Home / Featured / Οδηγίες και επισημάνσεις για την Εγκύκλιο των αναπληρωτών

Οδηγίες και επισημάνσεις για την Εγκύκλιο των αναπληρωτών

Δημοσιεύτηκε: 8:11 μμ Ιούλιος 25th, 2015  


kaiegvkikladesdilosaanaplirotis

ΟΛΗ Η ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΩ

1.     ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Τη  Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκινά η κατάθεση των αιτήσεων, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Η εγκύκλιος πρόσληψης αφορά τους εκπαιδευτικούς

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2.    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση το 2012-2015 δεν χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου δικαιολογητικά εκτός της αίτησής τους παρά μόνο αν κάποια έχουν διαφοροποιηθεί (π.χ. δελτίο ταυτότητας) ή έχει παρέλθει η ισχύς συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

3.    ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Όσοι απασχολούνται αποκλειστικά σε μια από τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης δηλώνουν, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο της αντίστοιχης βαθμίδας.
Στη Β/θμια εκπαίδευση: Α)  στο σύνολο των 30 προτιμήσεων υπολογίζονται η Σιβιτανίδειος Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια και τα καλλιτεχνικά σχολεία και Β) Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 μπορούν να απασχοληθούν στην Α/θμια και στη Β/θμια Εκπ/ση. Ως εκ τούτου μπορούν να δηλώσουν, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και εξήντα (60) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο (μέχρι και τριάντα περιοχές της Α/θμιας, συν μέχρι και τριάντα περιοχές της Β/θμιας)
4.    ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Η μόνη προϋπηρεσία που δεν θα προσμετρηθεί είναι αυτή της περιόδου 2010-2012 (δημόσια, ιδιωτικά ή Ε.Ε).
Προσμετρώνται οι προϋπηρεσίες που προσφέρθηκαν μέχρι 30-6-2010 και από το σχολικό έτος 2012-13 και εξής όπως και τα δυσπρόσιτα (τα σχολεία που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια και ΟΧΙ όσα ανήκουν σε περιοχές Θ και Ι και τα οποία δίνουν διπλά μόρια ΜΟΝΟ στον πίνακα αναπληρωτών) θα προσμετρηθούν ΑΥΤΟΜΑΤΑ (δεν χρειάζονται δικαιολογητικά).

5.    ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Ο αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) εργάζεται από 9  έως 15 ώρες. και πληρώνεται κάθε μήνα λαμβάνοντας τμήμα των αποδοχών του αναπληρωτή πλήρους ωραρίου ανάλογα και με τα χρόνια υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, παραμεθόριος. Δηλαδή αν κάποιος εκπαιδευτικός στη Β/θμια προσληφθεί για 15 ώρες θα λαμβάνει τα 15/23 του συναδέλφου του που είναι πλήρους ωραρίου.
Α) είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 ωρών εβδομαδιαίως στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης
Β) παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη και ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών.

6.    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

Εργάζονται από 1 έως και 8 ώρες. Υποβάλλουν αίτηση σε μια (1) μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

7.    ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη, πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν.4264/2014 – βλ. Μέρος Α΄ – Κεφ. Γ΄ – Επισ. 1 και μόνο για τις προσλήψεις για την παράλληλη στήριξη της Β/θμιας δεν εξετάζεται η σειρά κατάταξης, καθώς μπορεί ο οικείος Δ/ντης Δ.Ε. να μετατρέπει τη σύμβαση σε πλήρους.
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και ΠΕ Γενικής Αγωγής που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη, εφόσον δε συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν συμπληρωματικά υπηρεσίες με σειρά προτεραιότητας:
α) παράλληλη στήριξη−συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
β) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη−συνεκπαίδευση, στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γ) υπηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται

8.    ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Όσοι δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος.
Εξαιρούνται όσοι: προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, οι ωρομίσθιοι, όσοι προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, όσοι προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς και όσοι υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Όσοι απενεργοποιήσουν την αίτησή τους (γίνεται με υπεύθυνη δήλωση σε οποιαδήποτε Δ.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους) ΔΕΝ υφίστανται κυρώσεις.

9.    ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20 που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, υποβάλουν (πέραν των ανωτέρω κατά περίπτωση αναφερομένων δικαιολογητικών) σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 39 του ν.3848/ 2010:
α) υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα του οποίου το περιεχόμενο θα εναρμονίζεται με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 67728/Α2/11-06-2010 (ΦΕΚ 863 Β΄) και
β) προαιρετικά συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας
Προσλαμβάνονται μόνο κατόπιν θετικής αξιολόγησης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεσή του. Επιπλέον, για την πρόσληψη ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους, όπως και στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, προϋπόθεση είναι η έγκριση από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους ή το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος, δεν προσλαμβάνονται γυναίκες εκπαιδευτικοί.

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΡΟΥ

ΟΛΗ Η ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΩ


 

8 Σχόλια

  1. ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ;;;

  2. Θα κάνω τα χαρτιά μου ως ΠΕ70. Έχω όμως και μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή…χρειάζεται να το καταθέσω τώρα ως δικαιολογητικό και σε αυτές τις αιτήσεις της γενικής εκπαίδευσης?

  3. Έχω ποσοστό αναπηρίας 67% γνωρίζετε αν προσμετράται κάπου;Ευχαριστώ 🙂

  4. καλησπερα. Μηχανικος ειμαι κ εχω προυπηρεσια απο δημοσια ΙΕΚ. υπολογιζονται καθολου? να κατεθεσω τα σχετικα χαρτια προυπηρεσιας?

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...