Τελευταία Νέα

Σάββατο, 12/06/2021, 18:36


Home / Featured / Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δημοσιεύτηκε: 8:55 μμ Ιούλιος 2nd, 2015  


metatheseis

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών                     

Διεύθυνση               :Διοικητικού

Τμήμα                        : Β’ Προσωπικού

Ταχ. Δ/νση               :Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

Πληροφορίες         : Δέσποινα Καραγιάννη

Τηλέφωνο                :2831-0-77925

Προς:

  • Την Περιφερειακή Διεύθυνση

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Λ.Κνωσσού 6, 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  • τη Δ/νση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Χανίων

Δωδεκανήσου 8, 73132 ΧΑΝΙΑ

  • τη Δ/νση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ρεθύμνου

Χατζηδάκη 23, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ

  • τη Δ/νση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ηρακλείου

Μεταξοχωρίου 15, 71304, Τ.Θ.2038,ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  • τη Δ/νση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Διοικητήριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου 72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  • τη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Χανίων

Γιαμπουδάκη 32,73134 ΧΑΝΙΑ

  • τη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ρεθύμνου

Καλλιρόης Παρέν Σιγανού 4, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ

  • τη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ηρακλείου

Μονοφατσίου 8,71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  • τη Δ/νση Β΄/μιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Διοικητήριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου 72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θέμα: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.»

 (ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ , ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ.102030/Ε2/26-06-2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ.πρωτ.εισερχ.εγγράφου7717/29-06-2015), σας στέλνουμε συγκεντρωτικά τις προτάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και της Πρυτανείας, που αφορούν στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για επικουρική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

από τη Δ/νση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης

15 εκπαιδευτικοί από τη Δ/νση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων ο ένας να έχει ειδικευτεί στην Ειδική Αγωγή για να καλύψει αντίστοιχες ανάγκες. Το έργο αυτών που θα αποσπαστούν θα είναι να βοηθούν τους φοιτητές στη Σχολική Πρακτική Άσκηση, να συμβάλουν στη λειτουργία των Εργαστηρίων, καθώς και στη λειτουργία του Τμήματος γενικότερα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

από τη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης

11 εκπαιδευτικοί

Τέσσερεις (4) καθηγητές, κλάδου ΠΕ4, Φυσικών ή Χημικών ή Βιολόγων με γνώσεις στους Η/Υ. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στο Εργαστήριο Φυσικής και Χημείας και στην Πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Έξι (6) καθηγητές Πληροφορικής (κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20 ή από άλλους κλάδους, που αποδεδειγμένα γνωρίζουν χρήση Η/Υ) για να προσφέρουν επικουρικό διδακτικό έργο στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών στο Εργαστήριο Πληροφορικής και στο Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ αποστάσεων Εκπαίδευση.

Ενός (1) φιλολόγου για παροχή επικουρικού έργου στη Σχολική Πρακτική Άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία καθώς και στο Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση του Τμήματος.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ένα (1) Εκπαιδευτικό από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας

Ένα (1) Εκπαιδευτικό από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής

για την υποστήριξη του ειδικού εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος και με βάση τις τεκμηριωμένες εκθέσεις αναγκών της Σχολής.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

από τη Δ/νση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης

Είκοσι (20) Νηπιαγωγούς των οποίων το έργο θα είναι:

α) η υποβοήθηση των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος στο διδακτικό, ερευνητικό και εξεταστικό τους έργο.

β) η υποβοήθηση των υπευθύνων των Διδακτικών Ασκήσεων μελών Δ.Ε.Π. στην προετοιμασία, σχεδιασμό και πραγματοποίηση διδασκαλιών των φοιτητών, στην εποπτεία των διδασκαλιών αυτών στα νηπιαγωγεία, στην πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων, μικροδιδασκαλιών και παραδειγματικών διδασκαλιών.

από τη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης

Ενός (1) Καθηγητή ΠΕ08-Καλλιτεχνικών μαθημάτων,

καθημερινό έργο του οποίου, στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας του, θα είναι η υποστήριξη διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος.

Δύο (2) Καθηγητών ΠΕ19/ΠΕ20-Πληροφορικής,

καθημερινό έργο των οποίων, στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας τους, θα είναι η υποστήριξη διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος.

Ενός (1) Καθηγητή ΠΕ16-Μουσικής,

καθημερινό έργο του οποίου, στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας του, θα είναι η υποστήριξη διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αντίθετοι οι Πρυτάνεις για τη διαγραφή των 37 νέων τμημάτων "Γαβρόγλου"

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Έναν (1) Καθηγητή/τρια της Αγγλικής Γλώσσας

Έναν (1) Καθηγητή/τρια της Γαλλικής Γλώσσας

Έναν (1) Καθηγητή/τρια της Ισπανικής Γλώσσας

Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών κρίνονται απαραίτητες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών που συγκροτούν υποχρεωτικά μαθήματα στα δύο από τα τρία Τμήματά της-με αποτέλεσμα, χωρίς αυτές, οι φοιτητές/τριες να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές και να πάρουν το πτυχίο τους.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ένα (1) Φιλόλογο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στη Βυζαντινή Φιλολογία,

για να προσφέρει διδακτικό έργο στον Υποτομέα Βυζαντινής Φιλολογίας, στον οποίο υπάρχουν κρίσιμα διδακτικά κενά λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ένα (1) Φιλόλογο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στη Κλασική Φιλολογία,

για να προσφέρει διδακτικό έργο στον Τομέα  Κλασικών Σπουδών και συγκεκριμένα στα Λατινικά.

Ένα (1) Φιλόλογο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στη Νεοελληνική Φιλολογία,

για να προσφέρει διδακτικό έργο στον Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής  Φιλολογίας

Ένα (1) Φιλόλογο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, με ειδικές γνώσεις Παλαιογραφίας,

για να προσφέρει επικουρικό διδακτικό έργο στην άσκηση της Παλαιογραφίας.

Ένα (1) εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχος  διδακτορικού διπλώματος  στη Γλωσσολογία-Φωνητική,

για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας και του Τομέα Γλωσσολογίας.

Ένα (1) Καθηγητή Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

για τις ανάγκες του Τμήματος.

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ένα (1) εκπαιδευτικό  με ειδικότητα Γεωπόνου ή Τεχνολόγου –Γεωπόνου

Ένα (1) εκπαιδευτικό Α/θμιας Εκπαίδευσης

Ένα (1) εκπαιδευτικό Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ένα (1) εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 19 Πληροφορικής

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πέντε (5) εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

Έναν (1) Καθηγητή/Καθηγήτρια,

για την υποβοήθηση στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (Υποχρεωτικό Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος)

Για την παραπάνω θέση απαιτείται πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Έναν (1) Καθηγητή/Καθηγήτρια

για την υποβοήθηση στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών για τα παρακάτω μαθήματα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι», «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ» και «Εισαγωγή στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων για Οικονομολόγους».

Για την παραπάνω θέση απαιτείται πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφές αντικείμενο.

Έναν (1) Καθηγητή/Καθηγήτρια

για την υποβοήθηση στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών στο εργαστήριο Οικολογικών Οικονομικών και Αειφόρου Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα «Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ».

Για την παραπάνω θέση απαιτείται πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης ή με συναφές αντικείμενο ή πτυχίο Πληροφορικής.

Έναν (1) Καθηγητή/Καθηγήτρια

για την υποβοήθηση στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών στο εργαστήριο Οικονομικών των Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα «Ειδικά θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης».

Για την παραπάνω θέση απαιτείται πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης ή με συναφές αντικείμενο ή πτυχίο Πληροφορικής.

Έναν  (1) Καθηγητή/Καθηγήτρια

για την υποβοήθηση στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών στο εργαστήριο της Πολιτικής Οικονομίας και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα ΙΙ.

Για την παραπάνω θέση απαιτείται πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης ή με συναφές αντικείμενο ή Πτυχίο Πληροφορικής.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τρεις (3) Καθηγητές ΠΕ04-Βιολόγων, οι οποίοι να είναι και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Βιολογίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τέσσερις (4) Φιλολόγους ΠΕ02 για τη Διδακτική Άσκηση του Τμήματος που εξυπηρετεί και τα άλλα δύο Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής

Δύο (2) Μαθηματικούς ΠΕ03 ή Φυσικούς ΠΕ04.01 ή ΠΕ19 Πληροφορικής (Επιστήμης Υπολογιστών) για τα εργαστήρια Ψυχολογίας και Κοινωνικής Έρευνας

Έναν (1) Κοινωνιολόγο (ΠΕ10) για το εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ένα (1) Εκπαιδευτικό με ειδικότητα Χημείας

Ένα (1) Εκπαιδευτικό με ειδικότητα Φυσικής

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Δύο (2) Καθηγητές Φυσικής από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών Eξετάσεων 2021

Έναν (1) Καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Ειδικότητα                                                            Μάθημα

Αγγλικής Γλώσσας                                                Αγγλικά Ι,ΙΙ

Φυσικής                                                                 Φυσικής Ι και ΙΙ και Εργαστήρια Φυσικής Ι και ΙΙ

Μαθηματικών                                                       Γενικά Μαθηματικά Ι και ΙΙ

Χημείας                                                                  Εργαστήρια Γενικής Χημείας και Χημείας Υλικών και

τις ασκήσεις στα μαθήματα Γενικής Χημείας,

Οργανική Χημεία και Ανόργανη Χημεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δύο (2) Καθηγητές ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής διαφορετικών ειδικοτήτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δύο (2) Καθηγητές  Φυσικής Αγωγής   ειδικοτήτων: α) Κολύμβησης και β) Προπονητική των Αθλημάτων—-

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ένα (1) Εκπαιδευτικό από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Τομέα Αρχαίας Ιστορίας,

για την υποστήριξη της διδασκαλίας και έρευνας σε προ-και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής κύρια σημεία:

Υποστηρικτική μη αυτοτελή διδασκαλία σε μεταπτυχιακούς και/ή σε μικρότερες ομάδες προπτυχιακών φοιτητών (αρχαίων ελληνικών και βοηθητικών επιστημών, όπως επιγραφικής, παπυρολογίας, νομισματικής κλπ)

Υποστήριξη επιτόπιων επισκέψεων και μελέτης επιγραφών και/ή νομισμάτων από μικρές ομάδες φοιτητών

Συγκρότηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την αρχαία οικονομία,  που να περιλαμβάνει:

α) corpus φιλολογικών μαρτυριών (με μακρόπνοη προοπτική δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο)

β) corpus επιγραφών με συναφές περιεχόμενο

γ) corpus νομισμάτων και νομισματικών θησαυρών

δ) προσπάθεια μηχανοργάνωση των νομισμάτων που φυλάσσονται στις εφορείες αρχαιοτήτων και συγκρότηση βάσης δεδομένων για τα ανασκαφικά νομίσματα στην Κρήτη, ώστε να είναι αξιοποιήσιμα από ερευνητές (mutatis mutandis προς την αντίστοιχη, πολύ αξιόλογη προσπάθεια από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

συγκρότηση και συμπλήρωση βιβλιογραφικής βάσης

Τα σημεία 3-4 συνδέονται με τις εργασίες που προβλέπονται  για τη λειτουργία ενός εργαστηρίου για την αρχαία οικονομία που είχε προταθεί στον τελευταίο τετραετή προγραμματισμό του Τμήματος.

Ένα (1) εκπαιδευτικό από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) με πιστοποιημένη γνώση τουρκικής και οθωμανικής γλώσσας και οθωμανικής παλαιογραφίας.

β) κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην τουρκολογία, την τουρκική ιστορία, την οθωμανική ιστορία, τις τουρκικές σπουδές ή άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός θα επικουρήσει το διδακτικό έργο στο πλαίσιο του Τομέα Ανατολικών κα Αφρικανικών σπουδών, χωρίς να αναλάβει αυτοτελή διδασκαλία, και θα απασχοληθεί στην καταλογογράφηση και ταξινόμηση της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης που άπτεται θεμάτων οθωμανικής και τουρκικής ιστορίας.

Ένα (1) Εκπαιδευτικό από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

Του Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων,  ο οποίος θα συνδράμει τον Τομέα στην ταξινόμηση των ιστορικών αρχείων (Αρχείο Γεωργίου Φιλαρέτου κ.α) τα οποία έχει αποκτήσει με δαπάνες και ενέργειες του Τομέα η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά τα τελευταία έτη και τα οποία παραμένουν αταξινόμητα και κατά συνέπεια δεν αξιοποιούνται στην έρευνα λόγω ελλείψεως προσωπικού.

Ο αποσπασμένος φιλόλογος θα μπορέσει επίσης στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ασκήσεων (χωρίς αυτοτελή διδασκαλία), να εισαγάγει τους φοιτητές στη χρήση αρχειακού υλικού και γενικά στην προσέγγιση των ιστορικών πηγών.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δύο (2) Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (θα συνεκτιμηθεί η κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου με συναφές αντικείμενο στην Κοινωνιολογία), των οποίων το έργο θα είναι η υποβοήθηση σε εισαγωγικά μαθήματα στην Κοινωνιολογία, καθώς και σε πρακτικές και σε εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δύο (2) Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ19 ή ΠΕ20 Πληροφορικής

Έναν (1) Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ΠΕ02

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Δύο (2) Μαθηματικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα αναλάβουν επικουρικά τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων για μαθήματα του Τμήματος και επίσης θα συνδράμουν στη λειτουργία της πρακτικής άσκησης διδασκαλίας των φοιτητών μας στα σχολεία.

Με Εντολή Πρύτανη

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Διοικητικού

Σοφία Γιαλεδάκη

 7.7.2015 (ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ , ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πανελλήνιες 2021: Ποιοι υποψήφιοι δικαιούνται αποζημίωση 350 ευρώ

Με 350 ευρώ θα αποζημιωθούν οι συμμετέχοντες στις Πανελλήνιες που θα εξετασθούν ...