Τελευταία Νέα

Τρίτη, 03/08/2021, 06:31


Home / Featured / ΑΠΘ Μεταπτυχιακό: «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους»

ΑΠΘ Μεταπτυχιακό: «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους»

Δημοσιεύτηκε: 9:25 μμ Απρίλιος 7th, 2015  


ptyxio

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους»

για το ακαδ. έτος 2015-2016

(ΦΕΚ 2306/27-8-15 τ.Β΄)

Επισπεύδον Τμήμα: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), στην υπ. αριθμ. 21/26-03-2015 συνεδρία της, αποφάσισε την επιλογή υποψηφίων για το ως άνω πρόγραμμα για το ακαδ. έτος 2015-2016, το οποίο οδηγεί στη χορήγηση

Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης

Α΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

Β΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για 50 θέσεις (25 ανά κατεύθυνση) στο ΔΠΜΣ έχουν πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τη συνάφεια του αντικειμένου αποφαίνεται η ΕΔΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις αποκλειστικά σε μία από τις δύο κατευθύνσεις. Δεν επιτρέπεται αλλαγή κατεύθυνσης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/08 και την απόφαση της ΕΔΕ είναι τα ακόλουθα:

Κριτήρια επιλογής

  1. Γενικός βαθμός πτυχίου, έως 5 μονάδες
  2. Βαθμός συναφών ανά ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων, έως 5 μονάδες
  3. Βαθμολογία σε συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία και/ή συναφή ερευνητική δραστηριότητα, έως 5 μονάδες
  4. Επαγγελματική εμπειρία και/ή τυχόν άλλες μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως 5 μονάδες.

Πρόσθετα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζονται:

1.Γραπτή εξέταση, έως 60 μονάδες

2.Ατομική συνέντευξη για την εκτίμηση της επιστημονικής κατάρτισης και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, έως 20 μονάδες.

Ο ανώτατος αριθμός μονάδων που μπορεί να συμπληρώσει ο υποψήφιος είναι 100.

Για να προχωρήσει στη διαδικασία της συνέντευξης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στη γραπτή εξέταση(άριστα 60). Τα γραπτά εξετάζονται από δύο εξεταστές. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο εξεταστών είναι μεγαλύτερη του 3 τότε το γραπτό αναβαθμολογείται από τρίτο μέλος ΔΕΠ το οποίο ορίζεται από τη Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία, τα ΙΕΚ και τα ΣΔΕ

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής κρίνεται απαραίτητη η γνώση μιας από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, η επάρκεια της οποίας πιστοποιείται είτε με πτυχίο πανεπιστημίου στις παραπάνω γλώσσες είτε με βάση αναγνωρισμένα διπλώματα επιπέδου Proficiency για την αγγλική γλώσσα, επιπέδου Sorbone II ή DALF για τη γαλλική γλώσσα και επιπέδου Kleines Sprachdiplom για τη γερμανική γλώσσα ή με γραπτές εξετάσεις.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας και εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ μπορεί να επαναλάβει την εξέταση μετά από τρεις (3) μήνες.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων με βάση το συνολικό αριθμό μονάδων που θα συγκεντρώσουν.

Ο πίνακας επιτυχόντων εγκρίνεται από το Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνεται από την ΕΔΕ. Ο επικυρωμένος πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος και οι επιτυχόντες καλούνται να εγγραφούν στο επισπεύδον Τμήμα εντός τακτής προθεσμίας.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Με 158 “ΝΑΙ” ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Με 158 «ΝΑΙ» και 133 «ΟΧΙ», ψηφίστηκε σήμερα το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου ...