Home / HEADER-NEWS / Επιστημονικές ενώσεις ΠΕ05-06-07: Αξιόπιστη διαδικασία ρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών στην ελληνική επικράτεια

Επιστημονικές ενώσεις ΠΕ05-06-07: Αξιόπιστη διαδικασία ρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών στην ελληνική επικράτεια

Δημοσιεύτηκε: 5:01 μμ Μάρτιος 16th, 2015  


germenglfrench

Επιστολή στον Υπουργό ΠΟ.ΠΑΙ.Θ Καθηγητή Αριστείδη Μπαλτά απέστειλαν οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών Γαλλικής – Αγγλικής και Γερμανικής Φιλολογίας εκφράζοντας την ανησυχία τους για την εξέλιξη της υπόθεσης της κατάργησης της «επάρκειας» διδασκαλίας, έπειτα από τη συγκρότηση «Ομάδας εργασίας για τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αιτήσεων για χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένων γλωσσών» στο Υπουργείο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ –  www.pasykaga.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ www.aplf.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. – kotsonis7@gmail.com

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ www.deutsch.gr

ΘΕΜΑ: «Αξιόπιστη διαδικασία ρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών στην ελληνική επικράτεια»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι συγκροτήθηκε «Ομάδα εργασίας για τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αιτήσεων για χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένων γλωσσών» στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, ενώ εκκρεμεί η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τη συνολική ρύθμιση του θέματος. Σας υπενθυμίζουμε ότι η ελληνική Βουλή ψήφισε τον Μάρτιο του 2014 (νόμος 4250 – ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) τα ακόλουθα: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα». Η προβλεπόμενη από το νόμο Υπουργική Απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί, αν και έχει παρέλθει ένα έτος, καμία διαβούλευση με τους φορείς της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης (Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των ΑΕΙ, επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών κ.λπ) δεν έχει πραγματοποιηθεί – ως εκ τούτου η συγκρότηση της παραπάνω ομάδας εργασίας σε αυτή τη φάση, μόνο ανησυχία γεννά για το μέλλον της υπόθεσης.

Πιστεύουμε ότι και εσείς, ως ο αρμόδιος Υπουργός, μοιράζεστε μαζί μας την εκτίμηση, πως είναι αδιανόητο για ένα ευρωπαϊκό κράτος να λειτουργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν χιλιάδες πολίτες του. Κατά την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, όπως τα παραπάνω, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πέρα από επιστημονικά, παιδαγωγικά και ακαδημαϊκά κριτήρια και οι κοινωνικοοικονομικές παράμετροι που το συνθέτουν. Προϋπόθεση για την ορθή και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο επίλυση τέτοιων θεμάτων αποτελεί η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με διαφάνεια και δημοσιότητα.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλία για τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης διαδικασίας επίλυσης του ως άνω θέματος, ώστε το θεσμικό πλαίσιο να εκσυγχρονιστεί, καθώς το καθεστώς για την «επάρκεια διδασκαλίας Ξένης γλώσσας» ρυθμίζεται από τον αναγκαστικό νόμο 2545 του 1940, νόμο που θεσπίστηκε ένα μήνα πριν την εμπλοκή της χώρας μας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (28η Οκτωβρίου 1940), σε συνθήκες που η χώρα δε διέθετε καταρτισμένο προσωπικό για τη διδασκαλία των Ξένων γλωσσών.

Εκκινώντας τη δημόσια συζήτηση οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών των βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

  • Ομόφωνα τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ καθώς και οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών έχουν κατ΄ επανάληψη δημόσια δηλώσει ότι:

α) Δεν αποτελεί επαρκές προσόν για τη διδασκαλία Ξένων γλωσσών στην ιδιωτική εκπαίδευση (στη δημόσια εκπαίδευση η Ξένη γλώσσα διδάσκεται αποκλειστικά από Πτυχιούχους των Ξενόγλωσσων Πανεπιστημιακών Τμημάτων) η κατοχή από αποφοίτους Λυκείου ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 (π.χ. Proficiency για την Αγγλική γλώσσα), ακόμη και για τις Ξένες γλώσσες και πολιτισμούς που δε διδάσκονται μέχρι σήμερα, στα ελληνικά πανεπιστήμια (π.χ. αραβικά, κινέζικα).

β) Οι μέχρι τώρα εργαζόμενοι/ες στα Κέντρα Ξένων γλωσσών, κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση) και με μακρόχρονη εκπαιδευτική υπηρεσία, να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εργασία τους.

Με την ευκαιρία της πρώτης επικοινωνίας μας για το θέμα, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας και τα εξής:

  • Η ανεργία των Πτυχιούχων των ΑΕΙ στους κλάδους ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής) και ΠΕ07 (Γερμανικής) Φιλολογίας βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως για το τρέχον σχολικό έτος έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση 6.037 συνάδελφοι (3.267 για την Αγγλική, 1599 για τη Γαλλική και 1171 για τη Γερμανική γλώσσα).
  • Ένα σημαντικό μέρος των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας έχει χορηγηθεί από οργανισμούς και φορείς που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν έχουν ελεγχθεί από το ελληνικό κράτος.
  • Ο Σύλλογος Αποφοίτων και Μεταπτυχιακών από κοινού με το Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με αίτημα την κατάργηση της «επάρκειας διδασκαλίας». Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 30.01.2014 και αναμένεται εντός του μηνός η έκδοση της Απόφασης.

Με δεδομένη τη δημόσια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας δια του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ κ. Αναστασίου Κουράκη για το θέμα: «Στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της επικράτειας, καθώς και στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, θα μπορούν να διδάξουν μόνο οι κάτοχοι πτυχίου της αντίστοιχης ξένης φιλολογίας» αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Τα Δ.Σ. των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 – ΠΕ06 – ΠΕ07


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...