 3 για την εκπαίδευση (ιδιωτική και δημόσια), επαγγελματική κατάρτιση

Τι αναφέρει το Μνημόνιο 3 για την εκπαίδευση (ιδιωτική και δημόσια), επαγγελματική κατάρτιση

Δημοσιεύτηκε: 11:11 πμ Αύγουστος 15th, 2015  


mnimonio

Εκτενής αναφορά σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο Συνεννόησης και συγκεκριμένα στην ενότητα  «Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης» υποενότητα «4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο» της παραγράφου Γ  του άρθρου 2  με την οποία κυρώνεται η συµφωνία δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.

Εκπαίδευση

Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό του τοµέα της εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδοτήσει την προγραµµατισµένη ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης.

1.Οι αρχές, σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, θα επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011.

2.Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων των δεσµών µεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων, ερευνητικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων µε σκοπό την ενίσχυση της καινοτοµίας και της επι- χειρηµατικότητας (βλ. επίσης ενότητα 4.2).

3.Μεταξύ άλλων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της µεταρρύθµισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισµού (των τάξεων, σχολείων και πανεπιστηµίων),

4.τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,

5.την αποδοτικότητα και αυτονοµία των δηµόσιων εκπαιδευτικών µονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

6.Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ.

7.Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιηµένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα µέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017.

8.Ειδικότερα, οι αρχές δεσµεύονται να ευθυγραµµίσουν τον αριθµό διδακτικών ωρών ανά µέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία µαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, µε τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018.

9.Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών µονάδων θα συνάδει µε το γενικό σύστηµα αξιολόγησης της δηµόσιας διοίκησης.

10.Οι αρχές θα διασφαλίσουν τη δίκαιη µεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικών ιδρυµάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Την Άνοιξη οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για τις Σχολές Στρατού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού Σώματος

Επαγγελµατική κατάρτιση

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2016 και προκειµένου να επιτύχει τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και µε βάση τη µεταρρύθµιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν. 4186/2013), η κυβέρνηση, έως τον Δεκέµβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο):

i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/µαθητεία,

ii) θα δηµιουργήσει ένα σύστηµα για τον προσδιορισµό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και µια διαδικασία αναβάθµισης των προγραµµάτων και της πιστοποίησης,

iii) θα δροµολογήσει πιλοτικές συµπράξεις µε περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016 και

iv)  θα χαράξει ολοκληρωµένο σχέδιο εφαρµογής του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, µε σκοπό την παροχή του απαιτούµενου αριθµού θέσεων µαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συ- νόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και

v) θα διασφαλίσει µεγαλύτερη συµµετοχή των εργοδοτών και µεγαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν περιφερειακές συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα.

Τι προβλέπει το μνημόνιο για το ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική παιδεία

Η ρύθμιση για το ΦΠΑ όπως ψηφίστηκε

«Επίσης, να ξέρετε ότι απορώ πώς δεχθήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ, το 23% ΦΠΑ στην ιδιωτική παιδεία. Όχι μόνο στα ιδιωτικά σχολεία, αλλά και στα ΙΕΚ και σε όλα. Ξέρω ότι έχετε ιδεοληψία με ό,τι ιδιωτικό ακούτε, αλλά τόσο πολύ; Υπάρχει Κοινοτική Οδηγία, η οποία δεν επιτρέπει ΦΠΑ στην παιδεία. Γιατί το δεχθήκατε; Γιατί δεν τους λέτε ότι «εδώ παραβιάζετε Κοινοτική Οδηγία!» Γιατί το κάνατε αυτό;»

Τα παραπάνω ειπώθηκαν στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ψήφισης του Μνημονίου από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ενώ για την εισαγωγή του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση αναφέρθηκε και ο βουλευτής κ. Χατζηδάκης λέγοντας «…για παράδειγμα έχουμε φόρο 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση -ενενήντα χιλιάδες παιδιά όχι μόνο εύπορων, αλλά και μεσαίων και φτωχών οικογενειών σε ορισμένες περιπτώσεις- φόρο στους αγρότες 20% και μετά 26%, δυσβάσταχτες προκαταβολές φόρων, φόροι του ΣΥΡΙΖΑ που προέκυψαν λόγω της δραματικής αποτυχίας σας σε αυτό το εξάμηνο».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Η εγκύκλιος για την αξιολόγηση στο δημόσιο

Το Μνημόνιο φέρνει ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση αφού απαλλαγή θα έχουν μόνο οι δημόσιοι οργανισμοί και ιδιωτικοί όταν συντρέχουν σειρά προϋποθέσεων. Η ρύθμιση για το ΦΠΑ όπως ψηφίστηκε περιλαμβάνεται στην υποπαράγραφο Δ2: Ρυθμίσεις ΦΠΑ άρθρο 1β και ορίζεται ότι η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόµενες µε αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που πραγµατοποιούνται από οργανισµούς δηµόσιου δικαίου.

Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισµούς εφόσον οι εν λόγω οργανισµοί πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-δεν έχουν ως σκοπό τη συστηµατική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόµενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να διανέµονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών,

-η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισµών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς µισθό, από πρόσω- πα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε µέσω τρίτων προσώπων, άµεσο ή έµµεσο συµφέρον από τα αποτελέσµατα της εκµετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,

-οι τιµές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εµπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ,

-η απαλλαγή δεν πρέπει να δηµιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισµού. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προσχολική εκπαίδευση.

Στη ρύθμιση για το ΦΠΑ στους ιδιωτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης ορίζεται και ο χρόνος υπαγωγής τους στο ΦΠΑ καθώς αναφέρεται πως η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αρχίζει από 20 Ιουλίου 2015. Η δήλωση µεταβολών για τη µετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται εντός δέκα ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από 20 Ιουλίου µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, χωρίς ΦΠΑ, τα συµπληρωµατικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή του φόρου εκδίδονται µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2015 και ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται µε τη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συµπληρωµατικό στοιχείο».

Καλόγηρος Βασίλειος

newsbeast.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

H πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος για εισαγωγή απόφοιτων ΙΕΚ

Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος, με την οποία καλούνται οι απόφοιτοι ...