16 Πρόεδροι Τμημάτων και Πρυτάνεις διαμαρτύρονται για την κατανομή τμημάτων της Πληροφορικής

Δημοσιεύτηκε:

12:05 μμ Ιούνιος 15th, 2015

PC

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για την κατανομή των Τμημάτων Πληροφορικής

Επιστημονικά στρεβλή η ένταξη κάποιων τμημάτων στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες όχι μόνο των επιστημονικών ενώσεων των εκπαιδευτικών της πληροφορικής αλλά και των προέδρων τμημάτων που θεραπεύουν την εν λόγω επιστήμη με αφορμή την κατάταξη των Τμημάτων Πληροφορικής στο μηχανογραφικό του 2016.

Τη νέα επιστολή την υπογράφουν πρόεδροι Τμημάτων Πληροφορικής, πρυτάνεις και κοσμήτορες και ανάμεσα στα άλλα επισημαίνουν ότι η  ένταξη κάποιων από αυτά τα Τμήματα στο 5ο ΕΠ (ονομαζόμενο ως Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική) είναι επιστημονικά στρεβλή, καθώς η Πληροφορική ως επιστήμη είναι μακράν διαφορετική από τις επιστήμες της Οικονομίας.

Μάλιστα ζητούν να μην εφαρμοστούν οι άδικες και στρεβλές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

(α) Να ενταχθούν όλα τα Τμήματα του επιστημονικού Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας (δηλ. Τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ κλπ.) στο 2 ο ΕΠ.

(β) Να αφαιρεθεί η αναφορά στην Πληροφορική από τον τίτλο του 5ου ΕΠ το οποίο θα ονομάζεται Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας.

(γ) Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές-υποψήφιους του 2 ου ΕΠ να επιλέγουν να εξετάζονται σε Χημεία ή Πληροφορική (ΑΕΠΠ), ανάλογα με τα Τμήματα που στοχεύουν και όπως αυτά έχουν καθορίσει.

Η επιστολή

Τα Τμήματα της Επιστήμης της Πληροφορικής της χώρας εκφράζουν δια των Προέδρων τους που υπογράφουν την παρούσα επιστολή, την έντονη έκπληξη και διαμαρτυρία τους σχετικά με τις ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 995, τεύχος Β, της 29ης Μαΐου 2015 στο χώρο της Παιδείας και αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Τμήματα του επιστημονικού Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας (δηλ. Τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ κλπ.).

Η διαφωνία αυτή συνοψίζεται στα δύο παρακάτω σημεία:

1. Στην μη ένταξη πολλών Τμημάτων από αυτά που θεραπεύουν την Επιστήμη της Πληροφορικής στο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, δηλ. στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ), στο οποίο και ανήκουν. Τουναντίον, πολλά τέτοια τμήματα έχουν ενταχθεί στο 5ο ΕΠ το οποίο έχει ονομασθεί ως Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική.

2. Στην υποχρέωση των μαθητών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές στον επιστημονικό Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας (δηλ. Τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ κλπ.) μέσω Τμήματος που τυγχάνει να έχει ενταχθεί (σωστά) στο 2ο ΕΠ, να εξετάζονται Πανελλαδικά στο μάθημα της Χημείας αντί της Πληροφορικής της Γ’ Λυκείου.

Αναλυτικότερα:

1) Η Πληροφορική αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις θετικές-τεχνολογικές επιστήμες και επομένως τα Τμήματα Πληροφορικής πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα Τμημάτων Θετικών-Τεχνολογικών Επιστημών, δηλ. στο 2 ο ΕΠ.

Τα Τμήματα Πληροφορικής (διεθνώς Informatics (Europe) or Computer Science (US)) έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη της επεξεργασίας και διαχείρισης της πληροφορίας και βρίσκονται σε άμεση επιστημολογική συγγένεια με το αντίστοιχο αντικείμενο που θεραπεύεται από Πολυτεχνικά Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ.

Τα Τμήματα Πληροφορικής γενικά, έχουν κοινά προγράμματα σπουδών, εναρμονισμένα με ό,τι προβλέπεται διεθνώς για την επιστήμη της Πληροφορικής. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της διεπιστημονικότητας και ανάλογα με το περιβάλλον της Σχολής/Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσεται το κάθε Τμήμα Πληροφορικής, μπορεί ένα ποσοστό της τάξης του 10% των βασικών μαθημάτων να διαφοροποιείται και να περιλαμβάνει, π.χ., μαθήματα βιολογίας, οικονομίας, παιδαγωγικής, κλπ. Αυτό δεν στοιχειοθετεί σε καμία περίπτωση διαφοροποίηση των Τμημάτων και της Επιστήμης την οποία θεραπεύουν.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Η ΟΙΕΛΕ ζητάει άμεση εφαρμογή της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

Η ένταξη κάποιων από αυτά τα Τμήματα στο 5ο ΕΠ (ονομαζόμενο ως Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική) είναι επιστημονικά στρεβλή, καθώς η Πληροφορική ως επιστήμη είναι μακράν διαφορετική από τις επιστήμες της Οικονομίας. Η επιστήμη της Πληροφορικής ως μοχλός εξέλιξης και τεχνολογικής καινοτομίας υπηρετεί και υποστηρίζει οριζόντια πολλαπλές υλοποιήσεις και εφαρμογές που αφορούν σε πολλές άλλες επιστήμες (Ιατρική, Βιολογία, Εκπαίδευση, Οικονομία, κλπ). Αυτό βεβαίως δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση ότι θα έπρεπε τα Τμήματα Πληροφορικής να ενταχθούν στην Ομάδα Σχολών των Επιστημών Υγείας και Ζωής, των Επιστημών της Εκπαίδευσης ή των Επιστημών της Οικονομίας.

2) Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές στον επιστημονικό Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας (δηλ. Τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ κλπ.) θα πρέπει όχι μόνον να διδάσκονται αλλά και να εξετάζονται Πανελλαδικά στο μάθημα Πληροφορικής της Γ’ Λυκείου (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Περιβάλλον Προγραμματισμού ή ΑΕΠΠ).

Αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να είναι καταλληλότερα προετοιμασμένοι στο ξεκίνημα των σπουδών τους στο αντικείμενο της Πληροφορικής. Αντίθετα, οι ρυθμίσεις που έγιναν προβλέπουν την εξέταση Πανελλαδικά των 8 Ιουνίου 2015 υποψηφίων στο μάθημα της Χημείας (για όσα Τμήματα Πολυτεχνείου, Επιστήμης Υπολογιστών, κλπ. εντάχθηκαν στο 2ο ΕΠ).

Θεωρούμε πως αυτό αποτελεί άλλη μία στρέβλωση του συστήματος και σε προηγούμενη τοποθέτησή μας (επιστολή Απριλίου 2015) είχαμε ήδη προτείνει να επιτρέπεται στους μαθητές-υποψήφιους του 2ο ΕΠ να εξετάζονται σε Χημεία ή Πληροφορική (ΑΕΠΠ), όπως αυτό καθορίζεται από τα Τμήματα που στοχεύουν. Κύριε Υπουργέ, διαπιστώνουμε με έντονη ανησυχία ότι το Υπουργείο σας δεν συνυπολόγισε, στο τελικό κείμενο που προώθησε στη Βουλή, την καθολική και εμπεριστατωμένη διαφωνία που εκφράσθηκε από τους Προέδρους των σχετικών Τμημάτων, μέσω της επιστολής τους τον Απρίλιο 2015, με αποτέλεσμα να παραμείνουν οι επιστημονικά στρεβλές ρυθμίσεις που σχολιάσαμε παραπάνω, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις. Οι συνέπειες αυτών των ακατανόητων αλλαγών και ρυθμίσεων θα είναι πραγματικά δραματικές, καθώς θα οδηγήσουν :

· Σε πτώση του επιπέδου των εισαγόμενων φοιτητών εφόσον αυτοί εισάγονται μέσω του 5ου ΕΠ, αφού θα εξετάζονται στο άσχετο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) και όχι στην Φυσική που είναι θεμελιώδης για την Επιστήμη της Πληροφορικής.

Σε υστέρηση υπόβαθρου και ελλιπή προετοιμασία των υποψηφίων εάν εξετάζονται στο άσχετο μάθημα της Χημείας και όχι στην Πληροφορική, (για τους υποψήφιους που σωστά εισάγονται μέσω του 2ου ΕΠ).

Και στις δύο περιπτώσεις οι υποψήφιοι θα υπολείπονται στο σχετικό επιστημονικό υπόβαθρο και σε δυνατότητες και θα δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το σχετικό πρόγραμμα σπουδών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα εκπαίδευσης της Πληροφορικής στη χώρα και στην Εθνική Οικονομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  66 θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς στον Δήμο Χαλανδρίου

· Σε πρωτοφανή διάσπαση ενός επιστημονικού αντικειμένου που θα έχει δραματικές και πολύπλευρες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο μόνο (και όχι στο σύνολο) των Τμημάτων του επιστημονικού Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας και θα αντιμετωπίσουν αγχωτικά διλλήματα ως προς το επιστημονικό πεδίο (ΕΠ) που θα πρέπει να επιλέξουν ώστε και να επιτύχουν να σπουδάσουν την Επιστήμη της Πληροφορικής (και όχι κάποια άλλη, λόγω περιορισμένων επιλογών ως αποτέλεσμα του διαμοιρασμού των Τμημάτων σε δύο ΕΠ), αλλά και να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο και την πόλη που επιθυμούν ή δύνανται οικονομικά.

Λόγω αυτής της διάσπασης και του επακόλουθου περιορισμού του αριθμού των «ομοειδών» Τμημάτων της Επιστήμης της Πληροφορικής, θα περιορισθεί δραματικά και η δυνατότητα μεταγραφής φοιτητών για κοινωνικούς/οικονομικούς λόγους. Επιπρόσθετα, οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν προσβολή της επιστημοσύνης των μελών ΔΕΠ, της μακρόχρονης συνεισφοράς των Τμημάτων του επιστημονικού Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας στην παραγωγή γνώσης και της δημιουργίας μιας μεγάλης κοινότητας αποφοίτων πολλοί από τους οποίους διαπρέπουν και διεθνώς.

Ζητάμε να μην εφαρμοστούν οι άδικες και στρεβλές αυτές ρυθμίσεις, και συγκεκριμένα:

(α) Να ενταχθούν όλα τα Τμήματα του επιστημονικού Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας (δηλ. Τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ κλπ.) στο 2 ο ΕΠ.

(β) Να αφαιρεθεί η αναφορά στην Πληροφορική από τον τίτλο του 5ου ΕΠ το οποίο θα ονομάζεται Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας.

(γ) Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές-υποψήφιους του 2 ου ΕΠ να επιλέγουν να εξετάζονται σε Χημεία ή Πληροφορική (ΑΕΠΠ), ανάλογα με τα Τμήματα που στοχεύουν και όπως αυτά έχουν καθορίσει.

Με Τιμή, (ακολουθούν τα ονόματα των Προέδρων και Πρυτάνεων που συνυπογράφουν την επιστολή

1. Ιωάννης Βλαχάβας, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2. Ιωάννης Σταυρακάκης, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3. Θεόδωρος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθήνας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθήνας

5. Παναγιώτης Δεμέστιχας, Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

6. Βασίλειος Πλαγιανάκος, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

7. Παναγιώτης Βλάμος, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

8. Νικόλαος Σαγιάς, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

9. Μαρία Βίρβου, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

10. Μάρω Βλαχοπούλου, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

11. Παναγιώτης Μποζάνης, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

12. Γεώργιος Χασάπης, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

13. Αλεξάνδρα Μπούνια, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

14. Παναγιώτης Τσακαλίδης, Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

15. Περικλής Μήτκας, Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

16. Θωμάς Σφηκόπουλος, Αναπληρωτής Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καλόγηρος Βασίλειος

newsbeast.gr

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Συμπλήρωση της απόφασης που αφορά εγγραφές,μετεγγραφές,σχολική ζωή Β/θμιας

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Συμπληρώθηκε η απόφαση που αφορά τη σχολική ζωή στη Β/θμια. ...

Μοιράσου!