Home / HEADER-NEWS / ΚΕΔΔΥ – Ερωτηματολόγιο και συμβουλές – οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

ΚΕΔΔΥ – Ερωτηματολόγιο και συμβουλές – οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Δημοσιεύτηκε: 11:37 πμ Φεβρουάριος 18th, 2015  


MATHISIAKESDYSKOLIES
Αν ένας συνάδελφος από το διδακτικό σύλλογο πιστεύει ότι στην τάξη του έχει έναν μαθητή/τρια που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, καλό είναι:
1)        Να συζητήσει με τους υπόλοιπους συναδέλφους του και να ανταλλάξουν απόψεις, για να διαπιστώσει αν και οι υπόλοιποι έχουν την ίδια γνώμη.
2)        Να συζητήσει με τον ίδιο το μαθητή, κάνοντας του κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες περιέχονται στο ερωτηματολόγιο, για να μπορέσει να δει τι

πιστεύει ο ίδιος ο μαθητής για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

3)        Ελάτε σε επικοινωνία με τους γονείς του παιδιού και συζητήστε μαζί τους, σχετικά με το βαθμό και τον τρόπο που διαβάζει στο σπίτι και αν έχουν διαπιστώσει τις δυσκολίες αυτές από παλιά.
4)        Συζητήστε με το σύμβουλο του μαθήματος σας και εκθέστε του τον προβληματισμό σας.
5)        Συνεκτιμήστε τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει και αν θεωρείτε ότι πρέπει ο γονέας να εξετάσει την πιθανότητα ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών, παραπέμψτε τον στο ΚΕΔΔΥ.
6)        Όταν παραπέμπετε έναν μαθητή στο ΚΕΔΔΥ, καλό είναι να μην ονομάζετε τη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζει ο μαθητής/τρια, π.χ. δυσλεξία, αλλά να το διατυπώνετε ως εξής: «Πηγαίνετε στο ΚΕΔΔΥ να ελέγξετε την ύπαρξη τυχόν μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδί και να επηρεάζουν την επίδοσή του.» .
7)        Γράψτε μια σύντομη έκθεση στις παρατηρήσεις του ερωτηματολογίου, όπου θα δικαιολογείται την απόφασή σας να παραπέμψετε το συγκεκριμένο μαθητή/τρια.
8)        Αν στο σχολείο σας λειτουργεί Τμήμα Ένταξης ζητήστε βοήθεια από το συνάδελφο που είναι εξειδικευμένος σε θέματα ειδικής αγωγής.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: ……………………………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ………………….
ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:……………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ……………….
Η ακριβής διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί τη συνεκτίμηση πολλών παραγόντων. Τα τεστ και η οποιαδήποτε αξιολόγηση των μαθητών, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις πολύτιμες παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού που έρχεται σε καθημερινή επαφή με το μαθητή. Σας παρακαλούμε ιδιαίτερα να βοηθήσετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που σας δίνεται έτσι ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το μαθητή.
·        Για τη συμπλήρωση μπορείτε να έρθετε σε επαφή και επικοινωνία με το ΚΕΔΔΥ (τηλ. 2510-241141) για όποια τυχόν προβλήματα προκύψουν.
ΟΔΗΓΙΕΣ
ØΓια τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επιλέγετε μια από τις τρεις προτεινόμενες απαντήσεις.
ØΣε ορισμένες ερωτήσεις σας ζητούνται περαιτέρω εξηγήσεις οι οποίες κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμες για την αξιολόγηση των μαθητών
ØΘα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο αν πριν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι καθηγητές συζητούσαν και αντάλλασαν απόψεις για το μαθητή/τρια προκειμένου να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη.
Α) ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ØΑΚΡΟΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Παρανοεί τις προφορικές οδηγίες που του δίνετε
2) Παρανοεί απλές προτάσεις και ερωτήσεις
3) Δεν κατανοεί τις πολυσύλλαβες λέξεις
4) Έχει δυσκολία στη διάκριση των ήχων του λόγου
ØΟΜΙΛΙΑ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Ο λόγος του εκφέρεται αργά ή με δυσκολία
2) Χρησιμοποιεί σύντομες και ατελείς προτάσεις
3) Αντιστρέφει τη σειρά των φθόγγων όταν μιλάει (π.χ. κάνταλα αντί κάλαντα)
4) Δυσκολεύεται στην εκφορά συμφωνικών συμπλεγμάτων (π.χ. κρ, θρ, ρθ, κλπ.)
5) Παραλείπει φθόγγους όταν μιλάει
6) Τραυλίζει ή κομπιάζει κατά την εκφορά του λόγου
7) Διαθέτει φτωχό λεξιλόγιο για την ηλικία του
8) Δυσκολεύεται στην εύρεση και χρήση των κατάλληλων λέξεων: δηλ. το παιδί ξέρει τι θέλει να πει, αλλά δε «βρίσκει» τις συγκεκριμένες λέξεις όταν τις θέλει
9) Ανταποκρίνεται σε λεξιλογικές ασκήσεις; (π.χ. να ορίσει μια λέξη, να βρει τη συνώνυμη ή αντώνυμή της, κτλ.)
10) Γνωρίζει βασικές έννοιες που σχετίζονται με το χρόνο, το χώρο.
11) Δε θυμάται τους μήνες ή τις ημέρες της εβδομάδας, ούτε τις εποχές με τη σωστή σειρά τους
12) Δε συμμετέχει στο διάλογο που διενεργείται στην τάξη
13) Ο προφορικός του λόγος είναι αντίστοιχος της ηλικίας του
ØΑΝΑΓΝΩΣΗ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Διαβάζει με ευχέρεια
2) Διαβάζει αργά
3) Διαβάζει μηχανικά, άχρωμα
4) Διαβάζει συλλαβιστά
5) Πραγματοποιεί μικρές αυτόνομες παύσεις κατά την ανάγνωση;
6) Συγχέει γράμματα που μοιάζουν φωνολογικά ή μορφολογικά
7) Μπερδεύει ή αντικαθιστά φωνητικά παρόμοιες λέξεις
8) Δυσκολεύεται να διαβάσει πολυσύλλαβες και άγνωστες λέξεις
9) Παραλείπει γράμματα, λέξεις, χαρακτηριστικές καταλήξεις όταν διαβάζει φωναχτά
10) Δυσκολεύεται να διηγηθεί όσα διάβασε ή άκουσε
11) Ακολουθεί τα σημεία στίξεως;
12) Διαβάζει με προθυμία μέσα στην τάξη;
ØΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΗΣ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Γράφει με κανονικό ρυθμό
2) Γράφει με αργό ρυθμό
3) Παραλείπει γράμματα
4) Προσθέτει γράμματα
5) Αφαιρεί γράμματα ή συλλαβές
6) Αντικαθιστά γράμματα ή συλλαβές
7) Γράφει φωνολογικά σωστές λέξεις, αλλά ορθογραφικά λανθασμένες (π.χ. καταλήξεις ρημάτων με «ο»)
8) Μπερδεύει τα κεφαλαία με τα μικρά γράμματα
9) Ενώνει τις λέξεις τη μια με την άλλη
10) Αφήνει κενά μέσα στις λέξεις που γράφει
11) Χρησιμοποιεί ορθά τα σημεία στίξεως
12) Γράφει την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να μπορεί να ξεχωρίσει ποιος απ’ όλους είναι ο σωστός
13) Αναπτύσσει επαρκώς γραπτά ένα θέμα σε παραγράφους-εκθέσεις
14) Δομεί σωστά τη παράγραφο (θεματική πρόταση-λεπτομέρειες-κατακλείδα)
15) Δομεί ορθά τις εκθέσεις του (πρόλογος-κύριο μέρος-επίλογος)
16) Κάνει καλή χρήση του λεξιλογίου που κατέχει στην ανάπτυξη των ιδεών του στο γραπτό λόγο
17) Το περιεχόμενο του γραπτού του λόγου είναι κατανοητό
18) Στα γραπτά του αποφεύγει τις σύνθετες-πολύπλοκες λέξεις
19) Το περιεχόμενο του γραπτού του είναι πολύ σύντομο, χωρίς επεξεργασία των ιδεών του
20) Αφήνει ανολοκλήρωτες τις προτάσεις του
21) Το γραπτό του είναι γεμάτο μουντζούρες και σβησίματα
22) Έχει προβλήματα στην αντιγραφή από τον πίνακα
23) Ο γραφικός του χαρακτήρας είναι καλός και ευανάγνωστος.
ØΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να κατανοήσει τις αριθμητικές έννοιες
2) Δυσκολεύεται να εκτελέσει αριθμητικές πράξεις
3) Δεν κατανοεί τη γλώσσα των μαθηματικών (δεν καταλαβαίνει ότι οι λέξεις «διαφορά», «ελάττωση», «πλην», «βγάζω», σημαίνουν «αφαίρεση»)
4) Συγχέει οπτικά «παρόμοια» μαθηματικά σύμβολα (π.χ. το – με το =, το + με το *)
5) Δυσκολεύεται να ακολουθήσει τη λογική αλληλουχία των εκφωνούμενων μαθηματικών προβλημάτων και δεν κατανοεί ποιο είναι το ζητούμενο
6) Δυσκολεύεται στην κατανόηση της θεσιακής αξίας των ψηφίων
7) Δεν έχει μάθει τον πίνακα του πολλαπλασιασμού
8) Επιλέγει τις σωστές μαθηματικές έννοιες για την επίλυση ενός προβλήματος, αλλά κάνει λάθος στις τεχνικές επίλυσης
9) Αποτυγχάνει να ελέγξει τις απαντήσεις του και να καταλήξει σε μια σωστή απάντηση
10) Έχει αποκτήσει κενά σχετικά με την ύλη της Άλγεβρας από τα προηγούμενα χρόνια;
11) Έχει αποκτήσει κενά σχετικά με την ύλη της γεωμετριας από τα προηγούμενα χρόνια;
12) Ο μαθητής διαβάζει επαρκώς κατά την άποψη σας για το μάθημα;
ØΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να κατανοήσει το μάθημα
2) Δυσκολεύεται να επιλύσει τις ασκήσεις
3) Δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτά που γνωρίζει από τη θεωρία για να επιλύσει τις ασκήσεις
4) Επιλέγει το σωστό τρόπο επίλυσης των ασκήσεων, αλλά του ξεφεύγουν λάθη στις πράξεις
5) Έχει αποκτήσει κενά από τα προηγούμενα χρόνια στο μάθημα της φυσικής.
6) Έχει αποκτήσει κενά από τα προηγούμενα χρόνια στο μάθημα της χημείας.
7) Έχετε διαπιστώσει ότι ο μαθητής/τρια έχει ιδιαίτερες δυσκολίες σε αυτά τα μαθήματα.
8) Έχετε διαπιστώσει ότι ο μαθητής/τρια δε διαβάζει ιδιαίτερα αυτά τα μαθήματα.
ØΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να κατανοήσει το κεντρικό νόημα των κειμένων
2) Δυσκολεύεται να απαντήσει σε λεξιλογικές ασκήσεις
3) Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη στις γραμματικές ασκήσεις
4) Εξακολουθεί να μπερδεύει τις καταλήξεις κατά την κλίση των ρημάτων-ουσιαστικών
5) Έχει μάθει τους κανόνες του τονισμού;
6) Εφαρμόζει τους κανόνες του τονισμού ορθά;
7) Προσπαθεί να απαντήσει στις ασκήσεις που έχει για το σπίτι;
8) Δυσκολεύεται στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση;
9) Δυσκολεύεται ιδιαίτερα στις ασκήσεις συντακτικού;

 

ØΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: (ιστορία, θρησκευτικά, γεωγραφία, βιολογία, οικιακή οικονομία, κτλ.)
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να κατανοήσει το περιεχόμενο των ενοτήτων
2) Είναι σε θέση να απομνημονεύσει τα σημαντικότερα στοιχεία του μαθήματος
3) Απαντά εξίσου καλά σε ερωτήματα κλειστού και ανοιχτού τύπου
4) Δυσκολεύεται να θυμηθεί το μάθημα, παρόλο που διαβάζει.
5) Δε δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά τα μαθήματα
ØΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται στην περίληψη κειμένων
2) Δεν κατανοεί τη μέση και παθητική φωνή   (δεν κατανοεί τι σημαίνει η φράση «αυτά τα γραπτά διορθώθηκαν από εμένα»)
3) Δυσκολεύεται να κατανοήσει την έννοια της παρομοίωσης
4) Δυσκολεύεται να κατανοήσει την έννοια της Μεταφοράς
5) Δυσκολεύεται να κατανοήσει τις αφηρημένες έννοιες
6) Κάνει λάθος στη χρήση του χρόνου: παρελθόν-παρόν-μέλλον
7) Απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης που βασίζονται στο κείμενο που παραδόθηκε
8) Δεν κατανοεί την έννοια της ομοιοκαταληξίας, της νοηματικής αλληλουχίας (στίχοι, ποιήματα, κτλ.)
9) Δε χρησιμοποιεί σωστά τα λεξικά
10) Δε μπορεί να χρησιμοποιήσει το χάρτη
11) Απαντά σε ερωτήσεις κρίσεως
12) Σειροθετεί γεγονότα βάσει χρόνου που συντελέστηκαν.
ØΕΠΙΔΟΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε ένα έργο
2) Η προσοχή του διασπάται εύκολα
3) Συμμορφώνεται στους κανόνες της τάξης
4) Έχει πάρει απουσίες ή αποβολές λόγω συμπεριφοράς;
5) Οι σχέσεις του με τους συνομηλίκους του χαρακτηρίζονται προβληματικές;
6) Είναι απομονωμένος/η κατά τη διάρκεια των διαλλείμμάτων ή των εκδρομών;
7) Δυσκολεύεται στην οργάνωση του χρόνου και των δραστηριοτήτων του
8) Η απόδοση και η επίδοση του βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα
9) Παρουσιάζει έντονο άγχος-φοβίες
10) Δε δέχεται τη κριτική
11) Δυσκολεύεται στην ερμηνεία των κοινωνικών περιστάσεων
12) Έχει πρόβλημα αυτοπεποίθησης-αυτοεκτίμησης
13) Δυσκολεύεται να «μπει» στη θέση του άλλου
14) Η συμπεριφορά του επηρεάζει αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία
15) Είναι σε θέση να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων και να εκφράσει τα δικά του με αποδεκτό τρόπο.
16) Συμπεριφέρεται με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο στις δραστηριότητες του σχολείου (γιορτές, εκδηλώσεις, εκδρομές).
11) Σε ποια μαθήματα η επίδοση του μαθητή/τριας είναι πιο χαμηλή:; …………………………………………………………………………………………………………

 

13) Σε ποιο τομέα ο μαθητής/τρια είναι ιδιαίτερακαλός;…………………………………………………………………………………………………

 

14) Πιστεύετε ότι ο μαθητής/τρια είναι επιμελής προς τις σχολικές του υποχρεώσεις;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15) Έχετε καλή και τακτική επικοινωνία με τους γονείς του μαθητή;
………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ο/Η υπέυθυνος/η καθηγητής/τρια της τάξης
Ο/Η Διευθυντής/τρια
………………………………………………………
……………………………….

dictyo.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...