Home / HEADER-NEWS / 861 οι παραιτήσεις αναπληρωτών το 2014-15 (δείτε ανά ειδικότητα) – Καταγγελία σύμβασης αναπληρωτή εκπαιδευτικού

861 οι παραιτήσεις αναπληρωτών το 2014-15 (δείτε ανά ειδικότητα) – Καταγγελία σύμβασης αναπληρωτή εκπαιδευτικού

Δημοσιεύτηκε: 12:57 μμ Ιούλιος 25th, 2015  


fired

Ποιοι κλάδοι είχαν τα υψηλότερα ποσοστά παραιτήσεων αναπληρωτών

Στους 861 ανέρχονται συνολικά οι εκπαιδευτικοί που δεν θα ενταχθούν στους πίνακες του 2015-2016 αφού είναι ακόμα σε ισχύ η ρύθμιση για τον διετή αποκλεισμό των αναπληρωτών που παραιτήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ή δεν ανέλαβαν υπηρεσία.  Αν προσθέσουμε σε αυτούς και τους 11 που απολύθηκαν για πειθαρχικούς λόγους με βάση τη ρύθμιση του νόμου 3528/2007 ο συνολικός αριθμός όσων διαγράφονται ανέρχεται στους 872. Οι συνολικές προσλήψεις αναπληρωτών το 2014-15 έφθασαν τις 17.505 όπως προκύπτει από τα στοιχεία των αιρετών σε ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ κκ Κορδή και Μπράτη.

Μπορεί στο πολυνομοσχέδιο να υπήρχε ρύθμιση που καταργούσε το διετή αποκλεισμό ωστόσο δεν ψηφίστηκε. Η ΟΛΜΕ όπως γράψαμε έθεσε το θέμα στον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας και τέθηκε υπόψη του ΔΣ ότι το αίτημα για τον μη 2ετή αποκλεισμό των αναπληρωτών θα ισχύσει αναδρομικά με αντίστοιχη ρύθμιση. Στη ΔΟΕ δεν έγινε αναφορά για τον διετή αποκλεισμό.

Στην εγκύκλιο και συγκεκριμένα στη σελίδα 5 υπάρχει αναφορά στις διατάξεις του νόμου 3966:

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.»

Σε εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης επισημαίνεται  ότι στην ιστοσελίδα https://e-aitisi.sch.gr έχει αναρτηθεί αλφαβητικός πίνακας εκπαιδευτικών, κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι διαγράφονται από τους οικείους πίνακες αναπληρωτών του σχολ. έτους 2015-2016, βάσει των ανωτέρω διατάξεων. Οι εκπ/κοί αυτοί, ακόμη και εάν υποβάλουν αίτηση αναπληρωτή, είναι σαφές ότι δεν θα ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών του συγκεκριμένου σχ. έτους.

Ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που δεν ανέλαβαν υπηρεσία. Από αυτά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κλάδοι όπου μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών παραιτείται. Στις ειδικότητες των φιλολόγων, δασκάλων, νηπιαγωγών, μαθηματικών, φυσικών τα ποσοστά παραίτησης είναι μονοψήφια.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΠΕ13

11

14

78,57%

ΠΕ05

14

26

53,85%

ΠΕ12.04

8

18

44,44%

ΠΕ12.05

11

26

42,31%

ΠΕ09

60

193

31,09%

ΠΕ14.04/5

34

154

22,08%

ΠΕ04.04

58

331

17,52%

ΠΕ07

21

123

17,07%

ΠΕ10

5

31

16,13%

ΠΕ06

121

826

14,65%

ΠΕ17.01/5

2

17

11,76%

ΠΕ04.02

17

158

10,76%

ΠΕ01

8

95

8,42%

ΠΕ19/20

38

468

8,12%

ΠΕ04.01.50

10

135

7,41%

ΠΕ04.01

23

325

7,08%

ΠΕ04.05

1

18

5,56%

ΠΕ03

20

418

4,78%

ΠΕ16.01

20

463

4,32%

ΠΕ32

25

674

3,71%

ΠΕ60

61

1764

3,46%

ΠΕ03.50

11

327

3,36%

ΠΕ02.50

19

619

3,07%

ΠΕ11

10

334

2,99%

ΠΕ08

18

801

2,25%

ΠΕ02

16

713

2,24%

ΠΕ70

94

4208

2,23%

ΠΕ60.50

10

549

1,82%

ΠΕ71

20

1748

1,14%

ΠΕ70.50

1

338

0,30%

Σημείωση: Τα στοιχεία επί των προσλήψεων έχουν αντληθεί από τα ενημερωτικά των αιρετών κκ Κορδή και Μπράτη.

Αυξήθηκαν οι αναπληρωτές των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβασή τους

Τι ορίζει η εγκύκλιος για την καταγγελία σύμβασης

Δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο άρθρο 9 του νόμου 3528/2007 του οποίου η εφαρμογή θέτει εκτός πινάκων 11 εκπαιδευτικούς για το 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ 3528/2007
2015-16 11
2014-15 3
2013-14 7

Σημειώνεται ότι στο άρθρο 53 του π.δ.410/1988 (ΦΕΚ 191/30.08.1988 τ.Α΄) ορίζονται τα εξής για το προσωπικό του δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου: Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την υπηρεσία

1. Η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί από την υπηρεσία οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο αποτελεί ιδίως:

α) Η παράβαση του άρθρου 38 παρ. 1 περ. α’.  (α.   Η έλλειψη πίστης και αφοσίωσης προς την Πατρίδα και τα εθνικά ιδεώδη, καθώς και η επιδίωξη με έργα ή λόγους της ανατροπής με βίαια μέσα του υφιστάμενου πολιτειακού ή    κοινωνικού καθεστώτος).

β) Η παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλο ειδικό ποινικό νόμο.

γ) Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον κατά συνέχεια ημέρες.

δ) Η παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας.

ε) Η διάπραξη μέσα σε ένα έτος, από τότε που έχει τελεστεί αδίκημα που τιμωρήθηκε τουλάχιστον με πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές ενός μήνα, άλλου αδικήματος που μπορεί να επισύρει την ίδια ποινή.

στ) Η κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

ζ) Η σοβαρή απείθεια στις νόμιμες εντολές των προϊστάμενων.

2. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, μετά από σύμφωνα, αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η λύση της σύμβασης εργασίας επέρχεται από ανακοίνωση της απόφασης στον απασχολούμενο». Επιπλέον, στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου τέταρτου του ν.4057/2012 ορίζεται ότι «Σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 53 του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191) για την καταγγελία από την υπηρεσία της σύμβασης εργασίας, μπορεί να αποτελεί η τέλεση κάθε πειθαρχικού παραπτώματος, διατηρουμένων σε ισχύ των ρυθμίσεων του άρθρου 55 του ίδιου διατάγματος».

Η «αποσιώπηση συμμετοχής σε έργα με αμοιβή ξένα προς την υπηρεσία και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες, που επιτρέπεται η συμμετοχή αυτή» ή «η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας» περιλαμβάνονται στα ρητώς απαριθμούμενα πειθαρχικά παραπτώματα των διατάξεων του άρθρου 38, παρ. 1 στ, του Π.Δ.410/1988 (ΦΕΚ 191 Α΄) και του άρθρου 107, παρ. 1 κε, του Ν.3528/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τ.Α΄) και ισχύει.

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr

ΟΛΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΔΩ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...