Home / HEADER-NEWS / Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης μαθητών στις Τ.Π.Ε.

Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης μαθητών στις Τ.Π.Ε.

Δημοσιεύτηκε: 3:42 μμ Μάιος 14th, 2015  


kid pc

Η διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στις ΤΠΕ για μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, του σχολικού έτους 2014-2015, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της Πράξης «Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ». Οι πρώτες εξετάσεις θα γίνουν σε ελεγχόμενη γεωγραφική κλίμακα και σε αντιπροσωπευτικές περιοχές – διευθύνσεις εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς (κατά τις τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου).

Όσοι μαθητές επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αφού αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης εδώ.

Δείτε την εγκύκλιο ενημέρωσης 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και στο μενού ΒΟΗΘΕΙΑ.

Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων και θα δοθεί δυνατότητα υποβολής αιτήσεων

………………………………..

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ξεκινούν για πρώτη φορά οι εξετάσεις πιστοποίησης χρήσης υπολογιστών για μαθητές

Ξεκινούν τέλη Ιουνίου για πρώτη φορά οι εξετάσεις για την πιστοποίηση μαθητών σε ικανότητες χρήσης υπολογιστών σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και η νέα αυτή διαδικασία θα αφορά 1.000 μαθητές αφου η διαδικασία έχει πιλοτικό χαρακτήρα.

Οι πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών απευθύνονται σε μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου του τρέχοντος σχολικού έτους, προκειμένου να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, σε διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

Πρόκειται για μια οργανωμένη εξεταστική διαδικασία μέσω υπολογιστή κατά την οποία διαπιστώνεται αν ο μαθητής έχει αποκτήσει ικανότητες αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή του ζωή.

Το πλαίσιο απόκτησης  και χρήσης των ικανοτήτων ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα ευρύ αφού αφορά στο σύνολο των ευκαιριών ή δυνατοτήτων που έχει ο μαθητής να έρθει σε επαφή και να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ, όχι μόνο εντός της τυπικής εκπαίδευσης αλλά και εκτός αυτής, στο ευρύτερο περιβάλλον.

Η πιστοποίηση σε ικανότητες ΤΠΕ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Στην τρέχουσα φάση του έργου η πιστοποίηση απευθύνεται σε μαθητές που τελειώνουν την Γ΄ Γυμνασίου.

Ο πιστοποιούμενος μαθητής θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να είναι ικανός:

Να χειρίζεται τα βασικότερα ψηφιακά μέσα (υπολογιστές, κινητές και άλλες συσκευές, λογισμικό)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  H πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος για εισαγωγή απόφοιτων ΙΕΚ

Να κατανοεί, να αναλύει και να επιλύει απλά προβλήματα χρησιμοποιώντας εργαλεία  ΤΠΕ

Να σχεδιάζει, να υλοποιεί, να αναθεωρεί και να ακολουθεί μια στρατηγική αναζήτησης πληροφοριών για ένα καθορισμένο πρόβλημα

Να συνεργάζεται και να επικοινωνεί ανταλλάσσοντας πληροφορίες, μηνύματα, σχόλια και αρχεία, αξιοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ

Να δημιουργεί, να τροποποιεί και να συνθέτει ψηφιακά αντικείμενα (π.χ. κείμενα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, εικόνες, ήχους) αξιοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ

Να αναπτύσσει στάσεις και συνήθειες καλής χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην καθημερινή του ζωή, στο σχολικό και στο ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ζει

Το παραπάνω πλαίσιο είναι αρκετά ευρύ και γενικό, ώστε να καλύπτει διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μαθητών.

Στους μεγαλύτερους μαθητές του Λυκείου, η εξέταση των ικανοτήτων αυτών διαφοροποιείται ως προς την έκταση, το βάθος, τη δυσκολία και τη διασύνδεσή της με στοιχεία τυπικής επάρκειας ικανοτήτων ΤΠΕ. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς (κατά τις τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου) και θα διεξαχθούν σε ελεγχόμενη γεωγραφικά κλίμακα αντιπροσωπευτικών περιοχών, με 1.000 περίπου μαθητές.

Θα πραγματοποιηθούν σε εργαστήρια πληροφορικής σχολικών μονάδων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον σε ανοιχτή πρόσκληση που απεύθυνε το ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και συγκεκριμένα στις πρωτεύουσες (ή / και πόλεις) των ακόλουθων νομών της χώρας: Ν. ΑΧΑΪΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α)

Πρόσβαση στο σύστημα αιτήσεων – απόκτηση κωδικών Όσοι μαθητές επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://com2cert.cti.gr/ επιλογή μενού «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ» – «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» συμπληρώνοντας αρχικά τη φόρμα απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο σύστημα των αιτήσεων συμμετοχής.

Περιεχόμενο εξέτασης

Τα αντικείμενα εξέτασης συνδυάζουν: * Χρήση ψηφιακού περιβάλλοντος και διαχείριση αρχείων * Υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου * Επεξεργασία Κειμένου * Υπολογιστικά Φύλλα * Παρουσιάσεις Η διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας θα είναι 2,5 περίπου ώρες και οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε μικρά σύνολα ερωτημάτων, κλειστού κυρίως τύπου, αρθρωμένα σε δοκιμασίες που προσομοιάζουν τις ανάγκες επίλυσης προβλημάτων στην καθημερινότητα τους με αξιοποίηση των ΤΠΕ. Β) Πρόσβαση στο υλικό προετοιμασίας – απόκτηση κωδικών

Περισσότερες πληροφορίες και αντιπροσωπευτικό υλικό προετοιμασίας διατίθενται στην πύλη πληροφόρησης του έργου στη διεύθυνση: https://com2cert.cti.gr επιλογή μενού «ΕΓΓΡΑΦΗ» μέσω της οποίας αποδίδονται κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα Μετά την απόκτηση των κωδικών πρόσβασης και τη σύνδεση στο σύστημα, η επιλογή μενού «ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ» οδηγεί στο υλικό προετοιμασίας

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Η εγκύκλιος για την αξιολόγηση στο δημόσιο

Όσοι μαθητές ζητήσουν και λάβουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα αιτήσεων (Α) θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις που θα υλοποιηθούν στα τέλη Ιουνίου της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και στις προαναφερόμενες περιοχές.

Για την τελική επιλογή συμμετοχής θα ανακοινωθούν οι διαθέσιμες υποδομές σχολικών εργαστηρίων στις οποίες θα διεξαχθούν οι εξετάσεις, ώστε όσοι μαθητές έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα αιτήσεων, να επιλέξουν την ημέρα και την τοποθεσία στην οποία επιθυμούν να προσέλθουν, υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής Ο δοκιμαστικός χαρακτήρας αυτών των εξετάσεων επιβάλλει περιορισμούς στην γεωγραφική έκταση καθώς και στο πλήθος των συμμετεχόντων και κατά συνέπεια, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ξεπεράσουν τους 1.000 (περίπου) θα πραγματοποιηθεί κλήρωση συμμετοχής. Για το σκοπό αυτό κάθε αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύεται από έναν τυχαίο αριθμό.

Όσοι από τους συμμετέχοντες πετύχουν θετικό αποτέλεσμα, θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής. Στους μαθητές που θα επιλεγούν να συμμετέχουν σε προγραμματισμένες εξετάσεις, θα γνωστοποιηθεί η μέρα και ώρα προσέλευσης, μέσω του προσωπικού λογαριασμού τους στο προαναφερθέν πληροφοριακό σύστημα. Κατά την προσέλευση στο Κέντρο Πιστοποίησης κάθε υποψήφιος θα πρέπει να φέρει:

Α) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

Β) Το έντυπο συμμετοχής που θα μπορεί να τυπώσει από το πληροφοριακό σύστημα

Γ) Βεβαίωση από τη σχολική μονάδα για την τάξη φοίτησης (Γ’ Γυμνασίου) το σχολικό έτος 2014-2015 και

Δ) Συγκατάθεση γονέα / κηδεμόνα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται στην πύλη πληροφόρησης του έργου (https://com2cert.cti.gr), από την επιλογή «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» αλλά και μέσω των προσωπικών λογαριασμών κάθε υποψηφίου. Για τις ανάγκες παροχής πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόμενους θα λειτουργούν και οι ακόλουθες υποδομές:

* Υποστήριξη με φόρμα υποβολής ερωτήματος στη διεύθυνση: https://com2cert.cti.gr/ipostiriktikes-domes/contact.html * Πληροφόρηση μέσω τηλεφώνου στους αριθμούς: 2610-960434 – κα Μπούρου Αναστασία 2610-960356 – κα Δημητρέλου Μαρία 2610-960406 – κα Γιαννούλη Βέρα
www.dikaiologitika.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

H πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος για εισαγωγή απόφοιτων ΙΕΚ

Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος, με την οποία καλούνται οι απόφοιτοι ...