Home / Featured / Με ερώτηση στη Βουλή ζητήθηκε η κατάργηση της διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά!

Με ερώτηση στη Βουλή ζητήθηκε η κατάργηση της διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά!

Δημοσιεύτηκε: 10:40 μμ Μάρτιος 25th, 2015  


german

Στις 20/3/2015 ο βουλευτής Αχαϊας των ΑΝ.ΕΛ. κος Νίκος Νικολόπουλος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή με αριθμό πρωτοκόλλου 1030 η οποία απευθύνεται στον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Το θέμα της ερώτησης είναι η «Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία».

Το σκεπτικό της ερώτησης είναι γενικά σωστό και κινείται στη λογική της αναβάθμισης της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο υπάρχει ένα στοιχείο με το οποίο ο Σύλλογος Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας διαφωνεί κάθετα: η κατάργηση της διδασκαλίας των Γερμανικών στα Δημοτικά Σχολεία την οποία ζητά ο ερωτών βουλευτής.

Οι καθηγητές της ισπανικής γλώσσας πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους λογικές καλλιεργούν τον κοινωνικό αυτοματισμό και την επιζήμια αντιπαράθεση μεταξύ των διαφόρων κλάδων εργαζομένων.

Επαναλαμβάνουμε την πεποίθησή μας ότι στο πλαίσιο μιας πολιτικής αναβάθμισης της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στη Δημόσια Εκπαίδευση – Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια – και προώθησης της πολλαπλογλωσσίας, τόσο οι υπάρχουσες προσφερόμενες γλώσσες (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά) όσο και όποιες άλλες ενταχθούν στο μέλλον έχουν θέση στο Δημόσιο Σχολείο.

Επαναλαμβάνουμε επίσης το αίτημά μας για ισότιμη μεταχείριση όλων των γλωσσών, αίτημα που ελπίζουμε να συμμερίζονται όλοι οι ξενόγλωσσοι συνάδελφοι και οι συλλογικοί φορείς τους.

Με αλληλεγγύη στην πράξη και κοινούς αγώνες, όλοι οι ξενόγλωσσοι καθηγητές μπορούμε να πετύχουμε το στόχο τα παιδιά πραγματικά να μαθαίνουν ξένες γλώσσες στο Δημόσιο Σχολείο και όχι στα φροντιστήρια.

Αθήνα, 25/3/2015
Το ΔΣ του ΠΑΣΥΚΑΪΓ

paspif.gr

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ….

Αντικατάσταση της διδασκαλίας των Γερμανικών με την Ιταλική, Ρώσικη, Ισπανική ή Αραβική γλώσσα ζητά κυβερνητικός Βουλευτής

1. Ποιο είναι το σχέδιο του υπουργείου για την εκμάθηση 2ης ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο και από ποια τάξη θα ξεκινά;

2. Προτίθεται το υπουργείο σας, στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού, να αντικαταστήσει τη διδασκαλία των Γερμανικών με τη διδασκαλία της Ιταλικής ή Ρώσικης ή Ισπανικής ή Αραβικής γλώσσας;

3. Προτίθεται το Υπουργείο σας να προβεί σε διακρατική συμφωνία με την Ιταλία για τη δημιουργία προγράμματος εκμάθησης των Ιταλικών ως 2ης ξένης γλώσσας σε όλα τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και την ταυτόχρονη εκμάθηση της Ελληνικής σε όλα τα δημόσια δημοτικά σχολεία της Νοτίου Ιταλίας και Σικελίας;

Τα παραπάνω ερωτήματα θέτει ο κυβερνητικός Βουλευτής (ΑΝΕΛ) Ν. Νικολόπουλος, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, προς τον υπουργό Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά.

Ειδικότερα η ερώτηση του Βουλευτή, έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Από το σχολικό έτος 2009-2010 μέχρι και σήμερα, το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου βρίθει αναφορών, ερωτήσεων, επίκαιρων ερωτήσεων, επερωτήσεων και επίκαιρων επερωτήσεων από Μέλη όλων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων που συνθέτουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο, σχετικά με το ζήτημα της παρούσας.

Δυστυχώς, η αναγκαιότητα της σταδιακής προώθησης της διδασκαλίας και δεύτερης ξένης γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) παραπέμπεται στις καλένδες.

Πληροφορούμαστε, εντούτοις, ότι επανεξετάζεται η εισαγωγή της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, ως γλωσσών επιλογής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Η Ισπανική, η Ρωσική και η Ιταλική γλώσσα είναι από τις σημαντικότερες γλώσσες στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό και πρέπει να είναι στις προθέσεις μας η αναβάθμιση της διδασκαλίας τους στο εθνικό σύστημα παιδείας. Εν αντιθέσει με την απουσία προσφοράς της διδασκαλίας και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με την Πράξη (Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), του Μέτρου 2.2, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ’ ΚΠΣ), η δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλική, Γερμανική) εισήχθη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) με την υπ’ αρ. Φ.12/773/77094/28-07-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1139/2006) και συστάθηκαν κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 05 (Γαλλικής) και ΠΕ 07 (Γερμανικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την υπ’ αρ. 50200/Δ1/04-05-2012 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ B’ 1493/2012).

Το πρόβλημα έγκειται στην έλλειψη μακροπρόθεσμου εθνικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση, που παρέχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δεδομένου, ότι δεν έχει θεσμοθετηθεί μέχρι και σήμερα ένα ενιαίο πλαίσιο για τον καινοτόμο θεσμό του διδακτικού αντικειμένου της δεύτερης ξένης γλώσσας, με γνώμονα το σεβασμό στις γλώσσες της Ευρώπης και την αντιμετώπισή τους ως ισοτίμων μεταξύ τους.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να υπογραμμίσω, ότι η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας στους μαθητές του Δημοτικού αποτελεί κι ένα αποτελεσματικό εργαλείο ενός κράτους για τη διάδοση του πολιτισμού και της κουλτούρας της χώρας αυτής στην νεολαία μας. Άρα, είναι σαφές, ότι το κράτος μας έχει τη δυνατότητα της κατά βούλησης προώθησης ή μη της γλώσσας και του πολιτισμού αυτής της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να ειπωθεί, ότι η Γερμανική γλώσσα, κατά τα τελευταία 20 έτη, έχει παραλόγως προωθηθεί και στηριχθεί από το Ελληνικό κράτος σε υπερβολικό βαθμό σε σχέση με άλλες, εξίσου αν όχι σημαντικότερες γλώσσες σε παγκόσμιο επίπεδο όπως η Ισπανική, η Ρωσική, η Αραβική και η Ιταλική.

Δεν πρέπει, συνεπώς, να παραπονούμαστε διαρκώς για τη γιγάντωση ενός μέλους κράτους της ΕΕ, όταν εμείς οι ίδιοι και χωρίς να μας επιβάλλεται, κάνουμε την επιλογή να στηρίζουμε τη διάδοση της γλώσσας, την κουλτούρας και των εθίμων λαών, οι οποίοι, σε γενικές γραμμές, αποδεδειγμένα έχουν συστηματικά βλάψει τη χώρα μας και έχουν αντιταχθεί σε νόμιμα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Στον αντίποδα, το Ελληνικό κράτος, εντελώς παράλογα, δεν υποστηρίζει τη διάδοση της γλώσσας και του πολιτισμού σημαντικών χωρών, με τις οποίες μας συνδέει μακραίωνη ιστορικά φιλία και συνεργασία όπως π.χ. η Ρωσία, η Αίγυπτος κλπ.

Παραθέτω, δε, τα στοιχεία διάδοσης γλωσσών εξαιρώντας για ευνόητους λόγους τα ινδικά (Bengali + Hindu) και τα Κινεζικά.

Βλέπουμε ότι ομιλούνται: Ισπανικά από 500 εκ., Αραβικά από 450 εκ., τα Ρωσικά από 250 εκ.

Περαιτέρω, σημειώνω, ότι οι έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ είναι οι: Αραβικά, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ισπανικά.

Κατά συνέπεια, θεωρώ, ότι το Υπουργείο σας θα πρέπει άμεσα να νομοθετήσει το νέο μακροπρόθεσμό πρόγραμμα για τη δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση, όπου στο Δημοτικό σχολείο, πέραν της Αγγλικής γλώσσας, θα εισάγεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα στην 5η δημοτικού μία εκ των: Ισπανικών, Ρωσικών, Αραβικών και Ιταλικών.

Τα Γερμανικά προτείνεται να παραμείνουν μόνο για τα παιδιά που ήδη τα διδάσκονται, αλλά όχι για τα νέα παιδιά της 5ης Δημοτικού, του σχολικού έτους 2015-2016.

Όσον αφορά στην φίλη και γείτονα χώρα Ιταλία, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι ιστορικοί δεσμοί πολιτισμού και αίματος που μας συνδέουν, ειδικά με το λαό της Νότιας Ιταλίας, πράγμα που σημειώθηκε και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού της χώρας μας με τον Ιταλό ομόλογο του αλλά και όπως υπογραμμίστηκε από το συμβολικό δώρο που του έκανε, το οποίο ήταν ένα CD με παραδοσιακά τραγούδια των ελληνόφωνων χωριών της Ν. Ιταλίας.

Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να ξεκινήσει η δημιουργία μιας κοινής πρότασης-προγράμματος Ελλάδας – Ιταλίας για την αμοιβαία υποχρεωτική εκπαίδευση των Ιταλικών ως 2η ξένη γλώσσα σε όλα τα ελληνικά δημόσια δημοτικά σχολεία και την παράλληλη υποχρεωτική εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Νοτίου Ιταλίας (συγκεκριμένα στις περιοχές: Απουλία, Καλαβρία, Καμπανία, Βασιλικάτα και Σικελία), το οποίο διαφαίνεται ότι θα χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς πόρους των δυο κρατών μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Ποιο είναι το σχέδιο του υπουργείου για την εκμάθηση 2ης ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο και από ποια τάξη θα ξεκινά;

2. Προτίθεται το υπουργείο σας, στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού, να αντικαταστήσει τη διδασκαλία των Γερμανικών με τη διδασκαλία της Ιταλικής ή Ρώσικης ή Ισπανικής ή Αραβικής γλώσσας;

3. Προτίθεται το Υπουργείο σας να προβεί σε διακρατική συμφωνία με την Ιταλία για τη δημιουργία προγράμματος εκμάθησης των Ιταλικών ως 2ης ξένης γλώσσας σε όλα τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και την ταυτόχρονη εκμάθηση της Ελληνικής σε όλα τα δημόσια δημοτικά σχολεία της Νοτίου Ιταλίας και Σικελίας; Ο ερωτών βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των «ΑΝ.ΕΛ.» Νίκος Ι. Νικολόπουλος


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...