Home / HEADER-NEWS / Επιστολή στην ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ από τους Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων ΠΕ (μεταθέσεις, μετατάξεις)

Επιστολή στην ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ από τους Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων ΠΕ (μεταθέσεις, μετατάξεις)

Δημοσιεύτηκε: 12:43 μμ Ιούλιος 28th, 2015  


metatheseis

1. Με την αριθμ.πρωτ.111966/Δ2/13-08-2013 απόφασή του, ο Υπουργός Παιδείας προέβη στην διαπίστωση αφενός μεν του πλεονάζοντος προσωπικού (εκπαιδευτικού) στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία και Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 82 του ν.4172/2013(Α΄ 167) περί διαθεσιμότητας κ.λ.π όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 73, παρ. 1,2 του ν. 4174/2013 (Α΄170) σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του παλαιότερου για την εκπαίδευση ν.1566/1985 (Α΄167) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει και τις διατάξεις του ν.3848/2010 (Α΄71).

2. Με την αριθμ.111967/Δ2/13-8-2013 απόφαση του και δυνάμει των ίδιων παραπάνω διατάξεων αλλά και της αμέσως προηγούμενης απόφασής του για την διαπίστωση των ως άνω κενών θέσεων, ο Υπουργός Παιδείας προσδιόρισε τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών που μετατάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Περιφέρεια και Δ/νση Εκπαίδευσης, κλάδο ή ειδικότητα καθώς και φορέα σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις διοικητικού προσωπικού συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων , εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτή ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας ανά Περ/κη Δ/νση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

3. Με την ίδια αμέσως παραπάνω απόφαση κάλεσε τους εκπαιδευτικούς αυτούς να ζητήσουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να προτιμηθούν με αίτηση τους προκειμένου να μεταταγούν σε κενές θέσεις, όπως αυτές είχαν διαπιστωθεί παραπάνω με βάση και τη σχετική μοριοδότησή τους, τα κριτήρια της οποίας καθορίστηκαν με την ίδια απόφαση.

4. Μετά τις σχετικές αιτήσεις των ως άνω εκπαιδευτικών το Υπουργείο σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις, τους τοποθέτησε σε κενές θέσεις.

5. Πριν από τα παραπάνω όμως εμείς οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (κυρίως ΠΕ 06 αγγλικής γλώσσας , ΠΕ 11 φυσικής αγωγής και ΠΕ16 μουσικής) όπως κάθε χρόνο, έχουμε ζητήσει περί το μήνα Φεβρουάριο του 2013 με αίτηση μας να μετατεθούμε στις θέσεις της προτίμησής μας, αλλά οι σχετικές αιτήσεις μας απορρίφθηκαν με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχαν κενές θέσεις για να τοποθετηθούμε (είτε με τις Γενικές μεταθέσεις είτε με τις εντός ΠΥΣΠΕ μεταθέσεις).

Μάλιστα μερικοί από εμάς ενώ ήμασταν στην διάθεση Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες υπηρετούσαμε, μετά τις παραπάνω αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, παραμείναμε ατυχώς στην διάθεση χωρίς να μας δοθεί η δυνατότητα να μεταταγούμε ή να μετατεθούμε σε κάποια θέση με αίτηση μας μέσα στην Περιφέρεια της Υπηρεσίας μας και αυτό σε προφανή αδικία σε σύγκριση και σε σχέση με τους προερχόμενους από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι ικανοποιήθηκαν προνομιακά από την ρύθμιση των παραπάνω Υπουργικών Αποφάσεων και μάλιστα ακόμα και σε διοικητικές θέσεις.

Επίσης η κάλυψη λειτουργικών κενών από τους εκπαιδευτικούς προερχόμενους από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μας στέρησε τη δυνατότητα απόσπασης στους τόπους των συμφερόντων μας και στις οικογένειες μας.

6. Μετά από όλα τα παραπάνω και επειδή έχουμε θιγεί σε σχέση με τους παραπάνω συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς που προέρχονται από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έτσι υπάρχει προφανής και κατάφορη αδικία αλλά και άνιση μεταχείριση, η οποία πέραν της νομικής της διάστασης, αφού προσκρούει στην αρχή της ισότητας που ρητά επιτάσσει το Ελληνικό Σύνταγμα, έχει έντονα χαρακτηριστικά πολιτικής και διοικητικής αδικίας, ζητούμε, έστω και τώρα, να εκδοθεί διορθωτική απόφαση του κ. Υπουργού Παιδείας, η οποία να αποκαθιστά εν τέλει μία καταφανή αδικία σε βάρος μας, δίνοντας την δυνατότητα και σε εμάς τους προερχόμενους από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να μεταταγούμε ή και μετατεθούμε σε θέσεις κενές ή άλλες που θα συσταθούν με τη σχετική απόφαση, πιστεύοντας ότι η απόφαση  του κ. Υπουργού θα είναι απόφαση ουσιαστικής δικαιοσύνης.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

  1. Δεν ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις μετάθεσης που κάναμε τον Φεβρουάριο του 2013 είτε εντός ΠΥΣΠΕ είτε εκτός ΠΥΣΠΕ με τη δικαιολογία ότι δεν υπήρχαν κενά.

  2. Όσοι ήμασταν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ, παραμείναμε στη διάθεση χωρίς να μας δοθεί η δυνατότητα διεκδίκησης μιας θέσης εντός Περιφέρειας.

  3. Η κάλυψη των λειτουργικών κενών μας στέρησε τη δυνατότητα απόσπασης στους τόπους των συμφερόντων μας.

  4. Η σύγκριση των μορίων μεταξύ μας είναι μερικές φορές άδικη, γιατί τα μόρια τους (των δυσμενών συνθηκών) πολλοί τα έχουν πάρει από απομακρυσμένες περιοχές (πριν το 2012) χωρίς να έχουν υπηρετήσει πραγματικά αλλά επειδή ήταν αποσπασμένοι σε φορείς και γραφεία.

  5. Δεν μετατάχθηκαν όσοι ήταν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ  και εντός Περιφέρειας αλλά και κάποιοι που είχαν οργανική θέση στην Δ/θμια Εκπ/ση και φοβήθηκαν μήπως τη χάσουν λόγω μείωσης του ωραρίου ή συγχώνευσης της σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν ή και κάποιοι να μπορέσουν να πλησιάσουν ή να πάνε δίπλα στα σπίτια τους!!!

  6. Αρκετοί συνάδελφοι διορισμένοι στην Α/θμια Εκπ/ση είχαν ήδη πάρει μετάταξη στην Β/θμια Εκπ/ση θέλοντας να αποφύγουν το αυξημένο ωράριο (24-21) ή τις συνθήκες εργασίας.

  7. Η όλη διαδικασία ήταν αδιαφανής και παράνομη και αυτό προκύπτει από το πλήθος των ενστάσεων που κατατέθηκαν, από την μη ανάρτηση στο διαδίκτυο των ονομάτων των μεταταχθέντων, με τα μόρια τους, τα ΠΥΣΔΕ προέλευσης, τις προτιμήσεις τους ως προς κενές θέσεις , την μη υπογραφή οποιασδήποτε απόφασης από κανέναν διοικητικό υπάλληλο ή προϊστάμενο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ

  8. Να δοθεί σύντομα (εντός του καλοκαιριού και πριν την ανακοίνωση των αποσπάσεων) μια οριστική, δίκαιη και νομικά τεκμηριωμένη λύση έτσι ώστε να πάψει η ταλαιπωρία και η αβεβαιότητα σε όλους τους εκπ/κούς από όποια βαθμίδα εκπαίδευσης και αν προέρχονται.

Το μόνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση..

Με τιμή

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...