Τελευταία Νέα

Τρίτη, 11/05/2021, 18:52


Home / Featured / Πρόγραμμα 360 ωρών «Εκπαίδευση Επιμορφωτών στη Διαπολιτισμική Διαχείριση της Ετερότητας θεωρητική πλαισίωση πρακτικές εφαρμογές»

Πρόγραμμα 360 ωρών «Εκπαίδευση Επιμορφωτών στη Διαπολιτισμική Διαχείριση της Ετερότητας θεωρητική πλαισίωση πρακτικές εφαρμογές»

Δημοσιεύτηκε: 10:59 μμ Ιούλιος 17th, 2015  


diapolitismikotita

« Πρόληψη του Ρατσισμού και της Σχολικής Βίας: Εκπαίδευση Επιμορφωτών στη Διαπολιτισμική Διαχείριση της Ετερότητας θεωρητική πλαισίωση πρακτικές εφαρμογές »

Πρόγραμμα εξαμηνιαίας διάρκειας 360 ωρών

Την επιστημονική ευθύνη, την επιμέλεια και τον σχεδιασμό του προγράμματος έχει το ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών.

 Το πρόγραμμα απευθύνεται:

Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε εμπλεκόμενους με την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, καθώς και σε διοικητικούς υπαλλήλους, προκειμένου να αναγνωρίζουν και ενημερώνουν τους αρμόδιους υπευθύνους για φαινόμενα ενδοσχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας.

Περιγραφή του προγράμματος:

Το κοινωνικό φαινόμενο της σχολικής βίαςσχολικός εκφοβισμός (bullying), έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς και να τους καταστήσει ικανούς να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του φαινομένου. Με τη κατανόησή του, αλλά και την εξειδικευμένη κατάρτισή τους, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και εξαλείψουν τα συνεχώς αυξανόμενα περιστατικά που αντιμετωπίζουν τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί. Από έρευνα αποδείχθηκε ότι μέσα στον σχολικό χώρο η βία συναντάται στις εξής συμπεριφορές:

α) στη συμπεριφορά των μαθητών μεταξύ τους

β) στη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς

γ) στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές

δ) στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών μεταξύ τους

ε) στη συμπεριφορά του διευθυντή προς τους εκπαιδευτικούς

ζ) στη συμπεριφορά των γονέων προς τους μαθητές

η) στη συμπεριφορά των γονέων προς τους εκπαιδευτικούς

θ) συμπεριφορά των μαθητών προς την κτηριακή και την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου…….

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πότε αναμένεται να «πετάξουμε» τις μάσκες

 

Σκοπός του προγράμματος:

 

 • Η Επιμόρφωση και η θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα:-ανθρώπινων δικαιωμάτων και μειονοτήτων-διαπολιτισμικών προγραμμάτων
 •                -διαχείρισης της σχολικής τάξης.
 • -διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης
 • -ετερότητας, ρατσισμού και σχολικής βίας
 • Η Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η κατάκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης:-των σχολικών εγχειριδίων για όλα τα γνωστικά αντικείμενα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο διαπολιτισμικής στοχοθεσίας.
 • -των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ και των Νέων προγραμμάτων Σπουδών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Η Διαμόρφωση και ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης και διαπολιτισμικής ετοιμότητας.
 • Η Διευκόλυνση πρόσβασης σε «διαπολιτισμικό», έντυπο και ψηφιακό, εκπαιδευτικό υλικό.
 • Η Πρακτική άσκηση στην εφαρμογή μεθόδων καταγραφής και μελέτης των σχέσεων μεταξύ των μαθητών μιας τάξης.
 • Η Πρακτική άσκηση στην αξιοποίηση των γνωστικών αντικειμένων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας: μικροδιδασκαλίες.
 • Η Πρακτική άσκηση στο σχεδιασμό «σχεδίων εργασίας» αγωγής υγείας: αντιμετώπιση του «άλλου».
 • Η Πρακτική άσκηση στην αξιοποίηση της θεατρικής αγωγής για τη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 

  • Εννοιολογικές οριοθετήσεις της ετερότητας & του ρατσισμού
  • ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ: Θεωρητική πλαισίωση
 • Ανθρώπινα δικαιώματα

 

 • Νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο Ε.Ε.
 • Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα
 • Διαχείριση της σχολικής τάξης
 • Διαπολιτισμικά Προγράμματα στην Ελλάδα
 • Μέθοδοι καταγραφής του σχολικού κλίματος: κοινωνιομετρία
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες διαχείρισης της Ετερότητας και ενδυνάμωσης της Πολιτισμικής Ταυτότητας για την πρόληψη της σχολικής βίας.
 • Το «Αναπτυξιακό Μοντέλο για τη Διαπολιτισμική Ευαισθησία» (DMIS) (Κλίμακα Bennett) και η σημασία του στην πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού.
 • Ο “πολιτισμικός” Άλλος (εθνικά, θρησκευτικά, κοινωνικά άλλος) στη Λογοτεχνία: η αξιοποίηση του διηγήματος για την ανάδειξη της ετερότητας και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας με διεπιστημονικές διδακτικές στρατηγικές
 • Το λογοτεχνικό κείμενο ως αγωγός διαπολιτισμικής επικοινωνίας: Θεωρητική Πλαισίωση- Πρακτικές Διαθεματικές/Διεπιστημονικές Εφαρμογές.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Επαναλειτουργία των Φροντιστηρίων από τις 10 Μαΐου

Τρόπος παρακολούθησης:

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τρία τριήμερα δια ζώσης Εκπαίδευσης. Θα παρεμβάλλεται 2μηνη εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  κατά την οποία θα αξιολογούνται με εργασία και τεστ προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο τριήμερο, όπου θα επαναληφθεί η ίδια διαδικασία αξιολόγησης, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Έναρξη Νέου Τμήματος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

H αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται συμπληρωμένη στο:

paideiaslogos.601@gmail.com.

Το κόστος του  προγράμματος ανέρχεται στα  600 ευρώ  και καταβάλλεται τμηματικά σε ισόποσες ή μηνιαίες δόσεις.

Τμήματα για δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ακόμα , όσοι βρίσκονται μακριά από τις πόλεις που θα πραγματοποιηθούν μαθήματα (δηλαδή  Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και αδυνατούν να παρακολουθήσουν λόγω κόστους μετακινήσεων, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω live streaming            (παρακολούθηση  του μαθήματος με εικόνα και ήχο, συμμετοχή με παρεμβάσεις, έκφραση αποριών, υποβολή ερωτήσεων) και το κόστος ανέρχεται στα 500 ευρώ.

Ισχύουσες εκπτώσεις:

Έκπτωση 10% για εφάπαξ καταβολή

Έκπτωση για δημιουργία ομάδων (αναλογικά με τον αριθμό ατόμων / ομάδα)

Έκπτωση 10% για πολύτεκνους (κάρτα πολυτέκνων)

Έκπτωση σε μέλη του Κε.Δι.Βι.Μ. (που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο πρόγραμμα χωρίς εκκρεμότητες.)

Παρακαλούμε να αναγράφετε στην αίτηση συμμετοχής σας στο πεδίο «παρατηρήσεις» την αντίστοιχη έκπτωση.

Πληροφορίες

Στα τηλέφωνα 2112138032 – 2103620893 – 6946254158 vod – 6955354849

Μέσω e-mail paideiaslogos.601@gmail.com.

Στην ιστοσελίδα www.paideiaslogos.com https://www.facebook.com/PaideiasLogos

https://fresheducation.gr/?p=7949


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων βασισμένο στον περσινό “σκελετό” όσον αφορά τις ημερομηνίες και ...