Home / HEADER-NEWS / Ξεκινάει στις 2/3 ο διαγωνισμός PISA 2015

Ξεκινάει στις 2/3 ο διαγωνισμός PISA 2015

Δημοσιεύτηκε: 7:39 μμ Φεβρουάριος 17th, 2015  


pisa-testovi-featured

Τι είχε δείξει η μελέτη τα προηγούμενα χρόνια για το επίπεδο στη χώρα μας

Από τις 2 Μαρτίου 2015 έως και 3 Απριλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η διεθνής έρευνα PISA 2015 και θα συμμετάσχουν 231 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια ανά την Ελλάδα. Τα σχολεία αυτά έχουν επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία.Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην έρευνα είναι υποχρεωτική. Η έρευνα που αποτελείται από ένα γνωστικό τεστ και ένα ερωτηματολόγιο θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των σχολικών μονάδων.Η έκτη έρευνα PISA θα εστιάζει στον εγγραμματισμό στις Φυσικές Επιστήμες. Στο PISA 2015 θα διερευνηθούν, επίσης, αλλά με συνοπτικότερο τρόπο, το γνωστικό επίπεδο και οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά, καθώς και, για πρώτη φορά, στη συνεργατική επίλυση προβλήματος.

Η έρευνα PISA 2015 θα διεξαχθεί στη χώρα μας μόνο ηλεκτρονικά και αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτή περισσότερες από 70 χώρες (οι μισές, περίπου, από τις οποίες είναι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ). Από την Ελλάδα θα λάβουν μέρος, όπως προειπώθηκε, 231 σχολεία και περίπου 6.300 μαθητές, ενώ το 2012 είχαν πάρει μέρος 192 σχολεία και περίπου 5.000 μαθητές.

Τι αξιολογεί το PISA

1. Αξιολογεί τη βασική κατανομή των γνωστικών ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (αλλά και των αντιπροσωπευόμενων από αυτούς) μαθητών.

2. Μας δείχνει σε ποιο βαθμό οι ικανότητες και οι δεξιότητες των μαθητών (στο γνωστικό πεδίο, αλλά και στην κριτική αντιμετώπιση των ζητημάτων που κατά καιρούς ανακύπτουν) σχετίζονται με τις δημογραφικές, τις κοινωνικές, τις οικονομικές και -βεβαίως- τις εκπαιδευτικές μεταβλητές.

3. Αποκαλύπτει όψεις των αλλαγών στις μαθητικές επιδόσεις, αλλά και τη συνάφεια μεταξύ επιπέδου των μαθητών και των διαφορετικών τύπων ή μεταβλητών του μαθησιακού περιβάλλοντός τους.

4. Αποτιμά πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι οι μαθητές, προκειμένου να αντιμετωπίζουν ζητήματα της καθημερινής τους ζωής.

5. Αποκαλύπτει το βαθμό, κατά τον οποίο μπορούν οι 15χρονοι μαθητές να συμμετέχουν με πληρότητα και ισοτιμία στην πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου τους.

6. Συλλέγει, επίσης, πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχουσών χωρών, ώστε να διερευνηθούν οι πλείστοι εκείνοι παράγοντες που επιδρούν καταλυτικά στη συνολική εικόνα των μαθητικών επιδόσεων (οικογένεια, ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον κ.ά), αλλά και να αναζητηθούν πρακτικές αντιμετώπισης των πιθανών εκπαιδευτικών ελλειμμάτων από πλευράς συμμετεχουσών χωρών.

Περισσότερες πληροφορίες για το PISA όπως και παραδείγματα θεμάτων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα για το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης των μαθητών.

Πώς τα πήγαν οι Έλληνες μαθητές το 2012

O βαθμός εγγραμματισμού των συμμετεχόντων μαθητών στο PISA αποτιμάται με βάση τα κλιμακούμενης δυσκολίας επίπεδα των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, ενώ οι χώρες κατατάσσονται σε τρεις ομάδες, ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών τους:

– Στην πρώτη ομάδα κατατάσσονται οι χώρες με μέση επίδοση υψηλότερη από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

– Στη δεύτερη ομάδα κατατάσσονται οι χώρες που η μέση επίδοσή τους δε διαφέρει από αυτήν του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ.

– Στην τρίτη ομάδα κατατάσσονται οι χώρες με μέση επίδοση χαμηλότερη από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Στο PISA 2012 η Ελλάδα κατατάχθηκε στην τρίτη ομάδα των χωρών.

Συγκριτικό αποτελεσμάτων Ελλάδας 2009 – 20012

 

Έτος ΜαθηματικάΒαθμολογία Θέση Ανάγνωσηβαθμολόγια Θέση Επιστήμες Θέση
2009 466 39η 483 32η 470 40η
2012 453 42η 477 39η 467 42η


Μαθηματικά: 42η η Ελλάδα σε σύνολο 65 χωρών

Όσον αφορά τον τομέα των μαθηματικών το σκορ των Ελλήνων μαθητών ήταν 453 βαθμολογία που κατατάσσει τη χώρα μας στην 42η θέση. Στην 40 και 41 θέση είναι η Κροατία και το Ισραήλ ενώ λίγο πιο κάτω από την Ελλάδα είναι η Σερβία, η Τουρκία και η Βουλγαρία. Η Κύπρος βρίσκεται στην 46η θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση του 2009 η Ελλάδα στον τομέα των μαθηματικών είχε σκορ 466 και βρισκόταν στην 39η θέση.

Μαθηματικά
40.  Croatia 471
41.  Israel 466
42.  Greece 453
43.  Serbia 449
44.  Turkey 448
45.  Romania 445
46.  Cyprus 440
47.  Bulgaria 439

Ανάγνωση: 39η η Ελλάδα

Λίγο καλύτερα τα πηγαίνουν οι έλληνες μαθητές στην ανάγνωση συγκριτικά με τα μαθηματικά, καθώς το σκορ είναι 477 αποτέλεσμα που κατατάσσει τη χώρα μας στην 39η. Στα ίδια επίπεδα με τους έλληνες μαθητές είναι οι Ρώσοι, οι Λιθουανοί και οι Τούρκοι. Η Κύπρος και σε αυτόν τον τομέα βρίσκεται χαμηλά κατακτώντας την 44η θέση. Το 2009 το σκορ των ελλήνων μαθητών ήταν 483 και η χώρα μας κατατάχθηκε 32η.

Ανάγνωση
39.  Greece 477
40.  Lithuania 477
41.  Russia 475
42.  Turkey 475
43.  Slovak 463
44.  Cyprus 449
45.  Bulgaria 436
46.  United Arab Emirat 442
47.  Costa Rica 441
48.  Chile 441
49.  Malaysia 441

Φυσικές επιστήμες: 42η η Ελλάδα

Στον τομέα των φυσικών επιστημών το 467 που ήταν η επίδοση των ελλήνων μαθητών κατατάσσει την Ελλάδα στην 42η θέση. Δεν τα πήγε καλά η Κύπρος και σε αυτόν τον τομέα καθώς το σκορ ήταν 438. Και στον τομέα αυτό παρατηρούμε ότι οι επιδόσεις των ελλήνων μαθητών είναι παραπλήσιες με αυτές των τούρκων. Στην έκθεση του 2009 η Ελλάδα είχε καταταχθεί στην 40η θέση με σκορ 470.

Επιστήμες
40.  Slovak 471
41.  Israel 470
42.  Greece 467
43.  Turkey 463
44.  United Arab Emirat 448
45.  Bulgaria 446
46.  Serbia 445
47.  Cilie 445
48.  Romania 439
49.  Cyprus 438
Καλόγηρος Βασίλειος
news.gr
…………………………………………………………………………………………………..
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
PISA: βλάπτει σοβαρά την Παιδεία
Συντάκτης:

Σε μια δραματική επιστολή προς τον διευθυντή του προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA), δρα Αντρέας Σλάισερ, ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί και γονείς από όλο τον κόσμο εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις του τεστ PISA (Πίζα), το οποίο βρίσκεται στον 14ο χρόνο διεξαγωγής του, και καλούν για την παύση του.

Η προσέγγιση που υιοθετούν οι συντάκτες της επιστολής είναι αυστηρά εκπαιδευτική. Αναδεικνύει με συντομία τη ζημιά που προκαλούν οι έρευνες αυτές στα σχολεία, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη διδασκαλία.

Η πρωτοβουλία εμφανίστηκε στο Διαδίκτυο (https://oecdpisaletter.org/) πέρσι τον Απρίλη και από τον Μάιο της ίδιας χρονιάς μέχρι φέτος τον Ιανουάριο συγκέντρωσε κάτι παραπάνω από 2.300 υπογραφές υποστήριξης. Αντίστοιχη κίνηση έχει ξεκινήσει και από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και γονείς και στη χώρα μας.

Διαφορετικές φωνές

Γύρω από την πρωτοβουλία αυτή συγκεντρώθηκαν αρκετά διαφορετικές φωνές από τον χώρο των επιστημών της αγωγής. Η πολυφωνία αυτή τονίζει τον οξυμένο χαρακτήρα των προβλημάτων που δημιουργούν στα σχολεία οι έρευνες της PISA και αναδεικνύει την ανάγκη να σταματήσουμε τη διεξαγωγή τους.

Στη χώρα μας ο διεθνής διαγωνισμός PISA του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θα πραγματοποιηθεί από 2 Μαρτίου έως και 3 Απριλίου και θα συμμετάσχουν 231 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια.

Αλλά ας δούμε το θέμα στην ουσία του γιατί είναι εξόχως σοβαρό. Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα PISA είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο ως ένα εργαλείο ιεραρχικής κατάταξης των χωρών (μελών του ΟΟΣΑ και άλλων) ανάλογα με τη μέτρηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των 15χρονων μαθητών στα μαθηματικά, τη φυσική και την ανάγνωση.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος, που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια, έχουν αρχίσει να επηρεάζουν βαθιά τις εκπαιδευτικές πρακτικές πολλών χωρών, ενώ ακριβώς στη βάση των αποτελεσμάτων κράτη αναμορφώνουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, ελπίζοντας να βελτιώσουν τη θέση τους στην κατάταξη. Σε πολλές χώρες η απουσία προόδου στο πρόγραμμα PISA οδηγεί σε δηλώσεις περί κρίσης και σοκ, οι οποίες ακολουθούνται από εκκλήσεις για παραιτήσεις και από εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στο πνεύμα του προγράμματος.

Στην 42η θέση

Να υπενθυμίσουμε ότι με την ανακοίνωση των τελευταίων αποτελεσμάτων της έκθεσης PISA του ΟΟΣΑ για τη χώρα μας, πριν από περίπου έναν χρόνο, η Ελλάδα βρέθηκε στην 42η θέση, μεταξύ των 65 χωρών που συμμετείχαν, σημειώνοντας πτώση 17 θέσεων.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με εργαλείο το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών/-τριών PISA πρωτοστατεί στην πολιτική επιτήρησης, συμμόρφωσης, πιστοποίησης «εκπαιδευτικών προϊόντων» και «εκπαιδευτικών υπηρεσιών» και ανταγωνισμού. Ο πανεπιστημιακός Γιώργος Μαυρογιώργος επισημαίνει ότι ο ΟΟΣΑ, με «συμβουλευτικές εκθέσεις», εμπορεύεται εμπειρογνωμοσύνη για την άσκηση πολιτικής και στην εκπαίδευση.

Με τα δοκίμια αξιολόγησης προωθεί συγκεκριμένη αντίληψη για τη σχολική γνώση, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη σχολική επιτυχία, τον μαθητή κ.ά. και υποδηλώνει ένα σύστημα αρχών, αντιλήψεων και επιλογών που προβάλλουν (και ώς έναν βαθμό επιβάλλουν) αντίστοιχες αρχές στην οργάνωση της ίδιας της εκπαιδευτικής δια­δικασίας.

«Προκαλεί ζημιά σε σχολεία και μαθητές»

Τι φοβούνται οι 2.300 που υπογράφουν την επιστολή

«Αγαπητέ δόκτορα Σλάισερ, απευθυνόμαστε σε εσάς, ως διευθυντή του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) του ΟΟΣΑ. Ανησυχούμε ειλικρινά για τις αρνητικές συνέπειες των κατατάξεων της PISA. Μερικές από τις ανησυχίες είναι οι παρακάτω:

1. Το πρόγραμμα PISA συμβάλλει στην κλιμάκωση ποσοτικών μετρήσεων και στη δραματική αύξηση της εξάρτησης από αυτές. Το καθεστώς που επιβάλλει, με τον διαρκή κύκλο των τεστ, βλάπτει τα παιδιά και αποδυναμώνει τις σχολικές τάξεις καθώς αναπόφευκτα συνεπάγεται όλο και περισσότερα τεστ πολλαπλής επιλογής, περισσότερα λεπτομερώς προσχεδιασμένα μαθήματα από «προμηθευτές» που βρίσκονται έξω από το σχολείο – και λιγότερη αυτονομία για τους εκπαιδευτικούς. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα PISA έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο το άγχος που προϋπήρχε στα σχολεία, θέτοντας σε κίνδυνο την ισορροπία μαθητών και εκπαιδευτικών.

2. Επικεντρωνόμενο σε ένα περιορισμένο εύρος μετρήσιμων τομέων της εκπαίδευσης, αποσπά την προσοχή από τομείς που είναι αδύνατο (ή λιγότερο δυνατό) να μετρηθούν, όπως η φυσική αγωγή, η ηθική, η πολιτική και η αισθητική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα τον επικίνδυνο περιορισμό του συλλογικού φαντασιακού για το τι είναι και το τι οφείλει να είναι η εκπαίδευση.

3. Η περιορισμένη εστίαση του ΟΟΣΑ στα σταθμισμένα τεστ διακινδυνεύει τη μετατροπή της μάθησης σε πληκτική εργασία και τον θάνατο της χαράς της μάθησης. Καθώς το πρόγραμμα PISA οδηγεί πολλές χώρες στον διεθνή ανταγωνισμό για τις υψηλότερες επιδόσεις, ο ΟΟΣΑ έχει αποκτήσει τη δύναμη να διαμορφώνει την εκπαιδευτική πολιτική σε όλο τον κόσμο, χωρίς να προηγηθεί καμία συζήτηση για την αναγκαιότητα ή τους περιορισμούς των τελικών σκοπών του. Η μέτρηση μιας μεγάλης ποικιλίας εκπαιδευτικών παραδόσεων και πολιτισμών με τη χρήση ενός μοναδικού, περιορισμένου και προκατειλημμένου μέτρου σύγκρισης θα μπορούσε τελικά να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στα σχολεία και τους μαθητές.

4. Οι εξελίξεις αυτές συγκρούονται εμφανώς με ευρέως αποδεκτές αρχές καλής εκπαιδευτικής και δημοκρατικής πρακτικής. Καμία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, οποιασδήποτε σημασίας, δεν μπορεί να αγνοεί τον ρόλο μη εκπαιδευτικών παραγόντων, ανάμεσα στους οποίους κυρίαρχη σημασία έχει η κοινωνική και οικονομική ανισότητα μιας χώρας. Σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, η ανισότητα έχει δραματικά αυξηθεί τα τελευταία 15 χρόνια, γεγονός που ερμηνεύει το άνοιγμα της εκπαιδευτικής ψαλίδας μεταξύ πλούσιων και φτωχών και το οποίο είναι αδύνατο να κλείσουν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, όσο επεξεργασμένες κι αν είναι».

https://www.efsyn.gr/


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...