Τελευταία Νέα

Κυριακή, 24/10/2021, 16:23


Home / HEADER-NEWS / Όλα τα Προγράμματα Σπουδών Λυκείου. Όλες οι Υπουργικές Αποφάσεις

Όλα τα Προγράμματα Σπουδών Λυκείου. Όλες οι Υπουργικές Αποφάσεις

Δημοσιεύτηκε: 6:43 πμ Ιανουάριος 27th, 2015  


mathitesΠρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» όλων των τάξεων του Γενικού ΛυκείουΑπόφαση 8561/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 197/Β/23-1-2015) του Υπουργείου ΠαιδείαςΚαθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:Ως κύριος σκοπός της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο ορίζεται η «δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής». Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο δομείται σύμφωνα με το εννοιολογικό περιεχόμενο του σκοπού αυτού. Ο σκοπός αυτός, μέσα από την παροχή κατάλληλων ευκαιριών στους μαθη τές/τριες, δίνει έμφαση στην προαγωγή της υγείας της δικής τους αλλά και των άλλων, στο «ευ ζην», στην προαγωγή ενός εύρους αθλητικών, κινητικών και, γενικότερα, σωματικών δραστηριοτήτων, στη συστηματική συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Ο σκοπός αυτός καθορίζει τη φιλοσοφία του μαθήματος, τους επιμέρους σκοπούς, τα παραδείγματα για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών καθώς και τους δείκτες επίτευξης για την αξιολόγηση του μαθητή.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ΄ τάξης Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών Γενικού ΛυκείουΑπόφαση 8564/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 189/Β/23-1-2015) του Υπουργείου ΠαιδείαςΚαθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ΄ τάξης Ομάδας Προσανατολισμού των θετικών Σπουδών Γενικού Λυκείου ως εξής:Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) αφορά το μάθημα «Πληροφορική» της Γ΄ τάξης ΓΕΛ που ορίστηκε με το Νόμο 4310 (ΦΕΚ 258/8−12−2014).Έχει σκοπό οι μαθητές να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν προβλήματα και να δημιουργούν τα αντίστοιχα προγράμματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Παρέχει ένα επιστημονικό υπόβαθρο για την Επιστήμη Υπολογιστών/Πληροφορική και την αξιοποίηση της σε άλλες επιστήμες, παράλληλα με μια εφαρμοσμένη προσέγγιση όπου χρησιμοποιείται μια πραγματική γλώσσα προγραμματισμού.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Πρόγραμμα Σπουδών για τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό ΣχέδιοΑπόφαση 8602/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 188/Β/23-1-2015) του Υπουργείου ΠαιδείαςΚαθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών για τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό Σχέδιο ως εξής:Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών βασίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, θέτει στην υπηρεσία του μαθήματος καινοτόμα διδακτικά εργαλεία και εισάγει μια καινούργια μέθοδο διδασκαλίας και εκμάθησης για το Γραμμικό Σχέδιο. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα παιδαγωγική αντιμετώπιση, οι μαθητές εκπαιδεύονταν στη σχεδιαστική γλώσσα αγνοώντας τα νοήματα των οποίων αυτή είναι φορέας, εστιάζοντας στη μεταγλώσσα του σχεδίου (δηλ. στην «ορθογραφία», στη «γραμματική» και στο «συντακτικό» της) και προχωρώντας γραμμικά, από τα απλά στα σύνθετα και από τα εύκολα στα δύσκολα.Το νέο Π.Σ. προκρίνει το αντίστοιχο μιας επικοινωνιακής προσέγγισης όπου οι μαθητές μαθαίνουν τη γλώσσα διαχειριζόμενοι πλήρη νοήματα ευθύς εξ αρχής. Μεθοδικά, μέσα από την αρχική έκθεσή τους σε ένα «ολικό ερέθισμα» ανακαλύπτουν τη λειτουργία του σχεδίου, αποκωδικοποιούν τους κανόνες και τις συμβάσεις του και οικειοποιούνται τους μηχανισμούς του. Στην πραγματικότητα μαθαίνουν δια του πράττειν (learning by doing).

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015-2016.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» της Α΄ τάξης Γενικού ΛυκείουΑπόφαση 8614/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2015) του Υπουργείου ΠαιδείαςΚαθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:Η διδασκαλία της «Γεωλογίας και της Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων» πρέπει να δίνει έμφαση σε σημαντικές έννοιες, αντιλήψεις και ικανότητες τις οποίες οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν για να πάρουν ορθές και αιτιολογημένες αποφάσεις, να σκέφτονται κριτικά, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τη Γη ως ένα σύστημα.Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της Α’ τάξης Γενικού ΛυκείουΑπόφαση 8619/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 185/Β/23-1-2015) του Υπουργείου ΠαιδείαςΚαθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» τάξεων του Γενικού ΛυκείουΑπόφαση 8570/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 184/Β/23-1-2015) του Υπουργείου ΠαιδείαςΚαθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:Σκοπός του ΠΣ είναι η αποτελεσματική μάθηση του περιεχομένου, των διαδικασιών και των εφαρμογών της Φυσικής, με στόχο τη καλλιέργεια ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων), για τη εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, για την είσοδο στον εργασιακό στίβο και τη διαρκή επαγγελματική ανέλιξη, και κυρίως ικανοτήτων για την ενεργό πολιτειότητα.Κύριος στόχος του Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Γενικής Παιδείας στη Δευτεροβάθμια Λυκειακή εκπαίδευση είναι η διαμόρφωση των μορφωμένων μαθητών/μελλοντικών πολιτών (επιδιωκόμενες στάσεις), με γνώση των αρχών και των νόμων που διέπουν το φυσικό κόσμο, κατανόηση των φυσικών φαινομένων και των τεχνολογικών εφαρμογών αυτών των αρχών και νόμων, αλλά και δεξιότητες βέλτιστης αξιοποίησης και εκμετάλλευσής τους στο κοινωνικό χώρο και την επικοινωνία. Αυτός ο στόχος αφορά σε όλους τους μαθητές/μελλοντικούς πολίτες.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» τάξεων του Γενικού ΛυκείουΑπόφαση 8601/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 183/Β/23-1-2015) του Υπουργείου ΠαιδείαςΚαθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Α΄ και Β” τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Γ” τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) της Χημείας του Λυκείου περιλαμβάνει τους γενικούς σκοπούς του μαθήματος, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα βασικά θέματα (διδακτέα ύλη) και τη χρονική διάρκεια τους, καθώς και διάφορες δραστηριότητες για τους μαθητές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις της Λυκειακής εκπαίδευσης, με τον απαιτούμενο βαθμό αφαιρετικής, κριτικής, επαγωγικής και δημιουργικής σκέψης και προσπαθεί να ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα των μαθητών αυτής της ηλικίας.Στο επίπεδο σύνταξης, το Π.Σ. καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν οι θεωρητικές γνώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών της διδασκαλίας και περιγράφει είτε το πλαίσιο των ενεργειών αυτών (αφήνοντας στον εκπαιδευτικό την πρωτοβουλία και την ευθύνη να εφαρμόζει και να αξιοποιεί, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης διδακτικής πραγματικότητας, τις θεωρητικές γνώσεις), είτε, αντίστροφα, τι θα κάνει ο δάσκαλος και τι οι μαθητές κατά τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας διεξοδικά και με κάθε λεπτομέρεια.

Στο επίπεδο της εφαρμογής, το Π.Σ. και με τη βοήθεια του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό, εξετάζει ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε αυτό που προδιαγράφεται και σε αυτό που χρειάζεται να γίνει στην τάξη. Το Π.Σ. μαζί με τον Οδηγό, ως «εργαλείο» αποτελεί ένα σύστημα αναφοράς που οριοθετεί την εκπαιδευτική διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο που συνδέει θεωρία και πράξη. Ο σκοπός αυτής της σύνδεσης είναι να γίνει αποτελεσματικότερη η διδακτική− μαθησιακή διαδικασία, δίνοντας υλικό σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητα τους και την προσωπική τους πορεία στην κατάκτηση της Επιστήμης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015-2016.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Θρησκευτικά» όλων των τάξεων Γενικού ΛυκείουΑπόφαση 8562/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 182/Β/23-1-2015) του Υπουργείου ΠαιδείαςΚαθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Θρησκευτικά» της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:Ο σχεδιασμός του νέου Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) στα Θρησκευτικά Λυκείου λαμβάνει υπόψη:§ Τη γενική και την ειδική σκοποθεσία της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το οποίο απορρέει από το Σύνταγμα της Ελλάδας και τους βασικούς νόμους για την Εκπαίδευση και ειδικότερα το Λύκειο.

§ Τις επιστημονικές προτάσεις της σύγχρονης θρησκειοπαιδαγωγικής, σε συνδυασμό με τις νέες θεωρίες μάθησης και διδακτικής μεθοδολογίας.

§ Τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των (μετ)εφήβων μαθητών, την προγενέστερη γνώση και τα μαθησιακά επιτεύγματα τους, τις εμπειρίες που κομίζουν από το περιβάλλον στο οποίο ζουν και επιπλέον τις προσδοκίες και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους στο μαθησιακό πεδίο του Μαθήματος των Θρησκευτικών.

§ Το πλαίσιο οργάνωσης, τις παιδαγωγικές αρχές, τους εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς καθώς και το σύστημα αξιολόγησης του Λυκείου.

§ Τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό και την ανάπτυξη των περιεχομένων του νέου ΠΣ στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου.

§ Την επικρατούσα τοπική θρησκευτική παράδοση, ως θεμελιώδη πυλώνα του θρησκευτικού γραμματισμού των μαθητών και το ευρύτερο θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο το οποίο την περιβάλλει.

§ Τη συνθετότητα του σύγχρονου κοινωνικού και πολιτισμικού ιστού, όπως διαμορφώνεται σε τοπικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό επίπεδο και τις ειδικές μορφωτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από αυτή.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016 .

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ιστορία» σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Γενικό ΛύκειοΑπόφαση 8613/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 181/Β/23-1-2015) του Υπουργείου ΠαιδείαςΚαθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ιστορία» της Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γυμνασίου, της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της ομάδας προσανατολισμού Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. Έτσι, με τη διδασκαλία της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών.Οι σύγχρονες προσεγγίσεις της ιστορικής εκπαίδευσης, έχουν επεξεργασθεί διδακτικές μεθόδους που παρέχουν δυνατότητες ουσιαστικής μελέτης και επεξεργασίας της κατανεμημένης σε κάθε τάξη ύλης, καθώς, μεταξύ άλλων, προτείνουν την εναλλακτική χρήση και τον συνδυασμό πολλών εκπαιδευτικών διαδικασιών: την αφήγηση των εκπαιδευτικών, την ανάγνωση και μελέτη βιβλίων, τη συλλογή και επεξεργασία ιστορικών πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές − γραπτές, υλικές, εικονικές, οπτικοακουστικές −πηγές, και την επεξεργασία επιλεγμένων υποενοτήτων με βιωματικές δραστηριότητες και ομαδικές εργασίες. Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία μελέτης και επεξεργασίας επιλεγμένων ιστορικών υποενοτήτων έχει ως αποτέλεσμα τη δόμηση κριτικής και ουσιαστικής ιστορικής γνώσης και σκέψης, καθώς, μεταξύ άλλων, το μάθημα, από δύσκολο και βαρετό, δυνάμει καθίσταται αποδοτικό, ενδιαφέρον και ευχάριστο για τα παιδιά, στοιχείο απαραίτητο για τη δόμηση κάθε μορφής γνώσης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015-2016.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχές Φυσικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης Γενικού ΛυκείουΑπόφαση 8567/Δ2/19-12-2014 (ΦΕΚ 180/Β/23-1-2015) του Υπουργείου ΠαιδείαςΚαθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχές Φυσικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου ως εξής:Σκοπός αυτού του Προγράμματος Σπουδών είναι η δημιουργία ενός διεπιστημονικού μαθήματος το οποίο συγκροτούν συνεισφορές και από τους τέσσερις κλάδους των Φυσικών Επιστημών (Βιολογία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία), με τρόπο όχι σειριακής παράθεσης, αλλά παράλληλης «συμπλοκής» τους. Η διεπιστημονική προσέγγιση του μαθήματος διευκολύνεται και από την διάρθρωση του περιεχομένου του μαθήματος από Θεματικές Ενότητες και Υποενότητες στις οποίες συνεισφέρουν και οι τέσσερις κλάδοι. Επίσης, οι ενότητες συμπληρώνονται από Διεπιστημονικές Εφαρμογές.Το Πρόγραμμα Σπουδών αφορά στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου οι οποίοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας μετά από τις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης του Γενικού ΛυκείουΑπόφαση 8565/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 157/Β/22-1-2015) του Υπουργείου ΠαιδείαςΚαθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου ως εξής:Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Προγράμματα Σπουδών για σειρά μαθημάτων δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τα οποία θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2015-2016. Το news.gr παρουσιάζει τα μαθήματα ανά τάξη και μάθημα για τα οποία ανακοινώθηκαν Προγράμματα Σπουδών και το σχετικό ΦΕΚ μέσα από το οποίο μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι.

ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθηματικά

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Καλλιτεχνική Παιδεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Βιολογία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Θρησκευτικά

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική Αγωγή

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Ιστορία

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθηματικά

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνκή Γλώσσα και Γραμματεία

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Θρησκευτικά

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Βιολογία

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Ιστορία

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική Αγωγή

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική Προσανατολισμού

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θρησκευτικά

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική Αγωγή

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ιστορία

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία  Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ιστορία Προσανατολισμού

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Λατινικά

Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Υγείας

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Βιολογία Προσανατολισμού θετικών σπουδών

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική Προσανατολισμού

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία Προσανατολισμού

Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθηματικά Θετικών Σπουδών

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πληροφορική Προσανατολισμού

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία Προσανατολισμού

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική Προσανατολισμού

Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχές Οικονομικής Επιστήμης. Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Επιστημών

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

«Μαθηματικά

και Στοιχεία Στατιστικής»

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

«Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών». Οικονομικών − Πολιτικών − Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών

Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευση Παιδαγωγικών Σπουδών

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ιστορία Προσανατολισμού

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

«Αρχές Φυσικών Επιστημών».

Ομάδα προσανατολισμού Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

«Μαθηματικά

και Στοιχεία Στατιστικής»

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ελεύθερος και Γραμμικό Σχέδιο- Ειδικά Μαθήματα

 

 

 

 

 

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ελεύθερες μετεγγραφές, στέγαση και σίτιση για τους φοιτητές πληγέντων περιοχών

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Μετεγγραφές 2021: Από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου ...