Home / Featured / «Καμπανάκι κινδύνου» για το νέο ΕΣΠΑ στην Παιδεία

«Καμπανάκι κινδύνου» για το νέο ΕΣΠΑ στην Παιδεία

Δημοσιεύτηκε: 11:11 πμ Απρίλιος 26th, 2015  


ypep8-marousi-5

Πηγή ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Της Χαράς Καλημέρη

Την ώρα που οι φορείς της εκπαίδευσης οδηγούνται σε «οικονομική ασφυξία» λόγω της συνεχούς υποχρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια, με ρυθμούς «χελώνας» προχωρά η εκπλήρωση των όρων για τους οποίους έχει δεσμευτεί η Ελλάδα απέναντι στην Κομισιόν στον τομέα της εκπαίδευσης, προκειμένου να ανάψει το «πράσινο φως» για τη χρηματοδότηση δράσεων από το «νέο ΕΣΠΑ».

Η χώρα μας δεν έχει, ακόμη, διαμορφώσει το πλαίσιο πολιτικής που θα ακολουθήσει σε τρεις καίριους τομείς, που αφορούν στη μείωση της σχολικής διαρροής», την αύξηση της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της μαθητείας, παρότι οι προθεσμίες που έχουν τεθεί από την Κομισιόν εκπνέουν σύντομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΗτΣ», η αρμόδια Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομίας χτύπησε «καμπανάκι κινδύνου» για το ζήτημα, αποστέλλοντας πρόσφατα στο υπουργείο Παιδείας έγγραφο στο οποίο, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ότι: «Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 5 του Κανονισμού 1303/2013, η μη ολοκλήρωση δράσεων για την εκπλήρωση μιας εφαρμοστέας εκ των προτέρων αιρεσιμότητας εντός της τεθείσας προθεσμίας συνιστά αιτία αναστολής των ενδιάμεσων πληρωμών από την Επιτροπή για τις προτεραιότητες των οικείων προγραμμάτων που επηρεάζονται».

«Καμπανάκι κινδύνου» για το νέο ΕΣΠΑ στην Παιδεία

Τα «αγκάθια»

Ειδικότερα, σε αγώνα δρόμου θα πρέπει να επιδοθούν οι αρμόδιοι φορείς των υπουργείου Παιδείας και Εργασίας προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δράσεις που αποτελούν προϋπόθεση για τη συνέχιση της χρηματοδότησης από το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση» το οποίο θα δώσει «ενέσεις ρευστότητας» στην υποχρηματοδούμενη εκπαίδευση. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομίας, «αγκάθια» αποτελούν οι δράσεις οι οποίες αφορούν στους ακόλουθους τρεις τομείς της εκπαίδευσης:

Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: Καθώς στόχος της Ε.Ε. είναι το ποσοστό της σχολικής «διαρροής» να έχει μειωθεί κάτω του 10% στα κράτη -μέλη έως το 2020, η χώρα μας οφείλει έως τις 30 Ιουνίου 2015 να έχει ολοκληρώσει σειρά δράσεων προκειμένου, στη συνέχεια, να διαμορφώσει την εθνική της στρατηγική για το θέμα βασιζόμενη σε συγκεκριμένα στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)/ Διόφαντος, ως αρμόδιοι φορείς του υπουργείου Παιδείας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εφαρμογή συστήματος για την παρακολούθηση και καταγραφή των απουσιών των μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και των σπουδαστών σε Σχολές (ΣΕΚ) ή Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ώστε να εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» και να ληφθούν μέτρα.

Αποτελεσματικότητα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Η επένδυση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως «αντίδοτο» στην οικονομική κρίση αποτελεί προτεραιότητα για την Ε.Ε. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ελλάδα οφείλει έως τις 30 Ιουνίου 2015 να έχει ολοκληρώσει το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βασιζόμενη στις εκθέσεις αξιολόγησης των πανεπιστημίων και ΤΕΙ οι οποίες έχουν παραδοθεί από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ).

Κωδικοποιώντας τα συμπεράσματα από τις εκθέσεις αξιολόγησης των ιδρυμάτων, η ΑΔΙΠ, με την ετήσια έκθεσή της που παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2014, έχει ζητήσει να υπάρξει περιορισμός της γεωγραφικής διασποράς των ΑΕΙ και των τμημάτων τους, δηλαδή ένα νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «παρά την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά, σημαντικός αριθμός τμημάτων ΑΕΙ εξακολουθεί να μην πληροί το κριτήριο της αυτοδυναμίας».

Επίσης, έχει ζητήσει από την Πολιτεία να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της μη επαρκούς και ανισομερούς στελέχωσης των ΑΕΙ με εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό και να προχωρήσει στην αναθεώρηση του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να έχουν «λόγο» και τα ίδια τα ιδρύματα.

Ανάπτυξη επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: Μεταγενέστερη καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, έχουν οι δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων μαθητείας που αποτελούν συναρμοδιότητα των υπουργείων Εργασίας και Παιδείας.

Παρ’ όλα αυτά, η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, τονίζει ότι το θέμα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής αφού αποτελεί αυτοδέσμευση για την έναρξη υλοποίησης σχετικών δράσεων από το «νέο ΕΣΠΑ» και θα πρέπει να αποφευχθούν εγκαίρως ενδεχόμενα εμπόδια στην ταχεία υλοποίησή του.

Τι αναφέρει το έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής

Kατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξειδίκευσης των δράσεων

«Είναι σημαντικό να έχουμε για το σύνολο των προαναφερθεισών αιρεσιμοτήτων, έως τις 24 Απριλίου, έγγραφη και σαφή αποτύπωση των δράσεων που έχουν εκπληρωθεί ή αναμένεται να εκπληρωθούν, καθώς επίσης και των ενεργειών / συνεργασιών στις οποίες έχουν προβεί ή αναμένεται να προβούν οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες, προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, όπως αυτά προβλέπονται στα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα» αναφέρεται στο έγγραφο που απέστειλε η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ στο υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την ομαλή μετάβαση στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξειδίκευσης των δράσεων, προκειμένου στη συνέχεια οι επιλεγμένοι φορείς να αναλάβουν την υλοποίησή τους.

«Τυχόν καθυστέρηση στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων δεν θα σημάνει απώλεια κονδυλίων ή απένταξη των έργων από το νέο ΕΣΠΑ» διαβεβαιώνουν στην «ΗτΣ» κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη ταχείας υλοποίησης των δράσεων προϋπολογισμού πολλών εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου οι φορείς της εκπαίδευσης να πάρουν μια «ανάσα» χρηματοδότησης…

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ

91138451


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ένταξη του μαθήματος της κολύμβησης στο ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκε από την Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως και την αρμόδια Υφυπουργό κ. ...