Home / Featured / Οι αλλαγές στην επιλογή Διευθυντών σχολείων και Διευθυντών Εκπαίδευσης

Οι αλλαγές στην επιλογή Διευθυντών σχολείων και Διευθυντών Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε: 1:07 μμ Μάιος 13th, 2015  


manager

Αλλαγές επέφεραν οι νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο που αφορά την επιλογών των Διευθυντών Εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων. Όπως έχουμε γράψει με νομοτεχνική βελτίωση του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας ορίζεται ότι στη διαδικασία εκλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης θα συμμετέχουν και οι υποδιευθυντές των σχολείων ενώ για τους Διευθυντές της Αθμιας θα συμμετέχουν και οι Προϊστάμενοι Δημοτικών και Νηπιαγωγείων σε ποσοστό 30%.

Συμμετοχή υποδιευθυντών και αλλαγή σε ποσοστό προϊσταμένων νηπιαγωγείων

«Για τους υποψηφίους Διευθυντές Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης η αποτίμηση γίνεται με μυστική ψηφοφορίας των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ καθώς και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ της οικείας βαθμίδας , οι οποίοι τοποθετήθηκαν με τη διαδικασία του παρόντος.

Ειδικότερα, αναφορικά για τους υποψηφίους Διευθυντές Αθμιας στην διαδικασία ψηφοφορίας συμμετέχουν επιπλέον και το 30% των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων καθώς και το 30% των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων του οικείου ΠΥΣΠΕ, το οποίο ορίζεται με σειρά αρχαιότητας».

Διδακτική υπηρεσία

Προσθήκες είχαμε στη διδακτική υπηρεσία καθώς με νομοτεχνική βελτίωση διευκρινίζεται ότι όπου στις  διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία λογίζεται:

Α) η άσκηση διδακτικού έργου σε σχολικές μονάδες Αθμιας και Βθμιας

Β) Οι άδειες κύησης και λοχείας και ανατροφής τέκνου

Γ) Η θητεία σχολικού συμβούλου

Δ)Η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ε) Η θητεία σε θέσεις υπευθύνων

  • Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  • Αγωγής Υγείας
  • Πολιτιστικών θεμάτων
  • Σχολικών Δραστηριοτήτων

Στ) Η θητεία των υπευθύνων

  • ΓΡΑΣΕΠ
  • ΚΕΣΥΠ
  • ΣΕΠ
  • ΚΕΠΛΗΝΕΤ
  • ΕΚΦΕ
  • Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων

Κριτήρια Επιλογής

  «1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν:

α) Η επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

β)  Η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου.

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, που  αποτιμώνται πρώτον στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων, δεύτερον στην περίπτωση των υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ και υποψηφίων υπευθύνων τομέων Ε.Κ κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων και τρίτον στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης κατά τη μυστική ψηφοφορία των Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ, των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών σχολείων.

  2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω κριτηρίων σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. Το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 37, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ανέρχεται σε 35, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 38 και το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 36».

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ

    «1.Τα κριτήρια επιλογής  Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων και  Ε.Κ. αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

   2. Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται με 9 έως 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 4 μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως

β) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης (μόνο για στελέχη της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης):   2 μονάδες

γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 2 μονάδες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν  για τον διορισμό.

Στα υπόλοιπα χωρία δεν υπήρξαν αλλαγές

Συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

Στα υπηρεσιακά συμβούλια που αναφέρονται στο παρόν, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, συμμετέχουν επιπλέον: α) στην περίπτωση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ένας σχολικός σύμβουλος και ένας εκπαιδευτικός με 15ετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και β) στην περίπτωση των ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ δυο σχολικού σύμβουλοι. Τα μέλη της περίπτωσης α ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα μέλη της περίπτωσης β ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμιά φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης ι της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του πδ 1/2003. Στην περίπτωση  που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής προεδρεύει ο αναπληρωτής του, και αν και αυτός έχει κώλυμα προεδρεύει ο σχολικός σύμβουλος.

Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Το άρθρο 18 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  «1.  Οι υποψήφιοι για τις θέσεις  Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλουν στο Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Αθμιας και Βθμιας του τέως Υπουργείου Παιδείας  αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλουν στο αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι σχολικές μονάδες που θέτουν υποψηφιότητα

4. Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις προκηρυχθείσες θέσεις ως ακολούθως:

α) Οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων, οι υποψήφιοι Διευθυντές τετραθέσιων και άνω νηπιαγωγείων και οι υποψήφιοι Διευθυντές Ε.Κ. για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό τριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ως ακολούθως:

αα) η μια σχολική μονάδα θα μπορεί να είναι είτε όπου κατέχουν οργανική θέση, είτε σε μια από τις σχολικές μονάδες που υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία, ως στελέχη ή ως εκπαιδευτικοί για τουλάχιστον 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα,

ββ) η δεύτερη σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΕΠ ή ΠΥΣΔΕ όπου υπηρετούν ή υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία

γγ) η επιλογή της τρίτης σχολικής μονάδας δεν υπόκειται σε κανέναν επιπρόσθετο περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ που έχει εκλεγεί.

ΕΠΑΛ

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 22 μετά την περίπτωση ζ προστίθεται περίπτωση ως εξής:

η ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών ΕΠΑΛ και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μόνο για μια  θέση, είτε για θέση υποδιευθυντή ΕΠΑΛ, είτε για θέση υποδιευθυντή Ε.Κ, είτε για θέση υπευθύνου τομέα Ε.Κ.

Θέσεις Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων σχολείων

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραματικών και προτύπων σχολείων, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν 18 τουλάχιστον μήνες προϋπηρεσία με οργανική θέση ή θέση επί θητεία σε ένα από τα σχολεία τα οριζόμενα από τον παρόντα νόμο ως πειραματικά ή ως πρότυπα διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων Διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ

  2. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθμια  ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ΄ της παρούσης παραγράφου. Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών μπορούν να επιλέγονται ως Διευθυντές και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με 10ετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, από τα οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη να  έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη θέση τύπο ΣΜΕΑΕ.

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...