Τελευταία Νέα

Πέμπτη, 04/03/2021, 05:36


Home / HEADER-NEWS / ΠΕΚΑΠ προς Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας: Αίτημα για συνάντηση και αναμονή της εξαγγελίας του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πρότασής σας για «μάθημα Πληροφορικής Γενικής Παιδείας τουλάχιστον δύο ωρών εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου»

ΠΕΚΑΠ προς Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας: Αίτημα για συνάντηση και αναμονή της εξαγγελίας του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πρότασής σας για «μάθημα Πληροφορικής Γενικής Παιδείας τουλάχιστον δύο ωρών εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου»

Δημοσιεύτηκε: 4:26 μμ Φεβρουάριος 25th, 2015  


pekap

Υπόμνημα σχετικά με την Πληροφορική

στην Πρωτοβάθμια και  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

 

Με την ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκόντων σας, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις προτάσεις μας για τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις του Ελληνικού Σχολείου.

 

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Όπως είναι γνωστό, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν μεταταχθεί αρκετοί εκπαιδευτικοί, μεταξύ των οποίων και οι συνάδελφοι της Πληροφορικής. Αιτούμεθα την τοποθέτηση σε οργανικές θέσεις στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών ΠΕ19-20. Παράλληλα να δημοσιοποιηθούν τα μόρια μετάταξής τους και να αντιμετωπισθούν βελτιωτικά, όλες οι παραλήψεις και παρατυπίες, που τυχόν έχουν σημειωθεί.

Επίσης, οι συνάδελφοι καλούνται να διδάξουν για 24 ώρες την εβδομάδα, σε τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθητών, με συνεχή εναλλαγή τάξεων – ηλικιών, σε εργαστήρια ασυντήρητα και με ελλείψεις εξοπλισμού, σε συνθήκες -δηλαδή- αντιπαιδαγωγικές έως και επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών.

Προτείνουμε τα ακόλουθα:

 • Άμεση εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. στο σύνολο των δημοτικών σχολείων της χώρας.
 • Σύσταση οργανικών θέσεων για όλους τους μεταταγμένους  συναδέλφους.
 • Εγκατάσταση σύγχρονων εργαστηρίων Πληροφορικής σε όλα τα Δημοτικά σχολεία.
 • Αναγνώριση 3ωρης εργαστηριακής απασχόλησης στους Υπεύθυνους Εργαστηρίων Πληροφορικής όπως συμβαίνει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Συνδιδασκαλία ή διαίρεση του τμήματος όπου ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 20.

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Γυμνάσιο:

Μετά την τρίχρονη εφαρμογή του πιλοτικού αναμορφωμένου προγράμματος Σπουδών στο Γυμνάσιο, όπου το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα, η επιτυχία του κατά γενική ομολογία όλων των θεσμικών φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησής του, υπήρξε αδιαμφισβήτητη. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητη την υιοθέτηση και εφαρμογή του σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Παράλληλα απαιτείται η προετοιμασία των μαθητών από καθηγητές Πληροφορικής, εντός ενός διευρυμένου προαιρετικού σχολικού ωραρίου, για την επιτυχή πιστοποίησή τους σε γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού Η/Υ.

Προτείνουμε τα ακόλουθα:

 • Τη διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής, σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σε δίωρη βάση, στο εργαστήριο.
 • Τη διδασκαλία του μαθήματος από δύο καθηγητές, στην περίπτωση πολυάριθμων τμημάτων ή τη διαίρεση των τμημάτων σε δύο υποτμήματα.
 • Την υπαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής στα μαθήματα της Α Ομάδας μαθημάτων του Γυμνασίου, ώστε να συνυπολογίζεται ο βαθμός του στο συνολικό προαγωγικό βαθμό.
 • Τη γραπτή εξέταση του μαθήματος της Πληροφορικής στις προαγωγικές (Α’ & Β’ Γυμνασίου) και απολυτήριες (Γ’ Γυμνασίου) εξετάσεις.
 • Το μη συνυπολογισμό του βαθμού του μαθήματος, με το βαθμό του μαθήματος της Τεχνολογίας.
 • Τη δημιουργία προαιρετικών τμημάτων, για τη διδασκαλία και εμπέδωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των υπολογιστών και της Πληροφορικής, που θα οδηγούν στην απόκτηση αντίστοιχου πιστοποιητικού.
 • Τη Θέσπιση Κρατικού Πιστοποιητικού Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ.

 

Γενικό Λύκειο

 

Για την Α’ και Β’ Λυκείου  προτείνουμε:

 • Τη διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής, σε δίωρη βάση, ως μάθημα Γενικής Παιδείας, υποχρεωτικό για όλους, στο εργαστήριο.
 • Τη διδασκαλία του μαθήματος από δύο καθηγητές, στην περίπτωση πολυάριθμων τμημάτων ή τη διαίρεση των τμημάτων σε δύο υποτμήματα.
 • Τη συγγραφή οδηγού (βιβλίου καθηγητή), για τη διδασκαλία του μαθήματος.
 • Την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για αποθήκευση και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και μαθημάτων, υπό την αιγίδα των επίσημων φορέων του Υπουργείου.
 • Τη διατήρηση της τράπεζας θεμάτων, η οποία θα ανανεώνεται διαρκώς, για συμβουλευτική και καθοδηγητική χρήση της, από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

 

Για την Γ’ Λυκείου:

Συμφωνούμε με την ισότιμη αντιμετώπιση, με άλλα συναφή μαθήματα της Γ’ Λυκείου του μαθήματος «Επιστήμης των Υπολογιστών», σχετικά με την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά διεκδικούμε την επαναφορά του μαθήματος Πληροφορικής Γενικής Παιδείας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δεν θα ξαναλειτουργήσουν δια ζώσης τα Πανεπιστήμια όλο το εαρινό εξάμηνο

Προτείνουμε τα ακόλουθα:

 • Τη διδασκαλία του μαθήματος από δύο καθηγητές, στην περίπτωση πολυάριθμων τμημάτων ή την διαίρεση των τμημάτων σε δύο υποτμήματα.
 • Παράλληλα με το βιβλίο μαθητή, τη συγγραφή οδηγού (βιβλίου καθηγητή), για τη διδασκαλία του μαθήματος.
 • Την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για αποθήκευση και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και μαθημάτων, υπό την αιγίδα των επίσημων φορέων του Υπουργείου.
 • Την ανάπτυξη τράπεζας θεμάτων, η οποία θα ανανεώνεται διαρκώς, για συμβουλευτική και καθοδηγητική χρήση της, από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 • Την επαναφορά μαθήματος Πληροφορικής Γενικής Παιδείας.

 

Επαγγελματικό Λύκειο

Στο Επαγγελματικό Λύκειο, ο Τομέας Πληροφορικής έχει τις εξής ειδικότητες:

 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
 2. Τεχνικός Η/Υ και ∆ικτύων Η/Υ και
 3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,

ενώ εισάγεται το «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», ως μάθημα Γενικής Παιδείας στη Β’ και Γ΄ τάξη. Στην Α’ τάξη όμως, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» δεν είναι τετράωρο σε όλους τους Κύκλους Επιλογής, και επειδή πρόκειται για μάθημα από τη φύση και το αντικείμενό του εργαστηριακό, πρέπει να χαρακτηριστεί ως τέτοιο.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι τα μαθήματα της Γενικής Παιδείας στη Β’ και Γ’ τάξη για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης, θα πρέπει να είναι δίωρα. Επίσης, στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Πληροφορικής δεν ισχύει η συνδιδασκαλία στα 13 άτομα όπως ισχύει σε όλες τις άλλες ειδικότητες και θα πρέπει να διορθωθεί με τις νέες αναθέσεις.

Προτείνουμε τα ακόλουθα:

 • Ανάθεση των μαθημάτων Πληροφορικής, ανεξαρτήτου Τομέα και Ειδικότητας, μόνο σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής.
 • Δημιουργία αυτόνομου Κύκλου Επιλογής Πληροφορικής στην Α’ τάξη με ανάλογα μαθήματα κατεύθυνσης, καθώς η Πληροφορική αποτελεί την πολυπληθέστερη ειδικότητα στα ΕΠΑ.Λ.
 • Μετατροπή του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» σε τετράωρο για όλους τους Κύκλους Επιλογής στην Α’ τάξη.
 • Χαρακτηρισμό του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» ως εργαστηριακού.
 • Μετατροπή του μαθήματος Γενικής Παιδείας στη Β’ και Γ’ τάξη σε δίωρο.
 • Διόρθωση της στρέβλωσης που ισχύει μόνο στα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής, όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για συνδιδασκαλία.

 

Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής

Συνολικά 27 Σύμβουλοι Πληροφορικής υπηρετούν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός, αν κρίνουμε από τον αριθμό των εν ενεργεία εκπαιδευτικών πληροφορικής  αλλά και το γεγονός  ότι διδάσκουν σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είναι εξαιρετικά μικρός. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί, προκειμένου οι Σύμβουλοι Πληροφορικής να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον πολυδιάστατο ρόλο τους. Προτείνουμε την ύπαρξη ενός Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για την αποτελεσματικότερη επιστημονική καθοδήγηση των χιλιάδων συναδέλφων.

 

Κλάδος ΠΕ20

Σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α), υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ01 έως ΠΕ20. Επίσης, οι καθηγητές ΠΕ19 και ΠΕ20 έχουν τις ίδιες ακριβώς αναθέσεις μαθημάτων. Οι προηγούμενες προκηρύξεις δεν παρείχαν το δικαίωμα στους καθηγητές ΠΕ20 να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής των Σχολικών Συμβούλων.

Προτείνουμε τα ακόλουθα:

 • Οι καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20 διδάσκουν το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο και πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα.
 • Η επικείμενη προκήρυξη για Σχολικούς Συμβούλους, σε ότι αφορά τους υποψηφίους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής, πρέπει να επιτρέπει στους καθηγητές ΠΕ19 και ΠΕ20 να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία επιλογής.
 • Ο Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α) είναι σαφής για το ποιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για θέσεις Σχολικών Συμβούλων και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και στην αντίστοιχη εγκύκλιο προκήρυξης.
 • Ο κλάδος των καθηγητών Πληροφορικής είναι ενιαίος και αδιαίρετος και είμαστε αντίθετοι στη λογική, να προκηρυχθούν άλλες θέσεις Σχολικών Συμβούλων για τους ΠΕ19 και άλλες για τους ΠΕ20.
 • Η ένταξη των ΠΕ20 στις διαδικασίες επιλογής των Συμβούλων να συνοδευτεί με αύξηση του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής, ένας σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Από 8 έως 19 Μαρτίου οι δηλώσεις των αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες 2021

 

Αναβάθμιση του ρόλου των  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.:

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και τον καταλυτικό ρόλο των 58 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παραθέτουμε την παρακάτω εμπεριστατωμένη λίστα προτάσεων, προκειμένου να αποτελέσουν οδηγό προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης και της βελτιστοποίησης του τρόπου λειτουργίας τους.

Προτείνουμε τα ακόλουθα:

 • Να αναγνωριστούν θεσμικά τα στελέχη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ως στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης, έχοντας υπό την εποπτεία τους εκατοντάδες σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.
 • Να καλυφθούν πλήρως όλες οι κενές θέσεις των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, και να ληφθεί μέριμνα για την -κατά προτεραιότητα –απόσπαση και των επιπλέον εκπαιδευτικών, όπως προβλέπεται στην υπ. αριθμ. 92995/Γ7 – 10/08/2012 Υπουργική Απόφαση, προκειμένου να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη υλοποίηση σημαντικότατων δράσεων, όπως η οργάνωση, υλοποίηση & τεχνική υποστήριξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, η διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων εστιασμένα σε θέματα εργαστηρίου Η/Υ, ελεύθερου λογισμικού, ψηφιακού σχολείου, εκπαιδευτικών λογισμικών, σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών, κλπ.
 • Να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής των στελεχών των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. στα προγράμματα επιμόρφωσης Επιπέδου Β, όπως ακριβώς ισχύει και για τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ 19-20.
 • Να επικαιροποιηθούν και να δημοσιευθούν τα αναλυτικά καθήκοντα των τεχνικών υπευθύνων και να καθοριστεί η διαδικασία σχετικά με τις  μετακινήσεις τους στα σχολεία.
 • Να καθιερωθούν εντατικά Προγράμματα Επιμόρφωσης των στελεχών των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
 • Να συμπεριληφθούν οι καινοτόμες δράσεις (π.χ. συμμετοχή ή διοργάνωση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων) στο καθηκοντολόγιο των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
 • Να ανανεωθεί ο εξοπλισμός των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. με σύγχρονα εργαλεία (Η/Υ, κιτ ρομποτικής και διαδραστικοί πίνακες (για επιμορφωτικούς σκοπούς), εργαλεία, εξαρτήματα, αναλώσιμα κλπ), και να καθιερωθεί ανά έτος συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (π.χ. σπρέι καθαρισμού, θερμοαγώγιμες κόλλες, μονωτική ταινία, ειδικά κατσαβιδάκια κλπ).
 • Να επαναθεσπισθεί το μηνιαίο επίδομα θέσης.
 • Να θεσπιστεί η υπαγωγή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές, όπως συμβαίνει με τα Σχολεία, προκειμένου να μπορούν να προμηθεύονται εξαρτήματα και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

 

Μοριοδότηση εκπαιδευτικών ΠΕ 19-20 στις Τ.Π.Ε.

Σύμφωνα με την υπ. Αρ.Πρωτ. 75451/Δ2/06-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά στην επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέρεται «οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-20 θα μοριοδοτηθούν με τις μονάδες της επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1».

Δεδομένου ότι αφενός μεν η εν λόγω εγκύκλιος είναι εν ισχύ και δεν έχει ανακληθεί ούτε τροποποιηθεί, αφ’ ετέρου δε αρκετοί εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (ΠΕ19-20) χρησιμοποιήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας ως  επιμορφωτές Τ.Π.Ε. επιπέδου I, χωρίς να τους έχει δοθεί ποτέ το δικαίωμα συμμετοχής στην πιστοποίηση, όπως δόθηκε σε όλους τους άλλους κλάδους, παρακαλούμε όπως προβείτε επίσημα, ξεκάθαρα και οριστικά στην αναγνώριση της πιστοποιημένης γνώσης Πληροφορικής επιπέδου I, σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20.

 

Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

 

Παρακαλούμε για την πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης τις προσεχείς ημέρες, προκειμένου να συζητήσουμε όλα τα θέματα που άπτονται της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και περιέχονται στο παρόν υπόμνημα. Τέλος, αναμένουμε σύντομα την εξαγγελία του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πρότασής σας για «μάθημα Πληροφορικής Γενικής Παιδείας τουλάχιστον δύο ωρών εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου» (Πρακτικά, Βουλή των Ελλήνων, 26/11/2014).

 

 

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.,


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών

Αξιολόγηση σε σχολεία και εκπαιδευτικούς θέλει το υπουργείο Παιδείας, ενώ πόλεμο κατά ...