Τελευταία Νέα

Σάββατο, 12/06/2021, 14:36


Home / HEADER-NEWS / 1η Ανακοίνωση 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning. Κάλυψη θέσεων «πρεσβευτών» eTwinning 2015-17

1η Ανακοίνωση 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning. Κάλυψη θέσεων «πρεσβευτών» eTwinning 2015-17

Δημοσιεύτηκε: 10:20 πμ Ιούλιος 25th, 2015  


etwinning
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα συνεργατικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση
«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα»
Πάτρα 13, 14, 15 Νοεμβρίου 2015
Υπό την Αιγίδα του Y.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Δικτυακός τόπος: https://etwinning.gr/conf2015
Προ-εγγραφές: https://conf2015.eventbrite.com
dictyo.gr
…………………………………………………………………..

Kάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης eTwinning

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Βαθμός Ασφαλείας :

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθ. Προτερ:

Μαρούσι, 22/07/2015

Αριθ. Πρωτ 117717/Δ1

ΠΡΟΣ :

Περιφερειακές Διευθύνσεις όλης της χώρας

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας

Σχολικές Μονάδες όλης της χώρας

 

ΚΟΙΝ.

ΙΤΥΕ Διόφαντος

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ

& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα : https://www.minedu.gov.gr

Email : epateraki@minedu.gov.gr

Πληροφορίες : Π. Αγγελόπουλος

: Ε. Πατεράκη

Τηλέφωνο : 210 344 2648

FAX : 210 344 3354

 

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α’ 181)
  2. Την υπ. Αρ. 92382/A1 /11.06.2015 ΦΕΚ 1183 τ. β’ / 19/06/2015 με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού και με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων»
  3. Την με αρ. πρωτ. 22216/Γ1/27-02-2015 (ΦΕΚ 100/05-03-2025, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα) περί διορισμού του κου Δημητρίου Χασάπη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
  4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει δεν θα βαρύνει το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. αλλά τις πιστώσεις του έργου «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning 2015»
  5. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 205066/Δ1 16-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΑΒΡ9-406), περί συγκρότησης και σύστασης της ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης στα πλαίσια της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning για το 2015
  6. Την πρόταση σύμβασης του έργου «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning 2015» προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) για το έργο eTwinning – Η κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη
  7. Την από 6/11/2014 επιστολή του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ανάθεση στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) της λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης 2015-20 της δράσης eTwinning.
  1. Την ανάγκη συγκρότησης του σώματος των πρεσβευτών για τη διάδοση της δράσης eTwinning και την ενημέρωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Επιπλέον μόρια για τους «άριστους» εκπαιδευτικούς της ατομικής αξιολόγησης που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο

προκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης eTwinning, για τα έτη 2015 – 2017. Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.

Θητεία: Από 1/9/2015 έως 30/06/2017

Πλήθος θέσεων: Τριάντα (30), με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα «Κατανομή θέσεων»

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον τεσσάρων ημερίδων (workshops) ανά έτος σε κεντρικές πόλεις της περιοχής ευθύνης τους.

Οργάνωση τουλάχιστον δύο διαδικτυακών τηλεκπαιδεύσεων ανά έτος με θέμα τη χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας του eTwinning, τη χρήση εργαλείων Web 2.0 και την οργάνωση συνεργατικών ποιοτικών προγραμμάτων eTwinning.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών Eξετάσεων 2021

Τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα στην περιοχή ευθύνης τους.

Παρακολούθηση της προόδου των έργων που δημιουργούν τα σχολεία και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, στην περιοχή ευθύνης τους.

Υποβολή σύντομης γραπτής έκθεσης ενεργειών ανά τετράμηνο στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (E.Y.Y.) της δράσης eTwinning.

Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) σε τοπικό επίπεδο.

Απολογισμός προς την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) των ενεργών στο έργο στη διάρκεια της χρονιάς εκπαιδευτικών, της περιοχής ευθύνης τους.

Οι πρεσβευτές που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning διαδικτυακά και δια ζώσης.

Τα έξοδα μετακίνησης των πρεσβευτών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, καλύπτονται από το έργο eTwinning National Support Service και δεν προκαλεί δαπάνη στο Δημόσιο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω:

1) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2) Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμων εκπαιδευτικών (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτή/τριας) τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

3) Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2) κατάλληλα τεκμηριωμένη (πτυχίο)

4) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (επιπέδου Α’). Για τις ειδικότητες ΠΕ19-20 δεν απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό

5) Τουλάχιστον δυο ολοκληρωμένες συνεργασίες eTwinning, διάρκειας 6 μηνών τουλάχιστον η κάθεμία, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών (2012-3, 2013-14, 2014-15)

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

https://fresheducation.gr/?p=8022


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πανελλήνιες 2021: Ποιοι υποψήφιοι δικαιούνται αποζημίωση 350 ευρώ

Με 350 ευρώ θα αποζημιωθούν οι συμμετέχοντες στις Πανελλήνιες που θα εξετασθούν ...