Home / Featured / Εγκύκλιος αναπληρωτών 2015-16 – Εγκύκλιος, σημεία προσοχής, δυσπρόσιτα, οδηγός αίτησης, (συνεχής ενημέρωση)

Εγκύκλιος αναπληρωτών 2015-16 – Εγκύκλιος, σημεία προσοχής, δυσπρόσιτα, οδηγός αίτησης, (συνεχής ενημέρωση)

Δημοσιεύτηκε: 3:49 μμ Ιούλιος 24th, 2015  


Ypepth

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δ.ΤΥΠΟΥ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΩ

ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και

ΕΔΩ (ΑΘΜΙΑ) και ΕΔΩ (Β/ΘΜΙΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΙΣΘΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ / ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ / ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Π.Ε. ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

…………………………………………………………………..

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

image   

image   Πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α

…………………………………………………………………………………….

Ποιοι κλάδοι είχαν τα υψηλότερα ποσοστά παραιτήσεων αναπληρωτών

Στους 861 ανέρχονται συνολικά οι εκπαιδευτικοί που δεν θα ενταχθούν στους πίνακες του 2015-2016 αφού είναι ακόμα σε ισχύ η ρύθμιση για τον διετή αποκλεισμό των αναπληρωτών που παραιτήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ή δεν ανέλαβαν υπηρεσία.  Αν προσθέσουμε σε αυτούς και τους 11 που απολύθηκαν για πειθαρχικούς λόγους με βάση τη ρύθμιση του νόμου 3528/2007 ο συνολικός αριθμός όσων διαγράφονται ανέρχεται στους 872. Οι συνολικές προσλήψεις αναπληρωτών το 2014-15 έφθασαν τις 17.505 όπως προκύπτει από τα στοιχεία των αιρετών σε ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ κκ Κορδή και Μπράτη.

Μπορεί στο πολυνομοσχέδιο να υπήρχε ρύθμιση που καταργούσε το διετή αποκλεισμό ωστόσο δεν ψηφίστηκε. Η ΟΛΜΕ όπως γράψαμε έθεσε το θέμα στον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας και τέθηκε υπόψη του ΔΣ ότι το αίτημα για τον μη 2ετή αποκλεισμό των αναπληρωτών θα ισχύσει αναδρομικά με αντίστοιχη ρύθμιση. Στη ΔΟΕ δεν έγινε αναφορά για τον διετή αποκλεισμό.

Στην εγκύκλιο και συγκεκριμένα στη σελίδα 5 υπάρχει αναφορά στις διατάξεις του νόμου 3966:

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.»

Σε εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης επισημαίνεται  ότι στην ιστοσελίδα https://e-aitisi.sch.gr έχει αναρτηθεί αλφαβητικός πίνακας εκπαιδευτικών, κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι διαγράφονται από τους οικείους πίνακες αναπληρωτών του σχολ. έτους 2015-2016, βάσει των ανωτέρω διατάξεων. Οι εκπ/κοί αυτοί, ακόμη και εάν υποβάλουν αίτηση αναπληρωτή, είναι σαφές ότι δεν θα ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών του συγκεκριμένου σχ. έτους.

Ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που δεν ανέλαβαν υπηρεσία. Από αυτά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κλάδοι όπου μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών παραιτείται. Στις ειδικότητες των φιλολόγων, δασκάλων, νηπιαγωγών, μαθηματικών, φυσικών τα ποσοστά παραίτησης είναι μονοψήφια.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΠΕ13

11

14

78,57%

ΠΕ05

14

26

53,85%

ΠΕ12.04

8

18

44,44%

ΠΕ12.05

11

26

42,31%

ΠΕ09

60

193

31,09%

ΠΕ14.04/5

34

154

22,08%

ΠΕ04.04

58

331

17,52%

ΠΕ07

21

123

17,07%

ΠΕ10

5

31

16,13%

ΠΕ06

121

826

14,65%

ΠΕ17.01/5

2

17

11,76%

ΠΕ04.02

17

158

10,76%

ΠΕ01

8

95

8,42%

ΠΕ19/20

38

468

8,12%

ΠΕ04.01.50

10

135

7,41%

ΠΕ04.01

23

325

7,08%

ΠΕ04.05

1

18

5,56%

ΠΕ03

20

418

4,78%

ΠΕ16.01

20

463

4,32%

ΠΕ32

25

674

3,71%

ΠΕ60

61

1764

3,46%

ΠΕ03.50

11

327

3,36%

ΠΕ02.50

19

619

3,07%

ΠΕ11

10

334

2,99%

ΠΕ08

18

801

2,25%

ΠΕ02

16

713

2,24%

ΠΕ70

94

4208

2,23%

ΠΕ60.50

10

549

1,82%

ΠΕ71

20

1748

1,14%

ΠΕ70.50

1

338

0,30%

Σημείωση: Τα στοιχεία επί των προσλήψεων έχουν αντληθεί από τα ενημερωτικά των αιρετών κκ Κορδή και Μπράτη.

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr

…………………………………………………..

Δ.ΤΥΠΟΥ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

…………………………………………………..

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ – ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Ανακοινώθηκε σήμερα η εγκύκλιος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και για ακόμη μια χρονιά περίπου 60-70.000 εκπαιδευτικοί αναμένεται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Το news.gr σημειώνει τις βασικές αλλαγές που φέρνει η ένα εγκύκλιος:

 1. Δεν προσμετρούνται τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012

  Στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών (του σχολ. έτους 2015-16) προσμετρώνται μόρια προϋπηρεσίας(βλ. και παρ. 2α της παρούσας Ενότητας) όλων των σχολικών ετών, με εξαίρεση τα σχολ. έτη 2010-2011 και 2011-2012 (για τα οποία δεν προσμετρώνται μόρια προϋπηρεσίας).

 2. Προσμέτρηση δυσπρόσιτων σχολείων

  Στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/04.10.2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι η υπηρεσία αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται από το σχολικό έτος 2002-2003 στο διπλάσιο για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01.08.2008 τ.Α΄) στο διπλάσιο υπολογίζεται και η υπηρεσία των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των περιοχών στις οποίες λειτουργούν σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν χαρακτηρισθεί δυσπρόσιτα.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

  Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (βλ. παρ. 1ε της παρούσας Ενότητας) o διπλασιασμός της μοριοδότησης των προϋπηρεσιών σε δυσπρόσιτα σχολεία και σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που λειτουργούν σε περιοχές με δυσπρόσιτα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ισχύει για προϋπηρεσίες προσφερθείσες α) μέχρι και 30-06-2010 και β) μετά την 01-09-2012.

 3. Χρόνος κτήσης πτυχίου

  Στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, όπως ισχύουν με τα εδάφια που προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 72 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/24.12.2014 τ.Α΄), ορίζεται ότι στην εξαιρετική περίπτωση εξάντλησης των ενιαίων πινάκων συντάσσονται αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου. Ο χρόνος κτήσης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος, χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου).

 4. Πότε δε μετρά η σειρά στους πίνακες για μετατροπή από μειωμένο σε πλήρες ωράριο

  Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 9 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως): (i) είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 ωρών εβδομαδιαίως στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και (ii) παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη από την Κεντρική Υπηρεσία αποκλειστικά και μόνο ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών [Σημ.: Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν.4264/2014 – βλ. Μέρος Α΄ – Κεφ. Γ΄ – Επισ. 1 και μόνο για τις προσλήψεις για την παράλληλη στήριξη της Β/θμιας δεν εξετάζεται η σειρά κατάταξης, καθώς μπορεί ο οικείος Δ/ντης Δ.Ε. να μετατρέπει τη σύμβαση σε πλήρους,]. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισής του.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ – ΟΔΗΓΟΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκινά η κατάθεση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για εργασία ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι στα δημόσια σχολεία. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 7η Αυγούστου. Η εγκύκλιος πρόσληψης αφορά τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . Τοnews.gr παρουσιάζει οδηγίες για την αίτηση των αναπληρωτών.

1. Που κατατίθενται οι αιτήσεις;

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των Προϊσταμένων των Δ/νσεων Εκπ/σης ο καθορισμός των ειδικότερων λεπτομερειών της διαδικασίας παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων, κατά τρόπο που κρίνεται ως ο πλέον αποτελεσματικός για τη λειτουργία των υπηρεσιών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω λεπτομέρειες θα πρέπει να αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Δ/νσης καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων, για την ενημέρωση των υποψηφίων..

2. Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω;

Όσοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση το 2012-13, το 2013-14, το 2014-15 δεν χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου δικαιολογητικά εκτός της αίτησής τους. Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν εκ νέου :

α) μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών έχουν τροποποιηθεί (π.χ. δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου).

Σημειώνεται ότι με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, η οποία ενέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή και η τροποποίηση των λοιπών καταχωρισμένων πεδίων στον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο του εκπ/κού (π.χ. πόλη μόνιμης κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας).

β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν, εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς τους, βάσει των κάτωθι αναφερομένων.

Α. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των (υπό τροποποίηση) βασικών δικαιολογητικών, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Β. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών, ο υποψήφιος δεν θα τυγχάνει του αντίστοιχου ευεργετήματος.

3. Δεν κατέθεσα αίτηση αναπληρωτών το 2012-13 ή το 2013-14, 14-15 τι πρέπει να καταθέσω μαζί με την αίτηση;

Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση την περίοδο 2012-15 καταθέτουν:

α) το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών.

β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που τους αφορούν.

Α. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των βασικών δικαιολογητικών, η αίτηση δεν θα γίνεται

δεκτή.

Β. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών, δεν θα καταχωρούνται τα αντίστοιχα πεδία στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου και αυτός δεν θα τυγχάνει του αντίστοιχου ευεργετήματος

4. Επιθυμώ να εργαστώ ως αναπληρωτής σε εκκλησιαστικά σχολεία. Χρειάζονται επιπρόσθετα δικαιολογητικά;

Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20 που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, υποβάλουν (πέραν των ανωτέρω κατά περίπτωση αναφερομένων δικαιολογητικών) σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 39 του ν.3848/ 2010:

α) υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα του οποίου το περιεχόμενο θα εναρμονίζεται με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 67728/Α2/11-06-2010 (ΦΕΚ 863 Β΄) και

β) προαιρετικά συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης του βιογραφικού σημειώματος δεν θα γίνεται η καταχώριση των προτιμήσεων των εκκλησιαστικών σχολείων.

5. Τι άλλο πρέπει να ξέρω για τα εκκλησιαστικά σχολεία;

Οι υποψήφιοι (για πρόσληψη σε εκκλησιαστικά σχολεία) προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε εκκλησιαστικά σχολεία μόνο κατόπιν θετικής αξιολόγησης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεσή του. Επιπλέον, για την πρόσληψη ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους, όπως και στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, προϋπόθεση είναι η έγκριση από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους ή το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος, δεν προσλαμβάνονται γυναίκες εκπαιδευτικοί.

6. Πόσες περιοχές μπορώ να δηλώσω στην αίτησή μου;

Για τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται αποκλειστικά σε μια εκ των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης πχ Φιλόλογοι, μαθηματικοί, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί κ.α. στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο «α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης.

Ειδικά για τους αναπληρωτές της Βθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο των 30 προτιμήσεων δύνανται να επιλέγουν, ανάλογα με την ειδικότητα, τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια και τα καλλιτεχνικά σχολεία

7. Είμαι εκπαιδευτικός που μπορώ να εργαστώ και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης. Πόσες περιοχές δηλώνω;

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 μπορούν να απασχοληθούν στην Α/θμια και στη Β/θμια Εκπ/ση. Ως εκ τούτου μπορούν να δηλώσουν, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και εξήντα (60) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο (μέχρι και τριάντα περιοχές της Α/θμιας, συν μέχρι και τριάντα περιοχές της Β/θμιας, της Σιβιτανιδείου, των εκκλησιαστικών Λυκείων και Γυμνασίων και των καλλιτεχνικών σχολείων) (βλ. υπόδειγμα αίτησης κοινών κλάδων στο Παράρτημα Ι, Υποπαρ. Β΄).

π.χ. για τον κλάδο ΠΕ06:

Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)

1 Α-Β΄ Πειραιά

2 Β-Β΄Πειραιά

3 Β-Α΄ Αθήνας

4 Α-Α΄ Αθήνας

5 Α-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου

6 Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης

… …

60 Β-Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου

Σημειώνεται ότι στην 1η προτίμηση Α-Β΄ Πειραιά το γράμμα «Α-» δηλώνει τη βαθμίδα της A/θμιας Εκπ/σης και το «Β΄ Πειραιά» υποδηλώνει την περιοχή πρόσληψης αναπληρωτή με πλήρες ωράριο, ενώ στην 60ηπροτίμηση Β-Α΄ Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου το γράμμα «Β-» δηλώνει τη βαθμίδα της B/θμιας Εκπ/σης και το «Α΄ Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου» υποδηλώνει την περιοχή πρόσληψης αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο, αντίστοιχα. Τονίζεται, δε, ότι η επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπ/σης (π.χ. 1ηπροτίμηση-> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά) δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπ/σης, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 2η προτίμηση-> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά).

Ομοίως επισημαίνεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο σε μια περιοχή πχ Β Αθήνας Μειωμένο δεν προεξοφλεί αντίστοιχο ενδιαφέρον για πρόσληψη στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο και το αντίστροφο.

8. Πως δηλώνω τα εκκλησιαστικά σχολεία, Σιβιτανίδειο, Καλλιτεχνικά;

Τα σχολεία αυτά δηλώνονται ονομαστικά στον πίνακα με τις προτιμήσεις σας τόσο για εργασία με πλήρες ωράριο όσο και για εργασία με μειωμένο ωράριο.

Παράδειγμα

1. Β- Α Αθήνας Πλήρους

2. Β – Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα Πλήρους

3. Β – Α Αθήνας Μειωμένο

4. Β-Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα Μειωμένο

5. Β- Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών Πλήρους

6. Β-Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών Μειωμένο

7. …..

Δηλαδή αν θέλετε να εργαστείτε σε αυτά είτε με πλήρες είτε με μειωμένο ωράριο θα πρέπει να τα δηλώσετε ονομαστικά όπως δηλώνετε μια περιοχή-ΔΔΕ.

9. Πόσες ώρες εργάζεται ο αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου;

Ο αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) εργάζεται από 9 έως 15 ώρες. Δηλαδή με αν κάποιος έχει από 9 έως και 15 ώρες διδασκαλίας θεωρείται ΑΜΩ. Ο αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου πληρώνεται κάθε μήνα λαμβάνοντας τμήμα των αποδοχών του αναπληρωτή πλήρους ωραρίου ανάλογα και με τα χρόνια υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, παραμεθόριος. Δηλαδή αν κάποιος εκπαιδευτικός στη Βθμια προσληφθεί για 15 ώρες θα λαμβάνει τα 15/23 του συναδέλφου του που είναι πλήρους ωραρίου.

10. Πόσες ώρες εργάζεται ο ωρομίσθιος;

Από 1 έως και 8 ώρες εργασίας θεωρείται κάποιος ωρομίσθιος και αμείβεται για τις ώρες που έχει διδάξει κάθε μήνα. Χριστούγεννα, Πάσχα οι απολαβές είναι μειωμένες γιατί λόγω διακοπών οι ώρες εργασίας είναι περιορισμένες.

11. Πως μπορώ να γίνω από αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου σε αναπληρωτή πλήρους ωραρίου;

Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 5 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως):

 1. είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 ωρών εβδομαδιαίως στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και
 2. (ii) παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη από την Κεντρική Υπηρεσία αποκλειστικά και μόνο ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισής του.

Καλό είναι αν επιθυμείται να εργαστείτε σε μια περιοχή ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου να τη δηλώσετε και για εργασία ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου ώστε να έχετε πιθανότητα να αναβαθμιστείτε.

Παράλληλη Στήριξη και αναβάθμιση από μειωμένο ωράριο σε πλήρες

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν.4264/2014 – βλ. Μέρος Α΄ – Κεφ. Γ΄ – Επισ. 1 και μόνο για τις προσλήψεις για την παράλληλη στήριξη της Β/θμιας δεν εξετάζεται η σειρά κατάταξης, καθώς μπορεί ο οικείος Δ/ντης Δ.Ε. να μετατρέπει τη σύμβαση σε πλήρους.

Τι αναφέρει το άρθρο 46 παρ.2:

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 11 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8), καταργούνται και τίθενται εδάφια ως εξής: «Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη, πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Για τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση πρόσληψής τους μπορεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, εφόσον οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, για το ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στην ίδια περιοχή της

ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και ΠΕ Γενικής Αγωγής που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη, εφόσον δε συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν συμπληρωματικά υπηρεσίες με σειρά προτεραιότητας: α) παράλληλη στήριξη−συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, β) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη−συνεκπαίδευση, στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα

της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γ) υπηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται….

12. Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν αναλάβω υπηρεσία ως αναπληρωτής πλήρους ή και μειωμένου ωραρίου;

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

13. Αναπληρωτές σε Ενισχυτική Διδασκαλία και Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Αν κάποιος προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου σε ένα από τα πιο πάνω προγράμματα συνεχίζει να είναι υποψήφιος στους πίνακες Γενικής Παιδείας ως αναπληρωτής πλήρους και μειωμένου ωραρίου. Σε περίπτωση που προσληφθεί στη Γενική Παιδεία και δεν παρουσιαστεί υφίσταται τις κυρώσεις που αναφέρονται στη 12ηερώτηση.

14. Πως μπορώ να απενεργοποιήσω την αίτησή μου;

Προκειμένου να απενεργοποιήσει/τροποποιήσει την αίτηση-δήλωσή του κατά τα ανωτέρω (παρ. 1, 2 & 3), ο υποψήφιος καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης της βαθμίδας στην οποία ανήκει, η οποία διαβιβάζεται αμέσως στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. με τον προσφορότερο τρόπο (fax, e-mail) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Η απενεργοποίηση/τροποποίηση της αίτησης πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας από την ημερομηνία παραλαβής αυτής έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανακόπτεται η ομαλή πορεία της διαδικασίας ολοκλήρωσης των εκάστοτε προσλήψεων. Η διαδικασία, δε, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο εφόσον αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπ/κού σχετικό επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

15. Για την αίτηση για ωρομίσθιος χρειάζεται να προσέξω κάτι;

Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο «β. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλώνονται οι περιοχές προτίμησης μιας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δημοτικά σχολεία ως ωρομίσθιοι θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης.

16. Τι θα παραλάβω μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας;

Μετά την καταχώριση, ο υποψήφιος θα παραλάβει αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο των μορίων της προϋπηρεσίας του μέχρι τις 30-06-2010, υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό. Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται στο εν λόγω αντίγραφο μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο της προϋπηρεσίας τους κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα εγκύκλιο προθεσμιών.

17. Μετάνιωσα για μια επιλογή μου ενώ δεν έχει λήξει η προθεσμία (7/8) μπορώ να κάνω διόρθωση;

Κατά τη διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων είναι δυνατή: (α) η τροποποίηση της αίτησης τόσο για το σύνολο των επιλογών/πεδίων, που εμφανίζονται σε αυτή, όσο και για τις επιλογές/πεδία, που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά, και (β) η ανάκληση της αίτησης

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για ειδικές περιπτώσεις.

18. Έληξε η προθεσμία. Μπορώ να κάνω αλλαγές;

Αν δεν ανήκετε σε μια από τις περιπτώσεις της σελίδας 18 δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές .Ωστόσο καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους, δίνεται στον υποψήφιο εκπ/κό η δυνατότητα απενεργοποίησης της αίτησης -δήλωσης αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού που έχει υποβάλει. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου ενεργοποίησή της.

19. Τι γίνεται με την προϋπηρεσία της περιόδου 2010-11, 2011-12;

Η μόνη προϋπηρεσία που δεν θα προσμετρηθεί είναι αυτή της περιόδου 2010-2012. Οι προϋπηρεσίες που προσφέρθηκαν μέχρι 30-6-2010 και από το σχολικό έτος 2012-13 και εξής θα προσμετρηθούν όπως και τα δυσπρόσιτα που δίνουν διπλά μόρια στον πίνακα αναπληρωτών.

20. Ήμουν στον πίνακα μηδενικής προϋπηρεσίας και εργάστηκαν το 2013-14 και 2014-15 θα πρέπει να καταθέσω κάποια αίτηση για να μεταφερθώ στον πίνακα προϋπηρεσίας;

Όχι δε χρειάζεται ειδική αίτηση τα μόρια της προϋπηρεσίας θα καταχωρηθούν και αυτομάτως θα μεταφερθείτε στον πίνακα προϋπηρεσίας.

21. Η προϋπηρεσία της περιόδου 2010-2012 προσμετράται για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτικούς σχολείων Ε.Ε;

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ επί των ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ α, β και γ ανωτέρω ( Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, με προϋπηρεσία σε σχολεία Ε.Ε και λοιπούς φορείς):

Δεν προσμετράται για την εγγραφή στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών τυχόν προϋπηρεσία που διανύθηκε από την 1η Ιουλίου 2010 έως και την 31η Αυγούστου 2012

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την εγκύκλιο

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr


 

35 Σχόλια

 1. Θα ήθελα να ρωτήσω μέχρι πότε θα γίνονται οι αιτήσεις και επειδή μένω μακρυά απο τις δευτεροβάθμιες και δεν έχω δικό μου αυτοκίνητο μπορώ να κάνω την αίτηση μέσω διαδικτύου; πάντα πηγαίνω απο τους τελευταίους περθμένω 5ώρες μες στη ζέστη και έχω και ίλιγγο…θα δοθεί ευκαιρία και σε εκείνους που δεν έχουν ξαναδουλέψει σε σχολεία ή η λογική είναι να παίρνουν τους ίδιους και τους ίδιους που παίρνουν και τις θέσεις εργασίας απο τα προγράμματα του οαεδ τον υπολοιπο χρονο που δεν δουλευουν στα σχολεία;

 2. ΚΑΛΗΜΕΡΑ .ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΕΧΕΙ 12 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ?ΕΙΜΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΟ9.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 3. ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

  Πως συμπληρώνονται τα δυπρόσιτα σχολεία φέτος? Κάνουμε ξεχωριστή δήλωση ή χρησιμοποιείται κάποιος κωδικός;

 4. Θελω να ρωτήσω αν τα δικαιολογητικα πρέπει να είναι επικυρωμένα απο το ΚΕΠ??

 5. Γειά σας,ξέρετε που καταθέτουν τις αιτησεις αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Δυτικής Αττικής?
  Κοίταξα και έχει 3 διεθύνσεις
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΚΕΛΕΟΥ 3 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
  1ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΚΕΛΕΟΥ 3 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
  2ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
  Π. ΛΙΟΣΙΑ 37 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

  σε ποιά από όλες??

 6. Καλησπέρα!Η ειδικοτητα μου είναι ΠΕ05 και εχω 67% μονιμης αναπηριας απο καρδιαγγειακό νόσημα .Γνωριζεται αν τυγχανω καποιας ευνοϊκής μεταχείρισης;Προτάσσομαι στους πινακες γενικης εκπαίδευσης ή εστω μοριοδοτουμαι ;;Να κανω τα χαρτια μου και για τους πινακες Ειδικης Αγωγής ;Κανεις δεν μου απαντα με σαφήνεια.

 7. Καλησπέρα σας,
  σχετικά με τους ωρομίσθιους, όσοι εργάζονται στα πεντάμηνα κοινωφελούς θα μπορούν να εργάζονται και ως ωρομίσθιοι από Σεπτέμβρη ?
  επιτρέπεται δηλαδή να έχουν 2 θέσεις ημιαπασχόλησης, νομίζω εφόσον δεν είναι μόνιμη θέση
  και οι ωρομίσθιοι είναι άλλη κατηγορία, λογικά θα επιτρέπεται.
  ευχαριστώ εκ το πρότερων

 8. καλησπερα σας.ειμαι απο Πατρα και το 2013 εργαστηκα σε δημοσιο σχολειο στα πλαισια των προγραμματων κοινωφελης εργασιας 5μηνης διαρκειας.αντικειμενο ηταν η ενισχυτικη διδασκαλια.υπαρχει καποιος τροπος να αναγνωριστει η εργασια αυτη ως προυπηρεσια?εργοδοτης δεν ηταν το υπουργειο παιδειας αλλα ο δημος πατρεων.

 9. Γεια σας! Δυστυχώς, φέτος δεν πρόλαβα να ενημερωθώ για τις ημ/νίες υποβολής αιτήσεων για αναπληρωτές και ωρομίσθιους, με αποτέλεσμα να μην καταθέσω χαρτιά για πρώτη φορά από το 2006, που κατέθεσα πρώτη φορά. Ανήκω στον κλάδο ΠΕ02 και στον περσινό πίνακα είχα σειρά 2991 (αν θυμάμαι καλά). Η σειρά αυτή χάνεται και από του χρόνου ξεκινώ από μηδενική βάση;

  • όχι θα καταταγείτε με τα κριτήρια της νομοθεσίας της επόμενης εγκυκλίου αλλά η θέση θα είναι διαφορετική, πολλά πράγματα άλλαξαν φέτος με δυσπρόσιτα κλπ

 10. Καλησπέρα κ χρόνια πολλά. Ήθελα να ρωτησω το εξής: στην αίτηση των Αναπληρωτων που έκανα δεν έβαλα και τον τιτλο μεταπτυχιακου μου. Από την διεύθυνση δεν μου είπαν κάτι ενώ άλλες κοπέλες μου λένε ότι το έβαλαν κ οι διευθύνσεις τους το δέχτηκαν. Παίζει καποιο ρόλο αυτή την στιγμή; Μπορώ να το προσθέσω; Λογικά αν γίνει πρόσκληση για μόνιμους διορισμούς δε θα μπορώ να το βάλω; Ευχαριστώ πολύ

  • Με την ανακοίνωση των πινάκων θα υπάρξει ένα τριήμερο για ενστάσεις δεν ξέρω αν θα δεχθούν την προσθήκη αλλά αξίζει να προσπαθήσετε

 11. Kalimera,

  Ergazomai se aggliko sxoleio tou londinou kai se elliniko sxoleio tis paroikias kathe savvato. Eimai katigoria ΠE02 kai ithela na cherw pws mporw na anagnwrisw auti ti proiperisia apo to echoteriko gia na parw epipleon moria ws anaplirwtis. Cherete pou mporw na apeuthinthw ?

  Euxaristw poli ek twn proterwn.

 12. Καλησπέρα, θέλω να υποβάλλω αίτηση σαν αναπληρώτρια με την καινούργια εγκύκλιο. Πώς θα καταθέσω το μεταπτυχιακό μου; (είναι η πρώτη χρονιά) Δεν έχω δει κάτι στο ΦΕΚ σχετικά με τα πμσ, πλην αυτών που αφορούν στην παιδαγωγική επάρκεια.Ανήκω στον κλάδο ΠΕ02 , μηδενικής προϋπηρεσίας. Σας ευχαριστώ.

 13. Γεια σας,εχω κανει αίτηση την πρωτη φορα για αναπληρωτης πριν 15 μερες οταν βγηκε για πρωτη φορα προκύρηξη στη Δευτεροβάθμια Δυτικης αττικής στην ελευσίνα,θέλω να ρωτήσω τώρα που θα ξανακάνουμε αίτηση γίνετε να πάω στη Δευτεροβάθμιας Γ Αθήνας στη Θηβών??
  Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για τι site σας!

  • Ναι μπορείτε σε οποιαδήποτε δυτεροβάθμια και πρέπει να πάτε οπωσδήποτε οι παλιές έχουν ακυρωθεί

   • ευχαριστώ πολύ και κάτι άλλο όσοι εκαναν για πρώτη φορά και πηγαν δικαιολογητικά θα τα ξανα δώσουν??

    • Επισημαίνεται ότι η/οι «αρχική/ές» αίτηση/εις που έχετε ήδη υποβάλει ως εκπ/κός κλάδου/ων Β/θμιας Εκπ/σης έχει/έχουν απενεργοποιηθεί και απαιτείται εκ νέου υποβολή καινούργιας/ων αίτησης/εων. Οφείλουμε, δε, να θέσουμε υπόψη σας ότι προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία σας: α) δεν απαιτείται η εκ νέου κατάθεση ήδη προσκομισθέντων δικαιολογητικών και β) έχει διαμορφωθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) προκειμένου να καθίσταται εφικτή η ενεργοποίηση του συνόλου των επιλογών της προϋφιστάμενης «αρχικής» σας αίτησης με την επιλογή ενός και μόνο κουμπιού, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση περί υποβολής της αίτησης αποκλειστικά στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης που είχε υποβληθεί η «αρχική» αίτηση…

     https://xenesglosses.eu/2015/09/ti-tha-leei-email-pou-tha-laboun-oi-anaplirotes-apo-tmima-diorismon/

 14. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είμαι φιλόλογος ΕΑΕ, έχω μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και ως εκε τούτου παίρνω τα 4 μόρια που δικαιούμαι. Θα ήθελα όμως να κάνω και διδακτορικό. Όπως καταλαβαίνω αν κάνω διδακτορικό πάλι στην ειδική αγωγή, στο ίδιο δηλαδή αντικείμενο, θα πάρω 6 μόρια. Είδα πως άλλοι συνάδελφοι έχουν 4 μόρια από το μεταπτυχιακό και 6 από το διδακτορικό, σύνολο 10 μόρια. Σε ποιόν τομέα θα με συμβουλεύατε να κάνω διδακτορικό ώστε αντί 6 (μόνο του διδακτορικού) νανα πάρω αθροιστικά 10; Σας ευχαριστώ.

 15. πως γνωριζετε οι ειδικοτητες που ανηκουν στον κλαδο 14.05 *(Δασολογιας και Φυσικου Περιβαλλοντος) μπορουν να διδαξουν σε ΕΕΕΕΚ;

 16. Καλησπέρα σας! Είμαι φοιτήτρια και τελειώνω αρχές Ιουνίου το Π.Τ.Δ.Ε. Εγώ μπορώ να υποβάλλω αίτηση στο διάστημα που δίνεται, μήπως τυχόν φανώ τυχερή και με πάρουν αναπληρώτρια απ΄τα ανέλπιστα; (απλά θα ήθελα να μου το διευκρινίσει κάποιος που να γνωρίζει καλά). Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 17. Γειά σας θέλω ν ρωτήσω αν δουλέψεις σε ιδιωτικο σχολειο μπορείς να πάρεις μόρια και να μπεις στον πίνακα ως αναπληρωτής δάσκαλος?

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...