Home / HEADER-NEWS / ΕΟΠΠΕΠ – Επικαιροποίηση Αδειών Φορέων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

ΕΟΠΠΕΠ – Επικαιροποίηση Αδειών Φορέων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε: 7:58 μμ Ιούνιος 8th, 2015  


eoppep

Επικαιροποίηση αδειών με αναγγελία Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προσαρμογή αδειών στο Ν. 4093/2012 ως ισχύει Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επικαιροποίηση αδειών με αναγγελία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

……………………………………………………………………..

Επικαιροποίηση αδειών με αναγγελία

Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012), της υπ΄αριθμ. 34566/ΙΑ/26.02.2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/03.04.2013) Υ.Α. και της υπ΄αριθμ. 82436/Δ2/22.05.2015 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε ότι οι άδειες επικαιροποιούνται ανά διετία από την έκδοσή τους με αναγγελία.

Υποχρέωση επικαιροποίησης άδειας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών με αναγγελία έχουν:

Όλοι οι φορείς που έλαβαν νέα άδεια, σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, για πρώτη φορά κατά το 2013 ως:

  • Φροντιστήριο
  • Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Επισημαίνεται ότι, σε όσους φορείς έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειάς τους, με την αναγγελία, κατατίθεται και όλη η σχετική τεκμηρίωση, που ορίζεται στο ως άνω θεσμικό πλαίσιο (αίτηση τροποποίησης της υφιστάμενης άδειας συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)

Η επικαιροποίηση άδειας με αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Ιουλίου κάθε δεύτερου έτους.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στη διεύθυνση:
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234, Νέα Ιωνία
Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:
«Για επικαιροποίηση άδειας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ»

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Ι. Για το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια

1.

2. Καταβολή χρηματικού ποσού

3. Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος την επικαιροποίηση, φυσικού προσώπου περί της μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και των κτιριολογικών προδιαγραφών της (με αναφορά σε κάθε κτήριο).

4. Ασφαλιστική ενημερότητα, από την οποία προκύπτει εάν το φυσικό πρόσωπο, είναι ασφαλιστικά ενήμερο από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ, με σαφή αναφορά στην ημερομηνία λήξης.

Σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, π.χ. ΟΓΑ, πρέπει να προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΓΑ και βεβαίωση απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ

5. Φορολογική ενημερότητα από την οποία προκύπτει εάν το φυσικό πρόσωπο, είναι φορολογικά ενήμερο

6. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος :

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

ΙΙ. Για το νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια

1.

2. Καταβολή χρηματικού ποσού

3. Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του νομίμου εκπροσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων, του αιτούντος νομικού προσώπου την επικαιροποίηση, , περί της μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και των κτιριολογικών προδιαγραφών της (με αναφορά σε κάθε κτήριο).

Για το νομικό πρόσωπο

4. Ασφαλιστική ενημερότητα, από την οποία προκύπτει εάν το νομικό πρόσωπο, είναι ασφαλιστικά ενήμερο από το ΙΚΑ

5. Φορολογική ενημερότητα από την οποία προκύπτει εάν το νομικό πρόσωπο, είναι φορολογικά ενήμερο

6. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του αιτούντος νομικού προσώπου:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης

Για τον νόμιμο ή τους νόμιμους εκπροσώπους του νομικού προσώπου

7. Ασφαλιστική ενημερότητα, από την οποία προκύπτει εάν ο νόμιμος εκπρόσωπος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου, είναι ασφαλιστικά ενήμεροι από τον ΟΑΕΕ, με σαφή αναφορά στην ημερομηνία λήξης.

Σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, π.χ. ΟΓΑ, πρέπει να προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΓΑ και βεβαίωση απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ

8. Φορολογική ενημερότητα του νομίμου ή των νομίμων εκπροσώπων

9. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του νομίμου εκπροσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων :

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.


Ι
IΙ. Για την ένωση προσώπων στην οποία έχει χορηγηθεί η άδεια

1.

2. Καταβολή χρηματικού ποσού

3. Πράξη ορισμού του υπεύθυνου κατά νόμο της ένωσης προσώπων

4. Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος την επικαιροποίηση, ένωσης προσώπων περί της μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και των κτιριολογικών προδιαγραφών της (με αναφορά σε κάθε κτήριο).

5. Ασφαλιστική ενημερότητα, από την οποία προκύπτει εάν η ένωση προσώπων, είναι ασφαλιστικά ενήμερο από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ (για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων), με σαφή αναφορά στην ημερομηνία λήξης

Σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, π.χ. ΟΓΑ, πρέπει να προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΓΑ και βεβαίωση απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ

6. Φορολογική ενημερότητα από την οποία προκύπτει εάν η ένωση προσώπων, είναι φορολογικά ενήμερη (για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων)

7. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος (για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων):

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

Εφόσον στην ένωση προσώπων συμμετέχει και νομικό πρόσωπο, τότε απαιτούνται τα δικαιολογητικά που ορίζονται για τα νομικά πρόσωπα

Χρηματικό ποσό

Για την επικαιροποίηση της άδειας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, απαιτείται χρηματικό ποσό, για κάθε κτήριο, υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, στην Εθνική Τράπεζα, ως ακολούθως :

Τύπος ιδιωτικού παρόχου εκπαίδευσης και κατάρτισης

Χρηματικό ποσό

Αρ. Λογαριασμού

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

(άνω ή κάτω των 75 ατόμων)

50

125/54003926,

ΙΒΑΝ: GR02 0110 1250 0000 1255 4003 926

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

(άνω ή κάτω των 75 ατόμων)

50€

125/54003926,

ΙΒΑΝ: GR02 0110 1250 0000 1255 4003 926

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...